Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRACA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Złośliwy śródbłoniak naczyniowy tarczycy.
Tytuł angielski: Malignant hemangioendothelioma of the thyroid gland.
Autorzy: Jamski Jerzy, Wierzchowski Wojciech, Graca Marcin
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.118-120, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek złośliwego śródbłoniaka naczyniowego tarczycy u 52-letniej kobiety, który wystąpił na podłożu długoletniego wola guzkowego. Ten masywnie krwawiący guz gruczołu tarczowego był powodem czterokrotnych operacji chorej w ciągu jednego m-ca. Histologicznie stwierdzono utkanie nowotworu złośliwego utworzonego z licznych proliferujących przestrzeni naczyniowych wysłanych atypowymi komórkami śródbłonka. Dodatnie odczyny immunohistochem. komórek nowotworu na obecność antygenu związanego z czynnikiem VIII i białkiem CD34 oraz negatywne odczyny na antygen błonowo-nabłonkowy (EMA) i tyreoglobulinę potwierdziły rozpoznanie złośliwego śródbłoniaka naczyniowgeo tarczycy.

  Streszczenie angielskie: A case of malignant hemangioendothelioma, developing in a goiter of a 52-year-old woman is presented. This bleeding tumor of the thyroid gland has caused four operations within one month. Histologically, the tumor was composed of widely dilated ramifying and intercommunicating vascular spaces lined by atypical malignant endothelial cells. Positive immunohistochemical reactions with endothelial markers including factor VIII-related protein, and CD34 and non reactivity with epithelial membrane antigen (EMA) and thyreoglobulin, confirmed the endothelial origin of this tumor.


  2/2

  Tytuł oryginału: Kondycja psychiczna pracowników średniego zakładu przemysłowego.
  Tytuł angielski: The mentalal condition of the workers of the middle workshop.
  Autorzy: Graca Tadeusz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.75-77, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki pracy wpływają na kondycję psychiczną pracowników. Kierownicy posiadają wyższą kondycję psychiczną niż pracownicy. Badane zależności dotyczą także klimatu organizacyjnego oraz obciążenia zadaniami i odpowiedzialnością. Powstające konflikty i obciążenie zmniejszają kondycję psychiczną. Dobry klimat organizacyjny i zaufanie zespołu pracowniczego podnosi kondycję psychiczną.

  Streszczenie angielskie: The conditions of work influence physics condition of the workers. The chiefs have a better condition than workers. The studies of the dependence deal with the organisational climate and burden of duties and responsibilities. The conflicts and the overloading decrease the condition. Good climate and relations between the working staff increase physics dition of the workers.

  stosując format: