Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZYWACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej jako metoda różnicująca wydolność fizyczną.
Autorzy: Grzywacz Tomasz, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Szczęsna-Kaczmarek Anna, Jastrzębski Zbigniew, Laksowski Radosław
Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.265-282, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 727,748

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  2/6

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w skojarzonym leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów dorosłych.
  Tytuł angielski: The principles of periodontal-orthodontic treatment in adult patients. P. 2: Realization of the treatment plan - common clinical problems.
  Autorzy: Górniak Danuta, Grzywacz Izabela
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (3) s.67-73, il., bibliogr. [55] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój ortodoncji otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów dorosłych. Wciąż jednak uważa się, że współistniejąca z zaburzeniami zgryzowymi periodontopatia jest przeciwwskazaniem do interwencji ortodontycznej. W pracy zostały omówione niektóre kontrowersyjne aspekty takiej terapii z uwzględnieniem aktualnego piśmiennictwa i własnych doświadczeń klinicznych oraz polecane metody postępowania.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w skojarzonym leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów dorosłych.
  Tytuł angielski: The principles of periodontal-orthodontic treatment in adult patients. P. 1: Indications and treatment planning.
  Autorzy: Górniak Danuta, Grzywacz Izabela
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (2) s.39-42, il., bibliogr. [40] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój ortodoncji otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów dorosłych. Wielu lekarzy klinicystów uważa jednak, że współistniejąca z zaburzeniami zgryzowymi periodontopatia jest przeciwwskazaniem do interwencji ortodontycznej.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji kreatyną na zdolności organizmu do maksymalnego zakwaszenia.
  Autorzy: Szczęsna-Kaczmarek Anna, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Grzywacz Tomasz
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 12 s.147-158, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku


  5/6

  Tytuł oryginału: Badania pomocnicze w planowaniu leczenia stłoczeń trzeciorzędowych.
  Tytuł angielski: Ancillary examinations in treatment planning for third dentition crowding.
  Autorzy: Ziemba Zygmunt, Grzywacz Izabela, Górniak Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.20-26, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie stłoczeń trzeciorzędowych może stwarzać duże trudności. Wśród metod postępowania leczniczego uwzględnia się między innymi ekstrakcje przedtrzonowców, ekstrakcję pojedynczego siekacza w żuchwie, rozbudowę łuku zębowego oraz pionowe szlifowanie koron siekaczy. W wyborze optymalnego rozwiązania jest pomocna szczegółowa analiza przypadku z zastosowaniem wskaźnków diagnostycznych oraz próbnego ustawienia zębów na modelu. W pracy przedstawiono planowanie leczenia stłoczeń późnych na przykładzie dwóch przypadków klinicznych oraz wskazania do ekstrakcji siekacza dolnego.

  Streszczenie angielskie: The treatment of third dentition crowding may be very difficult. Amongst the treatment methods to be considered, there can be the extraction of premolars, extraction of single mandibular incisor, expansion of the dental arch, and longitudinal grinding of incisor crowns. In order to choose the optimal method a detailed analysis of the case is useful, using diagnostic indicators and tria set up of teeth on models. The study describes treatment planning for late crowding on the basis of two clinical cases and indications for lower incisor extraction.


  6/6

  Tytuł oryginału: Podróż dookoła karty gorączkowej.
  Autorzy: Grzywacz Zbylut
  Źródło: Ból 2002: 3 (1) s.51-53, il.
  Sygnatura GBL: 313,574

  stosując format: