Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRABOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Restrukturyzacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie zagrożeń środowiskowych i potrzeb zdrowotnych ludności.
Tytuł angielski: The restructuring of National Sanitary Inspectorate with regard to environmental hazards and health needs of the population.
Autorzy: Grabowski Marek L.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.686-693, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia historię służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce od 1918 r. po czasy współczesne. Podkreślając osiągnięcia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które zapewniły Polsce niski, nie odbiegający od krajów Europy Zachodniej, poziom zachorowań na choroby zakaźne, artykuł zwraca również uwagę na wzrost liczby i powagę zagrożeń, z którymi instytucja ta musi się borykać, w ostatnich latach. Artykuł omawia szczegółowo problemy związane z powracającymi w wielu krajach dawnymi chorobami zakaźnymi (gruźlica, dżuma, cholera), jak również z nowymi, wysoko infekcyjnymi chorobami (np. gorączka krwotoczna typu Ebola, HIV/AIDS). Szczególną uwagę artykuł poświęca zagadnieniu walki z bronią bakteriologiczną, które choć sięga korzeniami aż do średniowiecza, stało się wyjątkowo aktualne po 11 września 2001. Artykuł ukazuje również znaczenie roli służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z rozprzestrzeniającymi się ostatnio epidemiami wśród zwierząt, m.in. z pryszczycą i gąbczastym zapaleniem mózgu. Omawiając poszczególne przypadki wymienionych zagrożeń na terenie Polski, autor stara się uświadomić odbiorcom, jak ważny jest właściwy dobór kadry Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce, przy obsadzaniu stanowisk inspektorów sanitarnych, względy polityczne zdominowały względy profesjonalne. Autor wyraża nadzieję, że z uwagi na troskę o życie i zdrowie człowieka sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie i odpowiedzialne stanowiska inspektorów ...

  Streszczenie angielskie: The article presents the history of Polish sanitary and epidemiological services from 1918 until contemporary times. Emphasizing many achievements of National Sanitary Inspectorate, which are responsible for the low sick-rate of infectious diseases in Poland, the article also points to the increasing number and growing severity of environmental hazards in recent years. The article discusses problems caused by the "old" infectious diseases, which, though until recently regarded as passed, are posing threats to the society nowadays (e.g. TB, pestis, cholera). Equally, the article highlights problems caused by the "new" highly infectious diseases (e.g. Ebola fever, AIDS). Moreover, the article focuses on the particularly relevant subject of tackling biological weapons, the use of which can be traced past the recent events after September 11 and back to the Middle Ages. Finally, the article stresses the role of sanitary and epidemiological services in fighting recent animal epidemics, such as foot-and-mouth disease and mad cow disease. Discusseng particular cases of the environmental hazards mentioned above, recorded in Poland, the article emphasizes the importance of the proper staff selection for National Sanitary Inspectorate. In the past decade in Poland, Sanitary Inspectors were selected mostly with regard to their political orientation, rather than their professional background. The author of the article hopes that human life and health will be treated with more ...


  2/24

  Tytuł oryginału: Powikłania i ich leczenie w zastępczych przełykach wytworzonych z przeszczepów jelitowych.
  Tytuł angielski: Complications and treatment of esophagi constructed from bowel grafts.
  Autorzy: Grabowski Krzysztof, Błaszczuk Jerzy, Strutyńska-Karpińska Marta
  Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.23-30, bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów diagnostycznych leczenia i przyczyn powstania schorzeń zastępczych przełyków wytworzonych z przeszczepów jelitowych. Materiał i metodyka. U 425 chorych z bliznową niedrożnością przełyku oraz po usunięciu przełyku z powodu raka wytworzono zastępcze przełyki z różnych uszypułowanych odcinków jelit. 65 chorych operowano ponownie z powodu schorzeń wytworzonych przełyków. 14 operowano z powodu zwężenia zespolenia przeszczepu na szyi, ze zwężeniem zespolenia nowego przełyku z żołądkiem, 3 usunięto olbrzymie uchyłki odcinka szyjnego. 7 chorych leczono z powodu przepuklin opłucnowych, 7 z owrzodzeniami nowego przełyku, 5 z rozstrzenią wytworzonego przełyku wywołaną gorszą drożnością żołądka, a 15 z powodu refluksu żołądkowo-przełykowego. 8 chorych operowano z powodu nierdożności w odcinku piersiowym i brzusznym, z tego w 2 przypadkach z powodu niedrożności w miejscu przejścia jelita przez przeponę, w 2 z poowdu skręcenia przeszczepu, w 2 z powodu zrostów nadmiernie krętego przełyku, w 2 z powodu zwężenia na zespoleniu ze wstawką, w jednym z powodu nadmiernie długiego przeszczepu. Jednego chorego leczyliśmy z powodu uporczywego zespołu poposiłkowego, u kolejnych 2 chorych drogą endoskopową usunięto polipy gruczołowe z przeszczepów wytworzonych z jelita grubego. U 58 chorych uzyskano dobry wynik leczenia, 7 chorych zmarło. Wnioski. Operacyjne leczenie schorzeń zastępczych przełyków jest trudne ze względu na odmienne warunki anatomiczne po operacji wytwórczej. Uszkodzenie szypuły naczyniowej ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present diagnostic problems, treatment and disease causes of esophageal bowel grafts. Material and methods. The study group comprised 425 reconstructive operations with different intestinal pedicle segments performed at the Department of Gastrointestinal Surgery, Medical University in Wroclaw. 65 patients required reoperation due to bowel graft disorders. In 14 casess stenosis of the upper anastomosis and in 3 stenosis of the gastric anastomosis were corrected. In 7 cases esophageal ulcers were excised. 7 patients underwent surgery due to esophageal hernia replacement into the pleural cavity. In 3 cases huge neck diverticula were removed. 5 patients underwent surgery due to stomach outlet stenosis. In 15 cases surgery was necessary to correct the sequel of reflux esophagitis. In 8 cases surgery was performed in order to remove graft stenosis. Two cases demonstrated bowel graft torsion caused by stenosis, and in another 2 stenosis was caused by adhesions. Out patient underwent surgery due to dumping syndrome symptoms. Colon graft polyps were removed endoscopically in 2 cases. Results. Positive results were noted in 58 patients. 7 patients died in spite of treatment. Conclusions. Surgical treatment of esophageal replacements is difficult due to different anatomical conditions following reconstructive surgery. Pedicle damage of constructed esophagi might lead towards its necrosis.


  3/24

  Tytuł oryginału: Survival in patients with rare subtypes of renal cell carcinoma.
  Autorzy: Grabowski M[arek], Huzarski T., Lubiński J., Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.599-600, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate the survival of patietns with rare malignant histological subtypes of renal cancer. Pateitns and methods. The Heidelberg classification of renal cell carcinoma (RCC) divides tumours into clear cell carcinoma (CCC), papillary cancer (PC), chromophobic cancer (ChC) and collecting duct carcinoma (CDC). Sarcomatoid tumours are in a different subgroup treated as a final stage of histological progression. Between 1990 and 1997, 319 nephrectomies were undertaken because of RCC in 317 patients. In 42 patietns (13 p.c.) the patholgoical findings showed other than CCC; in 13 PC was confirmed histolgoically, in nine ChC, in 11 a mixed type of CCC and sarcomatoid type, in seven a sarcomatoid tumour and in four, CDC. Results. One patietn of the 13 with PC and two of the nine with ChC died. The worst prognosis was in those with CDC, CCC-sarcomatoid and sarcomatoid tumours, as all these patietns died. Conclusion. The histopathological differentiation of RCC into subtypes gives additional useful prognostic information.


  4/24

  Tytuł oryginału: Czy istnieje różnica w jakości życia po 12 miesiącach od operacji nabytych wad zastawkowych w porównaniu z wynikami uzyskanymi po 3 miesiącach?
  Tytuł angielski: Is there any difference in quality of life after 12 months surgical treatment of acquired heart valve disease in comparison to results after three months?
  Autorzy: Rawczyńska-Englert Irena, Zakrzewski Dariusz, Hryniewiecki Tomasz, Cybulski Michał, Orłowska-Baranowska Ewa, Nyżnyk Maciej, Grabowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.561-566, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych oceniono jakość życia po 3 i 12 miesiącach od chirurgicznej korekcji nabytych wad zastawkowych serca. Po 3 miesiącach i 12 miesiącach zaobserwowano znamienne wydłużenie dystansu pokonywanego przez chorych w teście 6-minutowego marszu oraz poprawę stanu klinicznego wyrażonego zmianą w zakresie przynależności do grup czynnościowych wg NYHA. Natomiast obserwowana istotna statystycznie poprawa jakości życia chorych w zakresie sfery fizycznej, psychicznej i socjalnej po trzech miesiącach od korekcji operacyjnej nabytych wad serca nie pogłębia się po upływie kolejnych dziewięciu miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The quality of life in eighty patients three and twelve months after surgical treatment of acquired heart valve disease was assessed. The significant extension of distance in 6 minute walk test and clinical improvement measured in change of NYHA functional classes after three and twelve months was noticed. However twelve months after valve replacement in comparison to results after three months no further improvement of quality of life in the matter of physical, psychical and social factors was seen.


  5/24

  Tytuł oryginału: Wchłanianie witaminy A u pacjentów po zabiegach wytwórczych przełyku z uszypułowanych przeszczepów jelitowych.
  Tytuł angielski: Absorption of vitamin A in patients after esophagus reconstruction using pedunculated intestinal transplants.
  Autorzy: Augof Katarzyna, Grabowski Krzysztof, Wierzbicki Jarosław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.99-104, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych z bliznowym zwężeniem światła przełyku, odżywiających się przez gastrostomię, stwierdzono znaczny niedobór masy ciałą u dorosłych, a u dzieci wystąpiło zahamowanie wzrostu i rozwju fizycznego. Powrót do odżywiania przez usta, po wytworzeniu zastępczego przełyku, przyczynił się do intensywnego wzrostu i rozwoju oraz do przyrostu masy ciała. Związek między rolą, jaką przypisuje się witaminie A w procesie wzrostu i fizjologicznej reprodukcji a stwierdzonymi zaburzeniami, skłonił nas do przebadania wchłaniania witaminy A u chorych po zabiegach wytwórczych przełyku. Materiał i metody: W trzech grupach chorych (40 osób) po plastyce przełyku z jelita czczego, grubego, z jelita krętego i kątnicy oraz w grupie osób zdrowych (14 osób) oznaczano wchłanianie witaminy A, po jej doustnym spożyciu, w dawce 500 IU/kg masy ciała. Krew do badań pobierano na czczo oraz w 2, 4 i 6 godzinie badania. Witaminę A oznaczano metodą mikrofluorymetryczną. Badanych chorych podzielono na dwie podgrupy w zależności od czasu, jaki upłynął od operacji - do 10 lat i powyżej 10 lat. Wyniki: Wchłanianie witaminy A u chorych z przełykiem z jelita czczego w okresie do 10 lat po operacji w 4 i w 6 godzinie badania jest większe niż w grupie kontrolnej, natomiast w okresie odległym natężenie wchłaniania uległo zmniejszeniu. Po plastyce przełyku z jelita grubego przez cały okres pooperacyjny wchłanianie witaminy A ma tendencje spadkowe, co prowadzi do obniżenia jej poziomu na czczo oraz na szczycie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In adult patients with cicatrical stenosis of esophagus who were fed by gastrostomy significant lost of body weight was observed, while in children there was inhibition of gowth and physical development. After reconstruction of the esophagus they came back to oral nutrition what resulted in intensive growth and development and increase of body mass. The connection between the role of vitamin A in the process of growth and development and increase of body mass. the connection between the role of vitamin A in the process of growth and physical reproduction and observed disorders made us examine vitamin A absorption in patients after esophageal reconstructive surgery. Material and methods: In 3 groups of patients (40 people) after esophageal reconstruction made of jejunum, large bowel or ileum with coecum and group of healthy people (14) absorption of vitamin A in the dose of 500 IU/kg of body mass after oral intake was marked. Blood samples for studies were taken on empty stomach and 2, 4 and 6 hours later. Vitamin A was measured with microfluorimetry. Examined patients were divided into 2 subgroups depending on time that passed since operation: up to 10 years and more than 10 years. Results: Absorption of vitamin A in patients with jejunal esophagus created up to 10 years ago is higher in the fourth and sixth hour of examination than in control group. However, in further period since the reconstruction intensity of absorption has tendency to diminish. ...


  6/24

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek dysplazji zębiny typu I.
  Tytuł angielski: A rare case of type I dentinal dysplasia.
  Autorzy: Kaczmarczyk-Stachowska Alicja, Kwapińska Halina, Fijał Danuta, Grabowski Paweł, Kostyk Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.161-164, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano bardzo rzadki przypadek zębów bezkorzeniowych u 11-letniej dziewczynki. Rozpoznano dysplazję zębiny typu I (DD) charakteryzująca się klinicznie zmniejszonymi koronami zębów mlecznych i stałych bez zmian próchnicowych, obliteracją komór zębowych, brakiem wykształconych korzeni zębów i objawami osteolizy w kości żuchwy i szczęki w otoczeniu zębów.

  Streszczenie angielskie: An extremely rare case of rootless teeth has been described in an 11 year old girl. A diagnosis of type I dentinal dysplasia (DD I) was made, which was characterised by smaller crowns of the deciduous and permanent teeth, obliterated pulp chambers, rootless teeth and periapical bone radiolucencies of noncarious teeth.


  7/24

  Tytuł oryginału: Obraz przemian szpitala psychiatrycznego w polskiej literaturze pięknej - od Oświecenia do czasów współczesnych.
  Tytuł angielski: The picture of psychiatric hospital in Polish belles-lettres - from Enlightenment to present age.
  Autorzy: Grabowski Andrzej, Opiełka-Pawlak Aleksandra, Podbielski Zygmunt, Bryła Ludwik
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.125-130, sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy autorzy pragną przyjrzeć się transformacji instytucji lecznictwa psychiatrycznego i poglądów na naturę rozumienia chorób psychicznych poprzez pryzmat wybranych utworów z różnych epok literatury polskiej. Autorzy zdają sobie sprawę, że licentia poetica stwarza nieograniczone możliwości przedstawiania obrazów rzeczywistości, jednak pokazywana przez pisarzy fikcja odnajduje odniesienia w otaczającej realności. Wyodrębnienie istotnych elementów opisu szpitala w utworach literatury pięknej pozwala zobaczyć jak wyglądały szpitale niegdyś, prześledzić ewolucję lecznictwa psychiatrycznegop na przestrzeni wieków i zobrazować jednocześnie zmieniające się miejsce chorego w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: Authors try to review the process of transformation of the psychiatric health-care system and the ways of understanding mental diseases in the chosen works of polish belles-lettres from different time periods. Authors realise that lecentia poetica creates unlimited possibilities of showing the pictures of reality, but fiction presented by writers has the real connections with it. Pointing out the important elements of the description of the psychiatric hospital in belles-letters allows to see how it looked like in the past and show the evolution of the psychiatric health-care system through the ages and, in the same time, to picture changes of the position of the mentally ill in the community.


  8/24

  Tytuł oryginału: Wydalanie jodu z moczem u zdrowych kobiet rozpoczynających stosowanie preparatu Materna w pierwszym trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: Urine iodine excretion by healthy pregnant women after vitamin and microelement supplementation (Materna) since I trimester.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra, Kmita Daniel, Bijak Aleksandra, Kurzeja Ewa, Grabowski Janusz, Schab Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.529-535, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny przydatności preparatu Materna w aspekcie gospodarki jodowej u zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Analizę podaży jodu oceniono poprzez pomiar zmodyfikowaną metodą PAMM stężenia wydalanego jodu w porannej porcji moczu. Badaniami objęto 50 zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Stężenie wydalanego jodu w porannej porcji było mierzone w I i II trymestrze ciąży przed i po 1, 2 i 3 miesiącu używania Materny. Stwierdzono, że przyjmowanie preparatu Materna przez okres 3 miesięcy u 83 proc. kobiet będących w pierwszej ciąży stężenie jodu było fizjologiczne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the study was the assessment of iodine turnover in healthy pregnant women supplemented by microelement and vitamin preparation Materna. Methods: To assess iodine supplementation, a modyfied PAMM method was used for measurement of iodine concentration in morning urine. Materials: 50 pregnant healthy women were tested for Materna supplementation. Urine iodine concentration was measured starting from the I trimester of pregnancy and then after 1, 2 and 3 months of Materna administration. Results: It has been found, that 3 months of supplementation with Materna reduces iodine deficiency in 83 p.c. of primiparas, while in the same time urine iodine concentration was normal in only 30 p.c. of women in their third and next pregnancy. Conclusion: In our opinion iodine urine concentration should be assessed in all multiparas using Materna after 1 month of supplementation in order to correct individual iodine supplementation doses.


  9/24

  Tytuł oryginału: Wpływ tiopentalu na wybrane biomarkery równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u szczurów.
  Tytuł angielski: Effect of Thiopental on selected biomarkers of oxidative-reductive balance in rats.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Grabowski Piotr, Słowiańska Anna, Tyślerowicz Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tiopental - pochodna barbituranów siarkowych jest najczęściej używanym anestatykiem dożylnym. Jego zaletą jest szybkie i przewidywalne działanie, dobra rozpuszczalność w wodzie oraz tylko niewielkie uwalnianie histaminy. Jednakże doniesienia różnych autorów odnośnie wpływu tiopentalu na równowagę peroksydacyjno-antyoksydacyjną są sprzeczne, podjęto badania własne nad rolą tiopentalu w metabolizmie tlenowym szczurów poddawanych znieczuleniu dootrzewnemu.

  Streszczenie angielskie: Thiopental - sulphuric barbiturates derivative is the most frequently used intravenous anaesthetic. Its advantage is quick and predictable action, good solubility in water and only slight histamine release. However, reports of various authors as regards the effect of Thiopental on peroxidative-antioxidative balance are contradictory, own studies have been undertaken on the role of Thiopental in oxidative metabolism in rats subjected to intraperitoneal anaesthesia.


  10/24

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych zgłaszających się do leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Advancement of oesophageal cancer in patients referred for surgery.
  Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Błaszczuk Jerzy, Grabowski Krzysztof, Milnerowicz Stanisław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przegląd piśmiennictwa ostatnich lat wyraźnie wskazuje, że wyniki leczenia chorych z rakiem przełyku są niezadowalające. Jedną z przyczyn tego stanu, jak podkreślają liczni autorzy, jest zbyt późne rozpoznanie schorzenia. Celem pracy jest ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych kierowanych do leczenia chirurgicznego. Materiał i metodyka: Analizie poddano wszystkich chorych z rakiem przełyku, skierowanych do leczenia operacyjnego w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego AM we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2001 r. W wymienionym okresie leczono 98 chorych (21 kobiet i 77 mężczyzn) z rakiem piersiowego odcinka przełyku, w wieku od 40 do 81 lat. W przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania procesu chorobowego korzystano z badań radiologicznych, w tym TK oraz USG, badań endoskopowych przełyku i dróg oddechowych z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych. Ocenę stopnia zaawansowania schorzenia oparto o klasyfikację TNM. Wyniki: Największą grupę - 65 osób - w przedoperacyjnej ocenie stanowili chorzy w IV stopniu zaawansowania procesu nowotworowego. Wśród nich u 7 osób stwierdzono ponadto przetoki do śródpiersia lub dróg oddechowych. U 3 innych chorych z tej grupy stwierdzono współistnienie nowotworu o innej lokalizacji. Do leczenia operacyjnego kwalifikowano chorych, u których stopień zaawansowania raka nie przekraczał IIIř w skali TNM. W tej grupie znalazło się 33 chorych. U 15 chorych z tej grupy po otwarciu klatki ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A review of recent literature indicates clearly that results of oesophageal cancer treatment are unsatisfactory. Many authors stress that the main cause is delayed diagnosis. The aim of the study was advancement evaluation in patients with oesophageal canver referred for surgery. Material and methods: Advancement of the disease in all patients with oesophageal cancer admitted to Clinic in the period form January 1st 2000 to December the 31st 2001 was analyzed. In the period mentoned above there were 98 patients with cancer of thoracic portion of the oesophagus. Among them there were 21 women and 77 men. The age ranged between 40 and 81. To assess preoperative advancement of the disease radiological examinations along with CT and ultrasonography, oesophagoscopy and brochoscopy with biopsy for histology were performed. TNM system was used for staging of the disease. Results: The greast group - 65 patients - was in IV stage of malignant process advancement. Among them 7 patients developed simultaneously mediastinal or bronchial fistulas. Next 3 from the group were diagnosed with coexistent cancer in other organ. Patients in the stage not higher then III were qualified for surgery. There were 33 of them. 15 patients during thoracotomy were moved to the IV stage group because of intraoperative assessment of malignancy advancement. 18 patients - 4 women and 14 mwn - underwent radicaloesophageal resection. Early stage of oesophageal cancer was detected in 3 ...


  11/24

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe.
  Tytuł angielski: Estimation of coronary risk among physicians - participants of 5th International Congress of Polish Cardiac Society.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Baranowska Marzena, Stolarz Przemysław, Karpiński Grzegorz, Rudowski Robert, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.251-258, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46 ń 13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) 160 mg/dL stwierdzono u 11 L (7 proc.), 160 - 199 mg/dL - 44 L (28 proc.), 200 - 239 mg/dL - 57 L (36 proc.), 240 - 280 mg/dL - 45 L (29 proc.) i 280 mg/dL - 10 L (6 proc.), w tym 7 K. Średni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95 ń 1,3. Średnie R dla całej grupy wyniosło 5 proc. R 5 proc. R 6 proc. stwierdzono u 105 L (67 proc.), u 32 L (20 proc.) wykazano R z zakresu 11 - 15 proc. stwierdzono u 11 L (7 proc.). R 15 proc. stwierdzono u 9 L (6 proc.). Na 157 L 89 L (57 proc.) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. Średnie wartości RR dla całej grupy wynosiły: 125 ń 16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82 ń 9 mmHg dla RR ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevention of ischemic heart disease (IHD) and the control of risk factors is recommended for both patients and their doctor. Aim: To assess the occurrence of IHD risk factors and to estimate the risk of coronary event (RCE) in next 10 years among physicians (Ph) - participants of 5th International Congress of PCS 2001 in Warsaw. Methods: Questionnaire study (age, sex, IHD risk factors, life style), lipid profile assessment, single blood pressure measurements (BP) in group of 157 Ph, (61 males (M) and 96 females (F), mean age 46 ń 13). Results: Total cholesterol level (TC) 160 mg/dL was found in 11 Ph (7 p.c.), 160-199 mg/dL in 44 Ph (28 p.c.), 200 - 239 mg/dL in 57 Ph (36 p.c.), 240 - 280 mg/dL in 45 Ph (29 p.c.) and 280 mg/dL in 10 Ph (6 p.c., 7 F). Mean value of TC to HDL cholesterol (HDL-C) ratio was 4.95 ń 1.3. Mean RCE for the whole study group was 5 p.c. RCE was less than 6 p.c. in 105 Ph (67 p.c.), RCE 6-10 p.c. in 32 Ph (20 p.c.), RCE 11 - 15 p.c. in 11 Ph (7 p.c.) and RCE 15 p.c. in 9 Ph (6 p.c.). 89 Ph (57 p.c.) checked TC in previous 2 years. Mean systolic BP (SBP) for the whole study group was: 125 ń 16 mmHg and mean diastolic BP (DBP) was 82 ń 9. 32 Ph (20 p.c.) had prior the history of hypertension. In 14 Ph (44 p.c.) with the history of hypertension a single measurement of BP reveled SBP ň 140 mmHg and in 9 Ph with history of hypertension (28 p.c.) DBP ň 90 mmHg. Only in 12 Ph (38 p.c.) with the history of hypertension normal ...


  12/24

  Tytuł oryginału: Przydatność gastronomii w chirurgii przewodu pokarmowego : praca doktorska
  Autorzy: Temler Marcin, Grabowski Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19680

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/24

  Tytuł oryginału: Kąt rozdwojenia aorty jako jeden z czynników rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach kończyn dolnych : praca doktorska
  Autorzy: Grabowski Krzysztof, Grzybiak Marek (promot.).; Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Elblągu
  Źródło: 2002, 109 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20110

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/24

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza metody Endera i metody stabilizacji śrubopłytką DHS w leczeniu złamań przezkrętarzowych kości udowej
  Autorzy: Walo Roman, Semenowicz Jacek, Grabowski Marcin, Komarek Marcin, Czuma Przemysław
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.130-132, tab., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/24

  Tytuł oryginału: Rehabilitation after total-knee-arthroplasty
  Autorzy: Grabowski Michael T. W. von, Palme Eckhard, Grabowski Vilia von
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.266-269, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/24

  Tytuł oryginału: Analiza różnych czynników etiologicznych mogących sprzyjać powstaniu gonartrozy w grupie 320 chorych leczonych alloplastyką stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowski Michał T. W. von, Palme Eckhard, Grabowski Vilia von
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.271-272, bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/24

  Tytuł oryginału: Kształcenie lekarzy dentystów w Warszawie w okresie międzywojennym.
  Tytuł angielski: The training of dentists in Warsaw between the I and II world war.
  Autorzy: Grabowski Paweł, Wanyura Hubert, Samolczyk-Wanyura Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.607-613, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: W pracy opisano rozwój szkolnictwa stomatol. w Warszawie okresu międzywojennego. To wówczas powstała w Warszawie pierwsza w kraju wyższa uczelnia dentystyczna. Jej utworzenie stało się impulsem do rozpoczęcia reformowania i ujednolicania nauczania dentystyki - procesu, który chociaż przerwany przez działania wojenne w czasie drugiej wojny światowej, wpłynął istotnie na sposób obecnego kształcenia przyszłych lekarzy stomatologów. Celem ówczesnej reformy było przede wszystkim takie wykształcenie lekarzy dentystów, aby swoją wiedzą i umiejętnościami nie odbiegali od poziomu lekarzy z innych krajów Europy zachodniej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the development of dental training in Warsaw in the period between the I and II world war. The first dental school in Poland was estabilished here. The estabilishment of the school was stimulus to start reforming and uniting the process of teaching dentistry, which was interrupted by the II world war, and had a significant influence of the current system of training future dentists. The aim of the reformers was above all for Polish dentists to achieve the same level of knowledge and competence as that attained by dentists in other Western European countries.


  18/24

  Tytuł oryginału: Patologia zarządzania. Mobbing - zjawisko przemocy psychicznej w miejscu pracy.
  Autorzy: Grabowski Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.29-37, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  19/24

  Tytuł oryginału: Stratyfikacja ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych - od badań klinicznych do modelu optymalnego.
  Tytuł angielski: Risk stratification in acute coronary syndromes - from clinical trials to optimal model.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.5-11, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with acute coronary syndromes (ACS) are a diverse population. Evidence is available from recent large clinical trials for important subgroups of patietns who are at higher risk of adverse outcomes. An emerging approach to ACS is to use a comprehensive approach to risk assessment. Models have been developed to predict the risks of death, nonfatal myocardial infarction or severe recurrent ischemia in patients with ACS. Risk stratification with scoring system on admission offers the best way to identify patietns who would benefit most from both inasive treatment and platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors. Clinical predictors can be used in risk stratification and are also helpful in assisting in triage of ACS patients to the coronary care unit versus a monitored bed or even a cardiac step-down unit. The following paper summarises the contemporary rules for ACS risk stratification.


  20/24

  Tytuł oryginału: Jubileusz 75-lecia urodzin profesora Heinza Mittelmeiera.
  Tytuł angielski: In honor of the 75th birthday of Prof. Heinz Mittelmeier.
  Autorzy: Grabowski Michał v.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.653-656, il.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mittelmeier
 • Heinz 1929-


  21/24

  Tytuł oryginału: Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami miejsca operowanego.
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr B., Grabowski Marek
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.72-75, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W 1992 roku z ogólnej puli 4,5 miliarda dolarów, wydanych w związku z wystąpieniem zakażeń szpitalnych, 36 proc. przeznaczono na ZMO. Analizy PTZS, dotyczące kosztów zakażeń szpitalnych, szacują roczne nakłady spowodowane wystąpieniem ZMO na około 420 000 zł, natomiast koszty związane z przedłużonym pobytem chorego w szpitalu na 330 000 zł w skali całego kraju.


  22/24

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego zwężenia lewego ujścia tętniczego u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Follow up after surgical treatment of aortic stenosis in the elderly.
  Autorzy: Grabowski Maciej, Hryniewiecki Tomasz, Orłowska-Baranowska Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.341-348, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost populacji ludzi w podeszłym wieku. Postęp i rozwój kardiochirurgii spowodował, że operacyjne leczenie schorzeń serca przeprowadza się u pacjentów w 7 i 8 dekadzie życia. Cel pracy: Ocena wyników wczesnych i odległych leczenia operacyjnego zwężenia zastawki aortalnej u osób po 74 rż. badanych w Klinice Wad Nabytych Serca w latach 1993-2001. Materiał i metody: Badaniem objęto 43 pacjentów (wiek 74-83 lat) z gradientem przezzastawkowym 60 - 150 mm Hg (średnio 104 mm Hg). Rozpoznanie wady serca, ocenę stopnia zaburzeń hemodynamicznych i kwalifikację do leczenia operacyjnego ustalono na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych. W obserwacji wczesnej (30 dni) i odległej (średnio 32 miesiące) oceniano wydolność czynnościową według klasyfikacji NYHA oraz parametry echokardiograficzne lewej komory. Powyższe parametry porównano w grupie chorych z zastawką mechaniczną vs. biologiczną. Wyniki: U 17 pacjentów wszczepiono zastawkę biologiczną, a u 27 - mechaniczną. Nie zanotowano zgonów śródoperacyjnych. We wczesnym okresie pooperacyjnym zmarł 1 chory. Powikłania pooperacyjne dotyczyły ogółem 76 proc. pacjentów. W obserwacji wczesnej stwierdzono istotną poprawę wydolności czynnościowej. Parametry echokardiograficzne lewej komory i jej kurczliwość nie zmieniły się istotnie po operacji, jedynie objętość końcoworozkurczowa wykazywała znamienną poprawę. W obserwacji odległej wystąpiły 3 zgony, nie odnotowano powikłań zakrzepowo-zatorowych ani krwotocznych. Stwierdzano dalszą poprawę stanu klinicznego, badania echokardiograficznie wykazywały istotną poprawę funkcji lewej komory...

  Streszczenie angielskie: Introduction: During the past 20 years geriatric population has grown in size. Nowadays patients 70-80 years old (even older) undergo cardiac surgery. The aim of the study: To determine outcome of aortic valve replacement due to aortic stenosis in patients over 74 years old. Material and methods: Every patients undergo clinical, echocardiographic and chest X-ray examination before surgery, 30 days after and in late observation (mean 32 months). The group consisted of 43 patients (age: 74-83 years) with transvalvular gradient 60-150 mm Hg. Results: In 17 patients biologic heart valve prostheses were implanted, whereas in 27 mechanical. Early mortality - 1. Postoperative complications concerned 76 p.c. of paitents. Echocardiographic parameters of left ventricle didn't improve significantly in early observation (except left ventricular end-diastolic volume). In late observation (mean 32 months) 3 deaths were confirmed. The significant improvement of physical efficiency and echocardiographic parameters of left ventricle were observed. Conclusions: The age is not a contraindicaiton for aortic valve replacement. Postoperative complications are common, but do not lead to death. The improvement of physical efficiency and echocardiographic parameters of left ventricle were observed. There are not differences of outcome in patients with biological or mechanical heart valve.


  23/24

  Tytuł oryginału: Stres w miejscu pracy - kosztowny i niebezpieczny.
  Autorzy: Grabowski Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.41-45, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia


  24/24

  Tytuł oryginału: Spondylometryczna ocena kręgosłupa w chronicznej chorobie krążków międzykręgowych L4-L5 i L5-S1 : praca doktorska
  Autorzy: Grabowski Andrzej, Biliński Piotr Jacek (promot.).; Akademia Medyczna [im. Ludwika Rydygiera] w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20740

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: