Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRENDA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/9

  Tytuł oryginału: Dializoterapia otrzewnowa u dzieci w Polsce - raport z roku 2000.
  Tytuł angielski: Peritoneal dialysis in Polish children - the year 2000 report.
  Autorzy: Grenda Ryszard, Rutkowski Bolesław, Rubik Jacek
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.74-77, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rok 2000 przyniósł w Polsce dalszy postęp w rozwoju dializoterapii otrzewnowej (DO) u dzieci. W 14 ośrodkach nefrologicznych w Polsce w ciągu całego roku leczono DO 153 dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek, a w 134 przypadkach ostrej niewydolności nerek z wyboru stosowano leczenie DO. Gwałtownie wzrosła liczba cyklerów i pod koniec roku u blisko 90 proc. chorych stosowano różne formy automatycznej dializy otrzewnowej (ADO) w domu. Wskaźnik występowania dializacyjnego zapalenie otrzewnej wynosił 1/17 pacjento-miesięcy, a zakażenie ujścia/kanału cewnika Tenckhoffa 1/32,3 pacjento-miesięcy. Zmarło tylko dwoje dzieci, z przyczyn nie związanych z DO. Ponad połowa dzieci nie była zgłoszona na listę oczekujących na przeszczep nerki. Ponad 90 proc. chorych stale otrzymywało erytropoetynę. W roku 2000 przełomem była możliwość zmiany terapii na ADO u większości chorych.

  Streszczenie angielskie: The ongoing development of peritoneal dialysis (PD) therapy was observed in the year 2000 in Poland. Overall 153 children with end-stage renal failure have been treated with PD in 14 pediatric nephrology centers and in 134 patients with acute renal failure, PD was chosen as first-line therapy. There was rapid increase of the number of cycles available and at the end of the year 90 p.c. of patients remained on some form of automated PD at home. The incidence of PD-related peritonitis was 1/17 and ESI/tunnel infection - 1/32,2 patients-months. Two children died from complications not related to PD. Over 50 p.c. of patients were not referred to the active transplant list. Over 90 p.c. were on regular erythropoietin substitution. The most spectacular change in the 2000 was the possibility to switch the majority of children to automated PD at home.


  4/9

  Tytuł oryginału: Odrębności prowadzenia ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u niemowląt i dzieci młodszych.
  Tytuł angielski: Distinctions in clinical management of chronic peritoneal dialysis therapy in infants and younger children.
  Autorzy: Boguszewska-Bączkowska Anna, Grenda Ryszard
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.81-83, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dializa otrzewnowa jest metodą z wyboru leczenia nerkozastępczego u niemowląt i małych dzieci. Postęp w zakresie dializoterapii otrzewnowej wyeliminował kryterium najniższej masy ciała przy kwalifikacji chorych do przewlekłej dializy otrzewnowej (PDO) oraz ograniczył przeciwwskazania do tej metody leczenia nerkozastępczego. W pracy przedstawiono zalety PDO oraz zalety automatycznej dializy otrzewnowej (ADO) w zakresie poprawy jakości życia chorych dzieci i ich rodzin, jak też korzyści kliniczne tej metody leczenia. Podkreślono duże możliwości cyklera Home-choice w zakresie indywidualizacji programowania dializy dla chorych w różnym wieku z różną przepuszczalnością otrzewnej. Mała tolerancja przewodnienia i odwodnienia, chwiejność metaboliczna oraz częściej występujące powikłania stwarzają trudności w prowadzeniu DO u dzieci o ciężarze ciała poniżej 20 kg. Zwrócono uwagę na trudności związane z utrzymaniem dobrego stanu odżywienia oraz zapewnieniem wzrostu dializowanych dzieci, a także kłopoty z akceptacją przewlekłej dializoterapii. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w prowadzeniu ambulatoryjnej dializy otrzewnowej w latach 1993-2000 u 16 dzieci w wieku do 6 lat, w tym u 6 niemowląt. Analizowano adekwatność dializy, zachowanie się ciśnienia tętniczego, zapotrzebowania na erytropoetynę, konieczność suplementacji sodu i żelaza, a także aminokwasów w postaci Ketosterilu i/lub aminokwasów płynów dializacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Peritoneal dialysis (PD) is first-choice therapeutic modality in infants and younger children with end-stage renal failure. Development of PD techniques has extended the possibility of qualification to chronic therapy regardless of weight and age. The advantages of PD and APD in terms of quality of life and clinical aspects are described in this paper. The advantages of APD with Home-choice cycler are underlined, as it allows to individualize dialysis prescription in unstable infants and children, 20 kg of weight, as well as the problems with maintining sufficient nutrition and catch-up growth, which may limit the acceptance of PD program. Own experience and the results of the long-term PD therapy in 16 younger children and infants are presented.


  5/9

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  6/9

  Tytuł oryginału: Nefrotoksyczność Cyklosporyny A u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: The nephrotoxicity of Cyclosporine A in children with nephrotic syndrome.
  Autorzy: Jarmużek Wioletta, Książek Joanna, Grenda Ryszard, Litwin Mieczysław, Gorzkowska-Paczwa Małgorzata, Wożniewicz Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.635-640, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 33 dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w wieku od 9 miesięcy do 15 lat (śr. 4,3 lat), po 9 - 54 (śr. 24) miesiącach leczenia Cyklosporyną A (CsA) wykonano kontrolną biopsję nerki. Na podstawie wstępnej biopsji zmiany minimalne (z.m.) rozpoznano u 9 dzieci, u 10 rozplem mezangium (r.m.) i u 3 ogniskowe szkliwienie kłebuszków (o.s.k.). U 11 dzieci wstępnej biopsji nie wykonano, a po leczeniu u 6 rozpoznano z.m., u 4 - r.m. i u 1- o.s.k. W 22 biopsjach kontrolnych stiwerdzono progresję zmian w kierunku o.s.k. u 6 dzieci ze z.m. i u 3 dzieci z r.m. Typowe dla toksycznegoo działąnia CsA zmiany stwierdzono u 9 (27,3 proc.) dzieci. Zakwalifikowano je do grupy I. Chorych, u których nie stwierdzono objawów nefrotoksyczności CsA w biopsji zakwalifikowano do grupy II. Hiperurikiemia wstępowała częściej u chorych z grupy I (77,7 proc. vs 20,1 proc.), hipomagnezemia u 56 porc. vs 46 proc., a hiperkaliemia tylko u 22 proc. dzieci z grupy I. U 4 (12 proc.) dzieci wystąpiła schyłkowa niewydolność nerek. Średnia dawka CsA (4,7 vs 4,6 mg/kg m.c./24) i poziom leku we krwi (119 vs 135 ng/ml) były w obu grupach podobne. Stały białkomocz stwierdzano u 78 proc. chorych z grupy I i u 11 proc. chorych z grupy II. Inne objawy niepożądane leczenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze obserwowano u 19 (57,5 proc.), nadmierne owłosienie u 21 (63,6 proc.) i przerost dziaseł u 11 (33,3 proc.) dzieci. Zmiany morfologiczne będące wyrazem nefrotoksyczności CsA występowały częściej u tych dzieci, u których nie uzyskano pełnej remisji.

  Streszczenie angielskie: In 33 children with nephrotic syndrome aged from 9 months to 15 years (mean 4,3 years) renal biopsy was performed after 9-54 (mean 24) months of Cyclosporine A (CsA) treatment. In 9 children the first biopsy revealed minimal changes (m.ch.), in 10 mesangial proliferative (m.p.) and in 3 focal sclerosing glomerulonephritis (f.s.g.n.). In 11 children no initial biopsy was performed and in the post-treatment biopsy m.ch. was diagnosed in 6, m.p. in 4 and f.s.g.n. in 1. Progress to f.s.g.s. was found in 22 children (in 6 with m.ch. and 3 with m.p.). Interstitial lesions and tubular injury as CsA nephrotoxicity was noted in 9 (27.3 proc.) children, regarded as group I. The patients without morphological signs of CsA nephrotoxicity were regarded as group II. In group I hyperuricaemia was present in 77.7 p.c. (vs. 20.1 p.c.), hypomagnesemia in 56 p.c. (vs 46 p.c.), hyperkaliemia in 22 p.c. (vs. 0 p.c.) of children. Four patients (12 p.c.) developed end-stage renal failure. No significant differences of teh mean values of CsA doses (4.7 vs. 4.6 mg/kg b.w./24 h) and CsA blood level (119 vs. 135 ng/ml) were observed. Persistent proteinuria was observed in 78 p.c. of patients in group I vs. 11 p.c. in group II. Other side effects such as hypertension were observed in 19 (57.5 p.c.), hypertrichosis in 21 (63.6 p.c.) and gingival hyperplasia in 11 (33.3 p.c.) of children. Signs of histological CsA nephrotoxicity were found more frequently in children with only partial remission.


  7/9

  Tytuł oryginału: [VI Szkoła Pediatrii].
  Opracowanie edytorskie: Gutkowski P[iotr] (red), Grenda R[yszard] (red.), Jarosz-Chobot P[rzemysława] (red.), Książyk J[anusz] (red.).
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.504-597, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  8/9

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia przeciwzakrzepowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Guidelines of antithrombotic therapy in children.
  Autorzy: Grenda Ryszard, Litwin Mieczysław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.384-389, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zarys farmakologii klinicznej leków przeciwzakrzepowych stosowanych w pediatrii. Podano fizjologiczne odrębności hemostazy u dzieci oraz wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego.

  Streszczenie angielskie: Short, comprehensive review of anticoagulant and thrombolytic drugs is presented. Physiological differences in hemostasis in children and indications for anticoagulant and thrombolytic therapy are underlined.


  9/9

  Tytuł oryginału: Immunosupresja w chorobach nerek u dzieci - postęp i ograniczenia.
  Autorzy: Grenda Ryszard
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.9-15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: