Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZECHNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na wybrane parametry matczyne.
Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on selected maternal parameters.
Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Rabaniuk Dominik, Grzechnik Marek, Oleszczuk Jan
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.170-174, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nowoczesny model opieki diabetologiczno-położniczej wprowadził zasady opieki interdyscyplinarnej, gdzie bardzo ważną rolę spełnia "model terapii własnej" oparty na udziale dobrze wyedukowanego pacjenta. Samokontrola ma szczególnie duże znaczenie w kontroli stanu metabolicznego u kobiet chorych na cukrzycę w okresie ciąży. Prawidłowe postępowanie pozwala maksymalnie zwiększyć szansę urodzenia zdrowego dziecka. Badaniami objęto 83 pacjentki kwalifikując je do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji ciężarnych z cukrzycą wg White. Stworzono skalę samokontroli, w skład której wchodzą: hemoglobina glikowana (HbA1c), średnia dobowa glikemia (MBG), wskaźnik masy ciała (BMI), prowadzenie dzienniczka kontroli cukrzycy oraz nałogi. Oceniano poziom samokontroli w poszczególnych klasach cukrzycy oraz zależność pomiędzy poziomem samokontroli a wykształceniem, wiekiem, miejscem zamieszkania, BMI, HbA1c oraz MBG w III trymestrze ciąży. Stwierdzono, że prawie 40 proc. badanych osiagnęła maksymalną wartość pkt. w skali samokontroli; pacjentki z klasą D uzyskały najwyższą średnią (6 pkt.). Nie zaobserwowano wpływu wykształcenia ani wieku pacjentki na poziom samokontroli. Wykazano, że pacjentki ze średnim wykształceniem mieszkające na wsi cechuje wyższy poziom samokontroli w porownaniu z grupą kobiet zamieszkałych w mieście. Silnie ujemne korelacje stwierdzono pomiędzy HbA1c oraz MBG a poziomem samokontroli ciężarnych.

  stosując format: