Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZELAKOWSKA-SZTABERT
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Punkty kontrolne cyklu komórkowego czy znamy ich molekularne podłoże?
Tytuł angielski: Cell cycle checkpoints do we know their molecular background?
Autorzy: Grzelakowska-Sztabert Barbara
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.157-175, il., tab., bibliogr. 88 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sylwetki naukowe nagrodzonych w 2001 roku nagroda Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny - Lelanda Hartwella, Paula Nurse'a i Timothy Hunta, pionierów badań molekularnych mechanizmów regulujących przebieg cyklu komórkowego. Ich badaniom zawdzięcza się wykrycie białkowych kinaz serynowo-treoninowych, nazywanych kinazami cyklinozależnymi, ze względu na regulację ich aktywności przez specyficzne białka - cykliny. Kinazy te okazały się następnie być niezbędne dla prawidłowoego przebiegu cyklu komórkowego. Klasyczne już stały się wprowadzone przez Hartwella pojęcia START i punkty kontrolne cyklu. Wskazują one na znaczenie w regulacji proliferacji komórek konieczności zintegrowania wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych sygnałów i precyzyjnego monitorowania gotowości komórek do przejścia ich w kolejną fazę cyklu po prawidłowym zakończeniu fazy poprzedniej. W artykule omówiono podstawowe białka i regulowane przez nie procesy w punktach kontrolnych cyklu aktywowanych w wyniku uszkodzeń DNA (punkty kontrolne w fazach G1/S, S i G2), bądź uszkodzeń lub nieprawidłowości w tworzeniu wrzeciona mitotycznego (punkty kontrolne w mitozie).

  Streszczenie angielskie: Nobel prize laureates in physiology and medicine in 2001 were three researchers - Leland Hartwell, Paul Nurse and Timothy Hunt, honoured for their pineering studies on molecular mechanisms regulating cell cycle progression. They discovered that cell cycle is controlled through cooperation of some serine-threonine kinases and specific proteins - cyclins. These kinases, later named cyclin-dependent kinases, appeared to be indispensable for progression of cells through every phase of the cell cycle. The classic nowadays concepts of START and cell cycle checkpoints, introduced by Hartwell, point on importance in the regulation of cell proliferation of intra- and extracellular signals integration and on precize monitoring of cell readiness to pass to the next phase of cell cycle, after succesful completion of the previous one. In the article the information is given about main proteins and processes in which they participate in various cell cycle checkpoints, activated by DNA damage (in phases G1/S, S and G2) or perturbations in the mitotic spindle formation (during mitosis).


  2/4

  Tytuł oryginału: Hormony steroidowe i ich receptory w regulacji proliferacji komórek.
  Tytuł angielski: Steroid hormones and their receptors in regulation of cell proliferation.
  Autorzy: Grzelakowska-Sztabert Barbara
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.97-103, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono wpływ steroidowych hormonów płciowych na ekspresję i regulację wewnątrzkomórkowego poziomu kodowanych przez nie białek, bezpośrednio uczestniczących w progresji cyklu komórkowego, takich jak niektóre cykliny, kinazy cyklno-zależne i ich białkowe inhibitory. Przedsatwiono też dane o poziomie tych białek w komórkach hormonozależnych nowotowrów gruczołu krokowegoi piersi. Zwrócono równiez uwagę na możliwość funkcjonowania receptorów steroidowych w nieobecności właściwych ligandów w nowotworach, których wzrost uniezależnił się od obecności hormonów oraz przedstawiono podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za tę aktywację receptorów.

  Streszczenie angielskie: In the article information about effects of sex steroid hormones on expression of genes and intracellular levesl of proteins directly involved in cell cycle progression, such as cyclins, cyclin-dependent kinases and their protein inhibitors are reviewed. Information is also given about levels of these regulators in hormone-dependent prostate and breast cancers. Mechanisms leading to activation of steroid receptors in the absence of appropriate ligand in tumors which growth became hormone-indepndent are also shown.


  3/4

  Tytuł oryginału: Up-regulation of spermidine/spermine N1-acetyltransferase (SSAT) expression is a part of proliferative but not anabolic response of mouse kidney.
  Autorzy: Dudkowska Magdalena, Stachurska Agnieszka, Grzelakowska-Sztabert Barbara, Manteuffel-Cymborowska Małgorzata
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.969-977, il., bibliogr. s. 975-977
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A differential expression pattern of spermidine/spermine N1-acetyltransferase (SSAT), the enzyme critical to proper homeostasis of cellular polyamines, is reported in mouse kidney undergoing hyperplasia and hypertrophy. We have shown that SSAT activity and SSAT mRNA are significantly induced by antifolate CB 3717 and folate that evoke a drug-injury-deendent hyperplasia. In contrast, SSAT activity mRNA is positively controlled by this androgen. Catecholamine depletion evoked by reserpine drastically decreases the folate-induced activity of S-adenosylmethionine decarboxylase (AdoMetDC), which limits polyamine biosynthesis, but has no effect on SSAT activity augmented by CB 3717. Our results document that the increased SSAT Expression solely accompanies the proliferative response of mouse kidney, and suggest the importance of post-transcriptional regulation to the control of SSAT activity in both hyperplastic and hypertrophic experimental models.


  4/4

  Tytuł oryginału: Proteoliza regulatorów cyklu komórkowego.
  Tytuł angielski: Proteolysis of cell cycle regulators.
  Autorzy: Grzelakowska-Sztabert Barbara
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 19: Regulacje cyklu komórkowego s.15-18, bibliogr. [7] poz. - 30 Konferencja Szkoleniowa z Biologii Komórki Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  stosując format: