Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOC
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/12

  Tytuł oryginału: Aktualne miejsce antagonistów wapnia w leczeniu chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: The current place of calcium channel antagonists in cardiovascular diseases treatment.
  Autorzy: Goch Jan Henryk
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.48-54, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of some multicentre randomised clinical investigations concerning the effectiveness of arterial hypertension and/or coronary heart disease treatment with calcium antagonists and indications for their applications. Attention has been paid to differentiation of this group of drugs, to therapeutical results of treatment connected with it, and also to sied effects occurrence.


  3/12

  Tytuł oryginału: Tissue-specific association of the human tyrosine hydroxylase gene with the nuclear matrix.
  Autorzy: Lenartowski Robert, Goc Anna
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (2) s.151-154, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Association of the human tyrosine hydroxylase (TH) gene with the nuclear matrix was studied using bovine matrices from tissues differing in expression of the gene. An in vitro binding assay was performed with fragments encompassing the -2300/+2300 region of the human TH gene. All fragments bound to the nuclear matrix from the adrenal medulla but none bound to that from the liver. A computer search of the sequenced part of the studied region revealed putative matrix attachment regions (S/MAR) - one in the promoter and two in the first intron. The (TCAT)n microsatellite repeat included in one the intronic S/MARs seems to influence the binding potential of the human TH gene to the nuclear matrices.


  4/12

  Tytuł oryginału: Left atrial function in patients with renal transplantation.
  Autorzy: Rysz Jacek, Goch Aleksander, Wilk Radosław, Grycewicz Tomasz, Luciak Marek, Goch Jan Henryk
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR508-CR511, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Chronic renal failure leads to structural changes and cardiac functional abnormalities known as uremic cardiomyopathy. Eliminating excess water and improving the composition of the inner environment leads to at least partial cardiac function improvement, which is reflected primarily in favorable changes in left ventricular indices. The aim of our study was to evaluate left atrial function in patients after renal transplantation and compare them with clinically healthy subjects. Material/Methods: 10 renal transplant patients (2 women, 8 men; mean age 47.8 ń 6.4 years), treated before transplantation with repeated hemodialysis, were subjected to standard transthoracic echocardiographic examination. Atrial function was evaluated in M-mode and 2D projections and by cross-sectional Doppler echocardiography. The results obtained were compared with 16 healthy controls (9 women, 7 men; mean age 39.7 ń 9.4 years). Results: Maximal left atrial dimension (LAmax), left atrial dimension obtained in M-mode of the long axis in parasternal projection (LAa), ejection time (ETlp) and pre-ejection period (PEPlp) were significantly higher in renal transplant patietns than in healthy subjects. In both investigated groups there were no differences in minimal left atrial dimensions (LAmin), PEPlp/Etlp ratio, P wave time (P), left atrial fiber shortening fraction (FS p.c.lp), passive evacuate fraction (FBOlp), total left atrial fraction (FClp), or IElp ratio. Conclusion: Abnormal function of the left atrium in the course of uremia treated with repeated hemodialysis is not fully corrected after renal transplantation despite the elimination of many cardiovascular complciations observed in chronic renal disease.


  5/12

  Tytuł oryginału: Wielopoziomowa regulacja hydroksylazy tyrozynowej.
  Tytuł angielski: Multilevel regulation of the tyrosine hydroxylase. [P.] 1: Posttranscriptional levels.
  Autorzy: Lenartowski Robert, Goc Anna
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (4) s.555-565, bibliogr. [80] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The tyrosine hydroxylase plays a key role in the catecholamine synthesis responding to many stimuli disturbing homeostasis. In this part we described the posttranscriptional levels of the gene and the protein regulation including: alternative splicing, isoform specificity, feedback inhibition, protein phosphorylation and dephosphorylation, protein stability, translational regulation.


  6/12

  Tytuł oryginału: Białko C-reaktywne w chorobie naczyń wieńcowych - czynnik patogenetyczny czy marker choroby.
  Tytuł angielski: C-reactive protein in coronary disease - pathogenic factor or marker of the disease.
  Autorzy: Goch Jan Henryk, Sadurska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.70-73, il., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono badania nad rolą białka C-reaktywnego w miażdżycy naczyń wieńcowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż białko C-reaktywne może być jednym z czynników ryzyka ostrego zespołu wieńcowego. Obserwacje kliniczne wskazują też, że stężenie białka C-reaktywnego w surowicy może być markerem martwicy mięśnia sercowego oraz wskaźnikiem prognostycznym dalszego przebiegu choroby. Należy sądzić, iż dalsze badania wskażą na wartość oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego dla oceny ryzyka, przebiegu klinicznego miażdżycy naczyń wieńcowych i możliwości prognozowania.

  Streszczenie angielskie: Studies on the role of C-reactive protein in coronary atherosclerosis have been presented. It results from the carried out investigations that C-reactive protein may be one of the risk factors of acute coronary syndrome. On the other hand, clinical observations demonstrate, that C-reactive protein concentration in blood serum may be the marker of myocardial necrosis and a prognostic indicator of further course of the disease. Further studies should indicate the importance of C-reactive protein concentration determination in the assessment of risk, clinical course of coronary atherosclerosis and possibility of prognostication.


  7/12

  Tytuł oryginału: Wielopoziomowa regulacja hydroksylazy tyrozynowej.
  Tytuł angielski: Multilevel regulation of the tyrosine hydorxylase. [P.] 2: Transcriptional regulation.
  Autorzy: Lenartowski Robert, Goc Anna
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.671-686, bibliogr. [58] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The tyrosine hydroxylase gene is subject to very precise regulation which aim is to adjust the level of the catecholamines to current stimuli disturbing the homeostasis. The fine tuning of the TH gene activity is realized by the "cross-talk" between the complexes of transcriptional factors with their appropriate regulatory sequences. The transcriptional aspect of theat regulation has been reviewed emphasizing the rule of the regulatory sequences in determining cell, tissue and developmental specificity of the TH gene activity.


  8/12

  Tytuł oryginału: Problematyka badań demograficznych ludności rolniczej po wynikach powszechnego spisu rolnego 1996 r.
  Autorzy: Gocłowski Ryszard
  Źródło: Ubezp. Roln. Mater. Stud. 2002 (1) s.43-64, il., tab.
  Sygnatura GBL: 735,677

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  9/12

  Tytuł oryginału: Holterowska ocena zaburzeń rytmu serca u wcześniaków w pierwszej dobie życia.
  Tytuł angielski: The analysis of the cardiac arrhythmias in premature infants throughout the first day of life.
  Autorzy: Kohut Joanna, Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Gołba Ewa, Goc Barbara, Petelenz Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.535-541, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie metodą Holtera występwania zaburzeń rytmu serca, w pierwszej dobie życia, u wcześniaków w zadowalającym stanie klinicznym. Oceniano także wpływ czynników charakteryzujących matkę (liczba uprzednich porodów, sposobów porodu, stosowanie leków podtrzymujacych ciążę) oraz wcześniaka (płeć, wiek płodowy, masa urodzeniowa, stan po urodzeniu) na rytm serca. Badaniem objęto 62 wcześniaków. Nagrania holterowskie przeprowadzano za pomocą systemu cyfrowego Silicon Beat 2000 firmy Medea (v 3,2)(PL), analizując zapis w czasie rzeczywistym w dwu kanałach. Zaburzenia rytmu serca stwierdzono u 38 badanych. Miały one łagodny i przejściowy charakter. Głównie były to skurcze dodatkowe pochodzenia nadkomorowego. Analizując wpływ czynników ze strony matki i dziecka stwierdzono, że u wcześniaków urodzonych siłami natury, a także u dzieci z niską oceną stanu ogólnego w skali Apgar, zaburzenia rytmu serca pod postacią skurczów dodatkowych nadkomorowych były znamiennie częstsze. U wcześniaków młodszych ( 30 Hbd) oraz z niższą masą urodzeniową ( 2000 g) obserwowano znamiennie częstsze występowanie tachykardii zatokowej.


  10/12

  Tytuł oryginału: Etiologia ROP u noworodków z urodzeniową masą ciała 500-1000 g. Kaniulacja żył czaszkowych a ROP.
  Tytuł angielski: ROP etiology in newborns with birth weight 500-1000 gram. Cranium veins caniulation and ROP.
  Autorzy: Kowalik Wojciech, Filipczak Renata, Goch Ewa, Zbróg Alina, Gruszka Piotr, Pacułt Iwona, Gramiak Ewa, Bojda Edyta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.48-51, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczyna występowania retinopatii wcześniaków jest w dalszym ciągu niejasna i co jakiś czas są podnoszone kolejne, prawdopodobne czynniki predysponujące do jej wystąpienia. W pracy przeanalizowano 22 czynniki ryzyka o udowodnionym bądź prawodopodobnym udziale w etiologii ROP. Materiał będący przedmiotem analizy obejmuje 83 noworodki z urodzeniową masą ciałą 570-1000 g, leczonych w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy w latach 1995-2002. Dodatkowo analizowano kaniulację żył czaszkowych do 60 doby życia, w tym bowiem autorzy upatrują jednej z głównych przyczyn wystąpienia ROP. Analiza pod tym kątem, wdług naszej wiedzy, nie była nigdy dokonywana. Po przeanalizowaniu własnego materiału autorzy wysuwają hipotezę, że płyny i leki podawane dożył czaszkowych, będących spływem żyły twarzowej, mogą w sprzyjających okolicznościach penetrować do naczyń siatkówki, zaburzać proces jej waskularyzacji i prowadzić w efekcie do ROP.

  Streszczenie angielskie: The cause of occurence of ROP is stil unexplained an occasionally there are presented new probable predisposing factors. In that study there are described 22 risk factors connected with ROP etiology. Matter of analysis concenrns 83 newborns with birth weight 570-1000 g, treated in NICU of Wojewódzki Szpital in Legnica during 1995-2002. Additionaly cranium veins caniulation till 60 th day of life was analysed, because it is one of the most important causes of ROP in authors' opinon. According to authors' knowledge there was no analysis from that pont of view up to now. After realizing analysis authors' set forth hypothesis that liquids and medicaments injected to cranium veins being confluence of face vein in favourable conditions could penetrate into retina vessels and disturb process of its vascularization and in effect lead to ROP.


  11/12

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia jamy ustnej ludności na terenie miasta i gminy Biłgoraj : praca doktorska
  Autorzy: Goch Janusz, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, 213 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20873

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Znaczenie badań echokardiograficznych w monitorowaniu leczenia nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Echocardiography in arterial hypertension and ischemic heart disease treatment monitoring.
  Autorzy: Goch Aleksander
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 s.48-52, bibliogr. 24 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wartość badań echokardiograficznych i dopplerowskich u chorych na nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną serca oraz możliwości ich zastosowania do monitorowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: The study presents diagnostic value of individual echocardiographic and Doppler parameters in left ventricular systolic and diastolic function in patients with arterial hypertension and ischemic heart disease as well as changes in those parameters in the course of treatment.

  stosując format: