Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HAGNER
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Środek ciężkości ciała i obciążanie kończyn dolnych jako wymierny wskaźnik zborności biodra po alloplastyce
Autorzy: Srokowski Grzegorz, Hagner Wojciech, Biliński Piotr J., Talar Jan
Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.83-86, bibliogr. 18 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
Sygnatura GBL: 802,225

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji na funkcję stawu kolanowego po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego kolana
  Autorzy: Hagner Wojciech
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.240-242, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Artroskopowy obraz szkód mechanicznych u chorych po urazie stawu kolanowego o różnym nasileniu
  Autorzy: Talkowski Jerzy, Hagner Wojciech, Biliński Piotr Jacek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.243-244, tab., bibliogr. 8 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia złamań rzepki z zastosowaniem popręgu Webera i szwu okrężnego
  Autorzy: Biliński P. J., Olszewski K., Hagner W., Wolański R., Kokoszczyński L.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.253-256, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia operacyjnego złamań okołokrętarzowych kości udowej z zastosowaniem różnych metod stabilizacji wewnętrznej
  Autorzy: Biliński P. J., Wolański R., Olszewski K., Hagner W., Kokoszczyński L.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.317-319, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Wpływ wyczynowego uprawiania podnoszenia ciężarów na stan narządu ruchu kobiecej kadry olimpijskiej.
  Tytuł angielski: Effects of competitive weigh lifting of the motor apparatus of the female olympic team members.
  Autorzy: Junk Stanisław, Hagner Wojciech, Biliński Piotr Jacek, Kopeć Małgorzata
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.494-498, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie wpływu uprawiania podnoszenia ciężarów na stan ortopedyczny w grupie 9 kobiet (wiek 17-27 lat) stanowiących kadrę narodową w roku przedolimpijskim (1999 r.). Nie wykazano u badanych żadnych zmian patologicznych w obrębie narządu ruchu. Występujące dolegliwości bólowe najczęściej dotyczyły kręgosłupa lędźwiowego i miały charakter typowego bólu przeciążeniowego. Bóle przeciążeniowe narastały u zawodniczek wraz z długością uprawiania sportu. Dobry stan przedmiotowy wszystkich badanych i niewielkie dolegliwości podmiotowe mogą wynikać z właściwego obciążenia treningiem siłowym, jak i relatywnie krótkiego okresu treningu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effects of weigh lifting on the orthopaedic status of 9 female athletes aged 17-27 years, members of the National team in the pre-Olympic year (1999). No pathological changes were found in the motor apparatus and the aching complaints pertained mainly to the lumbar region of spine were typical of overloas effects. Overload aches progressed with total training duration. A good physical status of all athletes and rather slight pain perceived may results from appropriate strenght training loads and relatively short training period.


  7/7

  Tytuł oryginału: [Informacje o powikłaniach w przypadku wystąpienia uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego].
  Autorzy: Sosnowski Stanisław, Kasprzak Heliodor Adam, Hagner Wojciech
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002 supl.: Poradnik dla Para- i Tetraplegików s.5-40, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: