Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRUDZIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Uszczelnianie zębów trzonowych mlecznych u dzieci 3-letnich jako metoda profilaktyki próchnicy.
Tytuł angielski: Sealing primary molar teeth for 3-years old children as the method of caries prevention.
Autorzy: Wal Agnieszka, Sosnowska-Boroszko Anna, Kochanek Anna, Kryńska Agnieszka, Grudzień Anita, Zakrzewska Magdalena, Drózd Joanna, Osiejuk Joanna, Sołtan Aleksandra
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.51-54, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the assessment of preventive seal method in primary molar teeth for the youngest children. 78 three years old children from Warsaw kindergartens were examined. 71 children were qualified for fissure sealant but the procedure was performed for 28 children. We seales the fissures in 108 teeth using Helioseal F material (Vivadent). Check-up examination was performed after 1,3 and 6-th months. We controlled the retention of material in fissures. We registered the partial and total loss of sealant in mesial and distal points of fissure of sealed teeth. After one month the teeth were controlled, and in this group 79 p.c. had overall sealant, after 3 month 65 p.c. and after 6 month 53 p.c. In this examination relation between OHI and keeping sealant wasn't observed but relation between keeping sealant and high number of dmf was confirmed. Relatively high teeth susceptibility to caries for children that have high number of dmf which is most often caused by weak mineralization of hard tissues. That fact condition probably better etching at the same time as in teeth in low dmf number children group.


  2/3

  Tytuł oryginału: Całkowite zamknięcie światła rzekomego aorty piersiowej po chirurgicznym leczeniu ostrego rozwarstwiającego tętniaka aorty wstępującej typu De Bakey I.
  Tytuł angielski: Complete obliteration of false lumen in the thoracic aorta after surgical treatment of acute type De Bakey I aortic dissection - a case report.
  Autorzy: Urbanski Paul, Dinstak Witold, Grudzień Grzegorz, Sadowski Jerzy, Guzik Bartłomiej, Schmitt Reiner
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1041-1043, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizowany był przypadek 62 letniego mężczyzny z ostrym rozwarstwieniem aorty typu De Bakey I. Leczenie chirurgiczne polegało na wymianie aorty wstępującej, zastawki aortalnej oraz całego łuku aorty. Ponadto proksymalny odcinek aorty zstępującej został zaopatrzony przy użyciu techniki "elephant trunk" (trąby słonia), w celu zamknięcia wrót rozwarstwienia. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono obecności światła rzekomego w aorcie zstępującej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 62 year old male with acute type De Bakey I aortic dissectio is presented. The ascending aorta, aortic valve and total aotic arch replacement were performed. Additionaly the proximal descending aorta was repaced using elephant trunk technique, to close the entrance of the dissection. There was no patent false lumen in distal descending aorta in postoperative findings.


  3/3

  Tytuł oryginału: Tętniaki rzekome po operacji Bentalla.
  Tytuł angielski: False aneurysms after Bentall procedure.
  Autorzy: Urbanski Paul, Grudzień Grzegorz, Dinstak Witold, Schmitt Reiner, Guzik Bartłomiej, Sadowski Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.867-870, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od stycznia 1995 do grudnia 2000 roku w Klinice Kardiochirurgii w Bad Neustadt operację wszczepienie protezy aorty wstępującej wykonano u 222 kolejnych pacjentów. Z wyjątkiem 2 przypadków, u wszystkich chorych zastosowano zmodyfikowaną technikę Bentalla polegającą na całkowitej resekcji aorty wstępującej z wycięciem ujść wieńcowych w formie guzków (button technique). W czasie obserwacji obejmującym okres do 6 lat po zabiegu operacyjnym, u 3 chorych doszło do powstania tętniaka rzekomego w okolicy portezy aorty. Dwóch chorych, u których oprócz stwierdzanego w badaniach obrazowych połączenia pomiędzy światłem protezy naczyniowej i tętniakiem rzekomym występowały także objawy kliniczne poddano leczeniu operacyjnemu. Trzeci chory ze względu na całkowity brak objawów klinicznych, brak progresji tętniaka w regularnie powtarzanych badaniach obrazowych jest nadal leczony zachowawczo. Wybór właściwej metody leczenia opisanego powikłania jest trudny i powinien się opierać zarówno na wielokrotnie powtarzanych badaniach dodatkowych jak i na ocenie obrazu klinicznego.

  Streszczenie angielskie: Between January 1995 and December 2000, 222 consecutive patients underwent complete aortic root replacement in the Department of Cardiovascular Surgery of the Hertz- un Gefaess- Klinik Bad Neustadt (Germany). At the exception of 2 cases, all patients received the modified Bentallde Bono procedure with total excision of the ascending aorta and direct reimplantation of the coronary ostia using button technique. During the follow-up period of up to 6 years in 3 patients, a perioprosthetic aneurysm was diagnosed. In two patients with clinical symptoms and a fistula between the prosthetic lumen and the spurium aneurysm, a reoperation was performed. Due to the complete abasence of clinical symptoms or a fistula connecting the prosthesis and the aneurysm or progress in size of the aneurysm during the follow-up period the third patient was treated conservatively. The choice of proper treatment of this complication is difficult and should be based on continuous investigation of clinical symptoms and various technical examiantions.

  stosując format: