Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZEGORZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Badanie procesu opadu krwi metodami optycznymi : praca doktorska
Autorzy: Kowalińska Ewa, Grzegorzewski Bronisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofizyki w Bydgoszczy
Źródło: 2002, [4], IV, 72 k. : il., tab., bibliogr. k. 67-72, streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/22970

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  2/6

  Tytuł oryginału: Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging).
  Autorzy: Lasek Władysław, Grzegorzewski Marek
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.15-18, il. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  3/6

  Tytuł oryginału: Losy stawu biodrowego u dziecka z postacią spastyczną mózgowego porażenia.
  Tytuł angielski: Disorders of the hip joint in children with the spastic form of cerebral palsy.
  Autorzy: Synder Marek, Grzegorzewski Andrzej, Sibiński Marcin
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.3-7, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poglądy na temat leczenia stawu biodrowego u dziecka z porażeniem mózgowym na podstawie danych z piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych. Materiał własny obejmował 95 dzieci leczonych z powodu problemów związanych ze spastycznym stawem biodrowym. W leczeniu stosowano usprawnianie, które poprzedzało zabieg operacyjny. Spośród zabiegów operacyjnych najczęściej stosowano zabiegi na tkankach miękkich - wydłużenie mięśni przywodzicieli oraz ścięgna mięśnia iliopsoas u dzieci we współczynnikiem migracji Reimersa (WM) do 300, osteotomię szpotawiącą kości udowej u dzieci poniżej 8 roku życia z WM powyżej 40 p.c. oraz osteotomię szpotawiącą z osteotomią miednicy u dzieci starszych. Przy odpowiednim, wczesnym prowadzeniu dziecka i regularnych kontrolach ortopedycznych można w odpowiednim czasie wykonać zabieg operacyjny, który przyniesie długotrwały dobry wynik czynnościowy i kliniczny.

  Streszczenie angielskie: This article presents current views on the treatment of the hip joint in children with cerebral palsy, on the basis of a review of the literature and the authors' own material, consisting of 95 children treated in our clinic for spastic hip. The treatment consisted of physiotherapy, followed by surgery. The most common surgical procedures included soft tissue release in children with a Reimers migration index (MI) of 30 p.s., femoral varus osteotomy in children under 8 years of age with MI over 40 p.c., and varus osteotomy with pelvic osteotomy in older children. With appropriate early intervention and regular orthopedic control surgery can be performed at the appropriate time, which produces satisfactory long-term clinical and functional results.


  4/6

  Tytuł oryginału: Informator o szkoleniu podyplomowym w roku akademickim 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Domaniewski Jan (przedm.), Grzegorzewski Bronisław (przedm.), Hładoń Bogusław (przedm.).
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 16 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,779

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  5/6

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki operacyjnego leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego metodami Degi i Saltera
  Autorzy: Domżalski Marcin, Synder Marek, Grzegorzewski Andrzej, Drobniewski Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.71-75, il., tab., bibliogr. 40 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zdeformowanej głowy kości udowej w przebiegu choroby Perthesa
  Autorzy: Grzegorzewski Andrzej, Synder Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: