Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRODZICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/26

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 740,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/26

  Tytuł oryginału: Pulsatile blood pressure component as predictor of mortality in hypertension: a meta-analysis of clinical trial control groups.
  Autorzy: Gasowski Jerzy, Fagard Robert H., Staessen Jan A., Grodzicki Tomasz, Pocock Stuart, Boutitie Florent, Gueyffier Francois, Boissel Jean-Pierre
  Źródło: J. Hypertens. 2002: 20 (1) s.145-151, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,132

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective. Although cirrent guidelines rest exclusively on the measurement of systolic and diastolic blood pressures, the arterial pressure wave is more precisely described as consisting of a pulsatile (pulse pressure) and a steady (mean pressure) component. This study explored the independent roles of pulse pressure and mean pressure as predictors of mortality in a wide range of patients with hypertension. Design and methods. This meta-analysis, based on individual patient data, has combined results from the control groups of seven randomized clinical trials conducted in patients with systolo-diastolic or isolated systolic hypertension. The relative hazard rates associated with pulse pressure and mean pressure were calculated using Cox's proportional hazard regression models with stratification for the seven trials and with adjustment for sex, age, smoking and the other pressure. Results. A 10 mmHg wider pulse pressure at baseline, which corresponds to approximately one-half of its standard deviation, was independently associated with an increase in risk by 6 p.c. for total mortality (P = 0.001), 7 p.c. for cardiovascular mortality (P = 0.01), and 7 p.c. for fatal coronary accidents (P = 0.03). The corresponding increase in risk of fatal stroke was similar (+ 6 p.c., P = 0.27) but there were too few strokes to reach statistical significance. In similar analyses, mean pressure was not identified as an independent predictor of these outcomes. Significant interactions of pulse pressure or mean pressure with age suggested that the prognostic power of pulse pressuer for fatal stroke was more important at higher age (P = 0.04), whereas the prognostic power of mean pressure for coronary mortality was greatest in the young (P = 0.01)...


  4/26

  Tytuł oryginału: Rola edukacji w zapobieganiu cukrzycy i miażdżycy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The significance of the education in diabetes and atherosclerosis prevention in primary health care.
  Autorzy: Szurkowska Magdalena, Pach Dorota, Gilis-Januszewska Aleksandra, Piwońska Beata, Szybiński Zbigniew, Głąb Grzegorz, Widniak Adam, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.23-28, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedmiotem pracy jest przedstawienie opracowanego dla podstawowej opieki zdrowotnej modelu interwencyjnego zapobiegania cukrzycy typu 2 i miażdżycy, ktory stanowi istotę Programu Wdrożeniowego Projektu Zamawianego Ministra Zdrowia pt. "Prewencja pierwotna i wtórna oraz jej wpływ na wskaźniki epidemiologiczne w 1 i 2 typie cukrzycy w populacji polskiej (Nr PBZ-018-11) w Polskich Wieloośrodkowych Badaniach nad Epidemiologią Cukrzycy. Opracowano i przekazano współpracującym 5 zespołom podstawowej opieki zdrowotnej obejmującą swą opieką populacyjną 12 000 mieszkańców Krakowa szczegółowy program postępowania umożliwjający wyłonienie osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia miażdżycy lub cukrzycy. Przyjęto dwuetapowy model postępowania. W pierwszym etapie przedlaboratoryjnym, w oparciu o opracowywany kwestionariusz określano czynniki ryzyka takie jak wiek powyżej 20 roku życia, BMI powyżej 30 kg/mý, nadciśnienie tętnicze, występowanie cukrzycy lub miadżycy w rodzinie, palenie papierosów, dla kobiet wysoką masę urodzeniową dziecka, stanowiące kryterium kwalifikacji do drugiego etapu laboratoryjnego. Osoby, u których stwierdzono w krwi żylnej pełnej glikemię na czczo powyżej 100 mg/dl były kwalifikowane do wykonania testu doustnego obciążenia glukozą. Pełen lipidogram wykonywano u osób, u których cholesterol całkowity oznaczany w osoczu krwi żylnej przekraczał 5,2 mmol/l. Cukrzycę nieznaną stwierdzono u 10 proc., upośledzoną tolerancję glukozy u 15 proc., nadciśnienie u 41 ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to create a program of type 2 diabetes and atherosclerosis primary prevention based on non-pharmacological intervention, which can be implemented in primary health care. The study represents an application of the conclusions from Polish multicenterr Study on Diabetes Epidemiology 1998-2000 (Nr PBZ-018-11). Five primary health care teams (all together covering 12 thousand of Krakow population) received detailed instruction concerning the selection methods of patients with increased risk of diabetes and/or atherosclerosis. Two-step model of the patients selection was implemented. In the first step (non-lab examination) the selection of patients was based on the special questionnaire defining the risk factors: the age 20 years old, BMI 30 kg/mý, hypertension, the family history of diabetes or atherosclerosis, smoking and for women the high new-bom birth mass. Patients with one or more risk factor were selected to the next step (lab examination). The oral glucose tolerance test was performed in patients with the fasting venous blood glycaemia over 100 mg/dl. The complete lipid measurement was performed in patients with fasting total cholesterol over 5.2 mmol/l. The diabetes was newly recognised in 10 p.c. of the examined patients, impaired glucose tolerance in 15 p.c. of the patients, hypertension in 41 p.c. of the patients. The impaired lipid metabolism was found in 43 p.c. of the examined patients. The patients with the recognised impaired ...


  5/26

  Tytuł oryginału: Tamponada serca jako pierwsza manifestacja kliniczna płaskonabłonkowego raka oskrzela.
  Tytuł angielski: Cardiac tamponade as the first clinical manifestation of squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Orski Jacek, Telesińska Dorota, Curyło Adam, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.121-124, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 56-letniego mężczyzny, u którego rozpoznano raka płaskonabłonkowego oskrzela (carcinoma planoepitheliale), klinicznie manifestującego się szybko narastającą tamponadą serca (haemopericardium). Choremu wykonano perikardiocentezę. Z uwagi na rozległość zmian w oskrzelu został zakwalifikowany do chemioterapii wg schematu Taxol + Karboplatyna. Po 8 miesiącach leczenia pacjent ponownie był hospitalizowany z powodu narastającego płynu w worku osierdziowym i zmarł wśród objawów dekompensacji układu krążenia. W rozpoznaniu sekcyjnym stwierdzono naciek nowotworowy worka osierdziowego (pericarditis fibrinoso-haemorrhagica i haemopericardium). Guzy serca wystepują rzadko, są pierwotne lub przerzutowe; przerzuty raka płaskonabłonkowego mogą być przyczyną wysięków osierdziowych wiążących się z niepomyślnym rokowaniem.

  Streszczenie angielskie: The case concerns a 56 year old male with the diagnosis of sqamous cell carcinoma, which clinically presented as a rapidly increasing cardiac tamponade. The patient underwent a pericardio-centesis. Due to the expansion of the process withinthe bronchus, the patient underwent chemotherapy according to the Taxol + Carboplatine scheme. After 8 months of treatment the patient was hospitalized again due to a further increase in fluid in th epericardium, and symptoms of cardiac insufficiency which lead to patient death. Autopsy revealed neoplastic change within the pericardium (fibrinous-hemorrhagic pericarditis and hemopericardium). Cardiac tumors occur rarely, they may be primary or secondary. Squamous cell carcinoma metastases may be the cause of pericardial effusion, which is associated with poor prognosis.


  6/26

  Tytuł oryginału: Wprowadzenie do geriatrii.
  Autorzy: Grodzicki Tomasz, Kocemba Józef
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.61-62
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/26

  Tytuł oryginału: Szczepienia przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc - wskazania i skuteczność.
  Autorzy: Działak Piotr, Jedrys-Gałka Jolanta, Ochmański Władysław, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.76-79, bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/26

  Tytuł oryginału: Leczenie pierwotnych złośliwych guzów wątroby.
  Tytuł angielski: Treatment of primary malignant liver tumors.
  Autorzy: Grodzicki Mariusz, Remiszewski Piotr, Krawczyk Marek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.125-128, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Pierwotne złośliwe guzy wątroby są trzydziestokrotnie rzadziej występującymi zmianami niż guzy przerzutowe do wątroby. Najczęściej występującymi złośliwymi nowotworami pierwotnymi są: carcinoma hepatocellulare i cholangiocarcinoma. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie metod leczenia guzów pierwotnych wątroby stosowanych w Klinice u 100 kolejnych chorych. Materiał i metody: Materiał stanowi grupa 100 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie w latach 1999-2000, u których rozpoznano pierwotny guz wątroby. Najczęściej rozpoznawanym guzem pierwotnym wątroby był rak wątrobowokomórkowy (88), rzadziej cholangiocarcinoma (9) i inne (3). W grupie 100 osób znalazło się 61 mężczyzn i 39 kobiet. Średnia wieku wynosiła 60 lat, w tym dla mężczyzn 60, 49 roku i dla kobiet 58,15 roku. Wyniki: Najczęściej stosowane jest leczenie paliatywne - w 75 przypadkach, w tym: chemioembolizacja (49 przypadków), chemioterapia systemowa (6 przypadków), chemioterapia selektywna do tętnicy wątrobowej (5 przypadków), paliatywny drenaż dróg żółciowych (3 przypadki), alkoholizacja guza (2 przypadki) i leczenie jedynie objawowe (10 przypadków). Zabiegi operacyjne wykonano w 25 przypadkach.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary malignant hepatic tumors are thirty times rarer than metastatic tumors. THe most common primary malignant tumors are: hepatocellulare carcinoma and cholangiocarcinoma. Aim of the study: The aim of this study is presentation of hepatic primary maligant tumors treatment methods used in our Department based on the material of 100 patients. Material and methods: The material is 100 patietns who were treatedin our Department from 1999 to 2000 due to diagnosed primary malignant hepatic tumor. In most cases hepatocellulare carcinoma was diagnosed 988), less common was cholangiocarcinoma (9), and only few cases of other tumors. In this group men represented 61 patients and women 39. Average age was 60 years for all patients. It was 60.49 for men and 58.15 for women. Results: In 75 cases only palliative treatment was used including: chemoembolisation (49 cases), systemic chemotherapy (6 cases), selective chemotherapy to hepatic artery (5 cases), palliative drainage of bile ducts (3 cases), tumor alcoholisation (2 cases) and only symptomatic treatment (10 cases). Operations were performed in 25 cases.


  9/26

  Tytuł oryginału: Demencja naczyniowa a zmiany narządowe.
  Tytuł angielski: Vascular dementia and organ abnormalities.
  Autorzy: Klich-Rączka Alicja, Nęcki Mirosław, Wizner Barbara, Baron Tomasz, Adamkiewicz-Piejko Agata, Gryglewska Barbara, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.269-271, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania czynników ryzyka miażdżycy oraz pozamózgowych zmian narządowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami pamięci o podłożu naczyniowym o niewielkim stopniu zaawansowania. Do badania włączono grupę 20 osób w wieku 54 - 75 lat (8 mężczyzn i 12 kobiet) z demencją naczyniopochodną o łagodnym nasileniu (20 - 25 punktów w skali MMSE, średnio 22,8 ń 1,73), z leczonym łagodnym nadciśnieniem tętniczym. Rozpoznanie demencji naczyniowej potwierdzono rezonansem magnetycznym mózgu (MRI), którego wynik był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów. U wszystkich badanych stwierdzano w MRI wielozawałowe zmainy w CSN stanowiące przyczynę otępienia. U wszystkich przeprowadzono wywiad, badanie fizykalne oraz wykonano 24-godzinną ambulatoryjną rejestrację ciśnienia tętniczego krwi (ABPM), EKG, badania biochemiczne krwi: stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL, trójglicerydów, gluckozy oraz mocznika i kreatyniny, badanie moczu w kierunku mikroalbumnurii. W części analizowanej grupy (55 proc.) wykonano badanie echokardiograficzne z oznaczeniem grubości tylnej ściany komory lewej (PW) oraz frakcji wyrzutowej (EF). W badanej grupie średnie wartości ciśnień w ZBPM w ciągu dnia i w nocy nie były podwyższone i wynosiły dla ciśnienia skurczowego 130,8 ń 15,8 mm Hg w dzień, a rozkurczowych 77,6 ń 9,2 mm Hg, natomiast nocne - odpowiednio: 121,6 ń 17,1 mm Hg, i 68,2 ń 11,6 mm Hg. Nie obserwowano znamiennego ( 10 proc.) nocnego spadku ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate risk factors of atherosclerosis and extra-cerebral targaet organ damage in patients with hypertension and vascular based mild memory disorders. A group of the study included 20 persons at age of 54 - 75 (8 males and 12 females) with mild vascular dementia (20 - 25 pts in MMSE, 22.8 ń 1.73) with treated mild hypertension. A diagnosis of vascular dementia was confirmed in MRI by two independent experts. All axamined patients presented multiinfaraction changes in central nervous system as a cause of dementia. The study protocol contained present history, physical examination, 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), ECG, biochemical tests: total cholestsrol, HDL-Ch, LDL-Ch, triglycerides, glucose, urea, creatinine plasma levels and urine test for microalbuminuria. In part of the study group (55 p.c.) echocardiography with posterior wall (PW) thickness and ejection fraction (EF) evaluation was performed. In the analysed group mean 24-hour blood pressure values were not elevated (SBP 130.8 ń 15.8 mm Hg an DBP 77.6 ń 9.2 mm Hg at day, respectively 121.6 ń 17.1 mm Hg and 68.2 ń 11.6 mm Hg at night). No significant ( 10 p.c.) nocturnal SBP decrease was observed, however DBP fall was noticed. Either total cholesterol (n 5.2 mmol/l) or LDL-Ch (n 3.5 mmol/l) plasma levels were increased in patients with vascular dementia andn ranged respectively 5.8 ń 0.9 and 3.7 ń 0.9 mmol/l, HDL-Ch and triglycaerides levels remained normal ...


  10/26

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie skurczowe izolowane - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Isolated systolic hypertension - diagnostic and therapeutic problems.
  Autorzy: Grodzicki Tomasz, Cwynar Marcin
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.146-153, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: O tym jak bardzo fałszywe jest uznanie podwyższonego SBP za normę przekonują wyniki wieloletnich obserwacji epidemiologicznych m.in. z Framingham czy projektu MONICA, które wykazały liniową zależność pomiędzy ciśnieniem skurczowym a powikłaniami sercowo-naczyniowymi i niewydolnością nerek, nawet u chorych z prawidłowym ciśnieniem rozkurczowym. W rozwoju nadciśnienia izolowanego skurczowego w podeszłym wieku podstawowe znaczenie przypisuje się narastającej sztywności dużych naczyń tętniczych (aorty i jej rozgałęzień), upośledzonej wazodilatacji w odpowiedzi na stymulację receptorów á1-adrenergicznych, przy zachowanej reakcji na stymulację receptorów ŕ, uszkodzeniu śródbłonka i związanymi z wiekiem zmianom w nerkach. Należy mieć na uwadze, że podeszły wiek charakteryzuje się znaczną heterogennością wyników badań u poszczególnych osób, od wartości obniżonych, poprzez prawidłowe do wysokich, co szczególnie dotyczy sprawności serca, aktywności reninowej i stężenia noradrenaliny. Wyniki dotychczas zakończonych badań wskazują, że lekami z wyboru w terapii chorych z nadciśnieniem skurczowym izolowanym są długo działające formy dihydropirydynowych blokerów kanału wapniowego, diuretyki i inhibitory enzymu konwertującego. Celem terapii winno być obniżenie ciśnienia skurczowego poniżej 160 mmHg, a po kilkumiesięcznej obserwacji poniżej 140 mmHg. Dokładny wywiad w kierunku zawrotów głowy, zasłabnięć, upadków, podobnie jak powtarzana w trakcie każdej z wizyt próba ortostatyczna mogą być pomocne w uchronieniu pacjenta przed nadmiernymi spadkami ciśnienia...

  Streszczenie angielskie: The result of longitudinal epidemiological observations such as The Framingham Heart Study or MONICA Study demonstrated that isolated hypertension cannot be treated as benign finding. Increased stiffness of large arteries, decreased baroreceptor function and impaired vasodilatation due to beta-receptor dysfunction are the main reasons of elevation in systolic blood pressure. The results of therapeutic double blind trials (SHEP, SYST-Eur, SYST-China demonstrated the benefits of active treatment such as reductions in risk of stroke, cardiovascular mortality, myocardial infraction and dementia. Therefore, recently published guidelines recommend to actively lower blood pressure in subject with ISH below the value of 160/90 mmHg and if well tolerated to level 140/90 mmHg. Long acting dihydropiridine calcium antagonists, diuretics and ACE inhibitors should be preferred as first line agents. In most cases the combination therapy is required. The careful clinical assessment including orthostatic response is recommended at each visit. Home blood pressure measurements can be of help in improving patients' compliance and diagnosis subjects with white-coat hypertension.


  11/26

  Tytuł oryginału: Kurczliwość pęcherzyka żółciowego a egzogenny tlenek azotu.
  Tytuł angielski: Exogenous nitric oxide and gallbladder contractility in humans.
  Autorzy: Bednarz Stefan, Pawlik Teresa, Janicki Kazimierz, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.481-485, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Funkcją fizjologiczną pęcherzyka żółciowego (PŻ) jest dostarczanie do dwunastnicy zagęszczonej żółci po posiłku. Funkcja ta wymaga złożonej koordynacji czynności motorycznych, wydzielniczych i wchłaniania PŻ. Kontrola motorycznej aktywności PŻ obejmuje ciągłą interakcję między ogromną liczbą pobudzających i hamujących hormonów i neuroprzekaźników. Pośród wewnątrzpochodnych neuroprzekaźników znajduje się tlenek azotu (NO), który działa jako neuroprzekaźnik w nieadrenergicznym i niecholonergicznym (NANC) układzie PŻ. Molekuła ta hamuje tonus i skurcze PŻ u zwierząt i ludzi. Celem obecnych badań było wykazanie wpływu egzogennych donorów NO takich jak nitrogliceryna (GNT), molsidomina (MO) i L-arginina (L-Arg) na międzytrawienną objętość PŻ i pokarmem stymulowaną aktywność skurczową wyrażoną frakcją wyrzutową (FW) PŻ. W badaniach wzięło udział 13 mężczyzn i 17 kobiet, byli to zdrowi ochotnicy w wieku 19 do 41 lat.. Objętość PŻ oceniano ultrasonograficznie. FW była mierzona co 15 min przez okres 120 min. Po wykonaniu kontrolnego pomiary ochotnikom podawano 0,5 mg GTN podjężykowo, lub 4 mg MO per os, albo L-Arg (12,63 g w 30 ml 0,9 proc. NaCl i.v./120 min). Okazało się że GNT zwiększa znamiennie międzytrawienną objętość PŻ o 22 ń 10 p.c. a MO o 28 ń 4 p.c. (p 0.05). Nitrogliceryna redukowała maksymalnie FW o 22 ń 9 (p 0.05) a MO o 32 ń 8 p.c. (p 0,01). Natomiast L-Arg nie wpływała istotnie na międzytrawienną objętość PŻ, ale zmniejszała znamiennie FW. Powyższe wyniki ...

  Streszczenie angielskie: The psychological function of the gallbladder (GB) is to deliver concentrated bile to the duodenum after a meal. This requires a complex coordination of the motor, secretory, and abisorptive functions, of the gallbladder. Control of GB motor functions involves a constant interplay between a large number of stimulatory and inhibitory hormones and neurotransmitters. With regard to intrinsic neurotransmitters, nitric oxide (NO) acts as an neurotransmitter in nonadrenergic, noncholinergic (NANC) pathways of the gallbladder. This compound has been found to inhibit GB tone and contraction in both animal and human studies. The Purpose of the present study was to examine the effects of exogenous NO donors such as glyceryl trinitrate (GTN, molsidomine (MO) and L-arginine (L-Arg) on fasting GB volume and on meal-stimulated gallbladder conctraction expressed as ejection fraction (EF). The healthly subjects (13 men and 17 women), age range 19-41 years participated in this study. GB volume was examined by means of an ultrasonographic method. Volumes of GB were calculated using the sum of cylinders method as described by Dodds. EF was measured every 15 min up to total observation period of 2h. After recording of control values, 0.5 mg GTN was administered sub-lingually, or 4 mg MO orally or L-Arg (12.63 g of L-Arg in 300 ml of 0.9 p.c. NaCl) was infused i.v. over 120 min. It was found that the fasted GB volume was increased after GTN by 22 ń 10 p.c. and after MO by 28 ń 4 p.c. (p ...


  12/26

  Tytuł oryginału: Oznaczanie cyprofloksacyny w surowicy krwi z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
  Tytuł angielski: The determination of ciprofloxacin serum concentration by reversedphase high-performance liquid chromatography.
  Autorzy: Szymura-Oleksiak Joanna, Cios Agnieszka, Janicki Kazimierz, Mioduszewska-Pawęzowska Agata, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.119-125, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono metodę oznaczania stężeń cyprofloksacyny (CPX) w surowicy krwi. Zastosowana została technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w układzie izokratycznym z detekcją UV. Przygotowanie próbek opiera się na prostej ekstrakcji typu ciecz-ciecz. Po ustaleniu warunków analitycznych meroda poddana zostala kompleksowej ocenie przydatności, zgodnie ze standardami GMP, aby określić jej parametry pracy.


  13/26

  Tytuł oryginału: Wpływ interakcji wskaźników antropometrycznych i palenia tytoniu na ciśnienie tętnicze krwi w 24-godzinnej rejestracji.
  Tytuł angielski: Influence of interactions between the anthropometric parameters and smoking on blood pressure in 24-hour blood pressure monitoring.
  Autorzy: Wizner Barbara, Stolarz Katarzyna, Adamkiewicz-Piejko Agata, Życzkowska Jolanta, Kawecka-Jaszcz Kalina, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.179-186, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Obecność nadwagi i otyłości istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Celem badania było określenie wpływu interakcji wskaźników antropometrycznych (wskaźnik masy ciała-BMI i stosunek obwodu talii do obwodu bioder-WHR) na wartość ciśnienia tętniczego oraz ocena zależności pomiędzy dystrybucją tkanki tłuszczowej, paleniem tytoniu a wysokością ciśnienia tętniczego. Materiał i metody. Pracę zrealizowano w ramach projektu EPOGH (Eurpoean Project on Genes in Hypertension). Badaniem objęto 206 osób między 18 a 60 rż. z rejonu Niepołomic, k. Krakowa. Każdy z uczestników badania wypełnił standardowy kwestionariusz EPOGH. U wszystkich dokonano pomiarów antropometrycznych, biochemicznych (stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji TG, LDL, HDL) oraz przeprowadzono ambulatoryjną, całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM). Kryterium klasyfikacji badanych do czterech grup stanowiły: poziom BMI ( 25,0 i ň 25,0 kg/mý) oraz wartość wskaźnika WHR ( Me i ň Me; Me = 0,84). Analizy statystycznej dokonano przy użyciu pakietu Statistica 6.0 PL. Wyniki. Badani charakteryzujący się wyższym wskaźnikiem WHR byli starsi, reprezentowali płeć męską, w wywiadzie częściej podawali palenie tytoniu. Standaryzowana analiza wykazała wpływ BMI i WHR na wysokość skurczowego ciśnienia tętniczego, zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Badani charakteryzujący się BMI ň 25,0 kg/mý i WHR ň Me wykazywali istotnie wyższe wartości ciśnienia tętniczego niż osoby o prawidłowej masie ciała (BMI 25,0 kg/mý i WHR Me)...


  14/26

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/26

  Tytuł oryginału: Efektywność leczenia nadciśnienia tętniczego - znaczenie analizy farmakoekonomicznej.
  Tytuł angielski: Anti-hypertensive treatment - importance of cost-effectiveness analysis.
  Autorzy: Grodzicki Tomasz
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.299-303, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrastające koszty opieki zdrowotnej zmuszają do prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, mających na celu optymalizację wydatków. O ile korzyści wynikające z terapii można stosunkowo łatwo oszacować na podstawie wyników zakończonych programów terapeutycznych, to analiza kosztów jest bardziej skomplikowanan, gdyż wymaga uwzględnienia nie tylko kosztów medycznych (cena leku, badań, hospitalizacji, leczenia powikłań itd.), ale również kosztów pośrednich. Analizy prowadzone w Polsce wskazują, że koszty leczenia nadciśnienia tętniczego wynoszą około 14 miliardów złotych rocznie. Z tej sumy na konsultacje lekarskie przypada 31 proc., hospitalizacje - 21 proc., badania laboratoryjne i diagnostyczne - 11 proc., a koszty leków stanowią jedynie 10 proc. Badania farmakoekonom., prowadzone również w Polsce, porównujące koszty i skuteczność stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny starszej (enalapryl) i młodszej (peryndopryl) generacji, jednoznacznie wskazują na zmniejszenie kosztów całkowitych oraz lepszą skuteczność hipotensyjną w wyniku stosowania leku o długim czasie działania. Wyniki tych badań przekonują o konieczności rozszerzenia perspektywy spojrzenia na problem kosztów w leczeniu nadciśnienia. Opłacalność leczenia hipotensyunego z zastosowaniem określonego leku należy oceniać zarówno na podstawie całkowitych kosztów terapii, jak i efektów jego stosownaia.


  16/26

  Tytuł oryginału: Przebudowa serca
  Autorzy: Baron Tomasz, Buszman Paweł, Grajek Stefan, Grodzicki Tomasz, Hoffman Piotr, Oko-Sarnowska Zofia, Siwińska Aldona, Szwed Hanna, Szyszka Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Szyszka Andrzej (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, VI, 144 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,895

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/26

  Tytuł oryginału: HERMES - komputerowy system konsultacyjny wspomagający diagnostykę nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: HERMES - knowledge based expert system to aid a primary care physican practice and training in the diagnosis of arterial hypertension.
  Autorzy: Ruszkowski Jacek, Grodzicki Tomasz, Piliszek Ewa
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.1-7, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Problem wspomagania lekarza we wczesnym wykrywaniu i postępowaniu w nadciśnieniu tętniczym doczekał się wielu opracowań w postaci wytycznych, standardów postępowania, rekomendacji, protokołów, algorytmów itp. Jednak tego rodzaju pomoce odnoszą się mniej lub bardziej do "przeciętnego pacjenta", z którym w praktyce lekarze stykają się dość rzadko. Dopiero przywołanie komputerowego systemu konsultacyjnego, z którym można prowadzić dialog, sprawia, że w miejsce "przeciętnego pacjenta" obiektem rozwiązań staje się pacjent rzeczywisty - autentyczny przypadek kliniczny, z dowolną kombinacją cech i objawów. Podstawowym celem bandań było opracowanie komputerowego systemu konsultacyjnego HERMES (Hypertension Explanation by a Rule-based Medical Expert System) z bazą wiedzy medycznej ekspertów, jako pomocy lekarza pierwszego kontaktu w wyjaśnianiu przyczyn nadciśnienia tętniczego. System może ułatwiać mu dochodzenie do rozpoznania lub dobrze uzasadnionych podejrzeń, szczególnie w procesach formułowania i różnicowania hipotez diagnostycznych, oraz wyboru działań diagnostycznych, najszybciej (i najtaniej) prowadzących do rozpoznania. Materiał do realizacji projektu stanowi wiedza ekspertów. Aby ją uzyskać oraz zbudować system konsultacyjny, wykorzystano opracowaną w lataach ubiegłych metodę gromadzenia i przetwarzania wiedzy medycznej ekspertów ELSA (Expert Lattice Structured Acquirements) oraz system definiowania baz wiedzy ekspertów medycznych ELSA-Shell. Oracowano bazę wiedzy na temat wyjaśniania przyczyn nadciśnienie obejmującą definicje: 17 hipotez diagnostycznych - przyczyn nadciśnienia tętniczego...


  18/26

  Tytuł oryginału: Przydatność elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości w ocenie ryzyka napadowego migotania przedsionków : praca doktorska
  Autorzy: Franczuk Paweł Krzysztof, Grodzicki Tomasz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [3], 82 k. : il., tab., bibliogr. 84 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/26

  Tytuł oryginału: Mechanizmy przebudowy dużych naczyń tętniczych.
  Tytuł angielski: Mechanisms of large artery remodelling.
  Autorzy: Cwynar Marcin, Wojciechowska Wiktoria, Kawecka-Jaszcz Kalina, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.1-8, il., tab., bibliogr. 110 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebudowa naczyń tętniczych, polegająca na degeneracji włókien elastyny i kolagenu proliferacji komórek mięśniowych i spaczonej funkcji śródbłonka naczyniowego, jest wynikiem procesu starzenia się oraz występuje pod wpływem innych czynników np. nadciśnienia tętniczego. Miażdzyca jest końcowym etapem zmian degeneracyjnych zachodzących w ścianach naczyń. Wczesny etap procesu przebudowy tętnic jest odwracalny lecz nadal, pomimo rozwoju nowych metod diagnostycznych, istnieją trudności w określeniu stopnia jego zaawansowania. W pracy przedstawiono współczesną wiedzę na temat podstawowych wskaźników opisujacych podatność naczyniową. Przedstawiono też podstawowe mechanizmy fizjologiczne i patologiczne oraz efekty zwiększonej sztywności na patologię serca i ich inne kliniczne implikacje.


  20/26

  Tytuł oryginału: Leki w prewencji pierwotnej i wtórnej udaru mózgu.
  Autorzy: Grodzicki Tomasz
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (1) s.23-24, 26-27, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem prewencji pierwotnej udaru mózgu jest obniżenie ryzyka w grupie osób bez objawów tej choroby. Polega ona przede wszystkim na wpływie na tak zwane modyfikowalne czynniki ryzyka. Prewencja wtórna powinna obejmować leczenie przeciwpłytkowe (aspiryną, tiklopidyną lub klopidogrelem) lub przeciwzakrzepowe (u chorych z migotaniem przedsionków), stosowanie statyn (również u chorych z prawidłowym stężeniem cholesterolu), obniżenie ciśnienia tętniczego (optymalnie z użyciem długodziałającego tkankowego inhibitora konwertazy i ewentualnie diuretyku).


  21/26

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego w okresie starości.
  Autorzy: Kocemba Józef, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.4, 6-8, 10, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/26

  Tytuł oryginału: Nadkrzepliwość w migotaniu przedsionków.
  Tytuł angielski: Hypercoagulability in atrial fibrillation.
  Autorzy: Rewiuk Krzysztof, Ochmański Władysław, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.277-283, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/26

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u młodych dorosłych obciążonych rodzinnie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in offspring of hypertensives.
  Autorzy: Stolarz Katarzyna, Grodzicki Tomasz, Lubaszewski Wojciech, Adamkiewicz-Piejko Agata, Olszanecka Agnieszka, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.892-894, tab., bibliogr. 23 poz., sum
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena parametrów analizy spektralnej zmienności rytmu serca u młodych dorosłych z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego. Badania przeprowadzono u 159 osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Na podstawie wywiadu rodzinnego wyróżniono: grupę A - obciążonych nadciśnieniem ze strony obojga rodziców (n=30, wiek = 24,5 ń 4,0) lat, grupę B - obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony jednego z rodziców (n = 94, wiek = 24,1 ń 5,1 lat) oraz grupę C - oboje rodziców normotensyjnych (n = 35, wiek = 25,9 ń 7,4 lat). W rejestracji i analizie spektralnej HRV użyto aparatury CardiolPSA System, Medatec, Belgium. U każdego z badanych wykonano 30-min zapis EKG: 15" w pozycji leżącej, 15" w pozycji stojącej. W opracowaniu wykorzystano metodę szybkiej transformaty Fouriera; oceniano całkowitą zmienność, składowe LF (0,04-0,15 Hz) i HF (0,15-0,40 HZ). Wartości zmienności rymu serca w spoczynku były podobne we wszystkich wyróżnionych podgrupach. Osoby obciążone nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców miały jednak tendencje do wyższych wartości składowej LF analizy HRV w pozycji leżącej ciała. W reakcji na pionizację ciała obserwowano we wszystkich grupach zmniejszenie całkowitej zmienności, podwyższenie składowej LF i obniżenie HF. Zmiany te były jednak mniej znaczone w grupie normotoników obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of power spectrum of heart rate variability in young people with family history of hypertension. The study included healthy subjects in their second or third decade of their life. According to the family history of hypertension, the following groups were specified: group A - both parents hypertensive (n = 30, age = 24,5 ń 4,0 years), group B - only one parent hypertensive (n = 94, age = 24,1 ń 5,1 years) and group C - both parents normotensive (n = 35, age 25,9 ń 7,4 years). Methods: HRV analysis was performed using CardioPSA System, Medatec, Belgium. In every person, 30 minute ECG was assessed: 15 min lying, 15 min standing. For data analysis Fast Fourier transform was used, total variability, LF (0,04-0,15 HZ) and HF (0,15 -0,40 Hz) components were calculated. We observed similar values of HRV components in all groups. Subjects with family history of hypertension showed however a tendency towards higher LF values in lying position. Standing caused in all groups decrease of total variability, increase of LF component and decrease of HF component. Changes were less pronounced in subjects with both parents hypertensive. Young adults with both parents hypertensive have shown tendency towards highe values of LF component and less pronounced changes of HRV components after standing up.


  24/26

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) sposobem laparoskopowym.
  Tytuł angielski: Results of the surgical laparoscopic treatment of GERD.
  Autorzy: Wróblewski Tadeusz, Grodzicki Mariusz, Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna, Kurella Bogdan, Michałowicz Bogdan, Pałko Tadeusz, Krawczyk Marek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.8-10, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chirurgicznego leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego w grupie chorych po częściowej fundoplikacji tylnej sposobem laparoskopowym. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1997 do grudnia 2001 roku do laparoskopowej operacji antyrefluksowej zakwalifikowano 95 chorych; 56 kobiet i 39 mężczyzn w wieku 22 - 64 lat (średnio 44). Opearcję przeprowadzono metodą Toupet sposobem laparoskopowym. W ostatniej grupie 30 chorych zastosowano własnej konstrukcji retraktor mechaniczny do odsłonięcia lewewgo płata wątroby tzw. trzecią rękę chirurga. Czas obserwacji wynosił od 1 do 48 miesięcy po operacji. Wyniki: U 92 chorych (96 proc.) operację przeprowadzono metodą laparoskopową. W trzech przypadkach wykonano konwersję na operację klasyczną ze względów techniczncyh. U 9 chorych (9.5 proc.) obserwowano przemijająca dysfagię w ciągu 1 miesiąca po operacji. Objawy kliniczne refluksu ustąpiły po operacji u wszytkich chorych. Żaden z chorych nie wymagał dodatkowego wspomagającego leczenia farmakologiczngo. Wnioski: Częściowa, tylna fundoplikacja wykonana metodą laparoskopową jest skutecznym sposobem leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego. Zastosowanie mechanicznego retraktora do odsunięcia lewewgo płata wątroby ułatwia odsłonięcie rozworu przełykowego przepony zmniejsza narażenie wątroby na uraz operacyjny i skraca czas operacji. Odległe wyniki leczenia tą metodą są bardzo zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the results of surgical treatment of gastroesophageal reflux in a group of patients who subwent a laparoscopic partial posterior fundoplication. In the period of January 1997 to December 2001 a group of 95 pateints (56 females and 39 males, aged 22-64 years) was listed for a laparoscopic antireflux procedure. Typical clinical symptoms of GERD were accompanied by endoscopically and histologically proved inflammation of the lower esophagus, estimated according to Savary-Miller score. Laparoscopic Toupet's procedure was performed as a method of choice. In the last 40 patients a new type of laparoscopic retractor was appleid (the device was designed and constructed by the authors especially for this purpose, as a "surgeon's third hand"). A follow-up period ranged from 1 to 48 postoperative months. Results. In 92 cases (96 p.c.) the laparoscopic technique was possible to be performed. In 3 cases conversion to traditional technique was necessary. 9 patients (9.5 p.c.) suffered from transitory postoperative dysphagia lasting no longer than 1 month. All patients were free from the symptoms of gastroesophageal reflux. None of the patients required any auxiliary pharmacological treatment. Conclusions: Partial posterior fundoplication, performed with a laparoscopic technique is an efficient way of treatment in the cases of gastroesophageal reflux. The use of the special mechanical retractor for transposition of the left hepatic lobe, enables a good exposure of the esophagaeal hiatus and protects the liver against intraoperative injuries. Distant results of this method of treatment are encouraging.


  25/26

  Tytuł oryginału: Nieprawidłowości w mikrokrążeniu - wczesny zwiastun nadciśnienia tętniczego?
  Tytuł angielski: Disturbances in microcirculation - an early predictor of arterial hypertension?
  Autorzy: Gryglewska Barbara, Nęcki Mirosław, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.762-764, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena mikrokrążenia oraz właściwości dużych naczyń tętniczych u zdrowych dorosłych. U 28 osób w wieku 21-49 lat badano mikrokrążenie skó ne w spoczynku oraz w warunkach obciążenia (reakcji przekrwiennej w temperaturze podstawowej i po zadziałaniu bodźca termicznego +44řC), używając do tego celu laserowego przepływomierza dopplerowskiego (LDF). Dokonano także pomiaru szybkości fali tętna z zastosowaniem aparatu Complior oraz wyznaczono przeciętne wartości ciśnienia tętniczego. Badanych podzielono na dwie równe liczebnie grupy (po 14 osób) względem mediany wartości zmian przepływu po okluzji w temperaturze podstawowej (pLDF - 374,5). Obydwie grupy nie różniły się isototnie pod względem wieku ani szybkości fali tętna. Grupa z wyższym przepływem po okluzji w temperaturze podstawowej charakteryzowała się istotnie niższymi wartosciami przepływów spoczynkowych oraz wyższymi wartościami przyrostó przepływów po okluzji w 44řC i jednocześnie wyższymi wartościami ciśneinia tętniczego. Ponadto wykazano dodatnią korelację między wartościami przepływów po okluzji w temperaturze podstawowej i w temperaturze +44řC a ciśneiniem tętniczym skurczowym (odpowiednio r - 0,79 i 0,62). Wyniki sugerują, żę zaburzenia w mikrokrążeniu mogą poprzedzać rozwój nadciśnienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess microcirculation and properties of large arteries in healthy adult subjects. In 28 individuals between the ages of 21 and 49, the microcirculation in the skin at resting conditions and under stimulation (hyperaemic reaction after a 3-minute long ischaemia at basal body temperature and at 44řC) was measured with laser doppler flowmetry detection. Pulse Wave Velocity was measured by using Complior device and average values of blood pressure were calculated. Subjects were divided into two groups based on the median (pLDF = 374.5) of the hyperaemic reaction after ischaemia at basal body temperature (14 persons in each group). There were no significant differences in the age and pulse wave velocity in both groups. The group after ischaemia at basal body temperature was characterized by significantly lower values of the resting flow, higher values of blood pressure, and higher values of increase in flow after ischaemia when compared to the group after ischemia at 44řC. Furthermore, there was a positive correlation between values in flow after ischaemia at basal body temperature and at 44řC with systolic blood pressure (r - 0.79 and 0.62, respectively). Presented resutls suggest that disturbances in microcirculation can precede development of hypertension.


  26/26

  Tytuł oryginału: A hydatid cyst of the left adrenal gland.
  Autorzy: Remiszewski Piotr, Pawlak Jacek, Grodzicki Mariusz
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.286-289, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hydatid cysts of abdominal organs are a rare type of tumors and their detection is usually accidental. Case report: The reported case of a 50-year-old female patient presents the diagnostics and treatment of a tumor located in the retroperitoneal space in the left suprarenal region. The lesion was diagnosed as a hydatid cysts of the left adrenal gland. Conclusions: Location of aprimary hydatid cysts in the adrenal gland is extremely rare, but provides an example illustrating that also tumors of parasitic origin must be taken into consideration in differential diagnostics of abdominal tumors.

  stosując format: