Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZYBOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa w chorobach wewnętrznych : algorytmy
Autorzy: Healey Patrice M., Jacobson Edwin J.
Opracowanie edytorskie: Mellinkoff Sherman M. (przedm.), Glck Joanna (tł.), Grzybowski Adam (tł.), Pałka Grzegorz (tł.), Wysocka Barbara (tł.).
Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne Via Medica 2002, [8], 238 s. : il., 20x26 cm. - Tyt. oryg. Common medical diagnoses : an algorithmic approach
Sygnatura GBL: 739,233

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/17

  Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie dwóch kolejnych ciąż szyjkowych u tej samej pacjentki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Conservative treatment of two consecutive cervical pregnancies in the same patient - case report.
  Autorzy: Makowska Beata, Płoszyński Andrzej, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata, Grzybowski Wojciech
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.266-269, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/17

  Tytuł oryginału: Nagłe stany w kardiologii
  Opracowanie edytorskie: Davies Crispin (red.), Bashir Yaver (red.), Ambroch-Dorniak Karolina (red.), Stolarczyk Łukasz (red.), Łasinska-Kowara Magdalena (tł.), Dudzińska-Gehrman Julita (tł.), Jędrusik Piotr Jan (tł.), Grzybowski Adam (tł.), Pazdyga Anna (tł.), Piwko Grzegorz (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Via Medica 2002, [14], 378 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Cardiovascular emergencies
  Sygnatura GBL: 738,532

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  4/17

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy - a prospective family study.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa. Badanie prospektywne rodzin.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Michalak Ewa, Grzybowski Jacek, Skwarek Mirosław, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Piotrowski Walerian, Rydlewska-Sadowska Wanda, Rużyłło Witold
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-39, tab., bibliogr. 22 poz. - Kongres AHAKongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego AtlantaBarcelona 19991999 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. There is an increasing awareness of the familial nature of dilated cardiomyopathy (DCM) and of the fact that a sizeable proportion of DCM relatives have left ventricular enlargement (LVE). Aim. To detect the early stage of DCM by repeated clinical and non-invasive assessment of symptom-free relatives of patients with the disease. Methods. We prospectively evaluated 371 relatives (mean age 28.2 years, 191 male, 229 1st degree relatives) of 60 consecutive DCM patients (6.2 relatives/family). The diagnosis of DCM was based on the WHO criteria. The familial DCM was defined as 1 affected family member with DCM. The study protocol included clinical examination, 12-lead ECG and 2-D Doppler echocardiogram. LVE was defined according to the method of Henry. Results. Familial disease was present in 27 pedigrees. Sixty three (17 p.c.) relatives were excluded from the study because of other cardiovascular and/or systemic disease. Based on the screening results, we identified 13 (6 p.c.) relatives with DCM coming from 10 familial pedigrees. Of the 296 non-affected relatives, 78 (46.2 p.c.) fromfamilial and 47 (37.3 p.c.) from non-familial pedigrees were found to have LVE and/or other minor cardiac abnormalities (NS). Thirteeen newly-daignosed relatives were treated with angiotensin converting enzyme inhibitor.Long-term follow-up data ( 2 years) were available for 9 of them. One relative - a 82 year old male, with a fractional shortening of 15 p.c., died. In 5 of the affected relatives the fractional shortening increased from 21.9 ń 2.0 p.c. to 27.7 ń 2.4 p.c. whereas in the other three it remained unchanged...


  5/17

  Tytuł oryginału: Diagnostyka inwazyjna w niewydolności serca.
  Tytuł angielski: Invasive haemodynamic assessment in heart failure.
  Autorzy: Grzybowski Jacek
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.89-92, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/17

  Tytuł oryginału: Profil dobowy ciśnienia tętniczego po pierwszej dawce peryndoprylu u chorych w ostrej fazie zawału serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Diurnal blood pressure profile after the first dose of perindopril in acute myocardial infarction in patients with a history of hypertension.
  Autorzy: Sobiczewski Wojciech, Koprowski Andrzej, Dworakowski Rafał, Grzybowski Adam, Chlebus Krzysztof, Curyłło Bartosz, Fijałkowski Marcin, Puchalski Wiesław, Mierzejewski Leszek, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.113-121, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wyniki przeprowadzonych badań klinicznych wskazują na dobrą tolerancję inhibitorów konwertazy angiotensyny stosowanych u pacjentów z ostrym zawałem serca. Istnieją jednak doniesienia o możliwości wystąpienia nadmiernej reakcji hipotensyjnej po podaniu pierwszej dawki inhibitora ACE w tej grupie chorych. Celem badania autorów była ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego po podaniu pierwszej dawki peryndoprylu u pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metoda. Badaniem objęto 72 kolejnych pacjentów hospitalizowanych w I Klinice Chorób Serca AMG z powodu ostrego zawału serca. Wyodrębniono grupę kontrolną 20 pacjentów obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia tętniczego wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca, poprzedzającej rozpoczęcie terapii inhibitorem ACE. Drugą grupę stanowiło 12 pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca po podaniu pierwszej dawki 4 mg peryndoprylu. Całodobowe, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) oraz częstości akcji serca (HR) przeprowadzono za pomocą aparatu Spacelabs 90207. Wyniki. Średnie wartości 24-godzinnego SBP były znamiennie niższe w grupie leczonej peryndoprylem niż w grupie kontrolnej (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). Podobne różnice wykazano w przypadku dziennego SBP ...

  Streszczenie angielskie: Background. Indications for angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors are well established. Clinical trials revealed good tolerability of ACE inhibitors in patients with acute myocardial infarction, but there are data showing that selected groups of patients may be at risk of hypotension after the first dose of ACE inhibitor. The aim of our study was evaluate blood pressure profile in early our study was to evaluate blood pressure profile in early treatment with ACE inhibitor - perindopril in hypertensive patients with acute myocardial infarction. Material and methods. The study was performed in 72 consecutive patients with acute myocardial infarction (AMI), from which were selected patients with a history of hypertension. In a group of hypertensive patients in control group blood pressure monitoring was performed in 1 or 2, or 3rd day of AMI, day before the beginning of ACE inhibitor therapy. In a group of 12 patients with hypertension in history perindopril was given in 1 or 2, or 3rd day of AMI, and blood pressure monitoring was performed. Non-invasive 24-hour ambulatory blood pressure monitoring was programmed to measure blood pressure every 20 minutes during a day and every 30 minutes at night. Rresults. Mean 24-hours systolic blood pressure was significantly lower in a group of patients with acute myocardial infarction and hypertension history after the first dose of 4 mg of perindopril (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). There was also ...


  7/17

  Tytuł oryginału: Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową.
  Tytuł angielski: Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in Polish patients with dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Piątosa Barbara, Kruk Mariusz, Grzybowski Jacek, Demkow Marcin, Michalak Ewa, Rużyłło Witold
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.18-20, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny czy istnieje związek między układem HLA a kardiomiopatią rozstrzeniową (KMR) zbadano występowanie alleli HLA II klasy u 52 niespokrewnionych chorych z KMR (25 kolejnych mężczyzn, 27 kolejnych kobiet, śr. wieku 38 ń 16 lat). Kardiomiopatię rozstrzeniową rozpoznano wg kryteriów WHO. Allele HLA-DR i DQ badano metodą PCR-SSP. Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* w badanej grupie porównano z lokalną grupą kontrolną (n = 126 - allele DRB1* i n = 76 - allele DQB1*). Stwierdzono nieznamiennie częstsze występowanie allelu HLA-DRB1*03 (p 0,05, p skorygowane - NS) i HLA-DQB1*02 (p 0,05, p skorygowane NS) u chorych na KMR w porównaniu z grupą kontrolną. Częstość występowania allela DRB1*04 była nieznamiennie niższa w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,05, p skorygowane - NS). Allel DRB1*03 ma związek z chorobami autoimmunologicznymi, interesujący jest fakt częstszego występowania tego allela u chorych z idiopatyczną miopatią mięśni szkieletowych. Heterozygotyczność dla DRB1*03/DRB1*04 występuje w cukrzycy insulinozależnej; taki genotyp stwierdzono u 3 chorych (5,7 proc.) na KMR, dwóch spośród nich miało cukrzycę insulinozależną rozpoznaną w wieku dojrzałym. Stwierdzono tendencję do częstszego występowania HLA-DRB1*08 u mężczyzn z KMR. Podsumowując, nie ma danych na pewny związek pomiędzy HLA a KMR, ale wyniki naszych badań dostarczają pewnego podparcia dla hipotezy autoimmunologicznej, przynajmniej u części chorych na KMR.

  Streszczenie angielskie: We investigated distribution of HLA class II alleles among 52 urelated patients with dilated cardiomyopathy (DCM) (25 consecutive men, 27 consecutive women, meaN AGE 38 ń 16 years) to determine if there is any immunogenic predisposition to the disease. DCM was diagnosed according to WHO criteria. HLA-DR and DQ alleles were examined by PCR-SSP typing. Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in the study group was compared to local control group (n = 126 for DRB1* and n = 76 for DQB1* alleles). There was a non-significant increase in the frequency of HLA-DRB1*)3 (chi square = 4,78, p 0.05, p corrected for multiple comparisons (pcorr) - NS) and HLA-DQB1*02 (chi square = 4,92, p 0.05, pcorr - NS) among DCM patients as compared to controls. Frequency of DRB1*04 allele was lower than expected (chi square = 4.58, p 0.05, pcorr - NS). DRB1*03 is associated with several autoimmune diseases, of interest it confers risk for idiopathic myopathy in Polish patients. Heterozygozity for DRB1*03/DRB1*04, known for association with insulin-dependent diabetes mellitus was found in 3 patients (5.7 p.c.), two of them had adult-onset insulin-dependent diabetes mellitus. There was a tendency to overrepresentation of DRB1*08 among men with DCM. In conclusion, these data give some support for autoimmune involvement in the pathogenesis of dilated cardiomyopathy.


  8/17

  Tytuł oryginału: Współistnienie łuszczycy z upośledzeniem tolerancji glukozy (IGT), cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym nie jest przypadkowe.
  Tytuł angielski: Coexistence of psoriasis and impaired glucose tolerance (IGT), diabetes mellitus type 2 and hypertension is not occasionally.
  Autorzy: Grzybowski Grzegorz, Fąfara Irena, Żaba Ryszard, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.46-51, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W łuszczycy opisywano różne zaburzenia biochemiczne, a doniesienia na temat współstnienia upośledzenia tolerancji glukozy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego u pacjentów z łuszczycą są sprzeczne. Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie u chorych z łuszczycą w surowicy przed i po leczeniu poziomu glukozy, insuliny, peptydu C oraz kwasu moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 55 chorych na łuszczycę przed leczeniem i w okresie klinicznej remisji choroby. Oznaczano stężenie glukozy, insuliny, peptydu C i kwasu moczowego w surowicy krwi oraz wyliczano indeks insulina/glukoza (I/G). Określano parametry procesu chorobowego: czasu trwania choroby, ostatniego nawrotu klinicznego, indeksu PASI, powierzchni zmian skrónych wyrażonej w proc. BSA (body surface area) oraz BMI (body mass index). Wyniki: W grupie chorych na łuszczycę stwierdzono statystycznie znamienny wzrost stężenia glukozy i kwasu moczowgo przed leczeniem oraz wzrost stężenia insuliny, peptydu C i indeksu I/G po leczeniu. Wszystkie te odchylenia miały charakter trwały i nasilały się wraz z czasem trwania choroby i wzrostem stanu zapalnego skóry oraz powierzchni zmian skórnych. W ciężkich postaciach łuszczycy stężenie IRI i peptydu C korelowało ujemnie z PASI i powierzchnią zmian skórnych proc. BSA. Stosowane leczenie różnymi metodami spowodowało znamienne obniżenie stężenia glukozy, natomiast podwyższone stężenie IRI, peptydu C i kwasu moczowego oraz insulinooporność miały charakter trwały i nie zależały od parametrów klinicznych choroby...


  9/17

  Tytuł oryginału: Unexpected eosinophilic mycoarditis in a young woman with rapidly progressive dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Bilińska Maria, Grzybowski Jacek, Przyłuski Jakub, Michalak Ewa, Walczak Ewa, Wagner Teresa, Rużyłło Witold
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (2/3) s.295-297, ml., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present the case of 23-year-old woman with good living conditions, one year history of ventricular arrhythmia and 6 months history of decreased exercise tolerance, who was found to have dilated cardiomyopathy after aborted sudden death. Endomyocardial biopsy did not show specific findings. Within 3 months she develooped profound bradycardia requiring pacemaker implantation and refractory heart failure, treated with heart transplantation. Intense eosinophilic myocarditis was found in the explanted heart. Retrospective analysis of the patient's blood count revealed mild eosinophilia (eosinophil count: 0.86 x 109/1) on one examination only. Following heart transplantation the patient had persistent eisinophilia (eosinophil count: 0.62 x 109/1). Although there was no proven parasitic infestation, based on positive family history of Enterobius vermicularis infestation she was treated with broad-spectrum antiparasitic agent: albendazole and her eosinophil count returned to normal values. This case shows that active eosinophilic myocarditis may present clinically as progressive dilated cardiomyopathy with severe involvement of conduction system. Massive myocardial tissue eosinophilia occurred in the setting of mild and transient blood eosinophilia. Favourable outcome following antiparasitic treatment suggests a potential parasitic infestation as a cause of the disease.


  10/17

  Tytuł oryginału: Sposób żywienia, stan odżywienia i zawartość niektórych biopierwiastków we włosach jako wskaźniki stanu zdrowia w wybranej grupie młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Paradowska-Stankiewicz Iwona, Grzybowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Higieny i Epidemiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 144 k. : il., tab., bibliogr. 373 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20056

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/17

  Tytuł oryginału: Ekoterapeutyki a nieswoiste zapalenia jelit.
  Tytuł angielski: Ecotherapeutics and inflammatory bowel diseases.
  Autorzy: Grzybowski Andrzej, Trafalska Elżbieta, Grzybowska Krystyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (4) s.431-434, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nieswoiste zapalenie jelit Łódź 22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mikroflora jelitowa odgrywa istotną rolę w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit (n.z.j.). Badania kliniczne i laboratoryjne podkreślają znaczenie bakterii jelitowych w rozwoju reakcji zapalnej w przebiegu wymienionych schorzeń. Powyższa reakcja zapalna jest zwiazana z zaburzeniem równowagi pomiędzy florą patogenną a fizjologiczną. Suplementacja diety preparatami zawierającymi probiotyki przywracając równowagę w ekosystemie jelitowym, jest istotnym elementem profilaktyki i terapii n.z.j. Badania kliniczne wskazują na efektywność bakterioterapii u pacjentów z zapaleniem zbiornika typu "pouch" oraz u pacjentów uczuloncyh na suflasalzynę i mesalazynę. W stabilnym przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, stosowanie probiotyków jest równie skuteczne jak metody konwencjonalne (podobna częstość nawrotów, zbliżony czas utrzymywania się remisji).


  12/17

  Tytuł oryginału: Poziom angiotensyny II i aldosteronu w osoczu jest często podwyższony u chorych z niewydolnością serca leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Angiotensin II and aldosterone plasma levels are often elevated in patients with heart failure treated with angiotensin converting enzyme inhibitors - preliminary results.
  Autorzy: Grzybowski Jacek, Bilińska Zofia T., Janas Jadwiga, Michalak Ewa, Skwarek Mirosław, Rużyłło Witold
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.587-589, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W licznych randomizowanych badaniach klinicznych wykazano istotną poprawę rokowania chorych z niewydolnością serca (NS) leczonych inhibitorami konwertazy angitoensyny (ACE-I), jednak w ogólnej populacji poprawa rokowania nie jest już tak wyraźna. Uważa się, żę jedną z możliwych przyczyn może być niedostateczna supresja parametrów aktywacji neurohormonalnej w trakcie przewlekłęgo leczenia. Celem obeacnego badania była ocena poziomów angiotensyny II (AII) i aldosteronu w grupie chorych z zaawansowaną NS leczoncyh adekwatnymi klinicznie dawkami ACE-Im (średnia dawka enalaprilu 9,7 ń 7,1 mg/dobę). Gurpa badana obejmowała 41 chorych (36 M, średni wiek 52 ń 12 lat), których średnia frakcja wyrzucania lewej komory wynosiła 22 ń 8 proc., wymiar końcoworozkurczowy lewej komory w badaniu echokardiograficznym 72 ń 10 mm, średnia klasa NYHAA 2,6 ń 0,7. Stężenia AII i aldostserounu oznaczano w osoczu metodą radioimmunologiczną. Średnie poziomoy AII i aldosteronu w grupie badanej nie odbiegały istotnie od poziomów w grupie kontrolnej 5 osób zdrowych (4,8 ń 8,2 pg/ml vs 4,1 ń 3,2 pg/ml dla angiotensyny II oraz 129 ń 93 pg/ml vs 78 ń 29 pg/ml dla aldosteronu). Zwraca uwagę duży rozrzut wyników zwłaszcza w przypadku AII, - sugeruje to dużą indywidualną zmienność reakcji pacjentów na stosowane leczenie ACE-I. Pełną supresję angiotensyny II ( 2,0 pg/ml) stwierdzono u 21 chorych (58 proc.), 10 chorych (28 proc.) prezentowało wyniki pośrednie (2,0 - 10,0 pg/ml), a u 5 chorych (14 proc.) stężenia AII były istotnie podwyższone ( 10 pg/ml). Pełną supresję Aldostseronu ( 80 pg/ml) stwierdzono tylko u 15 chorych...


  13/17

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji lewego przedsionka w kardiomiopatii rozstrzeniowej z restrykcyjną i nierestrykcyjną dopplerowską krzywą napływu mitralnego.
  Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of left atrial function in dilated cardiomyopathy with and without restrictive left ventricular Doppler filling pattern.
  Autorzy: Michalak Ewa, Bilińska Zofia Teresa, Grzybowski Jacek, Rużyłło Witold, Rydlewska-Sadowska Wanda, Hoffman Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.590-594, il., tab., bibliogr 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Lewy przedsionek (LP) pełni istotną rolę w napełnianiu lewej komory (LK). Istnieją dane, że dopplerowskie krzywe napływu mitralnego, rutynowo wykorzystywane do oceny napełniania LK, są zależne od funkcji lewego przedsionka. Nieliczne prace uwzględniają zależności pomiędzy wielkością i funkcją LP oraz napływem mitralnym. Zastosowaliśmy dwuwymiarową echokardiograficzną metodę acoustic quantification do oceny funkcji LP w kardiomiopatii rozstrzeniowej (KR) i grupie kontrolnej. Chorych z kardiomiopatią podzielono na dwie podgrupy: 1. z restrykcyjnym napływem mitralnym (KR-R) - 18 chorych i 2. nierestrykcyjnym napływem mitralnym (KR-NR) - 11 chorych z podobną częstością rytmu, wiekiem istopniem niedomykalności mitralnej. Oceniono maksymalną powierzchnię przedsionka, całkowitą frakcję opróżniania oraz bezwzględną zmianę pola i procentową frakcję opróżniania LP w czasie biernej/wczesnej i czynnej fazy opróżniania. Lewy przedsionek był powiększony jedynie w KR-R. W obu grupach KR całkowita frakcja opróźniania i wczesna zmiana powierzchni LP były mniejsze w porównaniu do grupy kontrolnej. Znamienne powiększenie lewego przedsionka i niższą całkowitą frakcję opróżniania wykazano w KR-R z wysokim ciśnieniem napełniania komory w porównaniu do KR-NR. Grupa z restrykcyjnym napływem miała znamiennie mniejszą zmianę pola przedsionka we wczesnej fazie opróżniania, a także zmniejszone opróżnianie LP w czasie jego skurczu w porównaniu do KR-NR. W czasie ó 2 godz po badaniu echokardiograficznym wykonywano cenikowanie serca ze wskazań klinicznych. U chorych z KR-R stwierdzono znamiennie wyższe ciśnienie napełniania i niższą...


  14/17

  Tytuł oryginału: Izmenchivost mitokhondrialnojj DNK v populaciakh russkovo naselenia Stavropolskovo kraja, Orlovskojj i Saratovskojj oblastejj.
  Tytuł angielski: Mitochondrial DNA variation in Russian populations of Stavropol Krai, Oreal and Saratov Oblasts.
  Autorzy: Malyarchuk B. A., Derenko M. V., Grzybowski T., Czarny J., Miścicka-Śliwka D[anuta], Denisova G. A., Kostyunina E. A.
  Źródło: Genetika 2002: 38 (11) s.1532-1538, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,994

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Mitochondrial DNA (mtDNA) polymorphism was examined in three Russian populations from the European part of Russia (Stavropol krai, Oreel oblast, and Saratov oblast). This analysis showed that mitochondrial gene pool of Russians was represented by the mtDNA types belonging to haplogroups H, V, HV*, J, T, U, K, I, W and X. A mongoloid admixture (1.5 p.c.) was revealed in the form of mtDNA types of macrophaplogroup M. Comparative analysis of the mtDNA haplogroup frequency distribution patterns in six Russian populations from the European part of Russia indicated the absence of substantial genetic differences between them. However, in Russian populations from the southerm and central region the frequency of haplogroup V (average frequency 8 p.c.) was higher than in the populations from more northern regions. Based on the data on mtDNA HVS1 sequence variation, it was shown that the diversity of haplogroup V in Russians (h = 0.72) corresponded to the highest h values observed in Europe. The reasons for genetic differention of the Russian population (historical, ecological, and adaptative) are discussed.


  15/17

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju nowotworów trofoblastu po zaśniadzie groniastym całkowitym.
  Tytuł angielski: The risk factors for gestational trophoblastic tumours following complete hydatiform mole.
  Autorzy: Grzybowski Wojciech, Płoszyński Andrzej, Mielnik Jerzy, Adamcio-Deptulska Maria, Preis Krzysztof, Wojciechowskaut. Danuta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1003-1010, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Określono czynniki ryzyka rozwoju nowotworów trofoblastu po zaśniadzie groniastym całkowitym. W przeprowadzonej analizie 85 chorych wyłoniono trzy niezależne prognostycznie czynniki skojarzone z częstszym występownaiem nowotworów trofoblastu w następstwie zaśniadu groniastego całkowitego: poziom hCG przed łyżeczkowaniem jamy macicy, obecność torbieli tekaluteinowych o średnicy powyżej 6 cm i przebyty w przeszłości zaśniad groniasty.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was to determine the factors associated with higher incidence of trophoblastic tumours following complete hydatiform mole. Material and methods: Epidemiological and clinical factors were studied in eighty five patients with complete hydatiform mole evacuated from 1973 to 1997 in Department of Obsteterics and Gynecology Medical University of Gdańsk. Univariate and multivariate analysis were used to study of group. Results and conclusions: In the analysis of 85 patients we found three prognostically independent facors that were associated with higher incidence of trophoblastic tumours after the complete hydatiform mole: pre-evacuation hCG level, presence of promienent theca lutein cysts (greater than 6 cm in diameter) and molar pregnancy in the patient's past history. Persistent vomiting was a symptom of lower significance as a risk factor of trophoblastic tumour.


  16/17

  Tytuł oryginału: Patogeny, które mogą być użyte w ataku bioterrorystycznym.
  Autorzy: Grzybowski Jacek
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.16-23, tab. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  17/17

  Tytuł oryginału: Odżywianie a zdrowie.
  Autorzy: Grzybowski Andrzej Ryszard
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (12) s.60-66, il., tab., bibliogr. 56 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Streszczenie polskie: Tło: Poradnia lekarza rodzinnego może być miejscem, w którym mogą być spełnione warunki do zastosowania profilaktyki i terapii żywieniowej. Cel: Artykuł przedstawia znaczenie racjonalnego żywienia w profilaktyce i terapii wielu współczesnych chorób wynikających ze zmiany sposobu życia, reakcji na antropogenne zmiany środowiska i niedostatecznego poziomu świadomości zdrowotnej. Dotyczą one pacjentów w każdym wieku i można przeciwdziałać ich ppowstawaniu oraz łagodzić skutki już istniejących chorób. Omówienie: Optymalne żywienie odgrywa istotną rolę na każdym etapie życia osobniczego. Wykształcenie i ugruntowanie prawidłowych nawyków żywieniowych nabiera istotnego znaczenia w odniesieniu do dzieci i młodzieży - zbiorowości szczególnie wrażliwej i podatnej na wszelkie zmiany, także na rynku żywnościowym. Nawyki żywieniowe utrwalone we wczesnym okresie życia mogą wywierać decydujący wpływ na sposób żywienia w następnych okresach. W sposobie żywienia Polaków obserwuje się liczne nieprawidłowości, a zaburzenia stanu zdrowia, powstające na tle wadliwego żywienia i niezadawalającej jakości zdrowotnej żywności, dotyczą około 1/3 ludności w Polsce, z utrzymującą się wzrostową tendencją zachorowalności. Autor wskazuje na możliwości zmiany tego stanu rzeczy, podkreślając znaczenie gabinetu lekarza rodzinnegi, jakoniezastąpionego ogniwa w powszchnej kampnii o poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.

  stosując format: