Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GUDEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Flavonoid compounds from Pyrus communis L. flowers.
Autorzy: Rychlińska Izabela, Gudej Jan
Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.53-56, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 301,378

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Five flavonoid glycosides: kaempferol 3-0-á-D-glucopyranoside (IV), isorhamnetin 3-0-á-D-glucopyranoside (V), isorhamnetin 3-0-á-D-(6'-0-ŕ-L-rhamnopyranosyl)-glucopyranoside (VIII), 8-methoxykaempferol 3-0-á-D-(2'-0-ŕ-D-glucopyranosyl)-glucopyranoside (VI), 8-methoxykaempferol 3-0-á-D-(2'-0-ŕ-L-rhamnopyranosyl)-glucopyranoside (VII) and chlorogenic acid (IX) were isolated from the flowers naturally growing Pyrus communis L. They were identified by chemical and spectroscopic methods.


  2/5

  Tytuł oryginału: Investigation of essential oil from Cirsium rivulare (Jacq.) All. flowers.
  Tytuł polski: Badania olejku eterycznego z kwiatostanów Cirsium rivulare (Jacq.) All. flowers.
  Autorzy: Nazaruk J[olanta], Góra J., Majda T., Gudej J[an]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.193-197, il., tab., bibliogr. 5 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza fitochemiczna olejku eterycznego z kwiatostanów ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare (Jacq.) All. metodą GC i GC MS. Olejek otrzymano podczas destylacji z parą wodną świeżego surowca w aparacie Derynga, z wydajnością 0,05 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Dominującymi składnikami olejku były kwasy tłuszczowe i węglowodory. Oprócz tego stwierdzono obecność monoterpenów (á-ocymen, limonen, á-pinen) i seskwiterpenów (tlenek á-karioflenu).

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was phytochemical investigation of essential oil from Cirsium rivulare (Jacq.) All. flowers by GC and GC-MS method. Essential oil was obtained by hydrodistillation from fresh source in Deryng's apparatus with yield 0,05 p.c. in count over dry plant material. The dominannt constituents were fatty acids and carbohydrates. Moreover found monoterpens (á-ocimene, limonene, á-pinene) and sesquiterpenes (á-caryphyllene oxide).


  3/5

  Tytuł oryginału: Sterole i triterpeny w kwiatach Pyrus communis L.
  Tytuł angielski: Sterols and triterpenes in Pyrus communis L. flowers.
  Autorzy: Rychlińska I[zabela], Gudej J[an]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.198-205, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Z kwiatów gruszy dziko rosnącej za pomocą chromatografii kolumnowej wyizolowano kwas ursolowy. Jego strukturę potwierdzono metodami spektralnymi (IR, NMR). Inne triterpeny i sterole badano metodą TLC, GC, GC/MS we frakcjach otrzymanych z wyciągu benzynowego i chloroformowego z kwiatów gruszy. Z triterpenów zidentyfikowano kwas oleanowy, ursolowy, ŕ-amyrynę, neooleandien; ze steroli á-sitosterol i sacharosten. Porównano chromatograficznie (TCL) zespół steroli i triterpenów występujących w kwiatach gruszy dzikiej z z espołem steroli i triterpenów w kwiatach wybranych odmian hodowlanych. W badanych surowcach zespół wyżej wymienionych związków był jakościowo identyczny.

  Streszczenie angielskie: Using column chromatography ursolic acid was isolated from flowers of naturally growing Pyrus communis L. Its structure was determined by spectroscopic methods (IR, NMR). Other sterols and triterpenes in fractions obtained form benzine and chloform extracts from flowers of naturally growing Pyrus communis were examined using TLC, GC, GC/MS methods. Following triterpens were identified: oleanolic acid, ursolic acid, ŕ-amyrin and neoolenadiene, as well as sterols á-sitosterol i saccharostenose. The compositions of triterpene and sterolic fractions from flowers of naturally growing Pyrus communis and from flowers of cultivated varieties were compared chromatographically (TLC). Those compositions turned out to be similar.


  4/5

  Tytuł oryginału: Antyoksydanty o charakterze polifenoli w zielu Ficaria verna Huds.
  Tytuł angielski: Polyphenolic antioxidants in the Ficaria verna herb.
  Autorzy: Tomczyk Michał, Gudej Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.946-948, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The results of phytochemical investigations of Ficaria verna herb were presented. By using multiple chromatographic separations eleven flavonoid compounds were isolated. Chromatographic analysis (2D TLC) confirmed the presence of phenolic acid, and the GC and GC/MS methods the presence of triterpenes and strols. The structures of isolated compounds were established by means of spectral methods (UV, 1D and 2D NMR, MS). The quantitative determinations of flavonoids were carried out by using Christ-Mller's method and HPLC after acid hydrolysis.


  5/5

  Tytuł oryginału: Kwiaty gruszy pospolitej Pyrus communis L. cennym źródłem antyoksydantów.
  Tytuł angielski: Flowers of Pyrus communis L. as a source of antioxidants.
  Autorzy: Rychlińska Izabela, Gudej Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.955-957, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: In this report we presented the chromatographic analysis derivatives, sterols, triterpenes and phenolic acids and the identification of flavonoid compounds from Pyrus communis L. flowers of naturally growing pear-tree and its four cultivated varieties.

  stosując format: