Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRABARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Selektyna E we krwi chorych na niestabilną dusznicę bolesną.
Tytuł angielski: E selectin in blood of patients with unstable angina pectoris.
Autorzy: Grabarczyk Ewa, Wodyńska Teresa, Paczuski Ryszard, Kotschy Maria
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.29-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczki adhezyjne uwolnione z powierzchni komórek wykrywane są we krwi i płynach ustrojowych, określono je jako rozpuszczalne (s) (ang. solube) lub krążące (c) (ang. circulation). W immunologiczno-zapalnym procesie uszkodzenia śródbłonka niewątpliwie zaangażowana jest selektyna E. Celem pracy było oznaczenie stężenia rozpuszczalnej selektyny E w osoczu chorych na niestabilną dusznicę bolesną. U chorych tych toczący się proces miażdżycowy może doprowadzić do dysfunkcji śródbłonka naczyń. W osoczu z dodatkiem cytrynianu 94 chorych na dusznicę bolesną stwierdzono statystycznie istotnie wyższe stężenie selektyny E niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic zależnych od współistniejących czynników ryzyka, takich jak: wysokie stężenie cholesterolu w surowicy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy palenie papierosów. Podwyższone stężenie nie zależało od wieku. Selektynę E (sE-selectin) oznaczono w osoczu z dodatkiem cytrynianu metodą immunoenzymatyczną ELISA, przy użyciu zestawu firmy Bender Medsystems.

  Streszczenie angielskie: Adhesive molecules released from cellular surface, detected in body blood and liquids were determined as soluble or circulatory. In immunologically inflammatory process resulting from endothelium damage E-seletin is undoubtedly involed. The aim of this investigation was the concentration assessment of soluble E-selectin in blood serum in patients suffering from unstable angina pectoris. The expanding ather atheramotous process may bring about vascular endothelium dysfunction. In blood serum with citrate of 94 angina pectoris patients one found statistically higher E-selectin concentration than in control group. On the other hand, no statiscally relevant differences were found pertaining to coexistent risk factor such as: high level of cholesterol in blood serum, hypertension, diabetes mellitus or smoking. Increased concentration was not age related. E-selectin was deterined in citrate blood serum by ELISA immunoenzymatic method using Bender Medsystems kit.


  2/6

  Tytuł oryginału: Przyczyna pęknięcia śrub systemu 2S Diapason po stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa lędźwiowego. Badania właściwości mechanicznych i materiałowych stosowanego implantu.
  Tytuł angielski: The cause of 2S Diapason screw breakage after internal lumbar fixation: studies of the mechanical and material properties of the implant.
  Autorzy: Kolasa P., Grabarczyk J., Depczyk T.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.492-497, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Oddziale Neurochirurgii WSS im. M. Kopernika w Łodzi w latach 1994-99 niestabilne złamania kręgosłupa lędźwiowego leczono operacyjnie stosując instrumentalną stabilizację wewnętrzną międzytrzonową z zastosowaniem stabilizatorów różnych firm. W jednym przypadku na 22 stabilizacje stwierdzono powikłanie w postaci pęknięcia stabilizatora. Celem pracy było znalezienie przyczyny pęknięcia śrub systemu 2S firmy Stryker-Diapason. Wykonane badania materiałowe implantów oraz badania właściwości mechanicznych zastosowanego implantu nie wykazały oznak zmęczenia materiału, nie zauważono wady materiałowej, natomiast badania w mikroskopie skaningowym potwierdziły teorie kruchego pęknięcia materiału w wyniku przeciążenia. Badanie to przyczyniło się do mocowania śrub w trzonach kręgów w sposób zmniejszający siłę obciążającą implant.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu ekspresji oraz wpływu stymulacji ekspresji receptorów retrowirusowych PiT1 i PiT2 na efektywność transdukcji komórek nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Grabarczyk Piotr, Mackiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], V, 81 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20262

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  4/6

  Tytuł oryginału: Expression of PiT1 and PiT2 retroviral receptors and transduction efficiency of tumor cells.
  Autorzy: Grabarczyk Piotr, Wysocki Piotr J., Gryska Katarzyna, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.333-339, il., bibliogr. [10] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Recombinant retroviral vectors are still the most common gene delivery vehicles for gene therapy purposes, especially for construction of genetically modified tumor vaccines (GMTV). However, theses vehicles are characterized by relatively low titre and in the case of many tumor cell lines, low transduction efficiency. We constructed bicistronic retroviral vector pseudotypes of amphotropic murine leukemia virus (A-MuLV) and gibbon ape elukemia virus (GaLV), encoding enhanced green fluorescent protein (EGFP) as a rapid and easily detectable reporter gene. Transduction of five different human melanoma and four renal carcinoma cell lines by these two virus pseudotypes revealed differences in transduction efficiency, which wase markedly lower for the renal carcinoma cell lines. Stimulation of retroviral receptor expression (PiT1 and PiT2) by phosphate depletion induced a limited increase of receptor mRNA levels, but did not improve the gene transfer efficiency. In contrast, simultaneous transduction with both vector psuedotypes markedly increased the transduction efficiency, compared to GaLV or A-MuLV alone. The same effect could be achieved by several repeated exposures of target cells to fresh vector preparation. Overexpression of GaLV receptor (PiTq) in target cells significantly increased the transduction rate and enabled retrovirus mediated gene transfer into the cells which normally are not transducible by GaLV pseudotypes. We demonstrated that, using different transduction strategies, the relatively inefficient, widely used retroviral vector systems could be significantly improved.


  5/6

  Tytuł oryginału: Opieka okołoporodowa w Polsce i przestrzeganie praw pacjenta w świetle opinii konsumenckiej : analiza danych z lat 1999-2002
  Opracowanie edytorskie: Grabarczyk Magdalena (oprac.), Kubicka-Kraszyńska Urszula (oprac.), Otffinowska Anna (oprac.), Teleżyńska Agata (oprac.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Rodzić po Ludzku 2002, 54 s. : il., tab., bibliogr. s. 53-54, 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo


  6/6

  Tytuł oryginału: Genetycznie modyfikowane komórki dendrytyczne w terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Genetically modified dendritic cells as a cancer treatment strategy.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Grabarczyk Piotr, Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Kowalczyk Dariusz W., Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.637-642, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki dendrytyczne (DC), najefektywniejsze z komórek prezentujących antygen, zostały odkryte ponad 30 lat temu. Ich rola, polegająca na aktywacji antygemowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczą limfocyty CD4+ i CD8+, jest kluczowa w procesie indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej. Z tego powodu immunizacja chorych na nowotwory przy zastosowaniu DC prezentujących antygeny nowotworowe była uważana za bardzo obiecującą strategię terapeutyczną. Do tej pory na świecie przeprowadzono wiele badań klinicznych, mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionek nowotworowych opartych na karmionych antygenami DC. Niestety, "karmienie" DC określonymi peptydami ma kilka ograniczeń: (1) krótki okres półtrwania kompleksów MHC-peptyd, (2) konieczność dobierania odpowiednich peptydów dla określonych haplotypów MHC u różnych pacjentów, (3) wyłączna prezentacja przez DC tylko określonych epitopów antygenowych. Możliwości genetycznej modyfikacji DC umożliwiły stworzenie nowych strategii terapeutycznych dla chorych na nowotwory. W różnych modelach zwierzęcych, DC modyfikowane genami kodującymi antygeny nowotworowe lub czynniki immunostymulujące indukowały efektywną odpowiedź przeciwnowotworową. Ostatnio, na podstawie obiecujących badań na modelach zwierzęcych, rozpoczęto pierwszą próbę kliniczną immunizacji chorych z rakiem stercza przy zastosowaniu genetycznie modyfikowanych DC.

  Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs), the most potent APCs have been discovered almost 30 years ago. Due to priming of antigen-specific immune responses mediated by CD4+ and CD8+ lymphocytes, DCs are crucial for the induction of adaptive immunity against cancer. Therefore, vaccination of cancer patients with DCs presenting tumor associated antigens (TAAs) have been believed to be a promosing anti-cancer strategy. Unit now multiple clinical trials have been carried out in order to evaluate the safety and efficacy of cancer vaccines based on antigen-pulsed DCs. However, pulsing of DCs with particular peptides has several disadvantages: (1) short-time duration of antigen-MHC complexes, (2) requirement for matching of defined peptides with MHC complexes and (3) exclusive presentation of single antigen epitopes. Application of gene transfer technologies in the field of DCs-based vaccines made possible the development of novel, anti-cancer immunization strategies. In several animal models, DCs modified with genes encoding TAA or immunostimulatory proteins have been shown to be effective in induction of anti-tumor immune responses. Based on these encouraging results, a first clinical trial of vaccination of prostate cancer patients with gene modified DCs has been recently initiated.

  stosując format: