Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRYCEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Left atrial function in patients with renal transplantation.
Autorzy: Rysz Jacek, Goch Aleksander, Wilk Radosław, Grycewicz Tomasz, Luciak Marek, Goch Jan Henryk
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR508-CR511, tab., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Chronic renal failure leads to structural changes and cardiac functional abnormalities known as uremic cardiomyopathy. Eliminating excess water and improving the composition of the inner environment leads to at least partial cardiac function improvement, which is reflected primarily in favorable changes in left ventricular indices. The aim of our study was to evaluate left atrial function in patients after renal transplantation and compare them with clinically healthy subjects. Material/Methods: 10 renal transplant patients (2 women, 8 men; mean age 47.8 ń 6.4 years), treated before transplantation with repeated hemodialysis, were subjected to standard transthoracic echocardiographic examination. Atrial function was evaluated in M-mode and 2D projections and by cross-sectional Doppler echocardiography. The results obtained were compared with 16 healthy controls (9 women, 7 men; mean age 39.7 ń 9.4 years). Results: Maximal left atrial dimension (LAmax), left atrial dimension obtained in M-mode of the long axis in parasternal projection (LAa), ejection time (ETlp) and pre-ejection period (PEPlp) were significantly higher in renal transplant patietns than in healthy subjects. In both investigated groups there were no differences in minimal left atrial dimensions (LAmin), PEPlp/Etlp ratio, P wave time (P), left atrial fiber shortening fraction (FS p.c.lp), passive evacuate fraction (FBOlp), total left atrial fraction (FClp), or IElp ratio. Conclusion: Abnormal function of the left atrium in the course of uremia treated with repeated hemodialysis is not fully corrected after renal transplantation despite the elimination of many cardiovascular complciations observed in chronic renal disease.


  2/2

  Tytuł oryginału: Echokardiografia wewnątrzsercowa.
  Tytuł angielski: ICE - Intracardiac Echocardiograph.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Grycewicz Tomasz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.41-43, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia wewnątrzsercowa (ICE) jest nową metodą echokardiograficznej oceny serca i naczyń, której dynamiczny rozwój stał się możliwy dzięki postępowi w miniaturyzacji głowic ultrasonograficznych. Jakość obrazów uzyskiwanych z głowicy położonej wewnątrz serca zdecydowała o tym, że metoda, mimo wysokich kosztów oraz ograniczeń wynikających z inwazyjności, stała się cennym narzędziem diagnostycznym. ICE aktualnie jest wykorzystywana w diagnostyce klinicznej podczas wykonywania zabiegów elektrofizjologicznych, w ocenie funkcji skurczowej lewej komory, ocenie zastawki aortalnej itp. W miarę ulepszania głowic i cewników pojawiają się zapewne kolejne wskazania kliniczne. W pracy omówiono aktualne zastosowania echokardiografii wewnątrzsercowej, jej ograniczenia oraz perspektywy na przyszłość.

  Streszczenie angielskie: Intracardiac echocardiography (ICE) is a new method of ultrasonographic visualization of heart and vessels. Its development has become feasible after introduction of new miniaturized ultrasound transducers. Very high quality of the image, gained from the transducer placed inside the heart, determined this method as a valuable diagnostic tool, despite its high costs and limitations resulting from invasiveness. ICE is today used in clinical diagnostics, as quiding of electrophysiological procedures, evaluation of left ventricular systolic function, evaluation of aortic value etc. With advances in technology, resulting in better available transducers and catheters, new applications of ICE will develop. Current application of the method, its limitations and future perspectives are discussed.

  stosując format: