Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GUT
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Tytuł oryginału: Olbrzymi tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Tytuł angielski: Giant aneurysm of the internal carotid artery.
Autorzy: Falkowski Aleksander, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.81-82, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstwiono przypadek olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej u kobiety l. 59, leczony operacyjnie ze skutecznym odtworzeniem krążenia.

  Streszczenie angielskie: Authors presents the case of huge carotid artery aneurysm in 59 years old women treated succesfully with restoration of carotid circulation.


  2/30

  Tytuł oryginału: Efficacy of the new long-acting formulation of lanreotide (Lanreotide Autogel) in the management of acromegaly.
  Autorzy: Caron Ph., Beckers A., Cullen D. R., Goth M. I., Gutt B., Laurberg P., Pico A. M., Valimaki M., Zgliczyński W.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (1) s.99-104, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lanreotide Autogel is a new long-acting aqueous preparation of lanreotide for the treatment of acromegaly and is administered by deep sc injection from a small volume, prefilled syringe. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of this new ong-acting formulation in a large population of acromegalic patients previously responsive to lanreotide 30 mg, im (substained release microparticle formulation). Lanreotide Autogel was administered by deep sc injection every 28 d to 107 patients (54 males and 53 females; mean age, 54 ń 1.2 yr). All patients had been treated with lanreotide (30 mg) for at least 3 months before study entry and had a mean GH level less than 10 ng/ml after at least 4 subsequent im injections every 14 d (48 p.c.), 10 d (32 p.c.), or 7 d (20 p.c.). Treatment was switched from lanreotide 30 mg injected every 14, 10, or 7 d to 60, 90, or 120 mg lanreotide Autogel, respectively, every 28 d. After three fixed dose injections of lanreotide Autogel, mean lanreotide levels were similar to those obtained at steady state with lanreotide 30 mg. During lanreotide Autogel treatment, the control of acromegalic symptoms was comparable with that previoulsy achived during lanreotide 30 mg treatment. After 3 injections of lanreotide Autogel, mean GH (2.87 ń 0.22 ng/ml) and IGF-I (317 ń 15 ng/ml) values were comparable with those recorded at the end of lanreotide 30 mg treatment (GH, 2.82 ń 0.19 ng/ml; IGF-I, 323 ń 16 ng/ml). GH levels below 2.5 ng/ml and age-/sex-normalized IGF-I were achived in 33 p.c. and 39 p.c. of patients during lanreotide 30 mg and lanreotide Autogel treatment, respectively...


  3/30

  Tytuł oryginału: Izomery kwasów oleinowego i linolowego jako składniki blaszki miażdżycowej.
  Tytuł angielski: Isomers of oleic and linoleic acids as components of the atherosclerotic plaque.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Bober Joanna, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław, Trojnacka Beata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano zawartosć izomerów trans kwasu oleinowego (C18:1), izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego (C18:2) oraz sprzęgnietych dienów kwasu linolowego (CLA) w blaszkach miażdżycowych tętnicy szyjnej pozyskanych śródoperacyjnie od pacjentów operowanych z powodu powikłań miażdżycy. Przeprowadzono analizę chromatograficzną 17 blaszek, stwierdzając w większości z nich obecność izomerów trans kwasu oleinowego i izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego.

  Streszczenie angielskie: Contents of trans isomers of oleic acid (C18:1), trans 9, trans 12 linoleic acid (C18:2) and conjugated diens of linoleic acid in atheromatous plaques were determined by gas chromatography. Seventeen atheromatous plaques were obtained from the caroid artery of patients surgically treated for atherosclerotic complications. Trans isomers of oleic acid and trans 9, trans 12 isomers of linoleic acid were detected in the majority of the samples.


  4/30

  Tytuł oryginału: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby w świetle współczesnej immunologii.
  Tytuł angielski: Autoimmune hepatitis in the sight of contemporary immunology.
  Autorzy: Gutkowski Krzysztof, Hartleb Marek, Pluta Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.567-573, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/30

  Tytuł oryginału: Półwiecze odkleszczowego zapalenia mózgu w Polsce.
  Tytuł angielski: Half century of TBE in Poland.
  Autorzy: Gut Włodzimierz, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.129-135, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono informację o sytuacji kzm w Polsce i problemach związanych z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: The article presented short information about history of TBE in Poland. Data connected to epidemiology, clinic and prevention of TBE are presented.


  6/30

  Tytuł oryginału: Ciąża w komunikującym się rogu szczątkowym macicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Communicating rudimentary uterine horn pregnancy - a case report.
  Autorzy: Menkiszak J., Żebiełowicz D., Żółtowski S., Torbe A., Gutowska-Czajka D., Czajka Ryszard, Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.49-50, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis przypadku ciąży w szczątkowym rogu macicy. Wyrażono pogląd, że pomimo dużego ryzyka dla zdrowia i życia matki prawidłowa diagnoza i postępowanie pozwala pacjentce na pełną płodność.

  Streszczenie angielskie: A case report describes pregnancy localized in rudimentary horn of uterus. In conclusion, despite high risk for health and life of the mother, appropriate diagnosis and management allow patient's full fertility.


  7/30

  Tytuł oryginału: Apolipoproteins A-1 and B and the likelihood of non-fatal stroke and myocardial infarction - data from The Third National Health and Nutrition Examination Survey.
  Autorzy: Qureshi Adnan I., Giles Wayne H., Croft Janet B., Guterman Lee R., Hopkins L. Nelson
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR311-CR316, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The measurement of plasma apolipoproteins (APO) has been proposed for predicting the risk of cardiovascular diseases. However, the association between APOs and stroke is not well defined. We evaluated the association between plasma concentrations of APO A-1 and APO B with a physician diagnosis of stroke (n = 153), and electrocardiogram evidence or physician diagnosis of myocardial infarction (n = 379), in a nationally representative sample of 3,696 US adults aged ň 40 years who participated in the Third National Health and Nutrition Examiantion Survey. Multivariate logistic regression analyses were used to investigate these realtionships. After adjusting for differences in age, gender, race/ethnicity, education, hypertension, cholesterol, body mass index, and cigarette smoking, the upper quartile of APO A-1 (ň 161 mg/dl) when compared with the lowest quartile ( 126 mg/dl) was inversely associated with the likelihood of myocardial infarciton (Odds Ratio [OR], 0.6; 95 p.c. Confidence Interval [CI] 0.4 - 0.9) but not stroke. APO B concentrations were not associated with either myocardial infarction or stroke. However, an APO A-1 to B ratio ň 1.59 when compared wtih a ratio ó 1.04 was associated with a decreased likelihood of myocardial infarction (OR, 0.3; 95 p.c. Cl, 0.2 - 0.6); and stroke (OR 0.4, 95 p.c. Cl, 0.2 - 1.0). Higher APO A-1 concentrations were associate with a decreased likelihood for myocardial infarction but not for stroke. The APO A-1 to B ratio was inversely associated with both myocardial infarction and stroke and may be an important protective clinical marker for atherosclerosis.


  8/30

  Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Our experiences with the POLVAD-MEV ventricular assist device.
  Autorzy: Sitkowska-Rysiak Ewa, Partyka Teresa, Gutowska Beata, Banaś Sławomir, Kurowski Andrzej, Kacprzyk Zbigniew, Wolski Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.114-116, bibliogr. 15 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sztuczne komory są ogólnie uznanym sposobem leczenia niewydolności serca. W Polsce są sztuczne komory typu POLVAD - MEV, produkowane w Zabrzu. Urządzenie napędzane jest pneumatycznie, wymaga kaniulacji (jedno lub dwukomorowej) serca, wyprowadzenia kaniul przez ścianę klatki piersiowej na zewnątrz, połączenia ze sztuczną komorą a następnie z jednostką napędową. Autorzy przedstawiają 19 przypadków wszczepienia sztucznych komór serca. U 14 chorych zastosowano sztuczne komory z powodu pooperacyjnej niewydolności serca, jedno lub obukomorowej. W 5 przypadkach wszczepiono sztuczne komory w trybie planowym, u 3 stanowiły pomost do transplantacji serca. W jednym przypadku zastosowano sztuczną komorę po przeszczepie serca. Usunięcie komór było możliwe u 11 chorych (u 3 z nich dalszym etapem była transplantacja). U 8 chorych uzyskano powrót skutecznej hemodynamicznie pracy serca. Pozostałych 8 chorych zmarło z powodu krwawienia bezpośrednio po wszczepieniu (4), niemożności uzyskania prawidłowego napełnienia światła wszczepionej komory (1), posocznicy (2), niewydolności wielonarządowej (1).

  Streszczenie angielskie: We presents results of nineteen cases of ventricular assist device (VAD) implantation. 14 emergency procedures were performed because of postoperative cardiac failure (9 - after CABG, 3 - valve replacement surgery, 1 - after aortic aneurysm, 1 - after heart transplantation), in other five cases (2 - viral myocarditis, 3 - cardiomyopathy) we implanted VAD electively. In three cases VAD served as a bridge to transplantation. Biventricular VAD was implanted in 7 cases, univentricular - in 12 (9 - left, 3 - right). 8 patients died because of bleeding (4), VAD filling failure (1), sepsis (2) and multiorgan failure (1). VAD were successfully removed in 11 patients; three of them required heart transplantation.


  9/30

  Tytuł oryginału: Prawa tętnica wieńcowa - atypowo położona. Trudności leczenia inwazyjnego.
  Tytuł angielski: Progression of atherosclerosis in the right coronary artery anomalously originating from aorta above the left sinus of Valsalva.
  Autorzy: Buda Stanisław, Dudek Dariusz, Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Krzyżak Paweł, Gutkowski Wojciech, Polewczyk Anna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.258-260, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We present a case of a sixty-one-year-old patient with multiple with multiple coronary heart disease risk factors who had recurrent angina. Coronary angiography revealed occlusion of the anomalous right coronary artery originating above the left sinus of Valsalva. The patient was successfully revascularized by PCI - the procedure required a wide selection of catheters, wires and turned out to be very challenging from the technical point of view. The patient remains in good clinical condition since the procedure.


  10/30

  Tytuł oryginału: Evaluation of the usefulness of the ELISA method for detection of enterovirus antibodies in serum samples of patients with myocarditis.
  Autorzy: Wielkopolska Anna, Gut Włodzimierz, Binduga-Gajewska Iwona, Jarząbek Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT10-MT14, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Enteroviruses are among the etiological factors in myocarditis, In the majority of cases it is impossible to obtain a direct confirmation of the presence of the virus, and typologically specific methods are of limited applicability, due both to the number of enteroviruses that can cause myocarditits, and to the serological cross reactions among them. The goal of our research was to determine the usability of the ELISA test and the complement fixation reaction (CFR) in diagnostic testing of the serum of patients with myocarditis. Material/Methods: The research material consisted of 1197 serum samples collected from patients with myocarditis. In all these samples we measured the contentration of IgG adn IgM enterovirus antibodies using the ELISA method, and teh height of the titer using the CFR method. Results: The presence of IgM antibodies is a confirmation of current infection. A postitive result was obtained for 61 p.c. of the patients. On the other hand, if one accepts as confirmation of infection a titer significantly different from the level observed in thy healthy population, namely ň 16 for CFR and ň 11 for ELISA-IgG (cf. positive results of 33 p.c. for CFR and 18.8 p.c. for ELISA IgG in our patients), the results may be disproportional. If one assumes as a test criterion a significant increase in titer, the presence of infection was confirmed in 28.5 p.c. of cases for CFR and 62 p.c. for ELISA-IgG. Conclusions: An analysis of the concentration of IgG antibodies constitutes a clear confirmation of infection., if the criterion of evaluation is based on a measure in a single serum sample. In this case it is necessary to test for a significant increase in the titer. The use of the average titer for the population at large to evaluate results leads to both false positives and false negatives. Testing for IgM antibodies in a single serum sample is a faster method which confirms the current presence of infection. Our results indicate that the ELISA test can be used to diagnose myocarditis, since


  11/30

  Tytuł oryginału: Śluzak lewego przedsionka przyczyną zespołu bocznego opuszki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lateral medullary infarction due to left atrial myxoma - a case report.
  Autorzy: Mendel Tadeusz, Gutkowska Joanna, Rywik Tomasz, Zieliński Tomasz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.1001-1006, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku 53-letniej chorej, u której obecność śluzaka lewego przedsionka była najprawdopodobniej przyczyną wystąpienia udaru pniowego (zespołu Nageotte-Wallenberga-Babińskiego). Chora została operowana przez kardiochirurga, usunięto śluzaka przedsionka wielkości 7 x 8 cm. Po kilku miesiącach od operacji chora chodzi samodzielnie, wymaga jedynie niewielkiej pomocy w wykonywaniu zwykłych czynności życiowych.


  12/30

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności molekularnych metod wykrycia genomu enterowirusów w różnicowej diagnostyce wirusowych neuroinfekcji na tle ogólnych problemów diagnostyki zakażeń enterowirusowych w Polsce : praca doktorska
  Autorzy: Binduga-Gajewska Iwona, Gut Włodzimierz (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Zakład Wirusologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [10], 123 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20082

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/30

  Tytuł oryginału: The impact of surgical access to the femoral artery on incidence of wound complications following vascular procedures, with regard to lymphatic complications.
  Tytuł polski: Wpływ dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej na wystąpienie powikłań gojenia ran po zabiegach naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem powikłań chłonnych.
  Autorzy: Cnotliwy Miłosław, Birkenfeld Bożena, Kaczmarek Alina, Gutowski Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.65-73, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Rany operacyjne w pachwinach są najczęstszym miejscem zakażenia w chiurgii naczyń obwodowych. Uszkodzenie sieci chłonnej pachiwny podczas preparowania tętnicy udowej może być jednym z czynników zwiększających ryzyko zakażenia. Cel pracy. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy uszkodzenie układu chłonnengo pachwiny, przy obecnym ognisku zakażenia obwodowej cześci operowanej kończyny, stanowi ryzyko zakażenia rany operacyjnej oraz czy dostęp boczny do tętnicy udowej zmniejsza liczbę powikłań chłonnych w operacjach naprawczych tętnic. Materiał i metody. Badanie prospektywne i randomizowane. Badania bakteriologiczne wykonano u 25 chorych, materiał do posiewu pobierano z martwiczych tkanek operowanej kończyny i powiększonego pachwinowego węzła chłonnego. Powikłania chłonne oceniono na podstawie analizy gojenia 57 ran w dostępie bocznym do tętnicy udowej i 55 ran w dostępie bezpośrednim. Weryfikacji limfocytoscyntygraficznej poddano odpowiednio 10 i 12 kończyn. Wyniki. Dodatnie i jednakowe hodowle z martwicy oraz węzła chłonnego uzyskano w 6/25 przypadków. Powikłania chłonne w postaci przetoki wystąpiły u 1 chorego przy stosowaniu dostępu bezpośredniego oraz w postaci torbieli u 1 chorego w obu grupach. Torbiele rozpoznano tylko za pomocą limfoscyntygrafii. Wnioski. Przecięcie pachwinowych węzłów chłonnych niesie istotne ryzyko przeniesienia zakażenia z obwodowych ognisk operowanej kończyny do pachwiny. Dostęp boczny do tętnicy udowej w operacjach rekonstrukcji tętnic nie chroni przed powikłaniami chłonnymi w pachwinach.


  14/30

  Tytuł oryginału: Przewlekle pękający tętniak aorty brzusznej jako jedna z przyczyn pozakręgosłupowych bólów krzyża.
  Tytuł angielski: Chronic, contained rupture of aortic aneurysm as one of the reasons for retrospinal back pain.
  Autorzy: Białecki Piotr, Gutowski Piotr, Gusta Andrzej, Bohatyrewicz Andrzej, Larysz Dariusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.535-539, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem rzadkich, pozakręgosłupowych przyczyn bólów krzyża. Szczególną uwagę zwrócono na obraz kliniczny, diagnostykę oraz leczenie przewlekłe pękającego tętniaka aorty brzusznej (tab). W pracy wykorzystano badania retrospektywne, oceniające częstość występowania tego schorzenia wśrod 65 chorych operowanych z powodu pękniętego tab. Dodatkowo przedstawiono trudności diagnostyczne u 66-letniego chorego, leczonego z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, u którego ostatecznie podczas zabiegu operacyjnego rozpoznano przewlekle pękającego tętniaka aorty brzusznej. W omówieniu pracy autorzy podkreślają często nietypowe objawy kliniczne, towarzyszące tab, częste współwystępowanie zmian zwyrodnieniowych oraz konieczność odpowiedniej diagnostyki różnicowej u chorych z nietypowymi bólami kręgosłupa.


  15/30

  Tytuł oryginału: Diagnostyka zakażeń enterowirusami niepoliomyelitycznymi - aktualne kierunki i problemy.
  Tytuł angielski: Diagnosis of nonpolio enterovirus infections - current trends and problems.
  Autorzy: Binduga-Gajewska Iwona, Gut Włodzimierz
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.367-381, il., bibliogr. 76 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Enteroviruses are the most commonly identified caused of viral meningitis. In temporary climate infection caused by this group of viruses have seasonal distribution with a domination of certain entertovirus serotypes. Isolation of the virus in cell culture is taken as the gold standard in the diagnosis of diseases caused by enterovirus, despite of its lack of usefulness in rapid diagnosis. Demonstration anti-enterovirus IgM in a single serum sample allows a more rapid diagnosis but the results obtained by this means has to be interpreting with caution, especially in epidemiological seasons. Recent developments in nucleic acid amplification techniques now allow the rapid and sensitive diagnosis of enterovirus infections. When diagnosing the virus in cerebrospinal fluid, isolation of the virus has been largely replaced by the rapid demonstration of the virus using RT-PCR.


  16/30

  Tytuł oryginału: The role lipid phase structure in the interaction of lactate dehydrogenase with phosphatidylserine. Activity studies.
  Autorzy: Terlecki Grzegorz, Czapińska Elżbieta, Gutowicz Jan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (3) s.895-903, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Lactate dehydrogenase is one of the enzymes of the glycolytic path. It has been shown to be able to bind in vitro to cellular membranes. The presence of anionic phospholipids induces changes in the catalytic properties of the enzyme similar to those found when the enzyme is bound to natural membranes. In this study, a nonionic detergent (Tween 20), at concentrations not affecting the catalytic activity of LDL, was used to study the role of the lipid supra-molecular structure in the interaction between pig skeletal muscle lactate dehydrogenase and phosphatidylserine. Tween 20 changes the equilibrium of concentrations between the lipid supra-molecular forms. The detergent at ther used concentration values did not alter the activity of the enzyme when it was used on its own, but did diminsh the level of inhibition induced by the studied phospholipid. The obtained results showed that the interaction is reversible and that the bilayer structure of the lipid is essential for the inhibition.


  17/30

  Tytuł oryginału: Further evidence for the importance of lipid bilayers in the interaction between lactate dehydrogenase and phosphatidylserine.
  Autorzy: Terlecki Grzegorz, Gutowicz Jan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (3) s.905-910, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Lactate dehydrogenase (LDH) is one of the glycolytic enzymes, which have been proved to have the capibility to reverse non-specific adsorption on cellular membranous structures in vitro, as well as on the structural proteins of the contractile system of muscle cells. It has been suggested that this binding may play a physiological role, as it alters the enzyme's kinetic properties. Our previous studies on this enzyme showed that its interaction with some anionic phospholipids reveals similar characteristics and similar effect on the activity of the enzyme to those ehich had been observed for the interaction with membranous structures. Disruption of the lipid bilayers by nonionic detergent (Tween 20) restored the enzyme activity inhibited by the presence of phosphatidylserine (PS) liposomes. In this study, we used the measurement of enzyme tryptophanyl fluorescence spectra to monitor the interaction andf possible changes in the enzyme conformation. The investigation provided further evidence of the importance of the bilayer structure in this interaction. Similarly to the effect on the activity of the enzyme, the addition of Tween 20 diminishes the quenching of the LDH tryptophanyl fluorescence, and finally completely restores the fluorescence.


  18/30

  Tytuł oryginału: Trans unsaturated fatty acids are components of atheromatous plaque.
  Tytuł polski: Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych są składnikami ludzkiej blaszki miażdżycowej.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Szumiłowicz Halina, Gutowski Piotr, Turowski Radosław, Samad Rabih
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przeprowadzono badania chromatograficzne blaszek miażdżycowych pobranych od 21 pacjentów w Klinice Chirurgii Naczyniowej PAM w Szczecinie, których operowano z powikłań zaawansowanej miażdżycy tętnic brzusznych i udowych. Cel pracy. Celem analizy było ustalenie czy izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych (występujące w utwardzonych tłuszczach spożywczych pochodzenia roślinnego) są istotnymi składnikami blaszki miażdżycowej. Materiał i metody. Kwasy tłuszczowe ekstrahowano mieszaniną Folcha, zmydlano metanolem 2-procentowym roztworem KOH i metylowano 14-procentowym BF3 w metanolu, otrzymując estry metylowe kwasów tłuszczowych. Analizę badanego materiału przeprowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Perkin-Elmer 8500, stosując program Chromed PI. Oceny zależności pomiędzy otrzymanymi parametrami dokonano na podstawie współczynnika korelacji rang Spearmana, przyjmując za istotne statystycznie wartości 0,05. Wyniki. W badanym materiale stwierdzono obecność różnych izomerów kwasów tłuszczowych, w tym także charakterystycznych dla utwardzanych tłuszczów roślinnych (zwłaszcza margaryn). Kwas elaidynowy (trans 9 C18:1) okazał się dominującym trans izomerem wśród jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Głównym reprezentantem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych był jeden ze sprzężonych dienów kwasu linolowego: cis 9 trans 11 C18:2. Wnioski. Wyniki badań wskazują na zależność pomiędzy występowaniem w diecie izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Chromatographic studies on fatty acid composition of atheromatous plaques obtained from 21 patients treated surgically in the Department of Vascular Surgery (Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland) for complications of atherosclerosis of abdominal aorta, iliac or femoral arteries, were carried out. Aim of the study. The aim of the study was to assess if the trans unsaturated fatty acids (occurring in hardened fats of plant origin) are substantial components of the atheromatous plaques. Material and methods. Fatty acids were extracted using Folch mixture, saponified in 2 p.c. KOH solution and methylated with 14 p.c. solution of BF3 in methanol, obtaining fatty acid methyl esters. The analysis of obtained material was carried out with a gas chromatograph Perkin-Elmer 8500, applying Chromed PI software. Correlations between obtained parameters were calculated using the Spearman's correlation coefficient, taking p 0,05 as statistically significant. Results. The presence of varied isomers of fatty acids in the analysed material (among them typical for the hardened plant fats) was established. Elaidic acid (trans-9 C18:1) served as a major trans isomer among monounsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids. The main representative of polyunsaturated fatty acids was one of conjugated diens of linoleic acid: cis-9, trans-11 C18:2. Conclusions. The results of the study show the relationship between trans unsaturated ...


  19/30

  Tytuł oryginału: [VI Szkoła Pediatrii].
  Opracowanie edytorskie: Gutkowski P[iotr] (red), Grenda R[yszard] (red.), Jarosz-Chobot P[rzemysława] (red.), Książyk J[anusz] (red.).
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.504-597, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  20/30

  Tytuł oryginału: Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego w wieku rozwojowym.
  Autorzy: Gutkowski Piotr
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.527-533, il., tab., bibliogr. 35 poz. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/30

  Tytuł oryginału: Uwarunkowanie genetyczne zespołu Wolfa-Hirschhorna.
  Tytuł angielski: Genetical determination of Wolf-Hirschhorn syndrome.
  Autorzy: Gutmajster Ewa, Rokicka Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.706-710, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przypomniano charakterystyczne cechy kliniczne rzadko występującego zespołu Wolfa-Hirschhorna (WHS), będącego rezultatem częściowej delecji krótkiego ramienia chromosomu 4. Zwrócono uwagę na metody cytogenetyczne i molekularne umożliwiające diagnostykę tego schorzenia. Krótko przedstawiono wiadomości na temat poszukiwań genów odpowiedzialnych za zespół cech WHS. Począwszy od ustalenia związku pomiedzy fenotypem a cytogenetyczną nieprawidłowością, poprzez stopniowe skracanie długości regionu krytycznego WHSCR (do 265 tys. par zasad) i określenie jego sekwencji, zidentyfikowano co najmniej 2 geny (WHSC i WHSC2).

  Streszczenie angielskie: Characteristic, clinical features, typical for Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) were presented in the article. It is caused by partial deletion of the short arm of chromosome 4. The authors paid special attention to cytogenetic and molecular diagnostics of WHS. We mentioned some information concerning the search for the genes responsible for WHS features. Starting from making a connection between the syndrome phenotype and cytogenetic abnormalities, through gradual shortening of the lenght of the critical region WHSCR (finally up to 165kb), and sequencing it, at least 2 genes (WHSCI and WHSC2) were identified.


  22/30

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia złamań trzonów kości podudzia w materiale Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala im. R. Weigla w Blachowni w latach 1966-1992.
  Tytuł angielski: Follow-up results of treating fractures of crural bones shafts in the material of the Department of Traumatic and Orthopaedic Surgery in R. Weigel's Hospital in Blachownia in the years 1966-1992.
  Autorzy: Rydecki Paweł, Szyprowski Janusz, Gut Piotr, Janecki Paweł, Rosak Marian, Synowiecki Sławomir
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.51-56, il., bibliogr. 22 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali odległych wyników leczenia 252 przypadków złamań trzonu kości piszczelowej leczonych w latach 1996-92. Uzyskano 64,7 proc. wyników dobrych i bardzo dobrych oraz 13,5 proc. wyników złych. Analiza wyników złych wykazała, że dotyczą one przeważnie chorych leczonych operacyjnie.


  23/30

  Tytuł oryginału: Zagrożenie czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi.
  Autorzy: Gutenplan Danuta
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.16-19, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy


  24/30

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko cytokeratynie (AKA) w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS).
  Tytuł angielski: Antibodies to cytokeratin (AKA) in sera and synovial fluids of patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA).
  Autorzy: Ząbek Jakub, Biernacka Elwira, Gutowska-Grzegorczyk Grażyna, Michalak-Wiejak Hanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.222-228, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej występujacą przewlekła chorobą zapalną tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym o nie poznanej dotąd etiologii. W surowicach pobranych od chorych na r.z.s. występuje niewiele przeciwciał markerowych o dobrze ustalonej wartości diagnostycznej. Spośród nich najwartościowszy jest tzw. klasyczny czynnik reumatoidalny klasy I IgM (RF-IgM), ale niestety występuje on tylko w około 75 proc. przypadków r.z.s. i tylko w około 25 - 30 proc. przypadków wczesnego r.z.s. W mizs. częstości występowania RF-IGM są znacznie niższe niż w r.z.s. u dorosłych i wynoszą zwykle około 30 proc. Znaczenie innych przeciwciał markerowych, np. przeciwciał dla kolagenu, RA-33 i czynnika APF, nie jest tak dobrze ustalone, oznaczenie zaś tych przeciwciał wymaga bardziej skomplikowanych metod. Najbardziej obiecującą grupą przeciwciał markerowych są przeciwciała dla cytokeratyny (AKA), ale jeśli chodzi o ich znaczenie markerowe, swoistość, specyficzność i czułość występowania, dane są bardzo rozbieżne. Celem pracy było porównanie wszystkich ww. istotnych parametrów przeciwciał AKA, a szczególnie częstości ich występowania w surowicach i płynach stawowych grupy 18 pacjentów (7 chłopców i 11 dziewcząt) z ustalonym rozpoznaniem mizs. W surowicach tych pacjentów oznaczono obecność przeciwciał AKA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) wg Younga oraz metodą immunoperoksydazową na suszonych krwioskrawkach przełyku szczura. Jako metodę potwierdzenia ...

  Streszczenie angielskie: RA is the most frequent chronic inflammatory autoimmune disease with still unknown etiology. Between autoantibodies occuring in RA the most useful is also so called classical rheumatoid factor (IgM class). But unfortunately RF-IgM is present only in about 75 p.c. of RA cases and in early RA (6 to 12) months duration) only in 25-30 p.c. of cases. In JIA (Juvenile idiopathic arthritis) the frequencis of RF-IgM are much lower than in adults - raining about 30 p.c. The most promising group of the autoantibodies is group of so called anti-keratin antibodies (AKA), but there is a of controverse concerning the frequency, sensitivity, specificity and also the "marker" meaning of these antibodies. The aim of the presented study was to compare all (above mentioned) parameters, especially the frequencies of AKA-s in the cohort of 18 patients (11 female and 7 male) with established JIA. The AKA was tested by IIF - method (acc. to Young) and also by immunooperoxidase staining method. In both methods air-dried cryostat-sections of the rat oesophageus were used. For the final confirmation Western-blott and ELISA method have been used. In 33 p.c. of 18 JPA pts. sera and 11 p.c. of synovial fluids have been found to be AKA-positive and none in the sera of healthly blood donors. What is more important, in this same group RF-IgM only in 11 p.c. of the sera and 16.5 p.c. of synovial fluid present. The preliminary data showed that AKA-antibodies are a very promising "marker" of RF-IGM, ...


  25/30

  Tytuł oryginału: Zasady pobierania, przesyłania i diagnozowania próbek materiału klinicznego pobranego od ofiar ataku bioterrorystycznego do badań mikrobiologicznych.
  Autorzy: Szych Jolanta, Gut Włodzimierz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.24-36, tab. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/30

  Tytuł oryginału: Measurements of radon gas concentration in some selected kindergartens in the region of Bydgoszcz.
  Autorzy: Pyskir Małgorzata, Gutsze Aleksander, Kapałka Beata A.
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.239-244, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: It is nowadays estimated that about half of the radiation exposure in natural environment results from breathing radon and its daughter products. The measurements of radon concentration in buildings have become a center of interest in recent years. In this paper, the results of measurements of radon concentration in selected kindergartens in the region of Bydgoszcz are presented. TASTRAK detectors with CR-39 were exposed in 38 kindergartens in December 2000 and in 15 kindergartens in April 2001 for a period of 432 hours. The measured radon gas concentrations ranged from 10 Bq/m3 to 378 Bq/m3.


  27/30

  Tytuł oryginału: Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych.
  Tytuł angielski: B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients.
  Autorzy: Pluta Andrzej, Dudziński Marek, Gutkowski Krzysztof, Pluta Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.19-28, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła białaczka limfatyczna jest chorobą nowotworową wieku podeszłego o stosunkowo łagodnym przebiegu. W grupie pacjentów poniżej 50 roku życia, pomimo klasycznych metod leczenia lekami alkilującymi prowadzi do skrócenia oczekiwanego czasu przeżycia o 19 lat. Nowe metody bardziej agresywnego leczenia takie jak stosowanie analogów puryn oraz auto i allotrasplantacje szpiku kostnego umożliwiają osiągnięcie remisji choroby, niekiedy wyleczenia w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Chronic lymphocytic leukemia is considered as indolent neoplastic disease of eldery people. In the cohort of patients below 50 years old, despite conservative treatment approach with alkylating agents, expected estimated survival is shortened by an average of 19 years. New, more aggressive treatment modalities such as purine analogues, allogeneic and autologous bone marrow transplantations make remissions and sometimes disease eradication possible.


  28/30

  Tytuł oryginału: Activity of cysteine proteases and their inhibitors in the lymph nodes of larynx cancer patients.
  Autorzy: Siewiński Maciej, Berdowska Izabela, Mikulewicz Wojciech, Wnukiewicz Jan, Gutowicz Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR540-BR544, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Cysteine endopeptidases and their inhibitors play an important role in the process of carcinogenesis. Positive correlation has been found between tumor invasiveness, its metastatic potential and the secretion of cyseine endopepetidases. Cysteine protease inhibitory activity is also altered in malignant tumors and various body fluids of patients with cancer. Material and methods: Total cysteine endopeptidase activity and cysteine proteinase inhibitory activity were measured in homongenates of cervical lymph node tissue surgically obtained from the larynx of cancer patients. The tissue samples were histologically examined, and each was divided into two parts: positive (PCN), with mostly cancer cells, and negative (NCN) with no cancer cells. Results: In the PCNs, the levels of the assayed enzymes and their inhibitors were significantly higher than in NCNs. The mean values of cysteine proteinase activity were 2.70 ń 2.29 and 1.59 ń 1.28 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.005). The mean values of cysteine protease inhibitors were 9.1 ń 8.6 and 6.1 ń 6.3 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.02). An altered protease-inhibitor activity ratio was also found in PCN samples compared to NCNs. Conclusions: These data suggest increased activity of cysteine peptidases and their inhibitors in the case of secondary tumor tissue. The cancer cells metastasized to lymph node tissue produce some alteration in balance between cysteine protease activity and the endogenous inhibitors of the proteases.


  29/30

  Tytuł oryginału: Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia na wsi
  Autorzy: Gutkowska Krystyna, Ozimek Irena, Banasiak Magdalena
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.69-81, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  30/30

  Tytuł oryginału: Wszczepienie protezy prostej jako metoda z wyboru w leczeniu tętniaków aorty brzusznej : ocena chorych operowanych w latach 1986-2000 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej : praca doktorska
  Autorzy: Turowski Radosław, Gutowski Piotr (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 57 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: