Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŁEMBIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Stan narządu żucia a poziom depresji u pacjentów w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: The state of the stomatognathic system and the level of depression in geriatric patients.
Autorzy: Czajkowska Ewa, Uchacz Halina, Gołembiewski Jarosław, Studnicki Paweł
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.601-606, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych AM Szczecin 06.12. 2000
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano 73 osoby powyżej 61 roku życia, z których 31 to pacjenci zgłaszający się do Zakładu Protetyki PAM, a 42 to pensjonariusze domu opieki społecznej. Celem pracy było wykazanie różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie higieny jamy ustnej, podłoża protetycznego, zaburzeń w układzie stomatognatycznym oraz oceny dotychczas noszonych uzupełnień. W badaniu stomatologicznym użyto karty badań: w części przedmiotowej badania dot. braków zębowych, starcia i rozchwiania zębów, zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym, zgryzu, zwarcia, typu podłoża protetycznego, stanu błony śluzowej oraz higieny jamy ustnej . Badania poziomu depresji wykonano posługując się geriatryczną skalą GDS. Analiza wyników badań wykazała w obu grupach zły stan higieny jamu ustnej i higieny protez. Stwierdzono też, że pacjenci z wysoką punktacją w skali GDS negatywnie oceniają uzupełnienia protetyczne.

  Streszczenie angielskie: The study was performed on 73 patients above 61 years of age, 31 of whom were patients attending the Department of Prosthetics at the Pomeranian Academy of Medicine, and 42 were occupants of a nursing home. The aim of the study was to show differences between the examined groups with respect to oral hygiene, denture base foundation, disorders of the stomatognathic system and prosthetic appliances used so far. The study consisted of two parts: a dental examination investigated missing teeth, attrition and tooth mobility, disorders of the temporomandibular joint, articulation and occlusion, the type of denture base foundation, the state of the mucosa and oral hygiene. The level of depression was investigated with the use of a geriatric scale of depression evaluation. The analysis of the results showed poor oral hugiene and poor denture hygiene in both groups. It was also found that a high state of depression had a negative impact on the evaluation of the prosthetic appliances used.

  stosując format: