Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GULEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ ciśnienia osmotycznego na stan fizjologiczny komórek bakteryjnych.
Tytuł angielski: Influence of osmotic pressure on physiological condition of bacterial cells.
Autorzy: Powałowski Szymon, Gulewicz Piotr, Grajek Włodzimierz
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.435-448, bibliogr. 52 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • mikrobiologia

    Streszczenie polskie: W naturalnym środowisku bakterie często narażone są na warunki stresowe związane ze zmianami takich parametrów, jak: temperatura, pH czy ciśnienie osmotyczne. W związku z tym w toku ewolucji mikroorganizmy wykształciły mechanizmy pozwalające im aktywnie przeciwdziałać niekorzystnym czynnikom. Podczas stresu osmotycznego komórki akumulują wewnątrz specyficzne substancje osmoregulacyjne. Ich kontrolowane gromadzenie umożliwia komórkom bakteryjnym utrzymanie odpowiedniego poziomu turgoru, niezbędnego do ich właściwego funkcjonowania. Poza utrzymaniem turgoru, substancje osmoregulacyjne wpływają pozytywnie na stabilizację błon i struktury białek, nie zakłócając przy tym procesów biochemicznych zachodzących w komórce. Gromadzenie substancji osmoregulacyjnych odbywa się przez pobranie z pożywki i/lub syntezę. Do regulacji ich stężenia w cytoplazmie wykorzystywane są specjalne, osmotycznie indukowane mechanizmy transportowe oraz kanały uaktywniane przez bodźce mechaniczne.

    Streszczenie angielskie: microorganisms are all the time exposured to highly stressful circumstances including osmotic stress, temperature, and pH changes. To survive under the unfavourable conditions microorganims posses specific adaptation mechanisms. Under osmotic stress conditions, meant as a sudden decrease or increase of osmotic pressure, particularly important is to maintain turgor pressure at appropriate level. To keep intracellular osmolarity and turgor pressure balanced three is limited group of organic osmolytes - compatible solutes. Many microorganisms accumulate compatible solutes during periods of decreased water activity. The controlled amassing of these organic osmolytes allow the cells to control turgor pressure. Besides, compatible solutes have a positive influence on membrane stabilization and proteins structure. The osmolarity of the environment regulates intracellular concentration of compatible solutes. This involves changes in transport system activities (uptake from environment) and/or synthesis.

    stosując format: