Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GROCHOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Stockholm, 1-5 September 2001.
Autorzy: Cybulski Jacek, Grochowicz Urszula
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.237-239 - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 01-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/8

  Tytuł oryginału: [ XXIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sztokholm, 1-5 września 2001].
  Tytuł angielski: XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Stockholm, 1-5 September 2001.
  Autorzy: Przewłocki Tadeusz, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Cybulski Jacek, Stec Sebastian, Grochowicz Urszula
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.101-111 - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 01-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/8

  Tytuł oryginału: Local anesthesia by blockade of lower rectal nerves in proctologic procedures.
  Tytuł polski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych w operacjach proktologicznych.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Wieczorkiewicz Monika, Grochowicz Maciej, Kosim Anna
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.64-68, bibliogr. 6 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono materiał 35 pacjentów, u których wykonano zabiegi proktologiczne w znieczuleniu miejscowym z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym (stosowano fentanyl z droperidolem, midomium i thiopental). Oceniano dolegliwości bólowe śródoperacyjnie oraz w pierwszej i drugiej dobie po operacji stosując standardowe skale bólowe słowne i graficzne. Żaden z pacjentów nie skarżył sie na ból w trakcie zabiegu. W 71,4 proc. pacjenci nie zgłaszali bólu po operacji albo dolegliwości bólowe były bardzo słabe. Nie zanotowano powikłań infekcyjnych. Zatrzymanie moczu wystąpiło w trzech przypadkach, podobnie u trzech chorych wystąpiły wymioty, jedna pacjentka zgłosiła bóle głowy. Wnioski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym jest dobrym sposobem znieczulenia w krótkich operacjach proktologicznych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents our experiences with 35 patietns who underwent proctologic procedures under local anesthesia by blockade of lower rectal nerves and general intravenous sedation (fentanyl, droperidol, midomium and thiopental). We assessed the severity of intraoperative and postoperative pain (within the first two days post-op) using verbal and visual analog pain scales. None of the patietns complained of pain during surgery. No pain or only mild discomfort were reported by 71.4 p.c. of patients. No infective complications were noted. Urine retention was observed in 3 cases, vomiting in 3 cases and one female ptatient complained of headache. Conclusion: local anesthesia by lower rectal nerves blockade combined with general intravenous sedation constitute a viable option for short proctologic procedures.


  4/8

  Tytuł oryginału: Endosonographic assessment of anal fistulas as compared with intraoperative evaluation. Preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.69-72, 74-76, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne kanału odbytu uzupełnione badaniem kontrastowym z użyciem roztworu wody utlenionej wykonano u 12 osób z przetoką odbytu. Wynik badania endosonograficznego porównano z oceną śródoperacyjną. Stwierdzono wysoką zgodność rozpoznań endosonograficznych.

  Streszczenie angielskie: Endoscopic examination of anal canal enhanced by application of hydrogen peroxide was performed in 12 patients with anal fistula. The result of endosonography was compared with with intraoperative findings. High correlation of endosonographic and intraoperative findings was found.


  5/8

  Tytuł oryginału: Triple-channel anal fistula. Case report.
  Tytuł polski: Przypadek 3-kanałowej przetoki odbytu.
  Autorzy: Ziembikiewicz Andrzej, Kołodziejczak Małgorzata, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.89-92, il., bibliogr. 5 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają kazuistyczny przypadek 3-kanałowej przetoki mnogiej odbytu. Opisana została technika operacji przetok mnogich. Wnioski: Właściwe rozpoznanie przetoki mnogiej przez operującego chirurga decyduje o wyleczeniu pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Authors present a case of a 3-channel anal fistula. Surgical technique of repair of multiple anal fistulas is described. Conclusion: Correct diagnosis of a multiple fistula is a prerequisite for effective treatment.


  6/8

  Tytuł oryginału: Typowe trudności w prowadzeniu noworodków w przypadku zakażeń Chlamydia trachomatis.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in Chlamydia trachomatis infections in neonates.
  Autorzy: Grochowicz Małgorzata, Dajek Zygmunt
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.49-52, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Currently the genus Chlamydia contains three species: C. trachomatis, C. psittaci, C.pneumoniae. C trachomatis contains 15 serotypes (A-L). The serotypes D to K cause inclusion conjunctivitis, genital tract infectiones, and afebrile pneumonitis in infants. Three newborns and 3 months old infant with chlamydial infection (Chlamydia trachomatis) were reported. The diagnosis were chlamydial conjunctivitis, pneumonia and otitis media. Three out of 4 children presented with conjunctivitis - the most frequent symptom of chlamydial infection in this age. The conjunctivitis developed in 5, 6, 16 days after birthday. The otitis media begun in the 21st day of live, pneumonia in 3 rd month of live. All of them were propably due to vertical infection from mother. That is why the parents history of the sexually transmitted diseases where of special importance. Early diagnosis (1-3 days after admission) by immunofluorescent test (DIF) was confirmed in two cases. In one case the diagnosis of Chlamydia trachomatis was delayed, so the proper treatment was administered after 14 days of hospitalization. In one case there was no bacteriological confirmation of the disease, but adequate treatment in 21st day of hospitalization was set. In this case the chlamydial infection in father was confirmed. In all cases erythromycin was the antibiotic of choice. Early bacteriological confirmation of chlamydial infection, and treatment with erythromycin are fundamntal for complete recovery. Other positive bacteriological tests do not exclude chlamydia infection, so it is necessary to use special chlamydial test as early as possible. The role of parents sexually transmitted diseases history is of crucial importance. It might help either in prompt diagnosis as well as accurate treatment with absence of adequate tests.


  7/8

  Tytuł oryginału: XXIV Congress of the European Society of Cardiology, Berlin, 31 sierpnia - 4 września 2002.
  Autorzy: Grochowicz Urszula, Czepiel Aleksandra, Chamiec Tomasz, Rezler Joanna, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.583-587 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa KardiologicznegoSympozjum polsko-niemieckie. Jesienny Kongres Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego BerlinMagdeburg 31.08-04.09.17-19.10. 20022002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  8/8

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia jako metoda pomocna w lokalizacji ciała obcego - pocisk w ścianie ropnia okołoodbytniczego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ultrasonography as the method helpful in the localisation of foreign body - the missile in the wall of the perianal abscess. A case report.
  Autorzy: Stefański Robert, Grochowicz Paweł, Jakubowska Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.84-85, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej z ropniem okołoodbytniczym którego przyczyna był pocisk pozostawiony po postrzale przed pięcioma laty. Lokalizacja pocisku w ścianie ropnia nastąpiła za pomocą badania ultrasonograficznego.

  Streszczenie angielskie: The case of perirectal abscess which was made by the residual missile after the residual missile after the shot before five years ago. Is presented localisation of the missile in the wall of the abscess using the ultrasonography.

  stosując format: