Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GONTEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Udział czasu użytkowania uzupełnień protetycznych w etiopatogenezie zakażeń grzybiczych jamy ustnej.
Tytuł angielski: The correlation of the age of denture and the pathogenesis of oral candidiasis.
Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Rusiniak-Kubik Krystyna, Gontek Robert, Adamczyk Ewa
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.85-90, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze błony śluzowej jamy ustnej jest schorzeniem, które występuje dość często u pacjentów użytkujących ruchome, całkowite uzupełnienia protetyczne. W pracy oceniano wpływ czasu użytkowania protez na powstawanie infekcji grzybiczej błony śluzowej jamy ustnej. Badania przeprowadzono w grupie 94 pacjentów w wieku 45-84 lata. Stwierdzono związek wieku protez z częstością występowania zakażenia grzybiczego. Analiza korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi wykazała zależność dodatnią. Im dłużej były użytkowane uzupełnienia protetyczne, tym w większym odsetku przypadków stwierdzono wzmożoną proliferację grzybów drożdżopodobnych.

  Streszczenie angielskie: Oral candidiasis is a common disease occuring among complete denture wearers. The impact of dentures age on the fungal infections of oral mucous membrane was evaluated. The study concerned the group of 94 edentulous patients (45-84 years old) and revealed a positive correlation the age of dentures and the occurance of oral candidasis. In other words the longer the dentures were worn, the higher number of cases showed growth of Candidia albicans in micological examination.


  2/2

  Tytuł oryginału: Stan kliniczny błony śluzowej u pacjentów z zakażeniem grzybiczym jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Clinical state of the mucous membrane in patients with oral candidiasis.
  Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Rusiniak-Kubik Krystyna, Gontek Robert, Adamczyk Ewa
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.34-38, tab., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze błony śluzowej jamy ustnej jest schorzeniem, które dość często występuje u pacjentów użytkujących rozległe, osiadające uzupełnienia protetyczne. W pracy oceniano stan kliniczny błony śluzowej według zmodyfikowanej klasyfikacji Newtona u pacjentow z infekcją grzybiczą jamy ustnej. Badania przeprowadzono w grupie 94 pacjentów w wieku od 4 do 84 lat. Stwierdzono różnego stopnia stan zapalny podłoża protetycznego w 86,2 proc. badanych przypadków. Wykazano silną korelację pomiędzy wzrostem kolonii grzybów w badaniu mikologicznym a nasileniem stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej.

  stosując format: