Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZESIOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego : etiologia, rozpoznanie, leczenie
Autorzy: Hryniewicz Waleria
Opracowanie edytorskie: Hryniewicz Waleria (red.), Grzesiowski Paweł (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej 2002, 68 s. : tab., bibliogr. s. 54-59, 18 cm.
Sygnatura GBL: 613,787

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Prewencja pierwotna wirusowego zapalenia wątroby typu B w świetle zmian w kalendarzu szczepień wprowadzonych w 2002 r.
  Autorzy: Grzesiowski Paweł
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.22, 24, 26-27, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  4/7

  Tytuł oryginału: Komentarz... do artykułu "Zapobieganie zakażeniom wirusem zapalenia wątroby typu B i przetrwanie odporności po szczepieniach" K. Madalińskiego, M. Bednarek, zamieszczonego w Pediatrii Polskiej 2002, 77, 10, 815-822.
  Autorzy: Grzesiowski Paweł
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1079-1080
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Nowoczesne sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci.
  Autorzy: Grzesiowski Paweł, Szafraniec Sylwia
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.42-46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Erysipelothrix rhusiopathiae: charakterystyka mikrobiologiczna, patogeneza i diagnostyka różycy.
  Tytuł angielski: Erysipelothrix rhusiopathiae: microbiological characteristic, pathogenicity and diagnostics of erysipelas/erysipeloid.
  Autorzy: Wilk Iwona, Grzesiowski Paweł
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.8-13, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Od wielu lat Erysipelothrix rhusiopathiae jest znany jako czynnik etiologiczny różycy u świń i ludzi. Obecnie rodzaj Erysipelothrix obejmuje dwa gatunki: Erysipelothrix rhusiopathiae i Erysipelothrix tonsillarum. Te bakterie występują u wielu dzikich i domowych zwierząt na świecie. U ludzi zakażenie ma charakter zawodowy, który powstaje podczas kontaktu ze zwierzętami, ich produktami i zanieczyszczeniami. Choroba u ludzi może przebiegać pod trzema postaciami: najczęstszej, miejscowej postaci skórnej, rozlanej postaci skórnej i uogólnionej o ciężkim przebiegu z bakteriemią i zapaleniem wsierdzia. Jeżeli różyca nie zostanie rozpoznana na podstawie objawów klinicznych, to jej diagnostyka laboratoryjna jest dość trudna, ponieważ bakterie występują głęboko w skórze, badania bakteriologiczne trwają długo, a wygląd kolonii jest niecharakterystyczny. Wybarwienie w metodzie Grama, morfologia kolonii i brak wytwarzania katalazy mogą sugerować zakażenie wywołane przez bardziej pospolite bakterie: Streptococcus spp. czy Lactobacillus. Zmiany technologiczne w przetwórstwie mięsnym i rybnym i większe przestrzeganie przepisów sanitarnych, efektywnie redukują zakażenia u ludzi i zwierząt.

  Streszczenie angielskie: For many years, Erysipelothrix rhusiopathiae is known to be the causative agent of erysipelas in swine and erysipeloid in humans. Currently, the genus Erysipelothrix is two species, Erysipelothrix rhusiopathiae and Erysipelothrix tonsillarum. There bacteriums have been isolated from many species of wild and domestic animals in most parts of the world. Infection in man is occupationally related, occuring principally as a result of contact with animals, their products or wastes. Human infection can take one of three forms: a cotaneous infection known as erysipeloid, diffuse cotaneus form and a serious although rare systemic complication with septicaemia and endocarditis. Diagnosis of erysipeloid can be difficult if not recognised clinically, as culture is lenghty and the organism resides deep in the skin, and also because of its cultural characteristic. Gram stain, morphology colony and negative catalase results might have suggested Streptococcus and Lactobacillus, which are common laboratory isolates. However containment and control procedures are far more effective ways to reduce infection in men and animals.


  7/7

  Tytuł oryginału: Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w stomatologii.
  Tytuł angielski: Prevention of hepatitis B and C in stomatology.
  Autorzy: Grzesiowski Paweł
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (9) s.31-35, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce odnotowuje się aktualnie spadek zapadalności na wirusowe zapalenie typu B i wzrost zapadalności na wirusowe zapalenie watroby typu C. Wirusy przenoszone są najczęściej bezpośrednio przez otwarte naczynie krwionośne lub przez uszkodzoną skórę i błony śluzowe oraz drogą płciową. W naszym kraju najczęściej dochodzi do zakażenia na skutek niedoskonałości procesów dezynfekcji i sterylizacji u osób poddawanych zabiegom w placówkach opieki zdrowotnej. Tendencja wzrostowa w zakresie liczby zakażeń HBV i HCV nabytych w wyniku interwencji medycznych utrzymuje się mimo, iż w myśl obowiązujących przepisów osoby z potwierdzonym serologicznie zakażeniem HBV i HCV nie mogą być dawcami krwi, a personel medyczny powinien być w 100 proc. zaszczepiony przeciw wzw B. Zmniejszenie liczby zakażeń w ośrodkach opieki medycznej zależy przede wszystkim od monitorowania dawców krwi, preparatów krwiopochodnych i tkanek do transplantacji, skuteczności sterylizacji, wycofania sterylizacji suchym gorącym powietrzem na korzyść sterylizacji parowej w autoklawach, prawidłowej dezynfekcji oraz powszechnej dostępności sprzętu medycznego i stomatologicznego jednorazowego użycia. Personel medyczny powinien być poddany szczepieniom ochronnym przeciw wzw B, a dawki przypominające podawane wg aktualnych zaleceń co 5 lat. Mimo wycofania refundacji szczepień pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, konieczne jest poinformowanie pacjenta o możliwości przeprowadzenia szczepień, jak również pełna informacja dotycząca dróg przenoszenia zakażenia i podstawowych sposobów prewencji pierwotnej.

  Streszczenie angielskie: In the recent years constant decrease of prevalence of viral hepatitis B and increase of hepatitis C is observed in Poland. The transmission of infections is mainly by the parenteral or sexual routes. The most frequent route of infection is due to medical service such as surgical procedures and hospitalization. Reduction of hospital infections caused by hepatitis B and C viruses could be obtained by blood and tissue donors monitoring, efective sterilisation procedures and broad access to disposable equipment. Medical personel should be vaccinated against hepatitis B according to National Law with booster doses given every 5 years. In the last years compulsory vaccination of patients before surgery was withdrawn, however all patients should be informed about possibility of immunisation against hepatitis B.

  stosując format: