Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZESIAK-JANAS
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.
Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Bednarski Michał, Janas Anna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.28-30, bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.

  Streszczenie angielskie: The study describes the possibilities of lasers in spectroscopy, medicine and dentistry.


  2/12

  Tytuł oryginału: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce.
  Autorzy: Białkowska-Głowacka Jolanta, Grzesiak-Janas Grażyna, Foczpański Jerzy R., Ratajek-Gruda Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.34-35, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Omówiono trudności ich usuwania oraz możliwości wystąpienia powikłań.

  Streszczenie angielskie: The study describes rare cases of fourth molars in the maxilla. Difficulties associated with their removial and the possibility of complications are discussed.


  3/12

  Tytuł oryginału: Alergia na lateks u lekarzy stomatologów, stażystów i studentów stomatologii IS AM w Łodzi.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Maciuszonek Marta, Milwicz Arleta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.62-64, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • okulistyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 100 ankietowanych studentów stomatologii, stażystów i lekarzy stomatologów IS AM w Łodzi (21 proc. populacji) stwierdza występowanie objawów alergii na rękawiczki lateksowe.

  Streszczenie angielskie: A questionnaire involving 100 individuals which included dental students, trainees and qualified dentists at the Dental Institute in Lodz (21 p.c. of the population) revealed symptoms of allergy to latex gloves.


  4/12

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu chirurgicznym żabki podjęzykowej.
  Tytuł angielski: Use of CO2 laser in surgical treatment of sublingual ranula.
  Autorzy: Wyszumirski Mirosław, Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.37-38, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 24 chorych przyjętych z powodu żabki podjęzykowej przeprowadzono leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem lasera CO2. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, jedynie u 2 pacjentów stwierdzono w 2. dobie po zabiegu niewielki obrzęk okolicy operowanej. W okresie obserwacji od 3 do 5 lat nie odnotowano nawrotu choroby.

  Streszczenie angielskie: Twenty four patients with sublingual ranula were treated surgically using CO2 laser. The outcome was without complications, in only two patients there was found to be slight oedema in the operative field after 48 hrs. No recurrence was observed over a 3-5 yr observation period.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera CO2 w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Use of CO2 laser in oral surgery.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.46-48, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie, na podstawie własnego materiału klinicznego, zalet lasera CO2 oraz możliwości jego wykorzystania w codziennej praktyce.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study, based on the authors' own clinical material, was to describe the features of the CO2 laser together with its possibilities in daily practice.


  6/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera biostymulacyjnego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Use of biostimulatory laser - on the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.52-55, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie na podstawie doświadczeń własnych zastosowania lasera biostymulacyjnego w leczeniu różnych chorób w chirurgii stomatologicznej.


  7/12

  Tytuł oryginału: Leczenie szczękościsku objawowego światłem lasera biostymulacyjnego.
  Tytuł angielski: Treatment of symptomatic trismus with a biostimulative laser beam.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.303-307, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia 35 chorych z objawami szczękościsku, którym aplikowano jedynie światło lasera, jako monoterapię. W zależności od stanu zaawansowania klinicznego stosowano 2 metody naświetlań: "omiatania" i "dziobania" kontaktowego. Na podstawie porównania z grupą pacjentów leczonych konwencjonalnie - farmakologicznie stwierdzono, że zastosowanie biostymulacji laserowej powoduje skrócenie występowania objawu szczękościsku do 2-4 dni. W grupie nie naświetlanej objaw ten utrzymywał się przez 6-7 dni.


  8/12

  Tytuł oryginału: Muzyka jako forma terapii.
  Tytuł angielski: Music as a type of therapy.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.60-62, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono rys historyczny muzykoterapii, działanie muzyki na układ nerwowy oraz możliwości jej wykorzystania w leczeniu różnych jednostek chorobowych.

  Streszczenie angielskie: The article, based on the literature, gives a historical sketch of musicotherapy, the effects of music on the nervous system and its possibilities in the treatment of various types of disease.


  9/12

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 12. Północnobałtyckiej Konferencji Inżynierów Biomedycznych i Fizyków Medycznych.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.72, il. - 12 Północnobałtycka Konferencja Inżynierów Biomedycznych i Fizyków Medycznych Reykjavik 18-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 312,932

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  10/12

  Tytuł oryginału: Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.
  Tytuł angielski: Cysts of the maxilla and mandible on the basis of data from the Department of Oral Surgery at the Dental Institute Lodz Medical Academy.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Mieczkowska Agnieszka, Maciąg Marta, Błaszczyk Lidia, Szczęśniak Justyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.62-63, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 78 przypadków chorych z torbielami zlokalizowanymi w szczęce lub żuchwie. W analizowanym materiale zwrócono uwagę na częstość ich występowania w zależności od wieku, płci i rodzaju torbieli.

  Streszczenie angielskie: The study describes 78 cases of cysts in the maxilla and mandible. Attention was paid to their incidence depending on age, sex and type of cyst.


  11/12

  Tytuł oryginału: VII Sympozjum Techniki Laserowej.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.73, il. - 7 Sympozjum Techniki Laserowej Świnoujście 23-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  12/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki laserowej w leczeniu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych.
  Tytuł angielski: Use of laser in treatment of giant cell gingival tumours.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna, Papierz Wielisław
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.61-63, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie obserwacji 63 chorych leczonych z powodu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych dokonano analizy częstości i lokalizacji występowania tych guzów. Zwrócono uwagę na radykalne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, wskazując na celowość wykorzystania techniki laserowej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of observations on 63 patients treated for giant cell gingival tumours, an analysis of the frequency and localisation of these tumours was made. Attention was drawn to the carrying out of a radical surgical procedure indicating the appropriateness of using laser technology.

  stosując format: