Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZESZCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wiadomości Parazytologiczne
Tytuł polski: Protokół Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w Łodzi dnia 7 września 2001 r.
Opracowanie edytorskie: Grzeszczuk Anna (Oprac.), Nowosad Piotr (oprac.), Wędrychowicz Halina (oprac.), Rocka Anna (oprac.), Bielecki Aleksander (oprac.), Niewiadomska Katarzyna (oprac.), Kazubski Stanisław L. (oprac.), Sulgostowska Teresa (oprac.), Chomicz Lidia (oprac.), Jabłonowski Zbigniew (oprac.).
Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.101-130, tab.
Sygnatura GBL: 303,658

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Parazytologiczne


  2/7

  Tytuł oryginału: Stężenie kwasu hialuronowego w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C w relacji ze stłuszczeniem wątroby.
  Tytuł angielski: Hialuronic acid concentration in chronic viral C hepatitis in relation with liver steatosis.
  Autorzy: Grzeszczuk Anna, Łapiński Tadeusz W., Panasiuk Anatol
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.35-41, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Kwas hialuronowy, ważny składnik substancji pozakomórkowej, pełni rolę w procesach włóknienia wątroby. Celem pracy była ocena stężenia kwasu hialuronowego w surowicy chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (PWZW C) oraz alkoholowe stłuszczenie wątroby, w korelacji ze zmianami morfologicznymi i standardowymi parametrami biochemicznymi czynności wątroby. Badaniami objęto 38 osób: 17 z PWZW typu C, 8 ze stłuszczeniem wątroby wolnych od zakażenia HCV oraz 13 osób zdrowych. Stężenie kwasu hialuronowego w surowicy krwi mierzono metodą immunoenzymatyczną (Hyaluronic Acid "Chugai", firmy Chugai Diagnosis Science Co., Japonia). Najwyższe stężenie kwasu hialuronowego wykazano w grupie chorych z PWZW i współistniejącym stłuszczeniem (95,5 ń 40,3 ng/ml) i było ono znamiennie wyższe niż osób zdrowych (56,9 ń 17,8 ng/ml; p 0.05). W grupie tej największe były zmiany martwiczo-zapalne oraz włóknienie w wątrobie. U chorych z alkoholowym stłuszczeniem wątroby stężenie kwasu hialuronowego było niższe (72,8 ń 45,8 ng/ml), najniższe zaś obserwowano u chorych z PWZW typu C bez stłuszczenia w obrazie morfologicznym (32,9 ń 9,8 ng/ml). Wniosek: Istnieje korelacja pomiędzy włóknieniem w obrazie morfologicznym wątroby chorych na PWZW C, a stężeniem kwasu hialuronowego.

  Streszczenie angielskie: Hialuronic acid, important element of extracellular matrix, plays a significant role in liver fibrosis. The aim of the work is to evaluate serum hialuronic acid concentrations in patients with chronic viral C hepatitis (CHC) and in patients with alcoholic liver steatosis in correlation with liver morphology and classic liver function tests. Material and methods: The study group consisted of 38 persons: 17 with CHC, including 8 with coexisting steatosis, 8 with alcohol liver steatosis and 13 healthy subjects as a controls. Hialuronic acid (HA) was measured in serum with the use of enzyme-linked binding protein assay, produced by Chugai Diagnostics Science Co, Japan. Results: The highest mean HA concentration was found in CHC patients with steatosis (95.5 ń 40.3 ng/ml) and it was significantly higher than among controls (56.9 ń 17.8 ng/ml). The biggest necrosis and inflammation changes and fibrosis were observed in this group. HA concentrations in alcoholic liver streatosis was insignificantly higher than among healthy controls (72.8 ń 45.8 ng/ml). The lowest concentrations of HA were found in CHC patients without steatosis (32.9 ń 9.8 ng/ml). Conclusion: There is correlation between serum HA concentration and liver fibrosis.


  3/7

  Tytuł oryginału: Hepatitis B vaccine immunogenicity in patients with chronic HCV infection at one year follow-up: the effect of interferon-alpha therapy.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Grzeszczuk Anna, Łapiński Tadeusz Wojciech
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR379-CR383, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Patients with chronic hepatitis C are at risk of additional liver damage when infected with other hepatotropic viruses, and should be vaccinated against HAV and HBV. However, the optimal dose and schedule are still being debated. In this study we assessed hepatitis B vaccine immunogenicity in patients with chronic hepatitis C at one-year follow-up. The effect of interferon alpha treatment on vaccine safety and anti-HBs response was also evaluated. 48 hepatitis C patients were enrolled, of whom 12 were on interferon treatment. Recombinant HBV vaccine was administered on a 0-1-6 month schedule, and anti-HBs titers were measured at months 1, 2, 7, and 18. The overall seroprotection rate at month 7 was 72.9 p.c. in hepatitis C patients, compared to 90.9 p.c. in the controls. Subjects with chronic hepatitis C had significantly lower percentages of good responders: 50 p.c. versus 90.9 p.c. At month 18, only 34.1 p.c. of the HCV patients had seroprotective titers of anti-HBs, compared to 90 p.c. in the control gorup. At all study points there were no significant differences in seroconversion rates and seroprotection rates between subgroups of hepatitic C patients receiving interferon or those without antiviral treatment. Hepatitis C is associated with decreased HBV vaccine response. We suggest that postvaccination anti-HBs testing should be performed in all hepatitis C patients, and additional vaccine doses should be provided to those without protection. Alternatively, higher doses of vaccine (40 ćg) may be considered. Treatment with interferon was safe and well tolerated.


  4/7

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu endoteliny-1 i receptora endoteliny typu A a rozwój nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Association between endothelin-1 and endothelin receptor A genes polymorphisms and diabetic nephropathy in type 2 diabetes.
  Autorzy: Saucha Wojciech, Grzeszczuk Władysław, Skwarna Bartosz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.221-229, tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Mechanizmy patofizjologiczne odpowiedzialne za rozwój nefropatii cukrzycowej tylko u 30 proc. chorych na cukrzycę nie zostały w pełni poznane. W świetle dotychczasowych obserwacji i badań niewątpliwy wydaje się wpływ czynników genetycznych. Znana rola układu endotelin w procesach uszkodzenia nerek oraz wzrost ekspresji genu ET-1 w cukrzycowej chorobie nerek sprawiły, że pośród "genów kandydatów" odpowiedzialnych za rozwój nefropatii znalazły się geny układu endotelin. Dlatego też celem niniejszej pracy było prześledzenie związku pomiędzy polimorfizmem genu ET-1 i receptora ETA w rozwoju powikłań nerkowych u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Badaniem objęto 416 osób chorych na cukrzycę typu 2, których podzielono na podstawie A/C ratio na 3 grupy: chorzy z normoalbuminurią (n=169) oraz osoby z jawnym białkomoczem i/lub niewydolnościa nerek (n=112). Znany czas trwania cukrzycy w grupie chorych z normoalbuminurią był większy od 10 lat. Wyniki. Zaobserwowano znamienna statystycznie różnicę w dystrybucji genotypów polimorfizmu genu ET-1 pomiędzy badanymi grupami. Genotyp (-/-) występował znacznie częściej w grupie z jawnym białkomoczem i/lub niewydolnością nerek niż u chorych z pozostałych grup (test xý, p 0,05). Dystrybucja genotypu polimorfizmu genu ETA była podobna we wszystkich grupach. Wnioski. Zaobserwowana zależność może sugerować rolę polimorfizmu genu ET-1 w predyspozycji do rozwoju bardziej zaawansowanych form nefropatii u chorych na ...

  Streszczenie angielskie: Background: A number of papers suggest that endothelins are one the mediators of kidney damage in diabetes. Thus, polymorphism in the "endothelin system" (endothelins and endothelin receptors) are plausible candidates for the genetic component at the predisposition to diabetic nephropathy. The aim of this study was to investigate the association between endothelin-1 (ET-1) and endothelin type A receptor gene (ETA) polymorphism and nephropathy in type 2 diabetic patients. Material and methods: The protocol included 416 unrelated type 2 diabetic subjects selected from a group of 941 patients. The group consisted of subjects with renal status established according to albumin to creatine ratio. Patients were divided into 3 groups: 112 subjects with proteinuria (all available samples), and random samples of microalbuminuric and normoalbuminuric patients, n=169 and n=135 respectively. The normoalbuminuric patients had diabetes of known duration at last 10 years. The polymorphism was determined by polymerase chain reaction and restriction fragment length protocol using Bsl I and Afl II endonuclease. Results: We observed significant difference in ET-1 genotype distribution between the investigated groups: the -/- genotype was found to be significantly more frequent among proteinuric patients, when compared to patients with microalbuminuria, as well as to normoalbuminuric controls (xý test p 0.005), but with no difference between normo- and microalbuminuric patients. ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w przewlekłych chorobach wątroby.
  Tytuł angielski: Immunizations against viral hepatitis B in patients with chronic liver disease.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Grzeszczuk Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.97-99, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusowe zapalenie wątroby (wzw) typu B nadal pozostaje głównym czynnikiem etiologicznym ostryuch wirusowych zapaleń wątroby w Polsce. Omówiono wskazania do szczepień przewciwko wzw B oraz ich skuteczność u osób z przewlekłymi chorobami wątroby. Przedstawiono zalecane dawki i schematy szczepień.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis B virus still remains the main etiological factor of acute hepatitis in Poland. The review presents the immunogenicity of the vaccine and indications for immunizing patients with chronic liver disease against hepatitis B. Recommended vaccine dosages and schedules are presented.


  6/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa bąblowicy wielokomorowej.
  Tytuł angielski: Imaging diagnosis of alveolar echinococcosis.
  Autorzy: Tarasów Eugeniusz, Grzeszczuk Anna, Kubas Bożena, Walecki Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.221-224, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Bąblowica wielokomorowa, choroba pasożytnicza, wywołana rozwojem larwalnej postaci tasiemca bąblowcowego - Echinococcus multilocularis jest w Polsce chorobą rzadką, nastręczającą duże trudności diagnostyczne. Dotychczas zarejestrowano oficjalnie ok. 16 zachorowań, zaś kolejne 8 opisano przed wprowadzeniem Europejskiego Systemu Rejestracji. Przedstawiono dostępne radiologiczne techniki obrazowania, mające zastosowanie w diagnostyce bąblowicy wielokomorowej. Omówiono obrazy ultrasonograficzne, TK oraz MR chorego z tą parazytozą na tle danych piśmiennictwa.


  7/7

  Tytuł oryginału: Is acute hepatitis B still a nosocomially-acquired infection in Poland? A case-controlled study of transmission routes in a hospital sample.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Grzeszczuk Anna, Pytel Barbara, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Scand. J. Infect. Dis. 2002: 34 (11) s.808-810, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 305,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the role of medically linked risk factors for acute HBV infection in the Podlasie region of North-Eastern Poland. The records of 107 adult patients and 214 age- and sex-matched controls hospitalized in the Department of Infectious Diseases, Białystok, Podlasie Region during the period 1997-2000 with the diagnosis of acute hepatitis B were reviewed. On multivariate analysis, household contact with hepatitis B [odds ratio (OR) = 18.0, 95 p.c. confidence interval (CI) 2.0 - 165.5] and a history of injections (OR = 2.7, 95 p.c. CI 1.5 - 4.7) in the preceding 6 months were independently associated with acute HBV infection. In conclusion, our data indicate that despite a significant decline in the incidence of hepatitis B, injections are still involved in the spread of HBV in Poland.

  stosując format: