Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRYS
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Przypadek złamania głowy kości promieniowej z uszkodzeniem kompleksu więzadła pobocznego bocznego i zwichnięciem stawu łokciowego.
Tytuł angielski: Radial head fracture with disruption of the lateral collateral ligament and elbow dislocation - a case report.
Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Grys Grzegorz
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.333-336, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają przypadek złamania głowy kości promieniowej powikłanej uszkodzeniem więzadła pobocznego i zwichnięciem stawu łokciowego. Uzyskano bardzo dobry wynik. Niestabilność stawu łokciowego po dokonaniu nastawienia i zespoleniu głowy kości promieniowej jest bezwzględnym wskazaniem do operacji naprawczej więzadła.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of radial head fracture with disruption of the lateral colateral ligament and elbow dislocation. Treatment gave a very good result. Elbow instability after reduction and radial head fixation is a strong indication for ligament repair.


  2/6

  Tytuł oryginału: Metody leczenia operacyjnego złamań bliższego końca kości udowej u chorych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Methods of operative treatment of proximal femur fractures in elderly patients with osteoporosis.
  Autorzy: Orłowski Jan, Rylski Waldemar, Grys Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.151-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Postępująca osteoporoza stanowi poważny problem społeczny jako przyczyna złamań. Materiał i metody: Dokonano analizy statystyczno-klinicznej 465 chorych po 65 roku życia, operowanych z powodu złamań szyjki kości udowej lub złamań przezkrętarzowych. Wg ustalonego schematu postępowania złamania szyjki kości udowej III i IV stopnia wg Gardena leczono pierwotną endoplastykę stawu biodrowego. W złamaniach przezkrętarzowych u 69 chorych do zespolenia użyto gwoździa Gamma. Metoda ta umożliwia szybką pionizację chorego i obciążanie operowanej kończyny, co w porównaniu z innymi sposobami zespolenia znacznie zmniejsza powikłania. Wyniki. Nie było śmiertelności podczas pobytu w szpitalu, jednak u dwojga pacjentów powyżej 80 roku życia wystąpiły odleżyny. W przedstawionym materiale po zespoleniu gwoździem Gamma nie zachodziła konieczność reosteosyntezy. W obserwacji odległej stwierdzono dwa niepowodzenia po zespoleniu złamania szyjki kości udowej u młodszych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Progressieve osteoporosis as a cause of bone fractures is a serious clinical and social problem. Material and methods. We studied 465 elderly patients treated surgically for fractures of the proximal femur: 3rd and 4th-degree fractures of the femoral neck according to the garden scale were operated by Austin-Moore hemiarthroplasty or total hip replacement. In unstable peritrochanteric frcatures, intramedullary Gamma nail osteosynthesis was applied in 69 patients, which allows for early mobilization and full weight-bearing. This method minimizes possible complications and mortality. Results. There were no fatal complications during post-surgery hospitalization. Two patients over 80 years of age suffered decubitus ulcers. Re-osteosynthesis was not required after intramedullary Gamma nail osteosynthesis. In long-term follow-up we observed two failures after union of femoral neck fractures in younger patients.


  3/6

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  4/6

  Tytuł oryginału: Expression of PiT1 and PiT2 retroviral receptors and transduction efficiency of tumor cells.
  Autorzy: Grabarczyk Piotr, Wysocki Piotr J., Gryska Katarzyna, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.333-339, il., bibliogr. [10] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Recombinant retroviral vectors are still the most common gene delivery vehicles for gene therapy purposes, especially for construction of genetically modified tumor vaccines (GMTV). However, theses vehicles are characterized by relatively low titre and in the case of many tumor cell lines, low transduction efficiency. We constructed bicistronic retroviral vector pseudotypes of amphotropic murine leukemia virus (A-MuLV) and gibbon ape elukemia virus (GaLV), encoding enhanced green fluorescent protein (EGFP) as a rapid and easily detectable reporter gene. Transduction of five different human melanoma and four renal carcinoma cell lines by these two virus pseudotypes revealed differences in transduction efficiency, which wase markedly lower for the renal carcinoma cell lines. Stimulation of retroviral receptor expression (PiT1 and PiT2) by phosphate depletion induced a limited increase of receptor mRNA levels, but did not improve the gene transfer efficiency. In contrast, simultaneous transduction with both vector psuedotypes markedly increased the transduction efficiency, compared to GaLV or A-MuLV alone. The same effect could be achieved by several repeated exposures of target cells to fresh vector preparation. Overexpression of GaLV receptor (PiTq) in target cells significantly increased the transduction rate and enabled retrovirus mediated gene transfer into the cells which normally are not transducible by GaLV pseudotypes. We demonstrated that, using different transduction strategies, the relatively inefficient, widely used retroviral vector systems could be significantly improved.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie trzustki w Klinice Chirurgicznej - dziś i przed 40 laty (1963-1967 i 1996-2000)
  Autorzy: Markert Ryszard, Gryszkiewicz Małgorzata, Wasiak Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.429-431, bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Badania laserowo-dopplerowskie w diagnostyce zespołu Sudecka po wygojonych złamaniach trzonów kości goleni : praca doktorska
  Autorzy: Grys Grzegorz Dariusz, Orłowski Jan (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/21050

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: