Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRALA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie czynnościowe pozastawowymi ortezami złamań trzonu kości ramiennej u chorych z osteoporozą.
Tytuł angielski: Functional bracing of humeral schaft fractures in osteoporotic patients.
Autorzy: Grala Paweł, Słowiński Krzysztof, Twardosz Wojciech
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.135-139, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W złamaniach kości ramiennej zastosowanie znalazło wiele metod, zarówno operacyjnego, jak i nieoperacyjnego leczenia. Materiał i metody. W sposób prospektywny dokonano oceny wyników leczenia 8 wybranych chorych w wieku 56-78 lat, ze złamaniem trzonu kości ramiennej i osteoporozą, z zastosowaniem czynnościowego ortezowania. W ocenie rezultatu wzięto pod uwagę obecność zrostu kostnego, jakość ostatecznego nastawienia odłamów oraz czynność stawów łokciowego i barkowego oraz kończyny górnej w całości. Wyniki. We wszystkich przypadkach uzyskano wartościowy zrost kostny z różnego stopnia deformacją kości ramiennej, jednak nie zauważono wpływu deformacji na uzyskany wynik czynnościowy. Wnioski. Zastosowaną metodę leczenia, ze względu na wczesny pełny powrót funkcji kończyny górnej, jak i zadowolenie z niej pacjentów, oceniono jako bardzo wartościową dla badanej grupy chorych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. There are many treatment methods in use, both surgical and non-surgical, for fractures of the shaft of the humeral bone. Material and methods. We did a prospective study of the effectiveness of functional bracing for humeral shaft fractures in 8 selected patients with osteoporosis, aged 56-78. Evaluation was based on radiographic signs of bone union, the quality of reduction, and the functioning of the ulnar and gleno-humeral joints and the upper extremity as a whole. Results. In all the cases studied, good and fast bone union was achieved with varying degress of residual deformation, without detectable influence of the latter on the functional result. Conclusions. The method in use proved to be very effective, since early, good function of the injured extremity was restored and patient satisfaction was very high.


  2/2

  Tytuł oryginału: Czy szpitalowi wystarczy akredytacja?
  Autorzy: Grala-Kałużna Adela
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.25-27 - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: