Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GUTKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby w świetle współczesnej immunologii.
Tytuł angielski: Autoimmune hepatitis in the sight of contemporary immunology.
Autorzy: Gutkowski Krzysztof, Hartleb Marek, Pluta Andrzej
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.567-573, il., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Prawa tętnica wieńcowa - atypowo położona. Trudności leczenia inwazyjnego.
  Tytuł angielski: Progression of atherosclerosis in the right coronary artery anomalously originating from aorta above the left sinus of Valsalva.
  Autorzy: Buda Stanisław, Dudek Dariusz, Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Krzyżak Paweł, Gutkowski Wojciech, Polewczyk Anna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.258-260, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We present a case of a sixty-one-year-old patient with multiple with multiple coronary heart disease risk factors who had recurrent angina. Coronary angiography revealed occlusion of the anomalous right coronary artery originating above the left sinus of Valsalva. The patient was successfully revascularized by PCI - the procedure required a wide selection of catheters, wires and turned out to be very challenging from the technical point of view. The patient remains in good clinical condition since the procedure.


  3/5

  Tytuł oryginału: [VI Szkoła Pediatrii].
  Opracowanie edytorskie: Gutkowski P[iotr] (red), Grenda R[yszard] (red.), Jarosz-Chobot P[rzemysława] (red.), Książyk J[anusz] (red.).
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.504-597, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  4/5

  Tytuł oryginału: Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego w wieku rozwojowym.
  Autorzy: Gutkowski Piotr
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.527-533, il., tab., bibliogr. 35 poz. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych.
  Tytuł angielski: B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients.
  Autorzy: Pluta Andrzej, Dudziński Marek, Gutkowski Krzysztof, Pluta Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.19-28, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła białaczka limfatyczna jest chorobą nowotworową wieku podeszłego o stosunkowo łagodnym przebiegu. W grupie pacjentów poniżej 50 roku życia, pomimo klasycznych metod leczenia lekami alkilującymi prowadzi do skrócenia oczekiwanego czasu przeżycia o 19 lat. Nowe metody bardziej agresywnego leczenia takie jak stosowanie analogów puryn oraz auto i allotrasplantacje szpiku kostnego umożliwiają osiągnięcie remisji choroby, niekiedy wyleczenia w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Chronic lymphocytic leukemia is considered as indolent neoplastic disease of eldery people. In the cohort of patients below 50 years old, despite conservative treatment approach with alkylating agents, expected estimated survival is shortened by an average of 19 years. New, more aggressive treatment modalities such as purine analogues, allogeneic and autologous bone marrow transplantations make remissions and sometimes disease eradication possible.

  stosując format: