Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HABIOR
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Postępowanie w encefalopatii wątrobowej. Aktualne (2001) wytyczne American College of Gastroenterology i American Gastroenterological Association].
Autorzy: Habior Andrzej, Kokot Franciszek
Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.118-119, bibliogr. 12 poz. - Tł. artyk. z czas. The American Journal of Gastroenterology 2001; 96 : 1968-1975
Sygnatura GBL: 312,921

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland.
  Autorzy: Rawa Tomasz, Habior Andrzej, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-49, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przeszczepianie wątroby jest coraz częściej stosowanym leczeniem wielu chorób wątroby. Zapotrzebowanie na tę procedurę było badane w nielicznych krajach na świecie. W Polsce zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby nie jest znane. Cel pracy: Zbadanie zapotrzebowania na przeszczepianie wątroby wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego. Materiał i metody: Badaniami objęto całe województwo mazowieckie o populacji 5,07 mln co stanowi 13,1 proc. ludności Polski. Analizowano dokumentację chorych leczonych w latach 1996 - 1997 z powodu przewlekłych chorób wątroby w 27 klinikach i 91 oddziałach chorób wewnętrznych oraz w 2 klinikach i 11 oddziałach chorób zakaźnych wszystkich szpitali województwa. Wyniki: Spośród 2104 chorych hospitalizowanych w latach 1996 - 1997 u 1271 osób (60,4 proc.) stwierdzono wskazania do przeszczepu wątroby. U chorych tych najczęściej rozpoznawano marskość wątroby, a głównym czynnikiem etiologicznym choroby był alkohol. U 279 chorych nie było przeciwwskazań do przeszczepu i ta grupa kształtowała minimalne zapotrzebowanie na tę procedurę w województwie mazowieckim. Wynosi ono 27,5 zabiegów na 1 mln mieszkańców na rok. Rzeczywiste zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby oceniono na 32,4 zabiegi na 1 mln na rok. Wnioski: Zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby w województwie mazowieckim jest podobne dla stwierdzonego w Hiszpanii i we Włoszech. Odnosząc ten wskaźnik do populacji całego kraju, należy przyjąć, że w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Transplantation of the liver is now widely used as an effective therapy for many liver diseases. The requirement for this procedure has been analyzed in a few studies so far. In Poland the need for transplantatori is also unknown. Aim: To estimate the need for liver transplantation among adult residents of Mazovia province of Poland. Material and methods: The study was conducted in 27 clinics and 91 departments of internal medicine and 2 clinics and 11 departments of infectious diseases in all hospitals of Mazovia province. The population of this province is 5.07 million, i.e. 13.1 p.c. of population of Poland. The medical recorods of all patients with liver disease hospitalized in the years 1996 and 1997 were analyzed. Results: Among 2104 patients with liver disease admitted to hospitals of Mazovia province in 1996 and 1997 there were 1271 patients with indications for liver transplantation. Liver cirrhosis was most often diagnosed in these patients and alcohol was the main etiologic factor of liver injury. In 279 patients no contraindications for liver transplantation were found. Thus, minimal annual requirement for this procedure was 27.5 per 1 million population. Real requirement was esstimated as high as 32.4 per million per year. Conclusions: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland is similar to those estimated in Spain and in Italy. Our results can be assumed as representative for the total Polish population and we conclude ...


  4/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozpoznanie, leczenie i profilaktyka samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej. Stanowisko International Ascites Club].
  Autorzy: Habior Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (9) s.148, 169, bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Hepatology 2000; 32 : 142-153
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej. Stanowisko International Ascites Club].
  Autorzy: Habior Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (4) s.69-70, bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Hepatology 2000; 32 : 142-153
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: