Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRUSZCZYŃSKA-SZKUDLAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Regiony organizatorów jąderkowych (AgNORs) i ekspresja antygenu Ki67 w rozmazach z części pochwowej i kanału szyjki macicy w odniesieniu do zmian typu ASCUS i AGUS wg systemu klasyfikacji cytologicznej Bethesda.
Tytuł angielski: Regions of nucleal aorganisations (AgNORs) and Ki-67 antygen expression from the cervix and cervical canal smears with respect to changes in ASCUS and AGUS (atypical cells of unspecified importance) according to the Bethesda cytological system of classification.
Autorzy: Jeleń Michał, Blok Krystian, Blok Radosław, Leśkow Elżbieta, Gruszczyńska-Szkudlarek Teresa
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1192-1198, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 97 pacjentek oceniano przydatność prognostyczną oznaczania regionów organizatorów jąderkowych AgNORs i ekspresji antygenu Ki-67 w komórkach z rozmazów części pochwowej szyjki macicy w ustalaniu potencjału proliferacyjnego i ryzyka występowania zmian o charakterze złośliwym wśród wyników o nieokreślonym znaczeniu typu ASCUS i AGUS wg klasyfikacji cytologicznej Bethesda. Wykazano zależność pomiędzy rozpoznaniem histopatol. a rozmieszczeniem i charakterystyką morfologiczną regionów organizatorów jąderkowych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The cytologic report written by a cythopathologist on the basis of smears from the cervix and cervical canal ought to give detailed and worthwhile information which allows making appriopriate diagnostic and therapeutic decisions. The diagnosis of atypical cells of unspecified importance (ASCUS and AGUS) ought to have clinicians to carry out further diagnostic histopathologic procedures in order to explain the pathologic character of processes going on in the female reproductive organ. This is because such pathological states may as well spell could mean reactive, preinvasive as neoplastic changes of invasive character. Design: This problem has led to carry out a research in order to examine the proliferative potential of cells in cytological smears (Ki-67, AgNORs) and to answer whether this potential allows us to qualify atypical cells as changes of reactive or neoplastic type. Materials and methods: In our study there were estimated 97 cases of cytological smears from the cervix and cervical canal. In this paper, immunohistochemical methods, and staining techniques developed by Ploton et al. in the detection of and in the examination of Ki-67 antygen were used. Conclusions: The average number of AgNORsin cell nucleus was highest in ASCUS cells and exceedingly higher in CIN 1 and CIN 3. 2. The areal ratio of AgNORs to that of the cell nucleus was highest in HSIL and cancer cells, least in ASCUS and LSIL, AgNORs were minute and scattered whereas they were large and centrally in HSIL and cancer cells...

  stosując format: