Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRYCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stan narządu przedsionkowego u chorych z odbiorczym uszkodzeniem słuchu.
Tytuł angielski: Vestibular system in patients with sensorineural hearing loss.
Autorzy: Pajor Anna, Gryczyński Maciej, Łukomski Marek, Józefowicz-Korczyńska Magdalena
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.707-712, il., bibliogr. 17 poz., sum. - 12 Sympozjum Audiologiczne Toruń 10-12.11. 2001
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Bliskość struktur anatomicznych ucha wewnętrznego i możliwość działania wspólnego czynnika etiopatologicznego powoduje, że upośledzeniom odbiorczym słuchu mogą towarzyszyć zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń narządu przedsionkowego u chorych z niedosłuchem odbiorczym. Badaniem objęto grupę 126 osób diagnozowanych w ciągu roku z powodu odbiorczego upośleczenia słuchu. U chorych przeprowadzono badania audiometryczne i badanie elektronystagmograficzne. Przeprowadzono analizę wyników badania ENG biorąc pod uwagę stopień i rodzaj niedosłuchu. Zawroty głowy podawało 50 proc., a zaburzenia równowagi - 30 proc. badanych. Nieprawidłowy wynik badania ENG stwierdzono w 72 proc. przypadków, najczęściej w testach położeniowych i wzrokowo-okoruchowych. U osób bez zawrotów głowy często obserwowano nieprwaidłowe zapisy ENG, a u chorych zgłaszających zawroty głowy istotnie częściej występowało uszkodzenie obwodowe lub mieszane narządu przedsionkowego. Nie stwierdzono zależności między stopniem i rodzajem niedosłuchu a rodzajem zmian w narządzie przedsionkowym. Jedynie grupa resztek słuchu/głuchoty znamiennie częśćiej współistniała z obwodowym uszkodzeniem narządu przedsionkowego.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zapalenia zatok przynosowych.
  Autorzy: Gryczyński Maciej, Pietruszewska Wioletta
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.39-42, 44-47, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Diagnosis of vestibular schwannoma based on audiological tests, radiological investigations and vestibular evoked myogenic potentials.
  Autorzy: Morawiec-Bajda Alina, Olszycki Marek, Pietruszewska Wioletta, Góraj Bożena, Gryczyński Maciej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.17-24, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: