Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZYMISŁAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Septyczne powikłania intensywnej terapii żywieniowej.
Tytuł angielski: Septic complication of intensive nutritional therapy.
Autorzy: Grzymisławski Marian
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.58-59, bibliogr. 6 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Nowoczesne metody diagnostyki i różnicowania nieswoistych zapaleń jelita grubego.
  Tytuł angielski: Modern methods in the diagnostics and differentiation of inflammatory bowel disease.
  Autorzy: Zagórowska-Zawadzka Patrycja, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.68-70, bibliogr. 14. poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieswoiste zapalenie jelit (nzj) odnosi się do choroby Leśniowskiego - Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Choroba Leśniowskiego - Crohna (chL-C) jest ziarniniakowym zapaleniem jelita, które najczęściej występuje w końcowym odcinku jelita krętego jako ileitis terminalis. Odpowiedzią serologiczną obecną w chL-C jest pojawienie się przeciwciał przeciw Sacharomyces verevisiae (ASCA) i przeciw części zewnątrzwydzielniczej trzustki (PAB). Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) charakteryzuje się stanem zapalnym błony śluzowej i podśluzowej okrężnicy, szczególnie odbytnicy. Markerami serologicznymi wzjg są pANCA oraz przeciwciała przeciw komórkom kubkowym jelita (GAB). Celem pracy jest przedstwawienie tych markerów serologicznych jako przydatnych i pomocnych w diagnostyce i różnicowaniu nzj.


  3/6

  Tytuł oryginału: Nowiny Lekarskie przed 100 laty (cd.).
  Tytuł angielski: Medical News 100 years ago (cont.).
  Autorzy: Durkalec Jerzy, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.76-77
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Nowiny Lekarskie


  4/6

  Tytuł oryginału: Metody diagnostyczne pierwotnej hypolaktazji dorosłych.
  Tytuł angielski: Diagnostic methods for detecting adult type primary hypolactasia.
  Autorzy: Mularczyk Paweł, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.269-272, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Laktoza jest podstawowym dwucukrem występującym w mleku i produktach zawierających mleko. Enzymem odpowiedzialnym za prawidłowe wchłanianie i trawienie laktozy jest jelitowa disacharydaza laktaza. Niedobór tego enzymu odpowiedzialny jest za występowanie zespołu objawów klinicznych nietolerancji glukozy. Nietolerancja laktozy dotyczy milionów ludzi na całym świecie. Najczęstszą przyczyną upośledzonej tolerancji laktozy jest pierwotny typu niedoboru laktazy - hypolaktazja dorosłych. W pracy przedstawiono przegląd metod diagnostycznych hypolaktazji dorosłych o największym znaczeniu teoretycznym i praktycznym.

  Streszczenie angielskie: Lactose is the most important polysaccharide in milk and its products. Lactase (Beta-galactosidase) is an intestinal enzyme which hydrolyses dietary lactose. Lactase deficiency (hypolactasia) can develop symptoms of lactose malabsorption or maldigestion. Lactose intolerance affects millions of people worldwide. The most important type of hypolactasia is primary adult-type lactase deficiency and the aim of this paper is to describe the diagnostic methods for this type of hypolactasia.


  5/6

  Tytuł oryginału: Nowiny Lekarskie przed 100 laty (c.d.).
  Tytuł angielski: Medical News 100 years ago (cont.).
  Autorzy: Durkalec Jerzy, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.358-361
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • "Nowiny Lekarskie"


  6/6

  Tytuł oryginału: Niedokrwienne zapalenie jelita grubego.
  Tytuł angielski: Ischemic colitis.
  Autorzy: Zawadzka Patrycja, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.334-336, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwienne zapalne jelita grubego (nzjg) jest spowodowane upośledzonym przepływem krwi do ściany jelita, a czynnikami predysponującymi są najczęściej choroby serca i naczyń. Zmiany dotyczą głównie lewej części okrężnicy. Nzjg należy brać pod uwagę u starszych chorych, u których wystąpi nagły ból w lewej części brzucha i krwista biegunka. W diagnostyce najbardziej przydatne jest badanie endoskopowe. Leczenie zachowawcze jest zwykle skuteczne, choć w niektórych przypadkach wskazana jest resekcja zmienionego jelita.

  Streszczenie angielskie: Ischemic colitis is caused by reduced blood flow in the intestinal wall and cardiovascular diseases are the most common risk factors. Ischemic bowel injury occurs in the left and sigmoid colon. The diagnosis of ischemic colitis should be considered in eldery patients with a sudden onset of left abdominal pain and bloody diarrhoea. Endoscopy is the most useful diagnostic examination. The disease usually responds to conservative therapy, although surgical treatment is indicated in some cases.

  stosując format: