Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZYWA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej jako metoda różnicująca wydolność fizyczną.
Autorzy: Grzywacz Tomasz, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Szczęsna-Kaczmarek Anna, Jastrzębski Zbigniew, Laksowski Radosław
Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.265-282, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 727,748

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  2/12

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w skojarzonym leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów dorosłych.
  Tytuł angielski: The principles of periodontal-orthodontic treatment in adult patients. P. 2: Realization of the treatment plan - common clinical problems.
  Autorzy: Górniak Danuta, Grzywacz Izabela
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (3) s.67-73, il., bibliogr. [55] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój ortodoncji otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów dorosłych. Wciąż jednak uważa się, że współistniejąca z zaburzeniami zgryzowymi periodontopatia jest przeciwwskazaniem do interwencji ortodontycznej. W pracy zostały omówione niektóre kontrowersyjne aspekty takiej terapii z uwzględnieniem aktualnego piśmiennictwa i własnych doświadczeń klinicznych oraz polecane metody postępowania.


  3/12

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w skojarzonym leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów dorosłych.
  Tytuł angielski: The principles of periodontal-orthodontic treatment in adult patients. P. 1: Indications and treatment planning.
  Autorzy: Górniak Danuta, Grzywacz Izabela
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (2) s.39-42, il., bibliogr. [40] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój ortodoncji otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów dorosłych. Wielu lekarzy klinicystów uważa jednak, że współistniejąca z zaburzeniami zgryzowymi periodontopatia jest przeciwwskazaniem do interwencji ortodontycznej.


  4/12

  Tytuł oryginału: Odwracalna kardiomiopatia w przebiegu tyreotoksykozy - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Reversible thyreotoxic cardiomyopathy - report of three cases.
  Autorzy: Nowak Maria, Mądrzak Dorota, Kuźniar Jerzy, Grzywa Marek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.979-982, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono troje chorych z tyreotoksykozą, nadkomorową tachyarytmią i niewydolnością krążenia, u których, pomimo uzyskania stanu eutyreozy utrzymywało się migotanie lub trzepotanie przedsionków i zaburzenia czynności skurczowej lewej komory. Po kardiowersji do rytmu zatokowego uzyskano istotną poprawę stanu klinicznego, któremu towarzyszyło zmniejszenie wymiarów jam serca oraz wzrost wskaźnika skracania lewej komory. Uzyskanie stanu eutyreozy nie wystarcza do poprawy zaburzonej funkcji skurczowej lewej komory u chorych z tyreotoksykozą. Poprawa po leczeniu towarzyszących zaburzeń rytmu serca sugeruje, iż to one mają istotny udział w rozwoju kardiomiopatii tyreotoksycznej.


  5/12

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji kreatyną na zdolności organizmu do maksymalnego zakwaszenia.
  Autorzy: Szczęsna-Kaczmarek Anna, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Grzywacz Tomasz
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 12 s.147-158, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku


  6/12

  Tytuł oryginału: Cytokiny w patogenezie przewlekłej niewydolności serca. Czy już czas na interwencję terapeutyczną?
  Tytuł angielski: Cytokines in chronic heart failure. Is it time for therapeutic intervention now?
  Autorzy: Pikto-Pietkiewicz Witold, Sawicki Jacek, Grzywanowska-Łaniewska Iwona
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.11-15, tab., bilbiogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cytokines are low molecular weight proteins secreted by different cells in response to different stimuli. Among many other there is a group of so called "pro-inflammatory cytokines". This term was introduced due to their primary established function as mediators of inflammaotry response of the immunological system. There are many other effects of cytokines that have been recognized so far, particularly their role int the pathogenesis of cardiovascular diseases e.g. atherosclerosis, acute coronary syndromes and especially heart failure (CHF). The role of several pro-inflammatory cytokines (tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 and interlukin 6) in the pathogenesis of CHF and therapeutic attempts to attenuate their influence on the course and prognosis of CHF is highlighted in this paper.


  7/12

  Tytuł oryginału: Antagoniści kanałów wapniowych w przewlekłej niewydolności serca.
  Tytuł angielski: The role of calcium channel antagonists in the treatment of congestive heart failure.
  Autorzy: Sawicki Jacek, Grzywanowska-Łaniewska Iwona, Pikto-Pietkiewicz Witold
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.27-29, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Congestive heart failure is a challenge for cardiologists all over the world. Its prevalence is continuously growing up. Despite the great progress in the treatment of congestive heart failure achieved lately, the prognosis still remains unfavourable. new methods of therapy are under investigation. We discussed the role of calcium channel antagonists in the treatment of congestive heart failure. unfortunately, it was showed that, except for amlodipine, any other drug from this group did not have a positive effect in the therapy of the systolic heart failure. The small number of randomised controlled trials does not allow to give any recomendations for the use of calcium channel antagonists in the diastolic heart failure.


  8/12

  Tytuł oryginału: Badania pomocnicze w planowaniu leczenia stłoczeń trzeciorzędowych.
  Tytuł angielski: Ancillary examinations in treatment planning for third dentition crowding.
  Autorzy: Ziemba Zygmunt, Grzywacz Izabela, Górniak Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.20-26, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie stłoczeń trzeciorzędowych może stwarzać duże trudności. Wśród metod postępowania leczniczego uwzględnia się między innymi ekstrakcje przedtrzonowców, ekstrakcję pojedynczego siekacza w żuchwie, rozbudowę łuku zębowego oraz pionowe szlifowanie koron siekaczy. W wyborze optymalnego rozwiązania jest pomocna szczegółowa analiza przypadku z zastosowaniem wskaźnków diagnostycznych oraz próbnego ustawienia zębów na modelu. W pracy przedstawiono planowanie leczenia stłoczeń późnych na przykładzie dwóch przypadków klinicznych oraz wskazania do ekstrakcji siekacza dolnego.

  Streszczenie angielskie: The treatment of third dentition crowding may be very difficult. Amongst the treatment methods to be considered, there can be the extraction of premolars, extraction of single mandibular incisor, expansion of the dental arch, and longitudinal grinding of incisor crowns. In order to choose the optimal method a detailed analysis of the case is useful, using diagnostic indicators and tria set up of teeth on models. The study describes treatment planning for late crowding on the basis of two clinical cases and indications for lower incisor extraction.


  9/12

  Tytuł oryginału: Leczenie łagodnych guzków tarczycy metodą przezskórnych iniekcji etanolu.
  Tytuł angielski: Treatment of benign thyroid nodules with percutaneous ethanol injection.
  Autorzy: Grzywa Marek, Świder Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.79-89, bibliogr. 74 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przezskorne podawanie etanolu (PWE) jest stosowane w tyreologii od roku 1989 jako alternatywna metoda postępowania w odniesieniu do pacjentów z objawami łagodnymi guzka tarczycy. Etanol powoduje odwodnienie komórki i denaturację białek, czego następstwem jest martwica skrzepowa oraz zakrzepica drobnych naczyń. Wskazaniami do stosowania metody PWE są małe autonomiczne guzki, powodujące jawną klinicznie lub subkliniczną tyreoksykozę, uszkodzenia torbielowe oraz lite guzki łagodne. Metoda PWE okazała się skuteczna zarówno w odniesieniu do zmniejszania objętości guzków, jak i do leczenia nadczynności tarczycy. Efekty uboczne PWE są nieliczne i stosunkowo umiarkowane, obejmując miejscowy ból, miejscowe obrzęki, krótkotrwałą gorączkę, dysfonię, reakcje odnoszące się do wpływu nerwu błędnego naczynia, rzadkie przypadki zaburzeń czynności tarczycy wskutek rozwoju autoprzeciwciał przeciwtarczycowych lub doraźnej zakrzepicy żyły szyjnej. PWE wydaje się być metodą alternatywną w stosunku zarówno do interwencji chirurgicznej, jak i stosowania jodu radioaktywnego u wybranych pacjentów, jakkolwiek, wymaga ona pewnej normalizacji w stosunku do liczby wstrzyknięć oraz kryteriów do zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: Percutaneous ethanol injection (PEI) has been used in thyroidology since 1989 as an alternative method for patients with symptomatic bening thyroid nodules. Ethanol produces cellular dehydratation, protein denaturation, coagulative necrosis and small vessel thrombosis. The indications for PEI are small autonomous nodules, causing clinically overt or subclinical thyrotoxicosis, cystic lesions and solid benign nodules. PEI has proven to be effective, both in nodule volume reduction and as hyperthyroidism treatment. Side effects of PEI are few and relatively moderate, including local pain, local oedema, short term fever, dysphonia, vaso-vagal reactions, rare cases of thyroid function disturbances, due to the development of antithyroid autoantibodies or casually jugular vein thrombosis. PEI seems to be an alternative method for both surgary and radioiodine in selected patients but it still needs to be better standardized in terms of the number of injections and the criteria for treatment termination.


  10/12

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: Podróż dookoła karty gorączkowej.
  Autorzy: Grzywacz Zbylut
  Źródło: Ból 2002: 3 (1) s.51-53, il.
  Sygnatura GBL: 313,574


  12/12

  Tytuł oryginału: Symptoms of paranoid schizophrenia and anxiety - a dynamic analysis.
  Autorzy: Śpila Bożena, Karakuła Hanna, Grzywa Anna
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (4) s.15-26, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backgrounds and aim: The aim of the work was an analysis of connecting anxiety with other symptoms of paranoid schizophrenia during an episode of the disease. Material and method: 66 patients admitted to hospital with an episode of paranoid schizophrenia were examined by a set of tests. Exacerbation of anxiety was measured by the State Trait Anxiety Inventory (STAI), whilst symptoms of schizophrenia - by the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) and the Scale for Assessment of Positive and Negative Symptoms (SANS, SAPS). Results: Statistically important correlations between anxiety and the majority of positive symptoms were observed. On the other hand, correlations between negative symptoms and the anxiety experienced by the sick appeared variously. Conclusion: There are significant correlations when analysing the connection between anxiety and other symptoms of paranoid schizophrenia during an episode of the disease.

  stosując format: