Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOSPODAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Coryneform bakterie - nie doceniony czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych?
Tytuł angielski: Coryneform bacteria - an underestimated aetiological factor of hospital infections?
Autorzy: Mikucka Agnieszka, Gospodarek Eugenia
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.41-43, bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Drobnoustroje izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
  Tytuł angielski: Microorganisms isolated from patients treated at the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier's Medical University of Bydgoszcz.
  Autorzy: Gospodarek Eugenia, Kania Iwona, Kruszyńska Ewa, Ulatowska Beata, Mikucka Agnieszka, Talar Jan
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.131-133, bibliogr. 13 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Drobnoustroje Gram-dodatnie izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Gram-positive microorganisms isolatd from patients treated in the Department and Clinic of Rehabilitation at Rydygier Medical University in Bydgoszcz, Poland, 2000-2001.
  Autorzy: Gospodarek Eugenia, Ulatowska Beata, Powierska-Czarny Jolanta, Talar Jan, Łukowicz Małgorzata
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.75-80, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badań była ocena występowania Gram-dodatnich drobnoustojów izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji SPSK AM w Bydgoszczy. Materiały i metody. Materiał do badań stanowiły 533 próby kliniczne pochodzące od pacjentów hospitalzowanych w latach 2000-2001. Badania obejmowały 484 szczepów drobnoustrojów Gram-dodatnich izolowanych z materiałów klinicznych. Identyfikację bakterii prowadzono w oparciu o ich cechy morfologiczne. Gatunki identyfikowano wykorzystując testy API 200 STREP, API STAPH (bioM‚rieux). Antybiotykowrażliwość analizowanych szczepów oznaczano metodą krążkowo-dyfuzyjną. Wyniki. Najczęściej izolowano Enterococcus sp. (46,8 proc.) i Staphylococcus sp. (31,5 proc.), w dalszej kolejności Corynebacterium sp. (9,1 proc.) i Streptococcus sp. (6,6 proc.). Spośród enterokoków najliczniej reprezentowany był E. faecalis (92,9 proc.) oraz E. faecium (7,1 proc.). Wszystkie izolowane szczepy enterokoków były wrażliwe na glikopeptydy. Ponad 90 proc. szczepów Enterococcus sp. było wrażliwych na nitrofurantoinę. Około 44 proc. szczepów było wrażliwych na wysokie stężenie gentamycyny i 17,9 proc. na cyprofloksacynę. W tym okresie było izolowanych ogółem 24 (53,4 proc.) szczepy CNS objemujące gatunki S. epidermidis, S. hominis, S. haemolyticus, S. warnei, S. capitis, S. simulans oraz 21 (46,7 proc.) szczepy S. aureus. Prawie 92 p.c. szczepów CNS i 81 proc. szczepów S. aureus wytwarzało penicylinazę. Metycylinooporność ...

  Streszczenie angielskie: Background. The purpose of our study was to evaluate the occurrence of Gram-positive microorganisms isolated from patients hospitalized in the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier Medical University in Bydgoszcz. Materials and methods. The material analyzed consisted of 533 clinical samples collected from patients hospitalized in 2000-2001. The study included 485 Gram-positive bacterial strains isolated from clinical material. Morphological characteristics (bioM‚rieux). The isolates were screened for antimicrobial susceptibility by the disk-diffusion method. Results. The most often isolated bacteria were Enterococcus spp. (46.8 p.c.) and Staphylococcus spp. (31.5 p.c.), followed by Corynebacterium spp. (9.1 p.c.) and Streptococcus spp. (6.6 p.c.). The most frequently identified Enterococcus species were E. faecalis (92.9 p.c.) and E. faecium (7.1 p.c.). All the Enterococcus strains were susceptible to glycopeptides. More than 90 p.c. of the Enterococcus isolates were sensitive to nitrofurantoine, about 44 p.c. to high concentrations of gentamycin, 17.9 p.c. to ciprofloxacin. During this period, a total of CNS strains 24 (53.4 p.c.) were isoalted, including S. epidermis, S. hominis, S. haemolyticus, S. warnei, S. capitis, and S. simulans, and 21 strains of S. aureus (46.7 p.c.). 92 p.c. of all the tested CNS isolates and 81 p.c. S. aureus were found to produce penicylinase. Methicillin resistance was much more frequent in the CNS strains (80 p.c.) ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej dla studentów I roku wydziału lekarskiego i wydziału lekarsko-stomatologicznego : praca zbiorowa
  Autorzy: Ferens-Sieczkowska Mirosława, Gospodarek Aniela, Kątnik-Prastowska Iwona, Kłonowska Małgorzata, Kratz Ewa, Orczyk-Pawiłowicz Magdalena, Przybysz Magdalena, Pupek Małgorzata
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 120 s. : il., tab., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,730


  5/6

  Tytuł oryginału: Corynebacterium urealyticum - antybiotykowrażliwość, właściwości enzymatyczne i adhezyjne.
  Autorzy: Mikucka Agnieszka, Gospodarek Eugenia
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.70, 72, 74-75, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z cech warunkujących chorobotwórczość drobnoustrojów, które ułatwiają kolonizację makroorganzimów, jest obecność adhezyn na powierzchni komórki bakteryjnej. Ze względu na obecność receptorów na powierzchni erytrocytów, hemaglutynacja jest jedną z metod pozwalających na określenie adhezyn (hemaglutynin). Dużą i ważną grupę adhezyn stanowią molekuły związane z fimbriami.


  6/6

  Tytuł oryginału: Adhezja pałeczek Acinetobacter sp. do polimerów : praca doktorska
  Autorzy: Kraśnicki Krzysztof, Gospodarek Eugenia (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [3], 110 k. : il., bibliogr. 212 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20741

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: