Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZELA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Potencjał antyoksydacyjny i zmiana stężenia wodoronadtlenków lipidowych w urazach czaszkowo-mózgowych : praca doktorska
Autorzy: Grzelak Lech Paweł, Kasprzak Heliodor A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera [Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii] w Bydgoszczy
Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/23009

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/17

  Tytuł oryginału: Punkty kontrolne cyklu komórkowego czy znamy ich molekularne podłoże?
  Tytuł angielski: Cell cycle checkpoints do we know their molecular background?
  Autorzy: Grzelakowska-Sztabert Barbara
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.157-175, il., tab., bibliogr. 88 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sylwetki naukowe nagrodzonych w 2001 roku nagroda Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny - Lelanda Hartwella, Paula Nurse'a i Timothy Hunta, pionierów badań molekularnych mechanizmów regulujących przebieg cyklu komórkowego. Ich badaniom zawdzięcza się wykrycie białkowych kinaz serynowo-treoninowych, nazywanych kinazami cyklinozależnymi, ze względu na regulację ich aktywności przez specyficzne białka - cykliny. Kinazy te okazały się następnie być niezbędne dla prawidłowoego przebiegu cyklu komórkowego. Klasyczne już stały się wprowadzone przez Hartwella pojęcia START i punkty kontrolne cyklu. Wskazują one na znaczenie w regulacji proliferacji komórek konieczności zintegrowania wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych sygnałów i precyzyjnego monitorowania gotowości komórek do przejścia ich w kolejną fazę cyklu po prawidłowym zakończeniu fazy poprzedniej. W artykule omówiono podstawowe białka i regulowane przez nie procesy w punktach kontrolnych cyklu aktywowanych w wyniku uszkodzeń DNA (punkty kontrolne w fazach G1/S, S i G2), bądź uszkodzeń lub nieprawidłowości w tworzeniu wrzeciona mitotycznego (punkty kontrolne w mitozie).

  Streszczenie angielskie: Nobel prize laureates in physiology and medicine in 2001 were three researchers - Leland Hartwell, Paul Nurse and Timothy Hunt, honoured for their pineering studies on molecular mechanisms regulating cell cycle progression. They discovered that cell cycle is controlled through cooperation of some serine-threonine kinases and specific proteins - cyclins. These kinases, later named cyclin-dependent kinases, appeared to be indispensable for progression of cells through every phase of the cell cycle. The classic nowadays concepts of START and cell cycle checkpoints, introduced by Hartwell, point on importance in the regulation of cell proliferation of intra- and extracellular signals integration and on precize monitoring of cell readiness to pass to the next phase of cell cycle, after succesful completion of the previous one. In the article the information is given about main proteins and processes in which they participate in various cell cycle checkpoints, activated by DNA damage (in phases G1/S, S and G2) or perturbations in the mitotic spindle formation (during mitosis).


  3/17

  Tytuł oryginału: Wpływ cukrzycy na czynność przetok tętniczo-żylnych do dializ wytworzonych na naczyniach przedramienia.
  Tytuł angielski: Influence of diabetes on function of arterio-venous fistula for hemodialysis on forearm vessels.
  Autorzy: Grochowiecki Tadeusz, Jakimowicz Tomasz, Gałązka Zbigniew, Nazarewski Sławomir, Bojakowski Krzysztof, Grzela Tomasz, Zieliński Adam, Świercz Paweł, Szmidt Jacek
  Opracowanie edytorskie: Zieliński Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.536-541, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie możliwości wytworzenia oraz ocena działania przetok tętniczo-żylnych do dializ wytworzonych na naczyniach przedramienia w zależności od istnienia cukrzycy. Materiał i metodyka. Grupa badana (I) obejmowała 30 chorych dializowanych z powodu nefropatii cukrzycowej. Do grupy tej dobrano wg wieku, płci i długości dializoterapii grupę kontrolną (II) bez cukrzycy. W obu grupach oceniano możliwość wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej na przedramieniu oraz czynność tych przetok. Wyniki. Odpowiednie warunki do wytworzenia pierwotnej przetoki na przedramieniu istniały u 90 proc. (27/30 ) chorych bez cukrzycy w porównaniu z 53 proc. (16/30) chorych na cukrzycę (p 0,01). W grupie chorych na cukrzycę, u których nie wykonano pierwotnej przetoki na naczyniach przedramienia, w połowie przypadków stwierdzono nieodpowiednią do zespolenia zwapniałą i/lub zmiażdżycowaną tętnicę promieniową. W grupie I tylko 6 (37,5 proc.) pierwotnych przetok na przedramieniu funkcjonowało prawidłowo w porównaniu do 19 (70,4 proc.) w grupie II. Sposród chorych, u których wykonano pierwotną przetokę na naczyniach przedramienia siedmiu (43,7 proc.) w grupie I i 4 (14 proc.) w grupie II (p 0,05) wymagało wytworzenia nowego zespolenia naczyniowego na przedramieniu. Wtórne zespolenie było wykonywane znamiennie wcześniej u cukrzyków (6 ń 3 vs 23 ń 10 mies.; p 0,01). Po roku, jak i po 2 latach, pierwotny skumulowany wskaźnik drożności przetok na przedramieniu u chorych na cukrzycę ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. A match, case control study was undertaken to compare the possibility of forearm arterio-venous (a-v) fistula creation and functioning for hemodialysis, depending on the presence of the diabetes. Material and methods. Group I comprised 30 patients suffering from renal failure caused by diabetic nephropathy. All patients were individually mateched based upon age, sex and duration of hemodialysis with 30 hemodialysed non-diabetic subjects (group II). The possibility of forearm a-v fistula creation and function were evaluated in both groups. Results. Primary forearm fistula creation was possible in 90 p.c. (27/30) of non-diabetic patients and in 53 p.c. (16/30) of diabetics (p 0.01). In 50 p.c. of diabetic patients in whom primary forearm a-v fistula were not created, the radial artery was not feasible or anastomosis due to atherosclerosis and/or calcification. In group I, only six (37.5 p.c.) primary forearm a-v fistulas functioned properly, in comparison with 19 (70.4 p.c.) group II subjects. Amongst patients with primary forearm a-v fistulas, new anastomosis between forearm vessels were required in seven (43.7 p.c.) group I patients and 4 (14 p.c.) group II parients (p 0.05). Thus, the new anastomosis was performed significantly earlier in group I patients (6 ń 3 vs 23 ń 10 months; p 0.01). The primary cumulative patency rate of forearm fistulas was significantly lower in diabetic patients, in comparison to non-diabetics (40 vs 81 p.c. after 1 ...


  4/17

  Tytuł oryginału: Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism.
  Autorzy: Feleszko Wojciech, Młynarczuk Izabela, Olszewska Dominika, Jalili Ahmad, Grzela Tomasz, Lasek Witold, Hoser Grażyna, Korczak-Kowalska Grażyna, Jakóbisiak Marek
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (1) s.111-118, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, a drug successfully used in the clinic to prevent and to treat coronary heart disease, has recently been reported to decrease the incidence of melanoma in lovastatintreated patients. Lovastatin has also been proved to potentiate antitumor effects of both cisplatin and TNF-ŕ in murine melanoma models. Recently, an augmented therapeutic effect of lovastatin and doxorubicin has been reported in 3 tumor models in mice. In our preliminary study lovastatin caused retardation of melanoma growth in mice treated with doxorubicin (Feleszko et al. J. Nati Cancer Inst 1998;90:247-8). In the present report, we supplement our preliminary observations and demonstrate in 2 murine and 2 human melanoma cell lines that lovastatin effectively potentiates the cytostatic/cytotoxic activity of doxorubicin in vitro via an augmentation of apoptosis (estimated with PARP-cleavage assay, annexin V assay and TUNEL). The combined antiproliferative activity of lovastatin and doxorubicin was evaluated using the combination index (CI) method of Chou and Talalay, revealing synergistic interactions in melanoma cells exposed to lovastatin and doxorubicin. In BI6FI0 murine melanoma model in vivo, we have demonstrate significantly increased sensitivity to the combined treatment with both lovastatin (5 mg/kg for 14 days) and doxorubicin (4 x I mg/kg) as compared with either agent acting alone. Lovastatin treatment resulted also in significant reduction of the number of experimental metastasis in doxorubicin-treated mice The results of our studies suggest that lovastatin may enhance the effectiveness of chemotherapeutic agents in the treatment of malignant melanomas.


  5/17

  Tytuł oryginału: Jednostka i społeczeństwo : podejście psychologiczne
  Opracowanie edytorskie: Lewicka Maria (red.), Grzelak Janusz (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 344 s. : il., tab., bibliogr. s. 295-322, 24 cm.
  Seria: Postępy Psychologii
  Sygnatura GBL: 735,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  6/17

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  7/17

  Tytuł oryginału: Hormony steroidowe i ich receptory w regulacji proliferacji komórek.
  Tytuł angielski: Steroid hormones and their receptors in regulation of cell proliferation.
  Autorzy: Grzelakowska-Sztabert Barbara
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.97-103, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono wpływ steroidowych hormonów płciowych na ekspresję i regulację wewnątrzkomórkowego poziomu kodowanych przez nie białek, bezpośrednio uczestniczących w progresji cyklu komórkowego, takich jak niektóre cykliny, kinazy cyklno-zależne i ich białkowe inhibitory. Przedsatwiono też dane o poziomie tych białek w komórkach hormonozależnych nowotowrów gruczołu krokowegoi piersi. Zwrócono równiez uwagę na możliwość funkcjonowania receptorów steroidowych w nieobecności właściwych ligandów w nowotworach, których wzrost uniezależnił się od obecności hormonów oraz przedstawiono podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za tę aktywację receptorów.

  Streszczenie angielskie: In the article information about effects of sex steroid hormones on expression of genes and intracellular levesl of proteins directly involved in cell cycle progression, such as cyclins, cyclin-dependent kinases and their protein inhibitors are reviewed. Information is also given about levels of these regulators in hormone-dependent prostate and breast cancers. Mechanisms leading to activation of steroid receptors in the absence of appropriate ligand in tumors which growth became hormone-indepndent are also shown.


  8/17

  Tytuł oryginału: Two-year natural course of ischaemic mitral regurgitation in patients treated with surgical revascularisation.
  Tytuł polski: Przebieg niedomykalności mitralnej w 2 lata po pomostowaniu bez operacyjnej korekcji wady.
  Autorzy: Nowosad Halina, Grzelak-Szafrańska Hanna, Marszałek Edyta, Goździk Anna, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Kustrzycki Wojciech, Poręba Rafał
  Opracowanie edytorskie: Rawczyńska-Englert Irena (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.510-516, il., tab., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. Mitral regurgitation is often present in patients with coronary artery disease (CAD) who undergo coronary artery by-pass grafting (CABG). Prior to surgery, the indications for mitral valve replacement (MVR) must be considered in each patient. Aim. To assess the natural history of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients who underwent CABG about were not selected for simultaneous MVR. Methods. The study comprised 54 patients (12 females, mean age 62.4 ń 9.7 years) with CAD and mild to moderate ( 40 p.c. of left atrial area) mitral regurgitation. Echocardiographic examination was performed before CABG, in the early postoperative period and two years after CABG. The mitral regurgitation area, dimension of the left atrium, and left ventricular diameter as well as function were evaluated. Results. A decrease in the mean value of mitral regurgitation expressed as per cent of the left atrial area both in the early and two year follow-up examinations was observed. No left atrial or left ventricular enlargement was noted. A trend towards an improvement of the left ventricular ejection fraction was observed. Conclusions. Our results sggest that conservative treatment of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients undergoing CABG is justified.


  9/17

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Ciecierski Marek, Grzela Tomasz, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.5-10, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Damage of physiological venous outflow from the legs lead to chronic venous insufficiency (CVI) characterized by various clinical symptoms, from unsightly skin changes, to wide active venous ulcer. Symptoms accompanying CVI depend on the kind and anatomical location of changes and also the duration of venous insufficiency. In patients with gentle course of the disease the only signs could be venectasies or mild varicose veins. In more serious cases oedema, skin hiperpigmentation, egzema, severe varicose veins, thrombophlebitis appear. Twenty percent of subjects with severe varicose veins developed ulcerations. Diagnostic procedures are performed on the basis of the disease history, clinical examinations (palpations, clinical tests) and duplex scan tests. In some cases with deep venous system disease it is necessary to perform phlebography. The mainstays of therapy for venous disorders are: medication, compression therapy, sclerotherapy and surgery. Drugs used to treat CVI fall into two categories: venoactive (rutine, diosmine, ergot derivatives, aescine) and non-venoactive supplementary drugs: prostaglandins, anti-platelet, heparins, pentoxyfillin). However, compression therapy (bandages or stockings) is the pillar CVI treatment. It improves venous return, restores effectiveness of the muscle pump and reduces venous pressure. Patients with varicose of superficial venous system are the main group classified to surgery.


  10/17

  Tytuł oryginału: Programy społeczne Śląskiego Teatru Tańca
  Autorzy: Grzelak Beata
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.62-64 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  11/17

  Tytuł oryginału: Rola receptora CD95 (APO-1/Fas) i jego liganda w indukcji apoptozy w komórkach stransformowanych onkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego : praca doktorska
  Autorzy: Grzela Tomasz, Malejczyk Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Centrum Biostruktury, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Pracownia Biologii Molekularnej Komórki w Warszawie
  Źródło: 2002, [11], 140 k. : il., tab., bibliogr. 246 poz., streszcz., maszyn. - Zał. 2 oceny pracy dokt.
  Sygnatura GBL: 45/19744

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  12/17

  Tytuł oryginału: Wpływ gentamycyny i insuliny na otrzewnową dyfuzję cząsteczek: badania in vitro.
  Tytuł angielski: Influence of gentamicin and insulin on peritoneal diffusion of molecules: the in vitro studies.
  Autorzy: Szary Beata, Grzelak Teresa, Czyżewska Krystyna
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.225-229, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Porównaywano wpływ gentamycny i insuliny na dyfuzyjny transfer cząsteczek, skeirowany ze strony śródmiąższowej do mezotelialnej (I- M) oraz w kierunku przeciwnym (M- I), z zastosowaniem izolowanych fragmentów błony otrzewnowej królika i matematycznego modelu transportu masy. Transfer w warunkach kontrolnych (przed podaniem leków), wyrażony jako współczynnik przepuszczalności dyfuzyjnej PńSEM wynosił średnio 3,92 ń 0,55; 1,42 ń 0,18; 2,98 ń 0,73; 2,08 ń 0,22 i 1,00 ń 0,24 (x10**-4, cm/s), odpowiednio dla mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego, glukozy oraz insuliny. Wprowadzenie gentamycyny po mezotelialnej stronie błony powodowało spadek dyfuzji mocznika o około 30 proc. dla obydwu kierunków transportu oraz glukozy o 12 proc. dla transferu M- I. Z kolei, insulina nasilała zarówno dwukierunkowy transfer kreatyniny (o 31 proc. dla I- M oraz o 83 proc. dla M- I), jak również transport glukozy, skierowany ze śródmiąższowej do mezotelialnej strony błony, średnio o 24 proc. Podsumowując, gentamycyna zmniejsza, a insulina zwiększa dyfuzyjny transport cząsteczek przez błonę otrzewnową in vitro. Wydaje się, iż badane leki, zastosowane dootrzewnowo podczas zabiegu dializy otrzewnowej, mogą wpływać na jego efektyność.

  Streszczenie angielskie: The influence of gentamicin and insulin on the diffusive transfer of molecules, directed from the interstitial to the mesothelial side of the rabbit peritoneum (I- M) and in the opposite direction (M- I), was compared using a mathematical model of mass transport. In cotnrol conditions (before application of drugs) the bidirectional transport, expressed as a diffusive permeability coefficient P, remained constant. P values at mean (ńSEM) were 3.92 ń 0.55, 1.42 ń 0.18, 2.98 ń 0.73, 2.08 ń 0.22 and 1.00 ń 0.24 (x10**-4, cm/s) for urea, creatinine, uric acid, glucose and inulin, respectively. Introduction of gentamicin on the mesothelial side of the membrane diminished urea diffusion by 30 p.c. for both transport direcitons and M- I glucose transfer by 12 p.c. On the contrary, insulin augmented creatinine transport by 31 p.c. (I- M) and 83 p.c. (M- I) as well as glucose transport directed from the interstitial to the mesothelial side of the peritoenal membrane by about 24 p.c. In summary: gentamicin decreases, and insulin increases transperitoneal transport of molecules in vitro. It seems probable that investigated drugs can affect the efficiency of peritoneal dialysis.


  13/17

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania transportu makromolekuł przez błonę otrzewnową.
  Tytuł angielski: Some aspects of transperitoneal transport of macromolecules.
  Autorzy: Czyżewska Krystyna, Grzelak Teresa, Szary Beata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1205-1216, tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/17

  Tytuł oryginału: Up-regulation of spermidine/spermine N1-acetyltransferase (SSAT) expression is a part of proliferative but not anabolic response of mouse kidney.
  Autorzy: Dudkowska Magdalena, Stachurska Agnieszka, Grzelakowska-Sztabert Barbara, Manteuffel-Cymborowska Małgorzata
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.969-977, il., bibliogr. s. 975-977
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A differential expression pattern of spermidine/spermine N1-acetyltransferase (SSAT), the enzyme critical to proper homeostasis of cellular polyamines, is reported in mouse kidney undergoing hyperplasia and hypertrophy. We have shown that SSAT activity and SSAT mRNA are significantly induced by antifolate CB 3717 and folate that evoke a drug-injury-deendent hyperplasia. In contrast, SSAT activity mRNA is positively controlled by this androgen. Catecholamine depletion evoked by reserpine drastically decreases the folate-induced activity of S-adenosylmethionine decarboxylase (AdoMetDC), which limits polyamine biosynthesis, but has no effect on SSAT activity augmented by CB 3717. Our results document that the increased SSAT Expression solely accompanies the proliferative response of mouse kidney, and suggest the importance of post-transcriptional regulation to the control of SSAT activity in both hyperplastic and hypertrophic experimental models.


  15/17

  Tytuł oryginału: Proteoliza regulatorów cyklu komórkowego.
  Tytuł angielski: Proteolysis of cell cycle regulators.
  Autorzy: Grzelakowska-Sztabert Barbara
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 19: Regulacje cyklu komórkowego s.15-18, bibliogr. [7] poz. - 30 Konferencja Szkoleniowa z Biologii Komórki Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  16/17

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna - klasyfikacja, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Grzela Tomasz, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.22, 24-27, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/17

  Tytuł oryginału: Miarodajność przedoperacyjnej oceny stopnia zaawansowania raka odbytnicy w leczeniu rozpoczynanym od uzupełniającej krótkiej teleradioterapii.
  Tytuł angielski: Competence of preoperative methods of staging in rectal cancer treated by short-term regimen of high-dose fractionated preoperative radiotherapy.
  Autorzy: Grzela Monika, Windorbska Wiesława
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.616-619, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedoperacyjna krótka teleradioterapia (pkt), stała się uznanym sposobem leczenia uzupełniającego chorych na raka odbytnicy. Swedish Rectal Cancer Trial wykazał skuteczność takiego leczenia nie tylko w obniżeniu odsetka nawrotów miejscowych, ale także wpływ na poprawę przeżyć całkwitych. Radioterapia uzupełniająca po leczeniu operacyjnym stosowana jest u chorych z zaawansowaniem B2 i wyższym wg Astlera-Collera, co odpowiada minimum cechom T3 lub N1 w klasyfikacji TNM. Do pkt. kwalifikuje się chorych z resekcyjnym rakiem odbytnicy, z wyłączeniem tych z niskim ryzykiem nawrotu miejscowego (w stopniu zaawansowania T1T2N0) oraz z przerzutami odległymi. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaka liczba chorych leczonych w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy za pomocą pkt miała w badaniu pooperacyjnym stopień zaawansowania A lub B1 wg Astlera-Collera i czy możliwe jest wyselekcjowanie na podstawie rutynowo stosowanych badań przedoperacyjnych? Materiał pracy stanowiła dokumentacja medyczna 31 chorych leczonych w Regionalnym Centrum Onkologii pkt z powodu raka odbytnicy od lutego 1999 do kwietnia 2002 r. Spośród badań służących do ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego u 5 chorych (16.1 proc.) wykonano USG transrektalne, u 15 (48,4 proc.) tomografię komputerową miednicy (TK), a u 11 chorych (35,5 proc.) oba wymienione badania. U wszystkich chorych wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej oraz USG jamy brzusznej. W wyniku przeprowadzonej analizy ...

  Streszczenie angielskie: The Swedish Rectal Cancer Trial demonstrated that a short-term regimen of high-dose fractionated preoperative radiotherapy (5x5Gy) reduced the local recurrence rates and improved overall survival. This has an impact on the primary treatment of rectal cancer. Postoperative radiotherapy is indicated in patients in Astler-Coller stage B2 and C (pT3, T4N4). By recommending a preoperative approach, it is importance to exclude patients with low risk of having a local recurrence, mainly those with a T1 or T2N0 lesion as those with metastatic disease. To avoid irradiation of such tumors accurate preoperative imaging should be used. The purpose of this study was to analyse how many patients treated by preoperative short-term regimen of radiotherapy in the Regional Center of Oncology in Bydgoszcz were in Astler-Coller stage A or B1 and whether it is possible to recognize them by using accurate preoperative imaging. In the period between February 1999 and April 2002, 31 patients with rectal cancer were treated by preoperative short-term regimen of radiotherapy in the Regional Center of Oncology in Bydgodszcz. The disease stage was set basing on transrectal ultrasonography in 5 patients (16.1 p.c.) computerized tomography of pelvis in 15 patients (48.4 p.c.) and on both of them in 11 patients (35.5 p.c.). Chest X Ray and abdominal ultrasonography were performed in all patients. Conclusions: 1. Over one-fifth of subjects treated with a short-term regimen of high-dose fractionated ...

  stosując format: