Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GZYL
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Detection of enterotoxigenic Clostridium perfringens with a duplex PCR.
Autorzy: Augustynowicz E[wa], Gzyl A., Ślusarczyk J.
Źródło: J. Med. Microbiol. 2002: 51 (2) s.169-172, il., tab., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura GBL: 305,350

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two sets of primers sedigned to detect Clostridium perfringens phospholipase C (plc) and enterotoxin (cpe) genes in a single PCR reaction were applied to a collection of 64 predominantly food poisoning-related C. perfringens isolates. In-vitro enterotoxin synthesis was tested serologically after inducing sporulation. Of the 64 isolates, 26 were clearly enterotoxigenic: 16 were classified as potentially enterotoxigenic only as serological testing did not confirm enterotoxin production, Duplex PCR for diagnosis of enteroxigenic C. perfringens from vegetative cultures can be a useful tool as fresh isolates often sporulate poorly or not all, giving rise to the possibility of false negative results by serological analysis.


  2/5

  Tytuł oryginału: Enterotoksyczne szczepy Clostridium perfringens a sporulacja.
  Tytuł angielski: Enterotoxic Clostridium perfringens strains and a sporulation.
  Autorzy: Augustynowicz Ewa, Gzyl Anna, Ślusarczyk Janusz
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Do niedawna przeważał pogląd, że tylko sporulujące komórki Clostridium perfringens typu A zdolne są do wytwarzania enterotoksyyny (CPE). Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień wskazujących na rozłączność procesów oraz syntezy białka CPE. Celem pracy było określenie w jakim stopniu synteza białka CPE związana jest z formowaniem spor. Enterotoksynę wykrywano po indukowaniu sporulacji metodą serologiczną z wykorzystaniem testu RPLA oraz metodami opartymi na amplifikacji na poziomie DNA oraz mRNA. Uzyskane wyniki wskazują, że sporulacja nie jest niezbędnym czynnikiem ekspresji genu cpe a wpływa jedynie na znaczny wzrost poziomu wytwarzania toksyny.

  Streszczenie angielskie: Clostridium perfringens strains of A type capable of enterotoxin (CPE) synthesis may be a potential source of food-poisoning. Suitability of methods for CPE detection on the protein is limited by difficulties in inducing sporulation in vitro. A number of unknown facts concerning coregulation the sporulation processes and CPE synthesis are recognised. The goal of the work was to determine the level of correlation between CPE synthesis and spores formation. Enterotoxin and cpe gen were detected by RPLA after sporulation induction test and by methods based on amplification on the DNA and mRNA levels. Sixty-four C. perfringens strains of A type isolated from patients with food poisoning symptoms and from food samples were analysed. Collection of isolates was differentiated as not enterotoxic, enterotoxic, and potentially enterotoxic strains based on appropriate strain profile: plc(+), cpe(-), CPE(-); plc(+), cpe(+), CPE(+); and plc(+), cpe(-), CPE(-), respectively. No significant difference between expression of cpe mRNA in vegetative and sporulation phase was found. The obtained results indicate that sporulation is not an essential factor for cpe gene expression.


  3/5

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  4/5

  Tytuł oryginału: Reakcja amplifikacji z zastosowaniem uniwersalnych starterów do wykrywania szerokiego zakresu grzybów w rozpoznawaniu powikłanej postaci infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Broad-range fungal PCR in diagnosis of complicated infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Gzyl Anna, Augustynowicz Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.941-946, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą sprawiającą częste problemy diagnostyczne, a dotyczy to zwłaszcza przypadków z jałowymi posiewami krwi i etiologią grzybiczą. Celem pracy jest ocena przydatności reakcji amplifikacji z zastosowaniem uniwersalnych starterów grzybiczych w rozpoznawaniu powikłanej nadkażeniem grzybiczym postaci bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Grupa badana obejmowała 25 chorych z rozpoznaniem IZW o etiologii bakteryjnej. Rozpoznanie IZW ustalono zgodnie z kryteriami Uniwersytetu Duk'ea i na podstawie dodatnich posiewów krwi. Podejrzenie rozpoznania nadkażenia grzybiczego postawiono u 5 chorych, opierając się na wynikach badań serologicznych krwi i zweryfikowano dodatnimi posiewami krwi u 2 chorych. Grupa kontrolna obejmowała 15 chorych bez zakażenia. Izolację DNA dokonywano za pomocą gotowego zestawu SNAP. Produkty amplikacji wykrywano w czasie elektroforezy w żelu. Obecność grzybiczego DNA stwierdzono u 2 chorych, u których rozpoznano grzybicze nadkażenie w przebiegu bakteryjnego IZW, potwierdzone posiewami. U pozostałych chorych z rozpoznaniem IZW i z grupy kontrolnej nie stwierdzono grzybiczego DNA. Zastosowanie uniwersalnych starterów grzybiczych w szybki i tani sposób pozwala na nieswoistą gatukowo identyfikację grzybiczego DNA. Metoda ta może być przydatna do rozpoznania grzybiczego nadkażenia w przebiegu IZW.


  5/5

  Tytuł oryginału: Reakcja amplifikacji bakteryjnego DNA w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Development of broad-range polymerase chain reaction (PCR) bacterial identification in diagnosis of endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Gzyl Anna, Augustynowicz Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.265-272, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono przydatność reakcji amplifikacji fragmentów bakteryjnego DNA w rozpoznawaniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia o etiologii bakteryjnej oraz określono swoistość i czułość reakcji. Do amplifikacji wybranych fragmentów bakteryjnego DNA wykorzystywano swoiste startery F/R dla konserwatywnego regionu kodującego sa lepszymi w stosunku do krwi zamrażanej (-20řC) materiałami do badania. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowana metoda PCR jest przydatna do identyfikacji bakteryjnych czynników zakażenia.

  stosując format: