Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŹDZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Two-year natural course of ischaemic mitral regurgitation in patients treated with surgical revascularisation.
Tytuł polski: Przebieg niedomykalności mitralnej w 2 lata po pomostowaniu bez operacyjnej korekcji wady.
Autorzy: Nowosad Halina, Grzelak-Szafrańska Hanna, Marszałek Edyta, Goździk Anna, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Kustrzycki Wojciech, Poręba Rafał
Opracowanie edytorskie: Rawczyńska-Englert Irena (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.510-516, il., tab., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. Mitral regurgitation is often present in patients with coronary artery disease (CAD) who undergo coronary artery by-pass grafting (CABG). Prior to surgery, the indications for mitral valve replacement (MVR) must be considered in each patient. Aim. To assess the natural history of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients who underwent CABG about were not selected for simultaneous MVR. Methods. The study comprised 54 patients (12 females, mean age 62.4 ń 9.7 years) with CAD and mild to moderate ( 40 p.c. of left atrial area) mitral regurgitation. Echocardiographic examination was performed before CABG, in the early postoperative period and two years after CABG. The mitral regurgitation area, dimension of the left atrium, and left ventricular diameter as well as function were evaluated. Results. A decrease in the mean value of mitral regurgitation expressed as per cent of the left atrial area both in the early and two year follow-up examinations was observed. No left atrial or left ventricular enlargement was noted. A trend towards an improvement of the left ventricular ejection fraction was observed. Conclusions. Our results sggest that conservative treatment of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients undergoing CABG is justified.


  2/5

  Tytuł oryginału: Serum thyroid hormones in patients with ankylosing spondylitis.
  Tytuł polski: Stężenie hormonów tarczycy w surowicy krwi u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
  Autorzy: Kotulska Anna, Kucharz Eugeniusz Józef, Goździk Joanna, Kapołka Danuta, Liwoch-Morżoł Wiesława
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.131-134, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenie hormonów tarczycy i tyreotropiny oznaczono w surowicy krwi u 40 chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i u 10 osób zdrowych w podobnym wieku. Stężenie wszystkich hormonów tarczycy, z wyjątkiem całkowitej tyroksyny, było mniejsze u chorych niż w grupie kontrolnej, chociaż stwierdzone wartości stężeń hormonów u chorych mieściły się w zakresie wartości prawidłowych. Nie wykazano różnic stężeń badanych hormonów pomiędzy chorymi kobietami i mężczyznami. Nie stwierdzono korelacji stężenia hormonów z szybkością opadania krwinek czerwonych lub wiekiem badanych osób. Niewielkie zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy może być wynikiem odpowiedzi organizmu na przewlekłe zapalenie. Wydaje się, że włączenie tarczycy w proces chorobowy ma mniejsze znaczenie kliniczne u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa niż u chorych na inne układowe choroby narządu ruchu.

  Streszczenie angielskie: Serum thyroid hormones and thyrotropin were determined in 40 patients with anmkylosing spondylitis and 10 age-matched controls. Serum levels of all thyroid hormones but total thyroxine were lower in the patients than in the controls although were within the normal range. There was no difference between male and female patients. The hormone level did not correlate with erythrocyte sedimentation rate or age of the investigated subjects. A slight decrease in thyroid hormone level may be resulted from body reaction to inflammation. Thyroid involvement in patients with ankylosing spondylitis seems to be of lesser clinical value than in the patients with other systemic rheumatic diseases.


  3/5

  Tytuł oryginału: Półpasiec uszny - jeden z problemów zakażeń VZV.
  Autorzy: Goździk-Żołnierkiewicz Teresa
  Źródło: Mag. Otorynolaryngol. 2002: 1 (2) s.25-31, tab., bibliogr. [31] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The most common site of of zoster infection in the head and neck, after herpes zposter opthalmicus, is that affecting the ear. Vericella is a manifestation of the primary infection by varicella-zoster virus (VZV). Serologic and epidemiologic data strongly suggest that herpes zoster represents the reactivation of a latens virus rather the reinfection. The incidence of herpes is increasing in immunocompromised patients with identified risk factors including HIV infection, malignancy, radiation therapy or chemotheerapy. All major problems of the herpes zoster oticus such as symptomatology, diagnostic complications and management are presented in this paper.


  4/5

  Tytuł oryginału: Znaczenie szczepień ochronnych w patogenezie systemowego zapalenia naczyń.
  Tytuł angielski: The significance of vaccination in the pathogenesis of systemic vasculitis.
  Autorzy: Gburek Zbigniew, Goździk Joanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.240-245, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • choroby zakaźne
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono własny materiał 20 chorych na postać skórną zapalenia naczyń, u których nasilenie objawów ze strony narządów ruchu w postaci bólów mięśniowo-stawowych, czasem z obrzękami pojedynczego lub kilku stawów, wystąpiło po szczepieniu odpornościowym przeciw HBV lub grypie. Ta grupa stanowiła 17 proc. wszystkich leczonych ambulatoryjnie przypadków postaci skórnej vasculitis. Zastosowano leczenie Endoxan + glikokortykosteroidy w dawkach jak w idiopatycznym zapaleniu naczyń było skuteczne, tylko w jednym przypadku doszło do niedokrwiennego udaru mózgu. Nawrót vasculitis wystąpił u 2 chorych i u wszystkich z objawami zajęcia naczyń ośrodkowego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: There was presented our material of 20 patients with skin vasculitis in which exacerbation of musculoselectal system disorders as mialgia and arthralgia, sometimes with mono or particular has happened after anti-HBV or influenza vaccination. There was 17 p.c. of all patients with skin vasculitis treated in the out patient clinic. The patients were treated with Endoxan + glicocorticosteroids in doses as in idiopathic vasculititis with the positive results. Only in one case stroke has happend. Relapse into vasculitis in 2 patients was observed, and always with the vascular symptoms of central nerve system involvement.


  5/5

  Tytuł oryginału: Patogeneza powstawania zmian kostnych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of bone involvement in patients with rheumatoid arthrtis.
  Autorzy: Lewicki Maciej, Lewicka Katarzyna, Goździk Joanna, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.912-915, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono mechanizmy łączące zaburzenia immunologiczno-zapalne ze zwiększoną resorpcją kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz omówiono potencjalne sposoby zapobiegania wystąpieniu i leczenia zmian kostnych u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Mechanisms that connect immuno-inflammatory disturbances with enhanced bone resorption in patients with rheumatoid arthritis and potential methods of prevention and management of bone involvement in these patients are reviewed.

  stosując format: