Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZEŚK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Niepełna przezskórna rewaskularyzacja wieńcowa u 82-letniego chorego z przewlekłą niewydolnością nerek i chorobą nowotworową. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Incomplete percutaneous coronary revascularization in 82-year-old patient with chronic renal failure and neoplastic disease. Case report.
Autorzy: Przybył Romuald, Orzałkiewicz Zbigniew, Grąbczewska Zofia, Polak Gwidon, Grześk Grzegorz, Nartowicz Edmund
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.155-160, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 82-letniego chorego z dławicą piersiową oporną na leczenie farmakologiczne, którego skutecznie leczono metodą przezskórną rewaskularyzacji wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of octogenarian with pharmacotherapy resistant angina pectoris, who was succesfully treated by percutaneous coronary intervention.


  2/13

  Tytuł oryginału: Problem based learning jako alternatywna forma nauczania studentów. Doświadczenia w nauczaniu medycznych działań ratunkowych studentów IV roku poznańskiej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: Problem Based Learning - the alternative form of teaching students. Teaching quality care students of fourth year Medical University of Poznań - our experiences.
  Autorzy: Podlewski Roland, Turowska-Kóska Anna, Grześkowiak Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.55-57, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono teoretyczne podstawy nauczania problemowego. Opisano próbę nauczania studentów IV roku Wydziału Lekarskiego zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nową metodą dydaktyczną.

  Streszczenie angielskie: Theoretical backgrounds of the problem based learning were presented. An attempt of medical students training in ALS using the new method was described.


  3/13

  Tytuł oryginału: Pharmaceutical availability of betamethasone dipropionate and gentamicin sulfate from cream and ointment.
  Autorzy: Dyderski Stanisław, Grześkowiak Edmund, Szałek Edyta, Mrzygłód Agnieszka
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.99-103, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Kinetics of drug release from both compared preparations occuring as a cream and ointment, was in vitro studied. A reversed-phase HPLC method was developed for the determination of betamethasone dipropionate in lipophylic bases. Analyses were performed using a PLRP column with a mobile phase of methanol-acetonitrile-water and ultraviolet detection at lambda = 254 nm. The calibration curve was constructed for concentration 1.0 - 50.0 ćg/ml. The method is simple, accurate and precise. For the determination of gentamicin sulfate the FPIA method was used.


  4/13

  Tytuł oryginału: Zaawansowane metody udrożnienia dróg oddechowych i prowadzenia wentylacji.
  Autorzy: Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.90-98, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/13

  Tytuł oryginału: Wczesne objawy niepożądane obserwowane po szczepieniu przeciwgrypowym zastosowanym u przewlekle chorych.
  Tytuł angielski: Early adverse reactions after vaccination against influenza in chronically ill people.
  Autorzy: Gałaj Andrzej, Grześk Grzegorz, Kuziemski Arkadiusz, Szadujkis-Szadurski Leszek, Durmowicz Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.366-372, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań były wczesne poszczepienne objawy niepożądane, występujące po szczepieniu przeciwko grypie szczepionką Fluarix (Smith Kline Beecham), u osób przewlekle chorych. Do szczepienia zakwalifikowano 1010 osób, w tym 621 kobiet (średni wiek 44,2 roku) i 389 mężczyzn (średni wiek 48,2 roku). Całkowity okres obserwacji po szczepieniu wynosił 14 dni. Wszystkie dawki szczepionki były przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta i posiadały aktualny termin ważności. Podczas szczepienia wszyscy badani buyli zdrowi i nie zgłaszali ostrych objawów choroby zasadniczej. Obserwowane wczesne objawy poszczepienne zaliczono do dwóch kategorii: miejscowych i ogólnych. Do objawów miejscowych zaliczono obrzęk, zaczerwienienie oraz ból w miejscu szczepienia. U 67 osób (6,6 proc.) wystąpił obrzęk, u 85 (8,4 proc.) zaczerwienienie, 12 osób (1,2 proc.) zgłaszało ból w miejscu szczepienia. Objawy ogólne, jak bóle głowy, złe samopoczucie oraz temperatura powyżej 37,5řC zgłaszały 52 osoby, w tym 19 (1,9 proc.) złe samopoczucie, 10 (1 proc.) ból głowy, 8 (0,8 proc.) temeperaturę powyżej 37,5řC, dwa lub trzy ogólne objawy uboczne wystąpiły u 15 osób (1,5 proc.). Niski odsetek badanych - zarówno zdrowych, jak i osób ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi - u których wystąpiły łagodne i krótkotrwałe objawy uboczne, jest dobrą rekomendacją dla szczepionki przeciwko grypie jako bezpiecznej formy profilaktyki swoistej.

  Streszczenie angielskie: The objective was to assess the early adverse reactions after vaccination against influenza with the use of Fluarix vaccine (Smith Kline Beecham) in chronically ill people. 1010 people were selected to undergo vaccination. The group induced 621 women aged on average 44.2 years and 389 men aged on average 48.2. The vaccination was conducted simultaneously and the period of adverse reactions monitoring lasted 14 days. The vaccination was performed in accordance with recommendation of manufacturer. All the vaccinated people suffered from circulatory system disorders, bone system disorders, mental disorders and endocrinological problems. They were in the period of remission during the vaccination. The observed symptoms were classified into two categories: local and general. The local symptoms included swelling, reddening and pain in the vaccinated area. 67 people (6.6 p.c.) reported swelling, 85 (8.4 p.c.) reported reddening, 12 people (1.2 p.c.) reported pain in the vaccinated area. The general symptoms included headache, bad mood and temperature over 37.5řC. 19 people (1.9 p.c.) reported bad mood, 10 people (1 p.c.) - headache and 8 people (0.8 p.c.) reported temperature over 37.5řC. Coexistence of two or three types of symptoms was present in 15 cases (1.5 p.c.). The low percentage of early adverse reactions encourages a wider use of vaccines against influenza in chronically ill people.


  6/13

  Tytuł oryginału: Objawy niepożądane u przewlekle chorych po szczepieniu przeciwko grypie.
  Tytuł angielski: Adverse reactions after vaccination against influenza in chronically ill people.
  Autorzy: Gałaj Andrzej, Grześk Gregorz, Kuziemski Arkadisz, Szadujkis-Szadurski Leszek, Sinjab Thabit
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.496-499, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań były wczesne i późne poszczepienne objawy niepożądane, występujące po szczepieniu przeciwko grypie szczepionką Fluarix (SmithKline Beecham) u osób przewlekle chorych. Do szczepienia zakwalifikowano 1010 osób, 621 kobiet (średni wiek 44,2 lata) i 389 mężczyzn (średni wiek 48,2 lata). Całkowity okres obserwacji po szczepieniu wynosił 9 miesięcy. Wszystkie dawki szczepionki były przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta i posiadały aktualny termin ważności. Podczas szczepienia wszyscy badani byli zdrowi i nie zgłaszali ostrych objawów choroby zasadniczej. Obserwowane wczesne objawy poszczepienne zaliczono do dwóch kategorii: objawów miejscowych i ogólnych. Za objaw późny przyjęto zaostrzenie przebiegu choroby podstawowej lub wystąpienie nowej choroby przewlekłej w okresie obserwacji. Do objawów miejscowych zaliczono obrzęk, zaczerwienienie oraz ból w miejscu szczepienia. U 67 osób (6,6 proc.) wystąpił obrzęk, u 85 (8,4 proc.) zaczerwienienie, 12 osób (1,2 proc.) zgłaszało ból w miejscu szczepienia. Wśród poszczepiennych objawów ogólnych wyróżniono bóle głowy, złe sampoczucie oraz temperaturę powyżej 37,5řC. 19 osób (1,9 proc.) zgłaszało złe sampoczucie, 10 osób (1 proc.) ból głowy, u 8 osób (0,8 proc.) wystąpiła temperatura powyżej 37,5řC. Dwa lub trzy ogólne objawy uboczne wystąpiły u 15 osób (1,5 proc.). U żadnego z badanych nie zaobserwowano późnych objawów ubocznych. Niski odsetek badanych, zarówno zdrowych, jaki osób ze współistniejącymi ...

  Streszczenie angielskie: The objective was to assess the early and late adverse reactions after vaccination against influenza with the help of SmithKline Beecham's Fluarix vaccine in chronically ill people. 1010 people was selected to undergo vaccination. These included 621 woman aged average 44.2 and 389 men aged average 48.2 The vaccination was conducted simultaneously and the period of monitoring adverse reactions lasted 9 months. The vaccination was done in accordance with recommendations of manufacturer. All the vaccinated people suffered from circulatory system disorders, bone system disorders, mental disorders and endocrinological problems, during the vaccination they were in period of remission. The observed early symptoms fell into two categories: local and general. The late adverse reaction assessed with appearance of aggravation of main chronical disease or with appearance of the new chronical disease. The local symptoms included swelling, reddening and pain in the vaccinated area. 67 people (6,6 p.c.) reported swelling, 85 (8,4 p.c.) reported reddening, 12 people (1,2 p.c.) reproted pain in the vaccinated area. The general symptoms included headache, bad mood and temperature over 37,5řC. 19 people (1,9 p.c.) reported bad mood, 10 people (1 p.c.) - headache and 8 people (0,8 p.c.) reported temperature over 37,5 řC. Coexistence of two or three types of symptoms was presente in 15 cases (1.5 p.c.). There were no late adverse reactions in the study group. The low percentage of early ...


  7/13

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne przesłanki stosowania czynnej profilaktyki grypy.
  Tytuł angielski: Economic prerequisites for active influenza prevention.
  Autorzy: Grześk Grzegorz, Gałaj Andrzej, Korbal Piotr, Durmowicz Anna, Szadujkis-Szadurski Leszek, Borys Danuta, Grześk Elżbieta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.329-332, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa, jak i ostre infekcje górnych dróg oddechowych charakteryzują się wysoką zapadalnością i umieralnością, a co za tym idzie, pociągają za sobą zarówno ludzkie, jak również ekonomiczne konsekwencje. Standardowe leczenie, zarówno u dzieci jak i dorosłych, jest przede wszystkim postępowaniem niespecyficznym i zachowawczym, polegającym na podawaniu leków przeciwgorączkowych, właściwym nawadnianiu chorego, stosowaniu leków przeciwkaszlowych itd. Zalecane jest także leżenie przez cały okres choroby. W przypadku grypy stosunkowo często dochodzi do powstania powikłań, szczególnie wśród osób z grup podwyższonego ryzyka. Koszty leczenia znacznie wzrastają ze względu na zwiększenie kosztów farmakoterapii, opieki oraz kosztów związanych z przedłużeniem absencji chorobowej. Jedyną metodą pozwalającą na znaczną redukcję ryzyka wystąpienia grypy jest przeprowadzanie szczepień profilaktycznych antygenowo uaktualnioną szczepionką grypy.

  Streszczenie angielskie: Influenza and other actue infections of the upper respiratory tract are characterized by a high morbidity and mortality. As a result, they entail not only human but also economic consequences. A typical treatment is nonspecific and conservative. It consists of treatment with nonsteroid antiinflammatory drugs, antitussive drugs, hydratation, etc. Influenza is very often associated with complications especially in high risk groups (children, the elderly, chronically-ill people). The cost of treatment increases because of raising costs of pharmacotherapy and the increased absence from work. Vaccination is a safe and morbidity-diminishin method.


  8/13

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników szkolenia metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie pierwszej pomocy na poziomie lekarskim studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Training in first aid - a comparison of problem based learning and programmed teaching results in a group of 4th course medical students of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Turowska-Kóska Anna, Podlewski Roland, Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.101-104, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy porównania wyników szkolenia studentów metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badaniem objęto studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzone testy wiedzy i umiejętności wykazały lepsze wyniki nauczania metodą problemową.

  Streszczenie angielskie: The study compares a qualified first aid training results of students either with problem based learning method or programmed teaching method. The study was conducted in a group of fourth course medical students on University of Medical Sciences in Poznań. The knowledge and skill tests revealed better results of the students taught with problem-based learning method.


  9/13

  Tytuł oryginału: Biopharmaceutical assessment of eye drops containing aloe (Aloe arborescens Mill.) and neomycin sulphate.
  Autorzy: Kodym Anna, Grześkowiak Edmund, Partyka Danuta, Marcinkowski Andrzej, Kaczyńska-Dyba Ewelina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.181-186, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The subject of the studies was eye drops made of aloe, containing the group of aloe chemical substances of anti-inflammatory use and neomycin sulphate. The aim of the studies was to evaluate the permeability of biologically active aloe substances, determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes in a standard perfussion apparatus and in vitro verification of the transport possibilities of these substances through the isolated cornea of pig's eye. The permeability process of biologically active aloe substances determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes, was analyzed using the first-order kinetics. Estimated quotas of permeability rate constant show that the investigated chemical compounds of aloe, included in the eye drops, diffused through the applied membranes. The studies of permeability through isolated pig's cornea proved that biologically active aloe substances could not overcome this biological larrier. On the basis of biopharmaceutical studies it can be concluded that the eye drops containing aloe and neomycin sulphate, due to the lack of permeating abilities through the eye cornea, should be particularly useful in the treatment of inflammations and infections of external parts of the eye, such as conjuctiva, eyelid edges, lacrimal sac and cornea.


  10/13

  Tytuł oryginału: Działanie flawonoidów na hodowlę tkanową prowadzoną w środowisku promieniotwórczego technetu.
  Tytuł angielski: Effects of flavonoids on the tissue culture in radioactive technetium medium.
  Autorzy: Andryskowski Grzegorz, Bodera Paweł, Przybycień Andrzej, Grześków Jerzy
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.548-550, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ogólne informacje o flawonoidach, ze szczególnym uwzględnieniem fitoestrogenów. Fitoestrogeny, podobnie jak flawonoidy mają zróżnicowane właściwości farmakologiczne. Fitoestrogeny zmniejszają zapadalność na raka sutka, prostaty, choroby układu krążenia. Przypisuje się im właściwości promienioochronne. Celem oceny właściwości promienioochronnych różnych związków chemicznych stworzono model doświadczalny, polegający na hodowli komórek nerki małpy zielonej GMK. Hodowlę prowadzono w środowisku promieniotwórczego technetu 99m. 100 hodowli tkankowych podzielono na 5 grup. Do grup 1-4 dodano promieniotwórczy technet o zróżnicowanych aktwynościach: 10 mCi, 1 mCi, 0,1 mCi, 0,01 mCi. Grupa 5 była grupą kontrolną, bez izotopu. W czwartej dobie badania obliczono liczbę komórek i aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH). W drugiej części badań do hodowli tkankowej dodano technet o aktywności 10 mCi. Do części hodowli dodano roztwór formononetyny, która jako fitoestrogen wykazała właściwości promienioochronne, będąc antidotum na zastosowany czynnik - promieniowanie jonizujące gamma. Przedsatwiony model doświadczalny z użyciem hodowli tkankowej GMK prowadzonej w środowisku promienitowórczego technetu może służyć ocenie innych związków flawonoidowych o właściwościach promienioochronnych. Zachowanie stałych parametrów hodowli pozwoli na ich ocenę porównawczą. Znaczne rozpowszechnienie flawonoidów w przyrodzie pozwoli w przypadku skażenia środowiska naturalnego związkami promieniotwórczymi na dokonanie wyboru surowca łatwo dostępnego, o dobrych właściwościach promienioochronnych, a być może i spożywczych, tak jak jest to w przypadku formonoetyny zawartej w Glycine soja.


  11/13

  Tytuł oryginału: Menedżerowie i wypełniane przez nich role kierownicze wobec wyzwań najbliższego okresu.
  Autorzy: Grześkiewicz Władysław
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (4) s.3-18, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Andziak Piotr (red.), Noszczyk Wojciech (red.), Kwaśniewski Aleksander (przedm.), Buzek Jerzy (przedm.), Płażyński Maciej (przedm.), Grześkowiak Alicja (przedm.), Glemp Józef Kardynał (przedm.), Opala Grzegorz (przedm.), Wiszniewski Andrzej (przedm.), Piskorski Paweł (przedm.), Pietkiewicz Antoni (przedm.), Woy-Wojciechowski Jerzy (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 2 t.: ([2], 388 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.] ; 509 s. : il.), 24 cm. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001 - Tyt. również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Przeglądu Chirurgicznego
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  13/13

  Tytuł oryginału: Konflikt - destrukcja czy wzmocnienie organizacji?
  Autorzy: Grześkiewicz Władysław
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.17-25, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  stosując format: