Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GUSTAW
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Kontraktowanie - formą finansowania usług pielęgniarskich w nowym systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Tytuł angielski: Contracting - a form of financing nursing services in the new system of health care in Poland.
Autorzy: Lesiuk Szczepan, Gustaw Katarzyna
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.102-105, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • pielęgniarstwo

  Streszczenie polskie: Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym tworzy nowe możliwości pozyskiwania środków publicznych przez sektor prywatny, w tym także osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Przekształcenia w ochronie zdrowia w Polsce dotyczące usług pielęgniarskich pozwoliły na zdefiniowanie nowej koncepcji funkcjonowania pielęgniarstwa w oparciu o przyjęcie 1995 roku przez MZiOS "Zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej" oraz "Standardów praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej". Wdrażanie zmian w obszarze pielęgniarstwa możliwe było dzięki zmianom legislacyjnym dotyczącym kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, usankcjonowaniem czego była ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzieleniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również nauczanie zawodu, prowadzenie prac naukowo-badawczych, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych. Efektem tych działań było uruchomienie procesu kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, głównie w obszarze pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego, medycynie szkolnej oraz w zakresie opieki położniczej. Pierwsze kontrakty na świadczenia pielęgniarskie zostały zawarte w maju 1996 roku. Aktualnie w kraju obserwuje się duże zainteresowanie tą formą realizacji świadczeń, ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki i terapii pacjenta z uszkodzeniem płatów czołowych.
  Tytuł angielski: Problems of diagnostics and therapy in a patients with lesions of the frontal lobes.
  Autorzy: Gustaw Katarzyna, Długosz Edyta
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.197-204, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W praktyce lekarza p.o.z. pojawiają się pacjenci z trudnymi diagnostycznie objawami dysfunkcji płatów czołowych. W pracy opisano zaburzenia wynikające z patologii płatów czołowych. Omówiono etiopatogenezę i obraz kliniczny tych zaburzeń, a także metody diagnostyczne. Zwrócono uwagę na występowanie takich zespołów w przebiegu udaru mózgu.

  Streszczenie angielskie: The frontal lobes constitute two thirds of the human brain; the functions performed by then, however, remain mysterious. Apart from their well-known involvement in motor function and language, little was known about the functions of the frontal lobes until recent advences discovered their important roles in a multitude of cognitive process, such as executive function, attention, memory, as well as language. The important functions of the frontal lobes are also regulation of the state of activity and shaping the conscious behaviour, personality, social behaviour or responsibility. Many diseases encountered in eveyday medical practice may contain in their clinical picture the dysfunction - a pathology difficult to interpret by a PHC physician. The present paper discusses the functions of the frontal lobes and the picture of lesions. Attention is paid to the methods of investigating their functions.


  3/4

  Tytuł oryginału: System ochrony zdrowia i rozwoju nauk medycznych w Królestwie Nepalu.
  Tytuł angielski: System of health care and development of medical sciences in the Kingdom of Nepal.
  Autorzy: Gustaw Katarzyna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.263-268, il., tab.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  4/4

  Tytuł oryginału: Zaburzenia nastroju towarzyszące zespołom bólowym w przebiegu dyskopatii kręgosłupa szyjnego - propozycje terapii.
  Tytuł angielski: Mood disorders accompanying pain syndromes in the course of cervical dyscopathies - therapy proposals.
  Autorzy: Gustaw Katarzyna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.299-305, il, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ból, szczególnie przewlekły, jest czynnikiem mediującym powstanie zaburzeń nastroju chorych z przewlekłym zespołem bólowym w przebiegu dyskopatii kręgosłupa szyjnego. U części pacjentów obok leczenia klasycznego zastosowano leczenia preparatami SSRI. Poprawę subiektywnego stanu zdrowia stwierdzono u 94 proc pacjentów, u których stosowano obok leczenia podstawowego (rehabilitacja i farmakoterpia) dodatkowo leczenie przeciwdepresyjne.

  Streszczenie angielskie: Chronic pain syndromes, especially in the course of dyscopathies, often lead to chronic mood disturbances The study covered 65 farmers with chronic pain syndrome in the course of lower back dyscopathy, with frequent aggravations of the disease lasting more than 5 years. Studies using the BECK and MADRS depression scales conducted among these patients confirmed the features of decreased mood; no other chronic diseases, however, were diagnosed. Endogenous depression was excluded. Apart from basic treatment, 35 patients were administered preparations of an inhibitor of serotonin reuptake. After one month of treatment an improvement of mood was observed in 94 p.c. of patients, and after two months 88 p.c. of the patients, which was confirmed by the BECK and MARDS tests. The results obtained by patients after a period of one/two months were lower, according to the score scale, by 10 p.c. 11 p.c. respectively. No significant improvement was observed in the patients who received basic treatment as compared to their self-evaluation before treatment.

  stosując format: