Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZĄDZIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: IMRT in clinical practice - introduction of new QA procedures.
Tytuł polski: Nowe procedury kontroli jakości w radioterapii z modulacją intensywnej wiązki.
Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof, Grządziel Aleksandra, Maciejewski Bogusław
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.41-44, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Celem leczenia w radioterapii jest dostarczanie możliwie wysokiej dawki promieniowania w obszar guza z jednoczesną maksymalną ochroną tkanek zdrowych. Nowa technika w radioterapii - modulacja intensywności wiązki (IMRT) - pozwala na utrzymanie niskiego ryzyka powikłań ze strony narządów krytycznych przy eskalacji dawki w obszarze guza. IMRT łączy w sobie dwie koncepcje konformalnej radioterapii: odwrotne planowanie leczenia i komputerową optymalizację oraz komputerowo sterowaną modulację intensywności wiązki podcza napromieniania. Ze względu na bardzo dużą precyzję, jaką narzuca na użytkownika IMRT, konieczne jest opracowanie i wdrożenie w praktyce klinicznej szczegółowych procedur kontroli jakości radioterapii (QA). W Centrum Onkologii - Instytucie w Gliwicach IMRT została po raz pierwszy zastosowana w październiku 2000 roku. Planowanie IMRT jest przeprowadzane za pomocą systemu CadPlan-Helios, natomiast leczenie za pomocą dwóch akceleratorów Clinac 2300 i dwóch Clinac 600; wszystkie wyposażone w opcję dynamicznego kolimatora wielolistkowego (dMLC). Celem pracy jest przedstawienie kolejnych etapów planowania i leczenia w oparciu o modulację intensywności wiązki ze szczególnym uwzględnieniem nowych procedur kontroli jakości w IMRT, związanych z weryfikacją prowadzonego napromieniania.

  Streszczenie angielskie: The goal of radiotherapy is to deliver the dose precisely to the target volume leaving the healthy tissues spared. With a new modality of three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) - intensity modulated radiation therapy (IMRT) - maintaining low level treatemnt toxicity within the critical organs and increasing total tumor dose becomes more likely. IMRT combines two concepts of 3D-CRT delivery: inverse treatment planning with computer optimization and computer controilled intensity modulation of the beam during the treatment. Due to high conformality of IMRT plans it is very important to develop proper quality assurance (QA) protocols for treatment planning and to implement them clinical practice. In the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology at Gliwice, Poland an IMRT planning system CadPlan-Helios (Varian) has been in use since October 2000. Treatment is delivery by four accelerators: two Clinac 2300 and two Clinac 600, all equipped with dynamic multileaf collimator option (dMLC). The aim of this paper is to present our experiences with the IMRT technique implementation in clinical practice with particular regard to new quality assurance procedures.


  2/3

  Tytuł oryginału: Bibliografia prac Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu opublikowanych w roku 1999
  Opracowanie edytorskie: Piotrowicz Aniela (red. i oprac.), Grządzielewska Ewa (oprac.), Haremza Maria (oprac.), Hepner Dorota (oprac.).
  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Biblioteka Główna w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 671, [1] s., 24 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,427

  Typ dokumentu:
 • bibliografia

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  3/3

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 8th European Conference of Medical and Health Libraries Cologne, September 16-21, 2002.
  Autorzy: Piotrowicz Aniela, Grządzielewska Ewa, Torlińska Barbara
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.117-119 - 8 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Medycznych Bibliotek i Ośrodków Informacji Kolonia 16-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 311,006

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: