Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GREGOREK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Celiakia latentna u 4-letniej chorej na cukrzycę insulinozależną.
Tytuł angielski: Latent coeliac disease in a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Gregorek Hanna, Dura Wiesław
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono czteroletnią dziewczynkę z cukrzycą insulinozależną oraz celiakią latentną. Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwciała przeciwgliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciwendyomysium IgAEmA) przeprowadzone w okresie, w którym rozpoznano cukrzycę, wykazały obecność IgG AGA w surowicy. W tym czasie dziecko spożywało 0,1 - 0,2 g glutenu/kg.c./dobę. Po 6 miesiącach leczenia cukrzycy (w tym czasie spożywało 0,5 - 0,6 g glutenu/kg.c./dobę) stwierdzono obecnść IgA AGA i IgG AGA, IgAEmA oraz przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgAtTG. Biopsja jelita cienkiego ujawniła zanik kosmków IIIř.

  Streszczenie angielskie: The authors present a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) and latent coeliac disease. The results: serological data (IgA and IgG antigliadin (AGA) and IgA antiendomysium (EmA) antibodies) were available at the time of IDDM diagnosis. Only IgG AGA was present, but patients intentionally keep a gluten - reduced diet (0.1 - 0.2 g gluten/kg.b.w/24 h). Jejunal biopsy was performed a six months later, after a period of a normal diet (0.5 - 0.6 g gluten/kg.b.w/24h), because IgA and IgG AGA, IgAEmA and IgA transglutaminase antibodies were disclosed. This time biopsy showed subtotal villous atrophy.


  2/14

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz przeciw endomysium u chorych z nieleczoną celiakią.
  Tytuł angielski: Tissue transglutaminase and endomysium antibodies in patients with untreated coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Gregorek Hanna, Lewartowska Aleksandra, Wojciechowska Wanda, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Woźniewicz Bogdan, Syczewska Małgorzata, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.487-493, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mieliczne badania sugerują, że wykryte w ostatnim czasie przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) są nowym serologicznym markerem w celiakii. Celem pracy jest analiza przydatności IgAaTG w korelacji z IgAEmA w wykrywaniu celiakii u pacjentów bez niedoboru IgA. Badania przeprowadzno u 81 chorych na celiakię w wieku 2,35 - 38 lat (43 z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego i 38 leczonych dietą bezglutenową przez 0,25 - 19,08 lat) oraz u 60 pacjentów z grupy kontrolnej w wieku 2 - 16,42 lat. W surowicy oceniano obecność IgAtTG metodą ELISA oraz IgAEmA metodą immunofluorescencji pośredniej. U wszystkich chorych z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego stwierdzono obecność IgAtTG i IgAEmA w mianie istotnym klinicznie. Nie stwierdzono obecności IgAtTG u 74,3 proc., ani IgAEmA u 78,9 proc. leczonych dietą bezglutenową z powodu celiakii i odpowiednio u 95 proc. i 95 proc. z grupy kontrolnej. Przydatność oznaczenia obecności IgAT w wykrywaniu nieleczonej celiakii (zanik kosmków) u pacjentów powyżej 2 r.ż., określana czułością (100 proc.), swoistością (98,4 proc.) oraz pozytywną wartością prognostyczną (97,7 proc.), jest bardzo wysoka, porównywalna z oznaczeniem IgAEmA. Wniosek. IgAtTG są dobrym markerem serologicznym (porównywalnym z IgAEmA) w wykrywaniu celiakii (z całkowitym zanikiem kosmków jelita cienkiego) u pacjentów powyżej 2 r.ż., z wykluczonym niedoborem IgA.

  Streszczenie angielskie: Immunoglobulin IgA clas tissue transglutaminase autoantibodies (IgAtTG) have been recently reported as a new serological marker of coeliac disease. The aim of the study was to examine the usefulness of screaning for these antibodies in the diagnosis of coeliac disease, compared with antiendomysial antibodies (IgAEmA) in patients without selective IgA deficiency. Sera from 81 patients aged 2.35 to 38 years with clinical disease (43 - untreated, with subtotal or total villous atrophy, 38 - on a gluten-free diet for 0.25 to 19.08 years), and from 60 subjects from a control group aged 2 to 16.42 years, were examined for IgAtTG by enzymed-linked immunosorbent assay and for IgAEmA by indirect immunofluorescence assay. IgAEmA by ELISA were studied using both guinea pig tTG and human tTG as substrates (results were similar). Sera of all 43 examined patients with untreated coeliac disease were positive for IgAtTG and for IgAEmA. In patients on a gluten-free diet sera were negative for IgAtTG in 74.3 p.c. and for IgAEmA in 78.9 p.c. of patients. Sera of 59 (95 p.c.) examined subjects from the control group were negative for IgAtTg and IgAEmA. One boy with insulin-dependent diabetes mellitus was positive for IgAtTG, but negative for IgAEmA, and one boy with short stature was positive for IgAEmA and negative for IgAtTG (both boys with normal small bowel villous architecture). IgAtTG had a high diagnostic sensitivity (100 p.c.), specifity (98.4 p.c.), and positive predictive value (97.7 p.c.), and correlated well with IgAEmA. Conclusion: IgAtTG ELISA is an effective diagnostic test...


  3/14

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwgliadynowe i przeciwko endomysium jako test przesiewowy w kierunku celiakii: przykłady "pułapek" interpretacji.
  Tytuł angielski: Serum antigliadin and antiendomysium antibodies as a screening test for coeliac disease: Examples of interpretation pitfalls.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Kozłowski Kazimierz, Syczewska Małgorzata, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.823-829, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celiakia, mimo że jest jedną z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego, nie zawsze jest w Polsce rozpoznawana. Celem pracy była ocena wyników rutynowo prowadzonych badań w kierunku celiakii i omówienie "pułapek" w ich interpretacji. Badania przeprowadzono u 124 chorych w wieku od 0,82 do 18, średnio 9,49 lat. U 60 rozpoznano nieleczoną celiakię z zanikiem kosmków; 50 było leczonych dietą bezglutenową, 13 miało niedobór wzrostu, a 1 niedokrwistość z niedoboru Fe. W surowicy oznaczano IgAEmA, IgA AGA i IgG AGA. Bioptat jelita cienkiego pobierano kapsułką Crosby. Czułość i swoistość oznaczeń IgA-EmA, IgA AGA i IgG AGA wynosiła odpowiednio: 90,1 proc. i 98,4 proc.; 95 proc. i 92 proc; 98,3 proc. i 65 proc. Stwierdzono odwrotną zależność między mianem IgG AGA i wiekiem badanego. Omówiono możliwość pomyłek diagnostycznych i "pułapek" w interpretacji ww. testów na przykładzie badanych pacjentów: z izolowanym niedoborem IgA, chorobą Dhringa, dzieci poniżej drugiego roku życia, chorych z celiakią latentą i przejściową "izolowaną" obecnością IgAEmA. Stwierdzono, że miano IgARmA i AGA oceniane wybiórczo nie cechują się 100 proc. czułością. Pacjenci diagnozowani w kierunku celiakii oraz chorzy na celiakię powinni być objęci opieką Poradni Gastrologicznej dysponującej różnymi testami surowiczymi w klasie IgA i IgG istotnymi dla rozpzonania tej choroby.


  4/14

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia chirurgicznego choroby przyzębia na odpowiedź immunologiczną gospodarza mierzoną poziomem wydzielanych cytokin pro- i przeciwzapalnych: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Tytuł angielski: The influence of surgical periodontal treatment on the immune response of the host as evaluated by the levels of secreted pro- and anti-inflammatory cytokines: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Autorzy: Górska Renata, Laskus-Perendyk Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.47-53, tab., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat wskazują na znaczącą rolę cytokin w patomechanizmie choroby przyzębia. Aktualna strategia leczenia tej choroby to eliminacja zarówno przyczyn (związana z redukcją płytki nazębnej, modyfikacją odpowiedzi immunologicznej), jak i skutków destrukcji przyzębia, wykorzystująca chirurgiczne zabiegi naprawy lub regeneracji tkanek. Autorzy niniejszej pracy prezentują wyniki analizy stężeń wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami choroby przyzębia w stosunku do grupy kontrolnej oraz badają wpływ różnych metod leczenia chirurgicznego na zmiany odpowiedzi immunologicznej mierzonej poziomem badanych cytokin IL-2, OL-4, IL-10, IFN-ç. Zbadano rownież korelacje pomiędzy stężeniem pro- i przeciwzapalnych cytokin w bioptacie i we krwi obwodowej pacjentów a standardowo używanymi parametrami klinicznymi, określającymi stan przyzębia. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice pomiędzy stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç zarówno pomiędzy surowicami grupy badanej i kontrolnej, jak i w samej grupie badanej miedzy surowicą a materiałem biopsyjnym. Wykazano korelacje między wybranymi parametrami klinicznymi a poziomami badanych cytokin. Leczenie chirurgiczne pacjentów z grupy badanej znacząco wpływało na zmianę odpowiedzi immunologicznej mierzonej stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç we krwi obwodowej. Typ leczenia chirurgicznego miał znaczący wpływ na pomiary kliniczne stanu przyzębia. Nie stwierdzono natomiast znamiennych statystycznie zależności pomiędzy rodzajem zabiegu chirurgicznego a jego wpływem na uzyskane zmiany odpowiedzi obronnej gospodarza.


  5/14

  Tytuł oryginału: Osobnicza wrażliwość błony śluzowej jelita cienkiego w celiakii na małą dawkę glutenu.
  Tytuł angielski: Individual sensitivity of jejunal mucosa to small amounts of gluten in coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Socha Jerzy, Romańczuk Wrzesław, Stolarczyk Anna, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz, Syczewska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.554-560, il.,tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z czynników wpływających na wiek ujawnienia się celiakii, jej postać i powikłania jest dawka spożywanego glutenu. Celem pracy była ocena osobniczej wrażliwości na małą dawkę glutenu w celiakii. Badaniami objęto 60 pacjentów, w wieku od 2,65 do 17,92 roku (średnio 7,49), leczonych co najmniej 12 miesięcy dietą bezgluetnową z powodu celiakii rozpoznanej zgodnie z kryteriami ESPGAN oraz z wykluczoną alergią pokarmową. Prowokację glutenem w dawce 10 mg/kg c.c./dobę prowadzono pod kontrolą IgAEmA, IgAAGA, IgGAGA, ocenianych co 3 - 6 miesięcy, oraz biopsji jelita cienkiego (przed prowokacją oraz po wykazaniu obecności EmA i AGA). W ciągu 35 miesięcy prowokacji stwierdzono w większości bezobjawowy klinicznie zanik kosmków jelita cienkiego i (+) IgAEmA u 53,7 proc. badanych, w tym: po 3 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 11,1 proc. Stwierdzono, że spożywanie małej dawki glutenu (10 mg/kg c.c./dobę) może prowadzić do zaniku kosmków jelita cienkiego u niektórych chorych na celiakię (wrażliwość osobnicza).


  6/14

  Tytuł oryginału: Alternative end joining during switch recombination in patients with Ataxia-Teleangiectasia.
  Autorzy: Pan Qiang, Petit-Fr‚re Corinne, L„hdesm„ki Aleksi, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna H., Hammarstr”m Lennart
  Źródło: Eur. J. Immunol. 2002: 32 (5) s.1300-1308, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 312,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ataxia-Teleangiectasia (A-T) and Nimegen breakage syndrome (NBS) are recessive genetic diseases with similar cellular phenotypes that caused by mutations in the recently described ATM (encoding ATM) and NBS1 (encoding p95) genes, respectively. Both disorders are accompanied by immunodeficiency in a majority of patients, but the mechanism involved has as yet not been established. We demonstrate that in cells from A-T patients, the switch (S) recombination junctions are aberrant and characterized by a strong dependence on short sequence homologies and devoid of normally occurring mutations around the breakpoint. A low number of S fragments were generated in cells from NBS patients and showed only limited dependence on sequence identify and mutation frequencies were similar to those observed in normal controls. We propose that ATM and p95 are both involved in the final (step(s) in class switch recombination with related, but disparate, functional roles. Thus, the general pathway involved in DNA repair also has a major influence on the immunoglobulin isotype switching process.


  7/14

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Socha Jerzy, Kunachowicz Hanna, Gregorek Hanna, Okolska Grażyna, Stolarczyk Anna, Wojtasik Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.63, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna niedoborów immunoglobulin.
  Tytuł angielski: Laboratory diagnostics of immunoglobulin deficiences.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna, Michałkiewicz Jacek, Bernatowska Ewa
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.13-21, tab., bibliogr. [17] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review deals with the diagnostics of immunoglobulin defects. The development of methods used to detect and quantitate concentrations of immunoglobulins and their subclasses was shortly discussed; following by the role of antibodies in the host defence. Seven out of the ten main immunodeficiences with the prevalence of antibody defects were then delineated. The diagnostics of humoral immunodeficiences was illustrated by the example of three boys with hypogammaglobulinemia and three children with common variable immunodeficiency. Percentages of B lymphocytes varied, independent with the very decreased concentrations of immunoglobulin. Concentrations of IgG, IgA, IgM, IgE and IgG subclasses in healthy children of ages from birth to 16 years, were presented in the tables.


  9/14

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia i po przeszczepie nerki leczonych immunosupresyjnie.
  Tytuł angielski: Effect of bacterial flora in the periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis and after renal transplantation receiving immunosuppressive drugs.
  Autorzy: Górska Renata, Dolegacz Agnieszka, Zaremba Maciej, Juskowa Joanna, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.634-640, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorba przyzębia jest wynikiem zakłócenia równowagi pomiędzy patogenami płytki bakteryjnej a obroną organizmu. Upośledzenie tej obrony występuje u osób, które przyjmują m.in. leki immunosupresyjne po przeszczepie narządów. Celem pracy była ocena beztlenowych patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określenie profilu wydzielanych cytokin (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów leczonych immunosupresyjnie oraz osób zdrowych stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii.

  Streszczenie angielskie: Periodontal disease is a result a disturbed balance between pathogens of the bacterial plaque and the defence of the organism. Impairment of this defence is observed in persons after organ transplantation who are receiving immunosuppressive drugs. The aim of the study was an evaluation of the anaerobic pathogens present in the periodontal pockets of patients with chronic periodontitis and determination of the profile of cytokines (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of the peripheral blood in patients on immunosuppression and in healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria.


  10/14

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna humoralnych niedoborów odporności.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Michałkiewicz Jacek, Chrzanowska Krystyna, Zeman Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.314-321, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do podstawowych właściwości układu odpornościowego należą: zdolność rozpoznawania antygenu swoistość reakcji, zdolność do współdziałania komórek oraz pamięć immunologiczna. Podstawowym zadaniem w walce z zakażeniem jest rozpoznanie wirusa lub innego patogenu i uruchomienie odpowiednich reakcji zmierzających do jego usunięcia z ustroju. Do tego celu wykorzystanych zostaje wiele komórek układu białokrwinkowego. Wszystkie komórki zaangażowane w odpowiedzi są replikowane, co pozwala na wzmocnienie, ale także osłabienie odpowiedzi. Skuteczne działanie sysytemu odporności człowieka wymaga ścisłej współpracy między elementami swoistej odpowiedzi odpornościowej, reprezentowanej przez limfocyty oraz wydzielanie przez nie cząsteczki (cytokiny, immunoglobuliny) a komponentami nieswoistej odpowiedzi, pochodzącymi spoza układu limfoidalnego (układ dopełniacza, makrofagi, granulocyty). System odpornościowy zapewnia ochronę przed inwazją patigenów, lecz także jest elementem wewnętrznej integralności - homeostazy, np. ochrona przed klonami nowotworowymi. Swoista odpowiedź odpornopściowa jest zależna od obecności i prawidłowej funkcji komórek prezentujących antygen (z ang. antigen presenting cells), limfocytów T oraz limfocytów B. W pracy podano wartości prawidłowe IgG, IgA i IgM; podklas IgG oraz IgE w surowicy w okresie rozwojowym i u dorosłych. Przedstawiono również przykłady diagnostyki niedoborów odporności humoralnej.


  11/14

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
  Tytuł angielski: The effect of bacterial flora in periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis.
  Autorzy: Górska Renata, Zaremba Maciej, Borakowska-Siennicka Monika, Dolegacz Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.496-503, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy analizowali w pracy skład patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z ciężkim przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określili profil wydzielanych cytokin (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów z chorobą przyzębia i osób zdrowych, stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii. Badania flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych wykazały dużą różnorodność gatunków. Najczęściej stwierdzanymi bakteriami były Gram-ujemne pałeczki beztlenowe oraz Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe. Stężenia badanych cytokin były wyższe u osób z chorobą przyzębia.

  Streszczenie angielskie: In this study, the authors have analysed the composition of pathogens in the periodontal pockets of patients with severe chronic periodontitis and have determined the profile of cytokines (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of peripheral blood of patients with periodontal disease and healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria. Examination of periodontal pocket bacteria showed a big diversity of species. The most frequent were Gram-negative anaerobic rods and Gram-positive aerobic cocci. The evaluated concentrations in situ showed a greater secretion of studied cytokines in patients with periodontitis.


  12/14

  Tytuł oryginału: Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy spowodowany niedoborem C1-inhibitora dopełniacza.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Jaworska Hanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.48-52, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrzęk naczyniowy polega na występowaniu nieswędzących obrzęków skóry i tkanki podskórnej, przewodu pokarmowego, mózgu, narządów moczowo-płciowych, serca i krtani. Choroba jest głównym objawem klinicznym czynnościowej niewydolności inhibitora składnika C1 dopełniacza. Diagnostyka obrzęku naczynioruchowego polega na wykazaniu obniżonego stężenia składników dopełniacza C4, oraz C1-inhibitora: antygenu i aktywności. Ze względu na wysoką śmiertelność w tej chorobie (35 proc.), konieczne jest rozpowszechnienie zasad prawidłowej diagnostyki laboratoryjnej.


  13/14

  Tytuł oryginału: The influence of selected risk factors on the clinical condition of patients with periodontal disease - an evaluation of cytokine level in peripheral blood.
  Tytuł polski: Wpływ wybranych czynników ryzyka na stan kliniczny pacjentów z chorobą przyzębia - ocena stężenia cytokin we krwi obwodowej.
  Autorzy: Górska Renata, Kowalski Jan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.183-188, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania ostatnich lat wskazują na ścisły związek między chorobą przyzębia a wydolnością odpowiedzi immunologicznej. Zidentyfikowano również czynniki ryzyka choroby przyzębia. Spośród nich najbardziej znaczącym wydaje się nikotynizm. Cel pracy. Analiza wpływu palenia i rodzinnego występowania choroby przyzębia na stężenie cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej osób z chorobą przyzębia zależnie od występowania czynników ryzyka zapalenia przyzębia. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 33 osób z chorobą przyzębia. Badano stężenia cytokin pro-(IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) i przeciwzapalnych(IL-4, IL-10, TGF-á) we krwi obwodowej i ich zależność od czynników ryzyka choroby przyzębia (palenie, rodzinne występowanie choroby przyzębia) w porównaniu z wynikami uzyskanymi od 10 zdrowych osób (grupa kontrolna). Wyniki i wnioski. Zaobserwowano różnice między badanymi grupami, nie były one jednak statystycznie znamienne. Mogło to być wynikiem stosunkowo małej liczebności grupy badanej oraz dużych odchyleń wartości stężeń cytokin w grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Background. Studies presented over the last decade indicate a close relationship between periodontitis and the efficiency of the immune response. Furthermore, several risk factors for periodontal disease have been identified. Among those risk factors, smoking may be of the greatest significance. Objectives. To analyse the influence of smoking and familial occurrence of periodontitis on the levels of pro- and anti-inflammatory cytokines in the peripheral blood of individuals with periodontal disease due to the presence of the risk factors. Material and methods. The study was conducted on the group of 33 patients suffering from periodontal disease. Pro- (IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10, TGF-á) cytokine concentrations in the peripheral blood, and their dependence on risk factors for periodontal disease (smoking, familial predisposition as assessed by the medical history) were evaluated and compared with the results obtained from 10 healthy individuals (control group). Results and conclusions. Although differences were observed between the groups studied, there were not found to be statistically significant. This may be the result relatively small number of patients studied, as well as being the effect of great variations in concentrations of cytokines between patients.


  14/14

  Tytuł oryginału: Interleukina 1á w zapaleniu przyzębia - wpływ wybranych czynników ryzyka, rola fazy wstępnej leczenia.
  Tytuł angielski: The role of Interleukin-1á in periodontal disease - influence of selected risk factors, role of initial phase of treatment.
  Autorzy: Kowalski Jan, Górska Renata, Gregorek Hanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.23-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Początek i postęp choroby przyzębia jest skutkiem utraty równowagi między bakteriami a zdolnościami obronnymi gospodarza. Wpływ na ten proces mają czynniki ryzyka, do których zalicza się palenie tytoniu i uwarunkowania genetyczne. W toczącym się zapaleniu regulującą rolę odgrywają cytokiny - hormony układu immunologicznego. Jedną z kluczowych jest prozapalna interelukina 1á (IL-1á). Celem pracy było zbadanie wpływu nawyku palenia tytoniu i rodzinnego występowania choroby przyzębia na stężenie IL-1á w surowicy oraz na wskaźniki kliniczne stanu przyzębia, a także analiza wpływu fazy wstępnej leczenia przyzębia na stężenie IL-1á we krwi obwodowej u osób z chorobą przyzębia. Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 45 ogólnie zdrowych pacjentów z rozpoznaniem ciężkiego przewlekłego zapalenia przyzębia. Grupę kontrolną utworzyło 16 zdrowych osób, ze zdrowym przyzębiem. U wszystkich wkonano badanie stężenia IL-1á we krwi obwodowej. Grupę badaną podzielono zależnie od czynników ryzyka (palenie tytoniu, rodzinne występowanie choroby przyzębia). Po przeprowadzeniu fazy przyczynowej leczenia przyzębia wykonano ponowne pomiary stężenia we krwi obowdowej. Wyniki i wnioski. Wykazano znamienne statystycznie podwyższenie stężenia IL-1á we krwi obwodowej u osób z chorobą przyzębia w porwónaniu z grupą kontrolną. Stężenie IL-1á we krwi obowdowej u osób badanych podzielonych ze względu na nawyk palenia i choroby przyzębia w rodzinie nie różniło się znamiennie, choć ...

  Streszczenie angielskie: Background. Initiation and progress of periodontitis is the result of imbalance between bacterial plaque and host defensive potential. It is influenced by risk factors, among which smoking and genetic factor are distinguished. Cytokines - hormones of immune system - play decisive role in inflammatory process. On of key cytokines is pro-inflammatory interleukin 1á (IL-1á). The aim of the work was to investigate the role of smoking and familial occurrence of periodontitis on IL-1á concentration in peripheral blood and clinical parameters of periodontal state, and to analyse the influence of initial periodontal treatment phase on peripheral blood concentrattion in patinets with periodontitis. Material and method. The study group consisted of 45 generally healthy patients of with severe chronic periodontitis diagnosed. Control group consisted of 16 healthy individuals, with healthy periodontium. In all patients peripheral blood examination was undertaken to evaluate IL-1á concentration. Study group was also divided according to risk factors (smoking, familial occurrence of periodontitis). After initial treatment phase second blood examination was performed to examine IL-1á concentration. Results and conclusions. There was statistically signifciant elevation of IL-1á concentration in peripheral blood of individuals from study group when compared with control groups. Concentration of IL-1á in peripheral blood in study group divided according to smoking and familial ...

  stosując format: