Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOLUSIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Możliwości genetyki w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi
Autorzy: Szyfter Krzysztof, Golusiński Wojciech, Gajęcka Marzena, Gawęcki Wojciech, Jarmuż Małgorzata, Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Szukała Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.24-29, bibliogr. [14] poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Ekspresja markerów proliferacji Ki 67 i PCNA jako czynnik prognostyczny w raku płaskonabłonkowym krtani (morfometryczne oznaczanie indeksu barwliwości jąder - IB).
  Tytuł angielski: Prognostic significance of Ki 67 and PCNA expression in laryngeal squamous cell carcinoma (morphometric evaluation of labelling index - LI).
  Autorzy: Woźniak Aldona, Golusiński Wojciech, Kaczmarek Elżbieta, Kaczmarek Janusz, Kaczmarek Jolanta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.437-443, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 55 pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani badano aktywność proliferacyjną komórek z użyciem antygenów Ki67 i PCNA. Wyodrębniono jądra komórek nowotworowych, w których obecna była reakcja immunohistochemiczna, metodą segmentacji progowej. Oznaczono indeks barwliwości jąder (IB). Antygen jądrowy Ki67 był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych oraz lokalizacją guza w krtani. Nie uzyskano statystycznie istotnej różnicy między grupą M0 i M1 dla Ki67. Stopień wybarwienia jąder komórek nowotworowych dla PCNA był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych, obecnością odległych przerzutów oraz lokalizacją guza pierwotnego w krtani.

  Streszczenie angielskie: There are no certain histological or morphological critieria which would improve the precision of life expectancy and the selection of the most efficient methods of treatment in patients with squamous cell laryngeal carcinoma. The analysis of proliferation activity using immunohistochemical markers such as antigens Ki67 and PCNA may be helpful to evaluate the aggressiveness of neoplastic cells. The study was conducted in 55 patients (aged 36 - 86 years, mean 62 years), 52 men and 3 women. Immunohistochemical staining of antigens Ki67 and PCNA using avidin-biotin method was performed in all cases. Microscopic images were stored, then nuclei of neoplastic cells expressing immunohistochemical reaction were localized using level segmentation method. Next labelling index was calculated. The correlation was observed between the LI for Ki67 and tumor size (p 0.00001), stage (p 0.001), metastases to lymph nodes (p, 0.00001) and site (p 0.005). A weak correlation was observed between the LI for Ki67 and presence of distant metastases (p 0.06). The LI of neoplastic cells for PCNA was correlated with the tumor size (p 0.00001), stage (p 0.0001), metastases to lymph nodes (0.0001), site (p 0.005) and presence of distant metastases (p 0.03). On the ground of the obtained results both markers can be suggested for the morphological and biological evaluation of the neoplastic cells in laryngeal squamous cell carcinoma.


  3/6

  Tytuł oryginału: Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) jamy bębenkowej.
  Tytuł angielski: Nonchromaffinic paraganglioma (chemodectoma) of tympanic cavity.
  Autorzy: Szyfter Witold, Golusiński Wojciech, Leszczyńska Małgorzata, Kawczyński Marcin, Janicka-Jedyńska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.483-487, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyzwojak niechromochłonny jest guzem rozwijającym się z neuroektodermy. Charakteryzuje się obfitym unaczynieniem krwionośnym. Jest nowotworem histologicznie łagodnym, nie daje przerzutów, jednak ze względu na jego lokalizację, bogate unaczynienie i możliwość niszczenia kości uznawany jest za klinicznie złośliwy. W poniższej pracy przedstawiamy 3 przypadki guzów niechromochłonnych zlokalizowanych w jamie bębenkowej, leczonych operacyjnie.

  Streszczenie angielskie: Nonchromaffinic paraganglioma derives from neuroektoderma. It is charcterised by plenty vascularisation. Histopathologically it is a benign tumor, and doesn't give any metastases. Although because fo localisation, vascularisation and possibility of bone destruction is clinically malignant. In this paper we perent three cases of paragenglioma localised in tympanic cavity treated surgically.


  4/6

  Tytuł oryginału: Współistnienie polipa choanalnego i gruźlicy węzłów chłonnych.
  Tytuł angielski: Coexistence of choanal polyp and lymphnode tuberculosis.
  Autorzy: Golusiński Wojciech, Kaczmarek Jolanta, Wróbel Maciej, Bierła Joanna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.365-368, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek współistnienia polipa choanalnego i gruźlicy węzłów chłonnych u pacjenta skierowanego do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu z podejrzeniem złośliwego guza nosogardła i przerzutów do węzłów chłonnych. W toku przeprowadzonych badań ustalono wstępne rozpoznanie obecności polipa choanalnego i obustronnej limfadenopatii o niejasnej etiologii. Wykonany zabieg operacyjny i weryfikacja histopatologiczna otrzymanego materiału wykazały obecność ziarniniaków gruźliczopodobnych w węźle chłonnym bez obecności ewidentnego ogniska pierwotnego w jamie ustnej oraz typowego polipa zapalnego.

  Streszczenie angielskie: The author presents a case of coexistence of choanal polyp and lymphode tuberculosis in patiet refered to ENT Clinic of K. Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań with suspicion of nasophryngeal malignant tumor and lymphonode metastases. Performed surgery and histopathological evaluation of obtained tissues revealed lymphnode tuberculosis and polyp.


  5/6

  Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Szpitalny komitet terapeutyczny - zasady funkcjonowania.
  Autorzy: Golusiński Piotr, Michalak Mariusz, Ozorowski Tomasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.18-19
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: