Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZONKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Guzy jajnika współistniejące z ciążą.
Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy.
Autorzy: Dudkiewicz Jan, Kowalski Tomasz, Grzonka Dariusz, Czarnecki Maciej
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.342-345, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowali 23 przypadki guzów jajnika współistniejących z ciążą. 21 chorych poddano zabiegowi operacyjnemu, który wykonano pomiędzy 16 a 24 tygodniem ciąży. W każdym przypadku wykonano śródoperacyjne badanie histopatologiczne. Stwierdzono 2 przypadki raka jajnika; w stopniu III wykonano histerektomię z przydatkami, a w stopniu 1 jednostronne wycięcie przydatków. W pozostałych przypadkach łągodnych guzów jajnika wykonano jak najmniej obciążające operacje: cystovariektomię lub adnexectomię. Przebieg śródoperacyjny i pooperacyjny był niepowikłany u wszystkich pacjentek. Rutynowo stosowano pooperacyjną antybiotykoterapię i leczenie tokolityczne. Jedynym obserwowanym powikłaniem był rozsiew procesu nowotworowego u chorej w III stopniu raka jajnika. Dwóch chorych nie zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego ze względu na regresję guzów przed 16 tygoniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The clinical characteristics of pregnancy complicated by ovarian tumors were investigated. Material and methods: A review was performed of patients who were seen with ovarian tumors in pregnancy from January 1985 to August 2000. We included patients with simple or complex tumors 5 cm that were seen on ultrasonographic evaluation. Results: 23 patients of 21506 deliveries were indentified with ovarian tumorsthat met the criteria. 21 had operative intervention, whereas 2 were managed conservatively. Gestational ages at the time of surgery ranged from 16 to 24 weeks. No intraoperative et postoperative material or fetal complications occurred. In cases adnexal masses seen on ultrasonography resolved spontaneously by 16 weeks. 19 ovarian tumors were benign. One patient had a stage III ovarian carcinoma and went to total hysterectomy, and other patient had a stage IA ovarian carcinoma and went to simple adnexectomy. Conclusions: Ovarian surgery in pregnancy for persistent masses is important to obtain a final histologic diagnosis. Optimal gestational age for the surgery is among 16 and 24 weeks.


  2/3

  Tytuł oryginału: Azapeptides structurally based upon inhibitory sites of cystatins as potent and selective inhibitors of cysteine proteases.
  Autorzy: Wieczerzak Ewa, Drabik Piotr, Łankiewicz Leszek, Ołdziej Stanisław, Grzonka Zbigniew, Abrahamson Magnus, Grubb Anders, Br”mme Dieter
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (19) s.4202-4211, il., tab., bibliogr. 69 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of azapeptides as potential inhibitors of cysteine protease were synthesized. Their structures, based on the binding center of cystatins, contain an azaglycine residue (Agly) in place of the evolutionary conserved glycine residue in the N-terminal part of the enzyme binding region of cystatins. Incorporation of Agly should lead to deactivation of the acyl-enzyme complex formed against nucleophilic attack by water molecules in the final step of peptide bond hydrolysis. The majority of synthesized azapeptides shows high inhibitory potency toward the investigated cysteine proteases, papain, cathepsin B, and cathepsin K. One of them, Z-Arg-Leu-Val-Agly-Ile-Val-OMe (compound 17), which contains in its sequence the amino acid residues from the N-terminal binding segment as well as the hydrophobic residues from the first binding loop of human cystain C, proved to be a highly potent an selective inhibitor of cathepsin B. It inhibits cathepsin B with a Ki value of 0.088 nM. To investigate the influence of the structure of compound 17 for its inhibitory properties, we determined its conformation by means of NMR studies and theoretical calculations. The Z-Arg-Leu-Val-Agly fragment covalenty linked to Cys29 of cathepsin B, was also developed and modeled, in the catalytic pocket of the enzyme, through a molecular dynamics approach, to analyze ligand - protein interactions in detail. Analysis of the simulation trajectories generated using the AMBER force field provided us with atomic-level understanding of the conformational variability of this inhibitor, which is discussed in the context of other experimental and theoretical data.


  3/3

  Tytuł oryginału: Rak jajnika współistniejący z ciążą - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Ovarian cancer coexistent with pregnancy - report on two cases.
  Autorzy: Grzonka Dariusz, Kowalski Tomasz, Czarnecki Maciej, Balicz Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.626-629, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule opisano dwa przypadki raka jajnika u ciężarnych. W pierwszym - raka jajnika w stopniu IA - po leczeniu operacyjnym w 24 tygodniu ciąży (jednostronne wycięcie przydatków) wykonano cięcie cesarskie w terminie porodu z następowym wycięciem macicy z przydatkami wraz z siecią większą. Zastosowano chemioterapię. W sześcioletniej obserwacji nie stwierdzono wznowy. Drugi przypadek raka jajnika w stopniu IIIC, pomimo histerektomii z przydatkami wraz z wycięciem sieci większej i następowej wielolekowej chemioterapii, zakończył się niepomyślnie po ośmiu miesiącach od operacji. Rak jajnika u ciężarnych występuje rzadko. Wykryty we wczesnym stadium rokuje pomyślnie co do przebiegu ciąży i odległych wyników leczenia. Dyskusyjny pozostaje sposób postępowania terapetuycznego.

  stosując format: