Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRABIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena współistnienia objawów zakażenia Chlamydia trachomatis i przeciwciał, przeciwplemnikowych w nasieniu mężczyzn leczonych z powodu niepłodności.
Tytuł angielski: Evaluation of the coexistence of Chlamydia trachomatis infection symptoms and antispermatozoonal antibodies in the sperm of men treated because of infertility.
Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Sobociński Zbigniew, Kotzbach Roman, Grabiec Marek
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.583-587, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy nasienia oraz obecności przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w surowicy krwi i przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu u 187 leczonych pacjentów. Stwierdzono, że skuteczne leczenie infekcji chlamydiowej przyczynia się do istotnego obniżenia miana przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Material infertility has become an increasing problem of contemporary medicine. It is acknowledged that the responsibility for this fact is placed in half with the male factor. To a great degree it is caused by existence of male genitals inflamatory procesess. Aim: Evaluation of the influence of Chlamydia infection on the level of anti-spermatozoonal antibodies /p.p.p./in sperm. Material: Research encompassed 187 men treated at the Regional Andrological Outpatient Clinic and the Clinic Treating Marital Inferlity of Dr. J. Biziel Regional Hospital in Bydgoszcz. Results: Lowering of p.p.p. titre was observed in men treated for Chlamydia trachomatis infection. Lowering of the p.p.p. level was grater after the first course of treatment. Whereas the subsequent ones were not so distinct. Conclusions: Treatment of male genitals inflammatory processes influence the lowering of p.p.p. titre in men with decreased fertility. It was confirmed as a results of treating men with Chlamydia trachomatis infection.


  2/6

  Tytuł oryginału: Rola leptyny w rozrodczości u ludzi.
  Tytuł angielski: The role of leptin in human reproduction.
  Autorzy: Grabiec Marek, Szymański Wiesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.870-876, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego leptyny, hormonu wytwarzanego przede wszystkim w tkance tłuszczowej, w aspekcie jej roli w rozrodczości. Omówiono budowę, mechanizm działania oraz wpływ na wydzielanie innych hormonów. Przedstawiono zachowanie się stężeń hormonu w cyklu płciowym, w przebiegu ciąży i połogu oraz we wspomaganym rozrodzie. Wydaje się, że obniżone stężenia leptyny wpływają korzystnie na rozwój oocytów i zarodków we wczesnych fazach rozwoju, na przebieg procesu implantacji, a jej ocena może być wykorzystana w klinice dla określenia zywotności embrionów w programie IVF. Jednak na podstawie własnych obserwacji uważamy, że przydatność oznaczeń leptyny i jej receptorów we wspomaganym rozrodzie wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: The article reviews the current literature about leptin, a hormone produced mainly in the adipose tissue, in terms of its role in reproduction. The structure of leptin, its biological activity as well as its influence on secretion of ther hormones has been discussed. The leptin concentrations during the ovulatory cycle, pregnancy puerperium and assisted reproduction have been presented. It has been suggested that leptin may have an advantageous effect not only on oocyte and zygote development in the early stages, but also on the process of implantation and therefore its evaluation may be useful for the clinical determination of embrion quality in IVF-ET program.


  3/6

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie guzów torbielowatych jajnika metodą laparoskopową
  Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Grabiec Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.47-52, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania gęstości naczyniowej jako czynnika rokowniczego w rakach trzonu macicy o niskim stopniu zróżnicowania.
  Tytuł angielski: Microvessel density index as a prognostic factor in a low histologic differentiation stage of endometrial carcinoma.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Fórmaniak Jacek, Szymański Marek, Grabiecut. Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.951-955, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 58 chorych na niskozróżnicowane postacie raka endometrium G2 i G3 w stopniu zaawansowania klinicznego IIB. Badano nasilenie angiogenezy w pierwotnym guzie trzonu macicy, w grupie pacjentek z nawrotem choroby po uprzednim leczeniu operacyjnym i radiologicznym. Do znakowania naczyń stosowano przeciwciała CD-31. Uzyskane wartości gęstości naczyniowej porównywano z wartościami napotkanymi u chorych bez nawrotów choroby. Zaobserwowano wyższe wartości gęstości naczyniowej u pacjentek z nawrotem raka endometrium.

  Streszczenie angielskie: Objective: Angiogenesis in malignant tumors is a prognostic factor associated with tumor growth and metastasis. Studies of angiogenesis in breast, prostate and lung cancer showed that neovascularisation correlates with likelihood of metastasis and recurence. Our styd was to evaluate microvessel density as a prognostic factor in endometrial cancer. Methods: Between 1995-1999, 58 women were treated for endometrial carcinoma. The primary treatment consisted of total abdominal hysterectomy, bilateral salpingoophorectomy and pelvic lymphadenectomy. The microscopic examination of paraffin blocks showed the areas of the deepest myometrial invasion. The microvessels within the invasive cancer were highlighted by means of immuno-cytochemical staining to detect CD-31 antigen. Results: Microvessel count was related to likelihood of recurrence. We found statistically significant differences between patients who died after operation and patients with nonrecurrence process. All patients were in the same stage and grade of endometrial carcinoma. Conclusion: Microvessel density index seems to be an important factor for planning postoperation treatment in endometrial carcinoma.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników rokowniczych u kobiet operowanych z powodu raka trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected risk factors in patietns operated for uterus body carcinoma.
  Autorzy: Grabiec Marek, Szymański Marek, Szymański Wiesław, Fórmaniak Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.956-961, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono wpływ wybranych czynników prognostycznych na 5-letnie przeżycie u 280 pacjentek z rakiem trzonu macicy. Wykazano, że najbardziej istotnymi czynnikami prognostycznymi były: głębokość naciekania mięśniówki, niski stopnień zróżnicowania nowotworu oraz wiek chorych. U chorych z nadwagą i miernego stopnia otyłością (BMI 25-34) stwierdzono najwyższy przewidywany okres przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Uterus body carcinoma ranks among to the most common malignant neoplasms. It is of special interest what kind of factor influences onthe survival span of treated patients. Design: Evaluation of selected risk factors such as: age, obesity, clinical stage, type and hystologic differentiation and proliferation depths on the 5-year survival span. Materials and Methods: /Due to our research we analyzed 280 endometrium samples of patients with the diagnosis of endometrial cancer, who*.../ Analysis was made on the gorup of 280 endometrium carcinoma patients, whowere operated in the Department of Obstetrics and Women diseases, University School of Medicine in Bydgoszcz in 1982-2000 period. 221 of the total number of patietns (78,8 p.c.) were in the cancer stage I, while 33 (11,9 p.c.) in stage II, followed by 26 (9,3 p.c.) in stage III. Results: The highest percentage of 5-year survival time was observed in the gorup of patients under age of 50. In patietns with the clinical stage I and proliferation depths under 1/2 of myometrum the percentage of 5-year survival time was 91 p.c. Adenocarcinoma was the most common type of cancer and also with the best prognosis (81 p.c. of 5-year survival). Neither histologic differentiation G1 nor G2 have an influence on the survival time of oeprated patients. Conclusions: 1. The proliferation depths, hystologic type of the endometrial carcinoma and clinical stage are the major prognostic factors for the uterus body carcinoma. 2. Endometrial carcinoma in the group of patietns under age of 50 is connected with the higher percentage of five-year survival time.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników rokowniczych u kobiet operowanych z powodu raka trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected risk factors of patients operated for uterus body carcinoma.
  Autorzy: Grabiec Marek, Szymański Marek, Szymański Wiesław, Fórmaniak Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.997-1002, tab., bibligor. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono wpływ wybranych czynników prognostycznych na 5-letnie przeżycie u 280 pacjentek z rakiem trzonu macicy. Wykazano, że najbardziej istotnymi czynnikami prognostycznymi były: głębokość naciekania mięśniówki, niski stopień zróżnicowania nowotworu oraz wiek chorych. U chorych z nadwagą i miernergo stopnia otyłością (BMI 25-34) stwierdzono najwyższy przewidywany okres przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Uterus body carcinoma belongs to the most common malignant neoplasms. It is of psecial interest, what kind of facotr influence on the survival time of treated patients. Design: Evaluation of selected risk factors such as: age, obesity, clinical stage, type and hystologicl differentiation and proliferation depths on the 5-year survival time. Materials and Methods: Analysis was made on the material of 280 endometrium carcinoma patients, who were operated in the Department of Obsteterics and Women Diseases, University School of Medicine in Bydgoszcz during 1982-2000 period. 221 of totoal amount of patients (78,8 p.c.) were in the cancer stage I, while 33 (11,9 p.c.) in stage II, followed by 26 (9,3 p.c.) in stage III. Results: The highest percentage of 5-year survival time was observed in the group of patietns under the age of 50. In patients wiht the clincial stage I and proliferation depths under 1/2 of myometrum the percentage of 5-year survival time was 91 p.c. Adenocarcinoma was the most common type of cancer and also with the best prognosis (81 p.c. of 5-year survival). Neither histologic differentiation G1 nor G2 have an influence on the survival time of operated patietns. Conclusions: 1. The proliferation depths, hystologic type of the endometrial carcinoma and clincial stag eare the major prognostic facotrs for the uterus body carcinoma. 2. Endometrial carcinoma in the group of patient sunder the age of 50 is connected with the higher percentage of five-year survival time.

  stosując format: