Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRABOWSKA-GAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych z tętniakiem brzusznego odcinka aorty leczonych wszyciem protezy naczyniowej.
Tytuł angielski: Eearly complications after abdominal aortic aneurysms repair.
Autorzy: Grabowska-Gaweł Anna
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.157-161, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano rodzaj i częstość występowania wczesnych powikłań pooperacyjnych w grupie 113 chorych (19 kobiet i 94 mężczyzn) w wieku 45-83 lat (średnia 65,3 ń 8,1) operaowanych w trybie planowym z powodu tętniaka brzusznego odcinka aorty. Chorych podzielono na dwie grupy (I i II) w zależności od sposobu znieczulenia. Grupę I stanowił 74 chorych operaowanych w skojarzonym znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym, zaś grupę II - 39 chorych operowanych tylko w znieczuleniu ogólnym. Wczesne powikłania pooperacyjne niepowikłane śmiercią wystąpiły u 23 chorych (20,4 proc.), przy czym u 8 chorych grupy I (7,1 proc.) i u 15 chorych grupy II (13,3 proc). Najczęstszym powikłaniem w obu grupach chorych było ostre niedokrwienie kończyn dolnych (6, 2 proc.), a w grupie II dodatkowo pooperacyjne powikłania płucne, co wydaje sie być spowodowane mniej skuteczną dożylną analgezją pooperacyjną. Nie stwierdzono związku pomiędzy obciążeniami przedoperacyjnymi i częstością powikłań pooperacyjnych. Stwierdzono natomiast silny związek pomiędzy czasem trwania zabiegu operacyjnego i wielkością tętniaka a częstością powikłań. Spośród 113 badanych chorych zmarło 25 (22,1 proc.) przy czym z przyczyn sercowopochodnych 8 proc., zaś z przyczyn pozasercowych - 14,2 proc.; w grupie tej główną przyczyną zgonu był wstrząs septyczny. Częstość zgonów była istotnie wyższa w grupie chorych z powikłaniami pooperacyjnymi.

  Streszczenie angielskie: This is the quantitative and qualitative analysis of early postoperative complications in the group of one-hunderd and thirteen adults (19 females, 94 males), aged 45-83 yrs (mean 65.3 ń 8.1) scheduled for elective abdominal aneurysms repair. Patients were divided in two groups according to the method of anaesthesia. Patients of the group I received general anaesthesia with epidural block, patients of group II - general anaesthesia only. 23 patients (20.4 p.c.) developed early complications (8 - 7.1 p.c. of the group I and 15 - 13.3 of group II), with the most common beaing acute lower extremity ischemia and respiratory distress (group II). There was a significant correlation between time of surgery and/or size of aneurysm and incidence of complications. 15 patients (13.3 p.c.) died, because of cardiovascular insufficiency (4), septic shock (5), coagulopathy and/or bleeding (5) and embolism 91). Mortality was higher among patients with early postoperative complications.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przydatność dostawowego stosowania bupiwakainy i morfiny u chorych poddanych artroskopii stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł A[nna], Polańska M., Skrzynecki M[arian], Gaweł K.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.247-249, tab., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Przydatność łącznej analgezji podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowej u chorych poddanych endoprotezoplastyce stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł Anna
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.250-252, tab., bibliogr. 7 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: