Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZEGORCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Kliniczna ocena preparatu Peroxyl-Dental gel 1 proc.
Tytuł angielski: Cliniacl asses of the Peroxyl Dental gel 1 p.c.
Autorzy: Grzegorczyk-Jaźwińska Anna, Charazińska-Carewicz Katarzyna, Stawicka-Wychowańska Renata
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.34-36, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was asses the effectiveness of the Peroxy Dental Gel 1 p.c. in gingivitis and periodontis treatment. Active substance is hydrogen peroxide in concentration of 1 p.c. and the medicine is in a gel used to local aplication on the gingival margin and into the periodontal packed. Clinical examinaton showed Peroxyl Dental Gel 1 p.c. has effect on improvement of periodontal tissues status in patients with gingivitis and periodontis, it could be used after skaling as a supplementary therapy.


  2/13

  Tytuł oryginału: Decreased apoptosis and distinct profile of infiltrating cells in the nasal polyps of patients with aspirin hypersensitivity.
  Autorzy: Kowalski M. L., Grzegorczyk J., Pawliczak R., Kornatowski T., Wagrowska-Danilewicz M., Danilewicz M.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.493-500, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Patients with aspirin-hypersensitive rhinosinusitis/asthma suffer from a severe form of hyperplastic rhinosinusitis with recurrent polyposis. We aimed to assess the presence of apoptotic cells in nasal polyps from aspirin-hypersensitive (AH) and aspirin-tolerant (AT) patients with rginosinusitis as related to the characteristis of local inflammation. Methods: Nasal polyps obtained from 16 AH patients and 36 AT patients (17 atopic and 19 nonatopic) were stained for eosinophils and metachromatic cells, and in parallel immunocytochemistry was performed to detect CD45RO+, HLA-DR+, CD8+ and CD68+ positive cells. Apoptotic cells were detected by a nick-end labelling technique, TUNEL. Results: The density of apoptotic cells in AH polyps (5.5 + 1.5 cells/mmý) was significantly lower as compared to both atopic (18.7 + 3.8 cells/mmý; P 0.02;) and nonatopic (21.3 + 5.2 cells/mmý; P 0.01) AT polyps. The number of eosinophils, mast cells, and CD45RO+ cells weer significantly increased in AH compared to AT polyps () 0.001), and the density of HLA-DR+ cells in AH patients was higher than in nonatopic (P 0.02), but not in atopic AT patients. While in AH patients the duration of rhinosinusitis correlated inversely with the number of apoptotic cells (r = - 0.67; P 0.04), in contrast, in AT atopic patients the duration of rhinosinusitis showed positive correlation with apoptosis (r = 0.89; P 0.003). Conclusions: We conclude, that decreased apoptosis of inflammatory cells in nasal polyps from ASA-hypersensitive patients, reflects a distinct mechanism of local inflammation and may be related to persistence and severity of the disease in these patients.


  3/13

  Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  4/13

  Tytuł oryginału: Grzybicze powikłania zakżeń układu zastawkowego u dzieci z wodogłowiem wrodzonym.
  Tytuł angielski: Mycotic complications of shunt infection in children with primary hydrocephalus.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Grzegorczyk Wojciech, Borowski-Rybus Bogdana
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.277-286, bibliogr. [21] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently, the incidence of fungal infections in children, including children with shunt-dependent hydrocephalus, has increased. The analysis comprised 8 children treated in the III Clinic of Pediatrics of ICZMP during the period of 12 months (12 p.c. of all infectious complications of the shunt system). The clinical picture of fungal infection included symptoms of shunt dysfunction: febrile conditions, vomiting, distress and loss of appetite. The most common pathogens isolated from the cerebro-spinal fluid were fungi from the Candida species. Mean value of pleocytosis in the cerebro-spinal fluid was 812 cell/ćl, and mean protein concentration was 311mg/dl. Treatment consisted of monotherapy with Diflucan, monotherapy with Ancotil or combined treatment with Ancotil and Amphotericine B. The drugs were administered intravenously and intraventricularly after removal of the shunt and application of external drainage. Sterility of cerebro-spinal fluid was obtained in the shortest time with the use of Ancotil. Prophylactic applicationof antifungal drugs decreases the frequency of ifnections in children with shunt-dependent hydrocephalus.


  5/13

  Tytuł oryginału: Stan błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu szpiku. Przegląd piśmiennctwa.
  Tytuł angielski: State of the oral mucosa in patients after bone marrow transplantation. A review of the literature.
  Autorzy: Grzegorczyk-Jaźwińska Anna, Górska Renata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.38-40, bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • transplantologia
 • radiologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Intensywna radioterapia i wysokodawkowa chemioterapia prowadzą do agranulocytozy, która pojawia się u chorych poddanych zabiegowi przeszczepiania szpiku. Stan ten cechuje wysoka toksycznosć z uszkodzeniem błony śluzowej jamy ustnej, zwanym stomatitis. Autorki na podstawie piśmiennictwa przedstawiają opis zmian powstałych na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów po transplantacji komórek macierzystych.

  Streszczenie angielskie: Intensive radiotheray and high-dose chemotherapy, when combined with neutropenia during bone marrow transplantation, is characterized by high toxicity, i.e. causes oral mucosal lesions, otherwise described as stomatitis.


  6/13

  Tytuł oryginału: Rola witaminy E jako antyoksydanta.
  Tytuł angielski: Role of vitamin E as antioxidant.
  Autorzy: Grzegorczyk Krzysztof, Rutkowski Maciej, Widerska Aneta
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.142-147, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Działanie antyoksydacyjne stanowi jej najważniejszą funkcję biologiczną. Uważa się ją za głównego antyoksydanta środowiska lipofilowego, gdzie współdziała z innymi antyoksydantami. W przyszłości witamina E może znaleźć szerokie zastosowanie w prewencji i leczeniu chorób o etiologii "wolnorodnikowej".


  7/13

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa a choroba refluksowa przełyku.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma and esophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski M., Grzegorczyk K., Chojnacki J.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.166-171, bibliogr. 40 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba refluksowa przełyku jest schorzeniem, u podłoża którego leżą zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się szerokim wachlarzem objawów klinicznych pochodzenia przełykowego i pozaprzełykowego. Z tych ostatnich często wymienia się objawy pochodzące z dróg oddechowych, w tym objawy podobne do występujących w astmie oskrzelowej tj. narastająca duszność, świszczący oddech, kaszel. Z licznych obserwacji klinicznych i badań doświadczlnych wynika, że patologiczny odpływ żołądkowo-przełykowy z jednej strony na drodze pośredniej poprzez nerw błędny i/lub na drodze bezpośredniego drażnienia wywołuje zwężenie światła oskrzeli, ale może być także przyczyną wzyzwolenia lub nasilenia objawów klinicznych w przebiegu astmy oskrzelowej. Z kolei leki najczęściej stosowane w astmie mogą być przyczyną nasilenia procesu zarzucania treści żołądkowej do przełyku.


  8/13

  Tytuł oryginału: Ergonomia maszyn rolniczych a bezpieczeństwo ich użytkowania
  Autorzy: Grzegorczyk Kazimierz
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.104-108, bibliogr. 4 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  9/13

  Tytuł oryginału: Obciążenie fizyczne rolniczek w świetle ergonomii
  Autorzy: Miszczak Maria, Grzegorczyk Kazimierz
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.128-134, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  10/13

  Tytuł oryginału: Z dziejów lecznictwa przeciwgruźliczego ziemi jeleniogórskiej : w 100-lecie Szpitala "Wysoka Łąka"
  Autorzy: Grzegorczyk-Skibińska Teresa
  Źródło: - Jelenia Góra, Społeczny Komitet Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc 2002, 89 s., [3] k. tabl. : tab., bibliogr. 44 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  11/13

  Tytuł oryginału: Co należy dziś wiedzieć o á-karotenie i innych karotenoidach?
  Tytuł angielski: What should be known nowadays about á-carotene and other carotenoids?
  Autorzy: Rutkowski Maciej, Grzegorczyk Krzysztof
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.863-873, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Some carotenoids, particularly á-carotene are numbered among antioxidants effective in th eprevention of civilization-related diseases. The present study based on the data from specialist literature is a compendium of current information on these compounds. The structure of carotenoids, their class division and current name have been presented. Natural sources of these substances as well as physicochemical properties have been given. Metabolism of á-carotene as the most important provitamin A has been discussed. The survey of its biological function in human organism has been performed paying particular attention to antioxidant action also concerning some other carotenoids. Biological activity of the discussed compounds and causes of its diffferentiation have been demonstarted. Views on normal plasma á-carotene concentration have been presented and more important therapeutic applications have been characterized. Avaiable á-carotene pharmaceutical preparations have been listed. Its side effects have also been discussed.


  12/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych poddanych rozległym zabiegom ogólnochirurgicznym i naczyniowym
  Autorzy: Motyka Marek, Grzegorczyk Jacek, Idzik Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.338-341, bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/13

  Tytuł oryginału: Ocena czynników determinujących jakość życia mieszkańców domów pomocy społecznej - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the factors determining the quality of life of old peoples homes inhabitants - preliminary report.
  Autorzy: Grzegorczyk Joanna M., Kwolek Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.108-114, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W 1997 r. osoby powyżej 60. roku życia stanowiły 16,2 proc. ludności naszego kraju, a według prognozy GUS w 2020 r. ich odsetek wyniesie 22,4. Stwarza to potrzebę nowych rozwiązań demograficznych, społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych. Stąd konieczność zakładania różnych ośrodków, w tym domów pomocy społecznej (DPS). W ostatnich latach zwrócono uwagę, że nie tylko zwalczanie objawów choroby i przedłużenie życia, ale przede wszystkim poprawa jego jakości ma istotne znaczenie dla chorego. Celem pracy była ocena czynników determinujących jakość życia mieszkańców DPS dla osób starych. Badaniami objęto 80 mieszkańców jednego z DPS na Podkarpaciu. Przeprowadzone badania miały charakter ankietowy. Do oceny jakości życia użyto kwestionariusza Nottingham Health Profile (NHP) i Skali Somooceny prof. J. Tyllki. Oba kwestionariusze uzupełniono dodatkowymi pytaniami dotyczącymi chorób przewlekłych i korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. Przedstawiane wyniki analizy są doniesieniem wstępnym. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono istotną zależność jakości życia od wydolności fizycznej, bólu i depresji. Stwierdzono również, że mimo istniejącego w DPS dobrego zaplecza rehabilitacyjnego, jeszcze zbyt małą wagę przywiązuje się do komleksowej rehabilitacji.

  Streszczenie angielskie: In 1997 poeple over 60 constituted 16.2 p.c. of Poland's population and their percentage will rise to 22.4 by 2020 according to the General Statistics Office (GUS). The increasing number of the elderly entaisl the needfor new demographic, social, economical and health solutions. Thus, the need to creative various centres, such as old people's homes. This is where the elderly live for years, often until their death, therefore it is so important to ensure them appropriate living conditions. Over the last years, it has been stressed tha improvement in symptoms and lifespan lengthening are not the only important issues for patients but it is also, and even most of all, the improvement of their life's quality. The aim of the paper was to evaluate the factors determining the Quality of Life (QoL) of the inhabitants of old people's homes. The study encompased 80 inhabitants of an old people's home in Podkarpacie region. The Nottinhgam Health Profile and the Self Evaluation Scale of profesor J. Tyka were used to assess the QoL. Both questionnaires were complemented by questions abut chronic diseases and rehabiltation procedure applied. Results of the analysis are preliminary. So far the research has shown a sigificant dependence of the QoL on physical efficiency, pain and depression. It has been also demonstrated that, in spite of a suitable rehabiltiation base, too little importantce is still attached into a comprehensive rehabilitation in the old people's homes.

  stosując format: