Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRUSZCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Adenomiosis w litych szczątkowych rogach macicy w zespole Rokitansky-Kstner-Hauser.
Tytuł angielski: Adenomiosis in solid rudimentary horns of uterus in syndrom Rokitansky-Kstner-Hauser.
Autorzy: Palatyński A., Zawalski W., Gruszczyńska J., Szwalski J.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.43-44, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 17-letniej dziewczynki z zespołem bólowym miednicy małej, którego przyczyną była endometrioza wewnętrzna, zlokalizowana w litych, szczątkowych rogach macicy, znajdujących się na bocznych ścianach miednicy.

  Streszczenie angielskie: The 17-years old adolescent with a pelvic pains syndrome caused by adenomiosis in rudimentary horn of uterus is presented. Patient was 17-years old girl suffered from pelvic pain. In this case we illustrate diagnosis, symptoms and therapy. Patient was submitted complex surgical treatment.


  2/6

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna angiografii tomografii komputerowej w obrazowaniu morfologii tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł angielski: The diagnostic efficacy of the computed tomography arteriography in the imaging of the morphology of intracranial aneurysms.
  Autorzy: Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gruszczyńska Katarzyna, Konopka Marek, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.14-18, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to assess the diagnostic value of he computed tomography angiography (angio-CT) in intracerebral aneurysms. The results of angio-CT in 78 patients were compared with the intraoperative findings and with catheter angiography. Seventy six aneurysm were diagnozed in angio-CT. The sensitivity of the of the angi-CT in the diagnosis of the intracerebral aneurysm was 94 p.c. versus operation and 88 p.c. versus catheter angiography. The high diagnostic value of the angio-CT makes possible to use this method as method of choice for subarachnoid hemorrhage.


  3/6

  Tytuł oryginału: Przydatność angiografii tomografii komputerowej w diagnostyce zwężeń tętnic szyjnych u chorych z niedostatecznością krążenia mózgowego w porównaiu z ultrasonograficznym badaniem przepływów metodą Dopplera.
  Tytuł angielski: The usefulness of computed tomography angiography comparing to Dupplex Doppler Ultrasound in the diagnosis of carotid artery stenosis in patients with cerebral circulation insufficiency symptoms.
  Autorzy: Gruszczyńska Katarzyna, Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gniadek Jan, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.12-20, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare diagnostic usefulness of CT angiography (angioCT) vs. Dupplex Doppler Ultrasound (US) in the evaluation of extracranial internal carotid stenosis. Material/Methods: The results of extracranial carotid angioCT and US were compared in 70 cases of patients with cerebral circulation insufficiency syndromes. The degree of stenosis was measured according to NASCET. Correlation, contingency and regression coefficients were used to assess the convergence between angioCT and US. The morphology of atherosclerotic plaque depicted in angioCT was assessed as well, and the results were compared to US. Additionally, in 33 patients cerebral angioCT was performed to exclude surgery contraindications. Results: The value of correlation coefficient, which measures the angioCT vs. US convergence in the assessment of carotid artery stenosis, is 0.96. The results correspond best in following groups of cases: normal arteries and occluded arteries (CC contingency coefficient values are 0.68 and 0.65). A statistically significant dependence occurs also in atherosclerotic plaque morphology imaging (Chi = 42.114; p = 0.0001; CC = 0.636). Conclusions: The high degree of convergence between angioCT adn US in assessing the extracranial carotid artery stenosis was recorded. AngioCT is useful as the complementary diagnostic method in cases of difficult anatomy, artery loops or kinking. A precise assessment of "soft" atherosclerotic pilaques morphology is not possible with angioCT, but artery wall calcifications are better depicted with this method.


  4/6

  Tytuł oryginału: VI Edycja Szkoły Rezonansu Magnetycznego.
  Autorzy: Gruszczyńska Katarzyna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.111-112
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/6

  Tytuł oryginału: Regiony organizatorów jąderkowych (AgNORs) i ekspresja antygenu Ki67 w rozmazach z części pochwowej i kanału szyjki macicy w odniesieniu do zmian typu ASCUS i AGUS wg systemu klasyfikacji cytologicznej Bethesda.
  Tytuł angielski: Regions of nucleal aorganisations (AgNORs) and Ki-67 antygen expression from the cervix and cervical canal smears with respect to changes in ASCUS and AGUS (atypical cells of unspecified importance) according to the Bethesda cytological system of classification.
  Autorzy: Jeleń Michał, Blok Krystian, Blok Radosław, Leśkow Elżbieta, Gruszczyńska-Szkudlarek Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1192-1198, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 97 pacjentek oceniano przydatność prognostyczną oznaczania regionów organizatorów jąderkowych AgNORs i ekspresji antygenu Ki-67 w komórkach z rozmazów części pochwowej szyjki macicy w ustalaniu potencjału proliferacyjnego i ryzyka występowania zmian o charakterze złośliwym wśród wyników o nieokreślonym znaczeniu typu ASCUS i AGUS wg klasyfikacji cytologicznej Bethesda. Wykazano zależność pomiędzy rozpoznaniem histopatol. a rozmieszczeniem i charakterystyką morfologiczną regionów organizatorów jąderkowych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The cytologic report written by a cythopathologist on the basis of smears from the cervix and cervical canal ought to give detailed and worthwhile information which allows making appriopriate diagnostic and therapeutic decisions. The diagnosis of atypical cells of unspecified importance (ASCUS and AGUS) ought to have clinicians to carry out further diagnostic histopathologic procedures in order to explain the pathologic character of processes going on in the female reproductive organ. This is because such pathological states may as well spell could mean reactive, preinvasive as neoplastic changes of invasive character. Design: This problem has led to carry out a research in order to examine the proliferative potential of cells in cytological smears (Ki-67, AgNORs) and to answer whether this potential allows us to qualify atypical cells as changes of reactive or neoplastic type. Materials and methods: In our study there were estimated 97 cases of cytological smears from the cervix and cervical canal. In this paper, immunohistochemical methods, and staining techniques developed by Ploton et al. in the detection of and in the examination of Ki-67 antygen were used. Conclusions: The average number of AgNORsin cell nucleus was highest in ASCUS cells and exceedingly higher in CIN 1 and CIN 3. 2. The areal ratio of AgNORs to that of the cell nucleus was highest in HSIL and cancer cells, least in ASCUS and LSIL, AgNORs were minute and scattered whereas they were large and centrally in HSIL and cancer cells...


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności Atropinum compositum S (czopki) w leczeniu dolegliwości bólowych w chorobach narządów jamy brzusznej, układu moczowego i układu płciowego u dorosłych i dzieci.
  Tytuł angielski: Efficacy of Atropinum compositum S (suppository) in the treatment of pain symptoms in disease of organs of abdominal cavity, urinary system and genital in adults and children.
  Autorzy: Cerski Witold, Rysz Jacek, Grochulska-Cerska Hanna, Gruszczyńska Joanna
  Źródło: Med. Biol. 2002 (3) s.67-68
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  stosując format: