Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOLNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Remarks on safety assessment, quality assurance, and diagnostic reference levels in medical X-ray imaging.
Autorzy: Golnik Natalia, Ratajczyk-Dziewięcka Małgorzata, Maciejewski Krzysztof
Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (1) s.15-22, bibliogr. 10 poz.
Sygnatura GBL: 306,499

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The new Polish legislation (Atomic Law) and recent recommendations of international organizations require to pay more attention to control the risk associated with the operation of medical radiation sources. A comprehensive regulatory framework is necessary to ensure that a consistent approach is applied to all elements of the safety system. The paper shortly describes how safety assessment fits into the regulatory process and provides some information on the elements of a safety assessment. Complementary to the safety assessment, a program of quality assurance, QA, should be implemented to periodically check all aparameters which influence the patient dose and the image quality. The last part of the paper concern the implementation of diagnostic reference levels, recommended as a practical tool to mange radiation dose to patients in diagnostic radiology and nuclear medicine.


  2/5

  Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 9: Fizyka medyczna
  Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), Nałęcz Maciej (przedm.), Pawlicki Grzegorz (red.), Pałko Tadeusz (red.), Golnik Natalia (red.), Gwiazdowska Barbara (red.), Królicki Leszek (red.).
  PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
  Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT 2002, XIII, [15], 596 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,581


  3/5

  Tytuł oryginału: Pomiary aktywności 131I zdeponowanego w tarczycy pacjentów w czasie badań diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Measurement of activity of 131I deposited in human thyroid during the medical examination.
  Autorzy: Pliszczyński Tomasz, Ośko Jakub, Filipiak Bogdan, Golnik Natalia, Haratym Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.530-533, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stworzenie nowego modelu fantomu oraz opracowanie metodyki dla kalibracji spektrometrycznych zestawów pomiarowych przenzaczonych do określania aktywności radiozotopu 131I w tarczycy u ludzi narażonych zawodowo na skażenia oraz pacjentów poddawanych diagnostyce tarczycy z wykorzystaniem 131I. Zaprojektowano i wykonano fantom wodny z symulacją płatów tarczycowych o stałej objętości (pojemniki w kształcie walca o objętości 13 cm**3 każdy) oraz możliwości płynnej regulacji ich położenia zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Wykonano kalibrację zestawu pomiarowego dla różnych efektywnych głębokości położenia tarczycy (w zakresie od 24 do 60 mm) przy zachowaniu standardowej odległości pomiędzy detektorem a powierzchnią szyi pacjenta oraz opracowano metodykę oceny tej głębokości na podstawie parametrów widma energetycznego. W efekcie uzyskano możliwość oceny aktywności radioizotopu 131I zdeponowanego w tarczycy niezależnie od efektywnej głębokości jego położenia. Wykonano pomiary z fantomem mające na celu ocenę błędów pomiarowych wynikających z odstępstw od standardowej geometrii pomiarowej. Poddano badaniu tarczycy 95 pacjentów Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, którym podano doustnie diagnostyczne dawki radioizotopu 131I (od 2 do 4 MB1) z zastosowaniem opracowanej metodyki pomiarowej. U ponad 96 proc. badanych oznaczono w tarczycy aktywność większą średnio o ok. 7 proc. niż przy zastosowaniu metody nieuwzględniającej wpływu efektywnej głębokości położenia tarczycy na wynik pomiaru...


  4/5

  Tytuł oryginału: Operacje artroskopowe w leczeniu chorób stawu skokowego goleniowego
  Autorzy: Żbikowski Piotr, Golnik Ryszard, Malesza Jacek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.260-262, bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Kształcenie i zadania inżynierów klinicznych.
  Tytuł angielski: Evaluation and tasks of clinical engineers.
  Autorzy: Pałko Tadeusz, Golnik Natalia
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.79-80, bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Inżynieria kliniczna jest definiowana jako dyscyplina, które obejmuje szeroko rozumiana inżynierie biomedyczną oraz umiejętność zarządzania technologiami medycznymi, a zwłaszcza aparaturą medyczną, w środowisku klinicznym. Podstawa istnienia tej dyscypliny jest kadra inżynierów klinicznych, której kształcenie opiera się na studiach technicznych oraz późniejszym kształceniu podyplomowym i praktyce zawodowej. Nadawanie uprawnień inżyniera klinicznego nie ma obecnie w Polsce formalnego statusu np. systemu certyfikacji, zalecanego w krajach Europy i USA.

  Streszczenie angielskie: Clinical engineering is a broad term which includes clinical applications of biomedical engineering and overall biomedical technology management in health care institutions. The qualification of the clinical engineer requires an approved engineering high-level education with further training and valid professional experience. At present, there is no estabilished system for accreditation of education and certification of professional status, as it is recommended in the European Union countries.

  stosując format: