Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRACZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji magnezem na stężenie ołowiu i kadmu w erytrocytach i we włosach u dzieci.
Tytuł angielski: Influence of magnesium supplementation on lead and cadmium concentration in children's erythrocytes and hair.
Autorzy: Kozielec Tadeusz, Radomska Krystyna, Kędzierska Elżbieta, Graczyk Alfreda, Durska Grażyna, Karakiewicz Beata, Fabian Wiesława
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.323-328, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano stężenie ołowiu, kadmu, magnezu całkowitego w krwinkach czerwonych i we włosach oraz magnezu zjonizowanego w surowicy krwi u dzieci przed i po suplementacji preparatem magnezu. Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie się stężenia ołowiu i kadmu w krwinkach czerwonych i we włosach w wyniku przeprowadzonej suplementacji.

  Streszczenie angielskie: The concentration of lead, cadmium and total magnesium was evaluated in erythrocytes and in hair as well as ionized magnesium in blood serum before and after magnesium supplementation a statistically significant decrease of lead and cadmium in erythrocytes and hair was affirmed as the result of magnesium suplementation.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of the Glycemic Control Index (GCI) as a method of metabolic control evaluation in diabetic pregnant women and its relation to newborns.
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław, Korbal Piotr, Koczorowski Bogusław, Ruprecht Zofia, Graczykowska-Koczorowska Alicja, Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Podciechowska4 Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.212-216, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem leczenia cukrzycy w ciąży jest pełna normalizacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej warunkująca prawidłowy przebieg ciąży i minimalizowanie powikłań u matki i dziecka. Niezbędne stało się systematyczne ocenianie skuteczności prowadzonej terapii, a dla pełniejszego odzwierciedlenia stanu metabolicznego uważa się za najkorzystniejsze stosowanie jednocześnie kilku wskaźników. W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stworzono jeden syntetyczny - wskaźnik ogólny wyrównania glikemii (glycerinic control index) - GCI. Celem naszej pracy była ocena przydatności klinicznej wyznaczania stopnia wyrównania cukrzycy u ciężarnych przy pomocy wskaźnika GCI w odniesieniu do stanu klinicznego noworodków. Przeanalizowano dane 224 chorujących na cukrzycę ciężarnych, które w latach 1992 - 1996 były objęte opieką Ośrodka Intensywnej Opieki Diabetologiczno-Położniczej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej AM w Bydgoszczy.Przeanalizowano częstość występowania wybranych powikłań okresu noworodkowego: wcześniactwa, zaburzeń oddychania i hipoglikemii z uwzględnieniem typu cukrzycy u matek (cukrzyca przed ciążą - PGDM lub cukrzyca ciężarnych - GDM) oraz wyrównania stanu metabolicznego ocenionego wg wskaźnika GCI w chwili objęcia opieką Ośrodka, w posczególnych trymestrach ciąży i dla okresu całej ciąży. Gorszy stan kontroli metabolicznej u ciężarnych, niezależnie od typu cukrzycy, miał wpływ na wystąpienie wcześniactwa. Zaburzenia oddychania u noworodków znamiennie częściej wiązały się z dostateczną i złą kontrolą metaboliczną w grupie kobiet z GDM. Częstość hipoglikemii u noworodków urodzonych w grupie matek z PGDM...


  3/5

  Tytuł oryginału: Doświadczalne badania działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzopiranów oraz ich związków koordynacyjnych z platyną : praca doktorska
  Autorzy: Wiewiórowski Maciej, Graczyk-Wojciechowska Julita (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20186

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  4/5

  Tytuł oryginału: Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów.
  Tytuł angielski: Photodynamic method of cancer diagnosis and treatment.
  Autorzy: Graczyk Alfreda
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.245-253, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule podano podstawy teoretyczne fotodynamicznej metody diagnozy i terapii nowotworów. Omówiono najważniejsze fotosensybilizatory używane w tej metodzie oraz podano wyniki badań klinicznych z użyciem fotouczulaczy produkcji polskiej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents theoretical fundamentals of photodynamic method of tumor diagnosis and treatment. The most important photosensitisers used in this method are described and the results of clinical investigations with application of photosensitisers produces in Poland are given.


  5/5

  Tytuł oryginału: Fotodynamiczna metoda wykrywania i leczenia nowotworów - podstawy i zastosowania kliniczne
  Autorzy: Graczyk Alfreda, Kwaśny Mirosław
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.89-107, il., tab., bibliogr. 58 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: