Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HALAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Właściwe zastosowanie antagonistów wapnia w leczeniu nadciśnienia tętniczego].
Autorzy: Halawa Bogumił
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.238-240 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(9)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Czy leki obniżające ciśnienie tętnicze zwiększają zagrożenie schorzeniami nowotworowymi?
  Autorzy: Halawa Bogumił
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.473-474, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/8

  Tytuł oryginału: Zakażenia a choroba niedokrwienna serca.
  Tytuł angielski: Infections and coronary heart disease.
  Autorzy: Halawa Bogumił
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.58-61, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udział zakażenia w wywoływaniu, narastaniu i obrazie klinicznym miażdżycy tętnic był przedmiotem licznych badań i publikacji oceniających zależność pomiędzy występowaniem choroby niedokrwiennej serca a zakażeniami bakteryjnymi lub wirusowymi. W pracy przedstawiono wyniki badań epidemiologicznych i klinicznych oceniających zależność między chorobą niedokrwienną serca a zakażeniami Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalowirusem oraz zakażeniami ozębnej, a także mechanizmy poprzez które zakażenia wpływać mogą na rozwój miażdżycy tętnic. Wyniki dotychczasowych badań nie potwierdzaja jednoznacznie wpływu zakażeń bakteriami lub wirusami na rozwój miażdżycy tętnic, ale wymaga to dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: The role of inflammatory mechanisms in the initiation, progression and clinical expression of atherosclerosis is increasingly appreciated, and a large number of review have been published on asociated, and a large number of review have been published on associations between of coronary heart disease and various bacterial and viral agents. This review provides a systematic overview of the available the epidemiological and clinical studies on coronary heart disease and Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus and dental disease as well as possible mechanisms. These published prospective studies provide no good evidence to support the existence of strong epidemiological associations between coronary heart disease and Chlamydia pneumoniae. Helicobacter pylori, cytome galovirus and dental disease but because the availble evidence is still spars, futher studies of these agents are needded that can reliably investigate the possibility of association with coronary heart disease.


  4/8

  Tytuł oryginału: O problemach nauki w Polsce.
  Tytuł angielski: Problems of science in Poland.
  Autorzy: Halawa Bogumił
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.427-428
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  5/8

  Tytuł oryginału: Nagłe zgony sercowego pochodzenia u sportowców.
  Tytuł angielski: Sudden death from cardiac causes in athletes.
  Autorzy: Halawa Bogumił
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.481-485, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zagrożenie nagłym zgonem u sportowców waha się 5-10 zgonów na milion sportowców na rok. Większość tych zgonów jest spowodowana zaburzeniami rytmu serca. Do łagodnych ale często występujących u sportowców zaburzeń rytmu zalicza się rzadkoskurcz zatokowy oraz przedwczesne pobudzenie przedsionkowe i komorowe. Rzadziej występują takie nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, jak: migotanie przedsionków, nawrotny częstoskurcz węzłowy i częstoskurcz w zespole Wolffa-Parkinsona-White'a. Najbardziej niebezpieczne komorowe zaburzenia rytmu serca występują rzadko i są spowodowane: kardiomiopatią przerostową, dysplazją arytmogenną komory prawej, zespołem wydłużonego QT i nieprawidłowościami tętnic wieńcowych. Występowanie bezobjawowego rzadkoskurczu zatokowego, częstoskurczu przedsionkowego i przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych nie jest przeciwwskazaniem do uprawiania sportu, jeśli rzadkoskurcz ustępuje w czasie wysiłku. Przedwczesne pobudzenia komorowe i nieutrwalony częstoskurcz komorowy również nie stanowią przeciwwskazania do uprawiania sportu u osób bez zmian strukturalnych serca, ale wówczas, kiedy zaburzenia te nie nasilają się w czasie wysiłku i nie powodują duszności lub stanów przedomdleniowych. Wysiłki fizyczne nie powinny być wykonywane przez osoby z przedwczesnymi komorowymi pobudzeniami wieloogniskowymi lub częstoskurczem utrwalonym.


  6/8

  Tytuł oryginału: Niekorzystny wpływ terapii lekiem á-adrenolitycznym na chorego z omdleniami wazowagalnymi.
  Tytuł angielski: Negative influence of á-blocker therapy in patient with vasovagal syncope.
  Autorzy: Gajek Jacek, Zyśko Dorota, Halawa Bogumił
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.271-274, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Leki á-adrenolityczne stosuje się w leczeniu omdleń wazowagalnych, gdyż poprzez zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego i aktywacji jego mechanoreceptorów mogą istotnie przyczyniać się do zahamowania reakcji neurokardiogennej. Jednak teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wystąpienia omdlenia leki te mogą zaostrzyć jego przebieg poprzez swoje ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe i batmotropowe. Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego pierwotnie rozpoznano omdlenia neurokardiogenne o mechanizmie mieszanym, a podczas badania na stole pochyleniowym wystąpił rytm zastepczy węzłowy o częstości 46/min. Kliniczny efekt leczenia á-adrenolitykiem był dobry. Kontrolne badanie na stole pochyleniowym sprowokowało omdlenie wazowagalne o mechanizmie kardiopresyjnym z pauzą RR równą 6,3 s. Wobec nielicznych pozycji piśmiennictwa na ten temat autorzy przedstawiają możliwe hipotezy opisanej reakcji.


  7/8

  Tytuł oryginału: Stężenie przedsionkowego i mózgowego peptydu natriuretycznego w surowicy chorych z ostrym zespołem wieńcowym : praca doktorska
  Autorzy: Skrzypiec Monika, Halawa Bogumił (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 145 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19766

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/8

  Tytuł oryginału: Przebyty zawał mięśnia sercowego a aktywność seksualna.
  Tytuł angielski: Sexual activity after myocardial infarction.
  Autorzy: Halawa Bogumił
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.497-498, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • seksuologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: