Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HALERZ-NOWAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Pierwotny brak miesiączki u chorych hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001.
Autorzy: Halerz-Nowakowska B., Słopień R., Szczęsna A., Grotowski W., Warenik-Szymankiewicz A.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.80-82, bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 27 chorych, które zgłosiły się do Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001 z powodu pierwotnego braku miesiączki. Średnie wieku badanych kobiet wynosiła 17,7 ń 2,5 lat. Pierwotny brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego rozpoznano u 14 chorych, z czego u 4 chorych rozpoznano wtórny brak miesiączki na podłożu odchudzania, a u jednej chorej przewlekły brak miesiączki na podłożu nadmiernego wysiłku fizycznego. Pierwotny brak miesiączki na tle niewydolności przysadki mózgowej rozpoznano u jednej chorej, która przeszła uprzednio operację mózgu z powodu czaszkogardlaka okolicy szypuły przysadki. Pierwotny brak miesiączki na tle hypoplazji jajników rozpoznano u 1 chorej; zespół Turnera rozpoznano u 5 chorych; zespół Sweyera u 2 chorych; zespół Mayera-Rokitansk'ego-Kstnera u 2 chorych, a zespół Morrisa u 2 chorych.

  Streszczenie angielskie: We studied 27 women who applied to Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001 because of primary amenorrhea. The maen age of studied women was 17.7 ń 2.5 years. Hypothalamic primary amenorrhea was diagnosed in 14 women, 4 of them amenorrhea was caused by denutrition and in 1 of them by exercise. Primary amenorrhea caused by anterior pituitary dysfunction was diagnosed in 1 woman after brain surgery because of craniopharyngioma. Primary amenorrhea caused by ovarian hypoplasia was diagnosed in 1 woman. Turner syndrome was present in 5 women, Sweyer syndrome in 2 patiens; Mayer-Rokitansky-Kstner syndrome in 2 women; Morris syndrome in 2 patients.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry hormonalne w zespole policystycznych jajników u młodych kobiet.
  Tytuł angielski: Hormonal results in adolescent with polycystic ovarian syndrome.
  Autorzy: Hadaś Krzysztof, Maciejewska Marzena, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Słopień Radosław, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.19-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest złożonym zespołem zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, obejmujących w znacznym odsetku insulinooporność i nadwagę. Celem pracy była ocena występowania insulinooporności młodocianych kobiet z rozpoznaniem PCOS i ocena wzajemnych korelacji oznaczanych parametrów. Analizie poddano 259 kobiet w wieku 12-20 lat z rozpoznaniem PCOS. Wykonano ocenę kliniczną i badania hormonalne (FSH, LH, estradiol, insulina, testosteron, DHEA-s i PRL), glukozę na czczo i USG. BMI korelowało ze wskaźnikiem insulinooporności (IR) (p 0,005), z insuliną (p 0,00001) i testosteronem (p 0,001). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy objętością jajników a stosunkiem, LH do FSH (p 0,005). Insulina korelowała ze stężeniem DHEA-s (p 0,05) i stężeniem SHBG (p 0,05). Stężenie DHEA-S powyżej górnej granicy normy występowało u 11,1 proc. kobiet z rozpoznaniem PCOS. Stężenie SHBG nie korelowało zw wskaźnikiem insulinooporności. Nie wykazano zależności między stosunkiem LH/FSH, insulinmy i IR a stężeniem testosteronu oraz zależności między stężeniem insuliny a objętością jajników. Wnioski: 1. Stopień zaburzeń hormonalnych u młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników jest mniejszy niż u dojrzałych kobiet z zespołem PCO. 2. Określenie stężenia insuliny lepiej koreluje z zaburzeniami obserwowanymi w zespole policystycznych jajników niż wskaźnik insulinooporności.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu u dziewcząt i młodych kobiet hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001.
  Autorzy: Słopień Radosław, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Szczęsna Arleta, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.42-44, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu jest zaburzeniem funkcjonalnym, które jest spowodowane upośledzeniem pulsacyjnego wydzielania GnRH. Grupę badaną stanowiły 44 dziewczęta i młode kobiety, hospitalizowane w Klinicwe Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001 z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Średni wiek dziewcząt i młodych kobiet z grupy badanej wynosił 17,7 (ń 1,5) lat. BMI w grupie badanej wynosiło średnio 17,76 kg/mý (ń 1,42), średnie stężenie FSH wynosiło: 5,7 IU/l (ń 2,7 IU/l), LH 2,3 IU/l (ń 1,79 IU/l) a estradiolu: 26,5 pg/ml (ń 19,75 pg/ml). Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że decydujące znaczenie z punktu widzenia aktywności układu podwzgórze-przysadka-jajnik ma wielkość spodku masy ciała a nie aktualna wartość wskaźnika BMI.

  Streszczenie angielskie: Secondary amenorrhea after denutrition is a regulatory disorder, which is caused by an impairment in GnRH secretion. We studied 44 young women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001. The mean age of studied women was 17.7 (ń 1,5) years. The mean value of BMI was 17.76 kg/mý (ń 1.42), the mean FSH concentration was: 5.7 IU/l (ń 2.7 IU/l), LH 2.3 IU/l (ń 1.79 IU/l) and estradiol: 26.5 pg/ml (ń 19.75 pg/ml). Obtained results suggest that the value of body mass decrease is more important than actual BMI value from the point of ovarian activity.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na insulinooporność oraz stężenia wybranych białek.
  Autorzy: Hadaś K., Maciejewska M., Halerz-Nowakowska B., Grotowski W., Słopień R., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.183-186, bibliogr. 10 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: