Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HAJDUK
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Środki zabezpieczające - w kodeksach karnych, opiniach sądowo-psychiatrycznych i niektóre problemy w ich wykonywaniu
Autorzy: Hajdukiewicz Danuta
Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-5, bibliogr. 5 poz.
Sygnatura GBL: 820,183

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  2/18

  Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
  Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/18

  Tytuł oryginału: Zator tętnicy płucnej w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorego z obustronnym złamaniem kości udowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in course of deep vein thrombosis of lower extremities in patient with bilateral femoral bone fracture after car accident injury.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Szturmowicz Monika, Fijałkowska Anna, Kurzyna Marcin, Hajduk Bogdan, Burakowska Barbara, Chmielewski Dariusz, Torbicki Adam
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.203-209, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The incidence of deep vein thrombosis in western World is estimated at about 1 case/1000/year and of pulmonary embolism at 0,5 case/1000/year. Mortality in untreated pulmonary embolism is 30 p.c. With adequate treatment (anticoagulant) it can be decreased to 2-8 p.c. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are frequent complications of various surgical procedures, especially of orthopedic interventions on hip joint. When surgery has to be performed in patient with high risk of pulmonary embolism, anticoagulant prophylaxis shopuld be performed. Venous thromboembolic disease is the most important cause of mortality in trauma patients. We present a case of 46 years old man with bilateral fracture of femoral bone after car accident injury in whom signs of deep venous thrombosis and pulmonary embolism were observed despite the use of anticoagulant prophylaxis.


  4/18

  Tytuł oryginału: Wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego na parametry krążeniowo-oddechowe i stężenie tlenku azotu we krwi ludzi zdrowych.
  Tytuł angielski: Effect of submaximal exercise on circulatory and respiratory parameters and nitrogen oxide concentration in healthy people's blood.
  Autorzy: Poziomska-Piątkowska Elżbieta, Kędziora Józef, Błaszczyk Jan, Rysz Jacek, Hajduk Robert, Popiński Michał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.117-122, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego na parametry krążeniowo-oddechowe i stężenie tlenku azotu we krwi ludzi zdrowych. Wykazano wzrost wartości tętna, współczynnika oddechowego, tętna tlenowego. Zaobserwowano wzrost stężenia azotanów i azotynów we krwi po wykonaniu wysiłku jak i po 15 minutowym odpoczynku.

  Streszczenie angielskie: Effect of submaximal exercise on circulatory and respiratory parameters and nitrogen oxide concentration in healthy people's blood were investigated. The increase of pulse value, respitatory coefficient and oxigenic pulse was shown. The increase of nitrates and nitrites concentration in blood after the exercise and also after 15 minutes' rest.


  5/18

  Tytuł oryginału: Unormowania prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych i w sprawach nieletnich : podstawowe wiadomości dla specjalizujących się w psychiatrii
  Autorzy: Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Psychiatrii i Neurologii 2002, 55 s. : bibliogr. [przy rozdz.], 17 cm.
  Sygnatura GBL: 612,875

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia


  6/18

  Tytuł oryginału: Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych internistycznych.
  Tytuł angielski: Prevention of venous thromboembolic disease in non-surgical patients.
  Autorzy: Hajduk Bogdan, Tomkowski Witold Zbyszek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 2 s.13-16, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: More than a half of in-patients are treated in non-surgical departments, and 70 p.c. of fatal pulmonary thromboembolism occurs in these patients. Therefore prevention of venous thromboembolic disease should be considered not only in surgical patients, but also in those treated conservatively for cardiovascular and airways diseases, neoplasms, immobilized, staying in neurology departments and intensive care units. The relative risk of thromboembolic complications can be assessed by careful analysis of risk factors in an individual patient. Some out-patients may also be at higher risk of thromboembolism and require its prevention. The author discusses the use of unfractionated and low molecular weight heparins, oral anticoagulants and physical methods of prevention of thromboembolic diseases in conservatively treated patients.


  7/18

  Tytuł oryginału: Wskazania do wprowadzenia filtru do żyły głównej dolnej.
  Tytuł angielski: Indications for insertion of vena cava filters.
  Autorzy: Hajduk Bogdan, Tomkowski Witold Zbyszek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 2 s.31-33, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Insertion of viena cava filters is one of the methods of pulmonary thromboembolism prophylaxis. The article briefly describes various types of vena cava filters and discusses indications for their insertion. Decisions on such treatment should be made in highly specialized centres.


  8/18

  Tytuł oryginału: Badanie metabolizmu tlenowego krwinek czerwonych osób zdrowych i chorych z otępieniem pierwotnie zwyrodnieniowym poddanych in vitro działaniu kwasu askorbinowego.
  Tytuł angielski: Investigation of erythrocytes aerobic metabolism in healthy subjects and patients with primarily degenerative dementia subjected in vitro to ascorbic acid action.
  Autorzy: Popiński Michał, Hajduk Robert, Maciejewski Mateusz, Fijałkowski Paweł, Poziomska-Piątkowska Elżbieta, Węclewska-Pawlicka Bożena, Kędziora Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.195-200, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badano wpływ kwasu askorbinowego podawanego w postaci roztworu w PBS do krwi inkubowanej w 37 st Celsjusza na wybrane parametry metabolizmu tlenowego krwinek czerwonych osób zdrowych oraz pacjentów z chorobą Alzheimera. Wykazano, że witamina C w warunkach in vitro wpływa na aktywność enzymów antyoksydacyjnych SOD-1Cat i stężenie TBARS krwinek czerwonych zarówno ludzi zdrowych jak i chorych z zespołem otępiennym.


  9/18

  Tytuł oryginału: Pacjent z fobią w fotelu dentystycznym.
  Tytuł angielski: A dental patient with phobia.
  Autorzy: Samochowiec Jerzy, Kamiński Ryszard, Hajduk Anna, Skrzypińska Anna, Arentowicz Georg
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.47-52, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają etiologię fobii dentystycznej. Artykuł zawiera również propozycje określonych technik relaksacyjnych oraz rozpraszających uwagę pozwalających opanować lęk pacjentów przed fotelem stomatologicznym i wykonywanymi procedurami leczącymi.


  10/18

  Tytuł oryginału: Badanie funkcjonowania zespołów wyjazdowych działu pomocy doraźnej w Makowie Mazowieckim w latach 1997-2001.
  Autorzy: Hajdukiewicz Dariusz R.
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.111-121, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje mechanizm prowadzenia badań i przedstawia wyniki analizy statystycznej wyjazdów karetek pogotowia w powiecie makowskim, w latach 1997-2001. W latach tych zaistniało zarówno w kraju, jak i na terenie powiatu makowskiego kilka istotnych okoliczności mogących mieć znaczny wpływ na kształtowanie się liczby i zasadności wezwań, czasu dojazdu do chorego, a nawet potencjalnie na liczbę zgonów ofiar wypadków, zatruć i nagłych zachorowań w ciagu pierwszych 24 godzin od zdarzenia. Wyników pracy nie należy uogólniać, gdyż odnoszą się one wyłącznie do skutków zmian organizacyjnych na terenie operacyjnym zespołów wyjazdowych działu pomocy doraźnej SP ZOZ w Makowie Mazowieckim.

  Streszczenie angielskie: The article presents the study design and statical analysis of emergency ambulances visits in Maków Mazowiecki region in year 1997-2001. In these years several events happened, which could influence the number and calls being reasonable, time of teaching patient, and even potentially the number total cases from in juries, poisoning and sudden illness in the first 24 hour from event. The findings of the article shouldn't be generalized because they in fact present only the resluts of organizational changes in emergency of SP ZOZ in Maków Mazowiecki.


  11/18

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie zależności psychobiologicznych wzorców zaburzeń lękowych : praca doktorska
  Autorzy: Hajduk Anna, Samochowiec Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 193 k. : tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20311

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/18

  Tytuł oryginału: Emocje w stanach upicia alkoholem.
  Tytuł angielski: Emotions in the state of alcohol intoxications.
  Autorzy: Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.261-269, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dane z piśmiennictwa wskazujące, że zaburzenia emocji zawarte są w obrazie upicia alkoholem, co zwiększa kryminogenną rolę zbiegu tych stanów (emocji i upicia). Czynnikami warunkującymi i nasilającymi jest trwałe podłoże w postaci ograniczonych zaburzeń psychicznych oraz poprzedzająca je długotrwała sytuacja konfliktowa lub bezpośrednio poprzedzająca. Stany te znacznie utrudniają opiniowanie sądowo-psychiatryczne, co zilustrowano przykładem z praktyki biegłych.

  Streszczenie angielskie: The article reviews literature data indicating that emotional disturbances may be included in the picture of alcohol intoxication, leading to an increased criminogenic role of simultaneous appearance of both states (emotional disturbance and intoxication). Factor determining and intensifying such state are: permanent mental disturbances of organic origin together with either protracted or acute conflict situation preceding the intoxication. Such states considerably complicate the work of forensic psychiatry experts, as illustrated by real life examples.


  13/18

  Tytuł oryginału: Leczenie i profilaktyka w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej a mineralizacja kości.
  Tytuł angielski: Bone mineralization and treatment, and profilaxis of the thromboembolic disease.
  Autorzy: Wawrzyńska Liliana, Przedlacki Jerzy, Hajduk Bogdan, Tomkowski Witold Z.
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (1) s.1-3, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) zastępują stosowanie heparyny standardowej w leczeniu, a zwłaszcza we wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zchzz). Wzrasta również liczba chorych przyjmujących doustnie antykoagulanty. Osteoporoza ma wspólne z zchzz czynniki ryzyka. Celem pracy była ocena wpływu leczenia i profilaktyki z użyciem LMWH lub acenokumarolu na mineralizację kości. Materiał obejmował 43 chorych leczonych w klinice i pozostających pod opieką ambulatorium przez co najmniej 6 miesięcy. Dwukrotnie wykonywano badanie densytometryczne. Uzyskane wyniki wskazują na obniżenie gęstości kości w porównaniu z badaniem wyjściowym u wszystkich chorych.


  14/18

  Tytuł oryginału: Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.
  Autorzy: Hajduk Bogdan, Tomkowski Witold Zbyszek
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.112, 114-115, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakrzepica żył głębokich stanowi bardzo istotne, ale ciągle niedoceniane zagadnienie kliniczne. W poglądowym artykule autorzy przedstawiają podstawowe wiadomości dotyczące występowania, etiologii, patogenezy, objawów, rozpoznawania i leczenia zakrzepicy żył głębokich. Skoncentrowano się na zastosowaniu heparyn drobnocząsteczkowych w terapii omawianego schorzenia. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość leczenia pacjentów z zakrzepicą żył głębokich w domu wybraną heparyną drobnocząsteczkową podawaną jeden raz dziennie (np. nadroparynę Fraxodi 0,1ml/10 kg m.c. 1 raz dziennie).


  15/18

  Tytuł oryginału: Heparyny i acenokumarol a mineralizacja kości.
  Tytuł angielski: Heparins, acenocoumarol and bone mineral density.
  Autorzy: Wawrzyńska Liliana, Przedlacki Jerzy, Hajduk Bogdan, Tomkowski Witold
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.36-38, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: An extension of indications for using low molecular weight heparins and a growing number of patietns without reversible risk factors for VTE requires and assessment of side effects. This same population has frequent indications for long-term anticoagulation and they have common risk factors for VTE and osteoporosis. The aim of the study was to assess the effect of treatment and prophylaxis with LMWH or oral anticoagulant for bone structure. Conclusions: 1. Long-term secondary prophylaxis of VTE with low molecular weight heparins or acenocoumarol cause a consistent, modest decrease in BMD. 2. It is advisable toperforme densitometry in patients before starting secondary prophylaxis and to repeat it once a year.


  16/18

  Tytuł oryginału: Niektóre problemy dotyczące sprawców wypadków komunikacyjnych - w kodeksach karnych i piśmiennictwie.
  Tytuł angielski: Traffic accident offenders in the criminal code and the literature - selected problems.
  Autorzy: Bogdanowicz Elżbieta, Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.205-210, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono obecnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące sprawców wypadków komunikacyjnych, tj. art. 173, 177 i 178 kk. Ponadto, wskazano przytaczane w piśmiennictwie okoliczności, w których dochodzi do wypadków i powypadkowych zachowań ich sprawców. W szczególności przytoczono charakterystyczne opisy relacji tych kierowców, którzy zbiegli z ich miejsca. Przedstawiono także problem dotyczący ocen tzw. "szoku powypadkowego".

  Streszczenie angielskie: The current legal regulations concerning traffic accident offenders, i.e., art. 173, 177 and 178 of the criminal code, are presented. The authors also discuss the contingencies of accidents and accident behaviour of offenders on the basis of their review of the literature. In particular, they discuss the characteristic descriptions of reports given by drivers who fled fromt he site of the accident. They also discuss the problems involved in assessing so-called "post-accident shock".


  17/18

  Tytuł oryginału: Opiniowanie sądowo-psychiatryczne sprawców wypadków komunikacyjnych.
  Tytuł angielski: Forensic-psychiatric opinions on traffic accident offenders.
  Autorzy: Bogdanowicz Elżbieta, Hajdukiewicz Danuta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.211-222, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy 37 opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w latach 1995-2001 oraz 72 opinii wydanych w tych sprawach wcześniej przez inne zespoły biegłych. Opinie dotyczyły 37 mężczyzn, sprawców wypadków komunikacyjnych. Wśród nich 15 sprawców (40 proc.) oddaliło się z miejsca wypadku. Tylko 3 sprawców wypadków uznano za niepoczytalnych z powodu choroby psychicznej, a jednego z powodu pourazowych zaburzeń świadomości - wobec oddalenia się z miejsca wypadku. Różnice w ocenach poczytalności poprzednich biegłych i biegłych Kliniki dotyczyły 6 sprawców (20 proc. opiniowanych) i wynikały z odmiennych ocen stanu psychicznego tempore criminis, dotyczących przede wszystkim postaci upicia alkoholowego i wystąpienia zaburzeń świadomości. Wynikały one, naszym zdaniem, z niedostatecznie wnikliwej analizy danych akt sprawy. Różnice w ocenie występowania tzw. "szoku powypadkowego" dotyczyły nasilenia objawów ostrej reakcji na powstały stres, która wymaga od biegłych większej wnikliwości w wykorzystaniu danych akt sprawy w celu oceny zachowania się sprawcy oddalającego się z miejsca wypadku. Największe różnice dotyczyły ocen zdolności do uczestnictwa w postępowaniu karnym i zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności, na które miały wpływ zaświadczenia wydawane przez nieuprawnionych do tego psychiatrów.

  Streszczenie angielskie: Thirty-seven forensic-psychiatric opinions issued by the Department of Forensic Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology in 1995-2001 and 72 opinions issued earlier in the same cases by other experts are analysed. The material covers 37 male traffic offenders. Fifteen of the offenders (40 p.c.) fled from the site of the accident. Only three offenders qualified for the insanity defence and one offender was qualified legally unaccountable because of post-traumatic disturbances of consciousness. In six cases (20 p.c.) the former and latter experts disagreed because of different evaluations of hte offenders' mental condition tempore criminis, mainly alcoholic intoxication and disturbances of consciousness. In our opinion these discrepancies of opinion were caused by careless studying of the legal documentation. Differences in opinion on the presence or absence of "postaccident shock" concerned the intensity of acute post-traumatic symptoms. Proper evaluation of these symptoms requires more thorough analysis of the legal documentation in ordre to judge the behaviour of offenders who flee the accident site. The greatest discrepanceis had to do with evaluation of the offenders' capacity to stand before court and complete their term in prison (both of which had often been certified by incompotent psychiatrists).


  18/18

  Tytuł oryginału: Podstawy flebologii
  Autorzy: Hajduk Bogdan, Lewczuk Jerzy, Małek Grzegorz, Rybak Zbigniew, Skórski Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Wawrzyńska Liliana
  Opracowanie edytorskie: Tomkowski Witold Zbyszek (red.), Skórski Maciej (red.), Hajduk Bogdan (red.), Rybak Zbigniew (red.), Małek Grzegorz (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, [4], 164 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,415

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: